BATLLES DE PALAMÓS

 

Batlles reials per designació directa (1279-1366)

1279-1289     Arnau sa BRUGUERA
1290...          Pere de MOYO
1299...          Bernat ESCLOT
1302...          Berenguer ARRUFAT
...1320...       Guillem GRANELL
1324...          Guillem ROSELL
..1329-1336.. Ramon des PUIG
1338-1341     Pere NADAL
1341-1344..   Bernat de COLOMER
1348-1349..   Bernat CANER
...1353...       Guillem SITJAR
..1354-1357   Bonanat VALLÈS
1357-1360     Pere d’ANGLADA
1360...          Jaume BOSCA
..1361-1362.. Francesc MONTIRÓ
...1366...       Pere sa PLANA

Batlles reials per mitjà de terna (1367-1486)

..1367-1368.. Bernat GARRIGA
..1369-1371   Jaume MARCH
1372-1374..   Pere SABATER
..1375-1376   Mateu JOAN
1376...          Francesc de MINOSA
..1378-1381   Bernat de FENOLLETO
1381-1383     Miquel PERE
1383             Pere CERIR
1383...          Pere MATES
1386-1390..   Arnau de FIGUEROLA
(1389)           Pere SITJAR
...1391...       Francesc de FOLCS
1393-1396     Ramon GRAS
1396-1399     Pere BERTRAN
1399...          Bartomeu des CAMPS
1400-1401     Nicolau ROGER
1401-1405     Francesc de BELL-LLOCH
1405-1408     Guillem GUERAU
1408-1411     Nicolau CASSÀ
1411-1412..   Mateu BAULIDA
..1414-1415.. Guillem RIBA
1416-1420     Narcís CERVIÀ
1420-1422     Pere DALMAU
1422-1425     Guillem RIBA
1425-1428     Joan BUÏGUES
1428-1431     Guillem ARBONÉS
1431-1434     Nicolau PONS
1434-1437     Joan GELATS
1437-1440     Antoni FOLCS
1440-1443     Jaume MAURI
1443             Pere OSONA
1444-1447     Bernat des PLA
1447-1449     Joan TAVELL
1449-1452     Pere Feliu RIBA
1452-1455     Nicolau BOFILL
1455-1458     Bernat MIRÓ
1458-1461     Vicenç ERMOSICH àlias Canyet
1461-1464     Francesc ROGER
1464             Joan POL
1465-1469     Rafael CERNELLA
1469-1473     Pere Miquel BOSCH
1473-1476     Joan BOFILL
1476-1479     Antoni NADAL àlias Garoy
1479             Miquel BOFILL
1479             Pere VIDAL
1479-1482     Pere Miquel BOSCH
1482             Miquel BOFILL
1483...          Vicenç ERMOSICH àlias Canyet
...1486          Bernat PUJOL

Batlles comtals per mitjà de terna (1486-1723)

1486...          Bernat PUJOL
..1489-1491.. Joan RIBA
..1493-1494   Francesc VALENTÍ
1494-1496     Francesc QUINSÀ
1496-1499     Joan BOFILL
1500-1502..   Francesc QUINSÀ
1503-1506     Llorenç BOFILL
1506-1508..   Joan TAVELL
..1510-1513   Bernat VALENTÍ
1513-1514     Miquel VALENTÍ
1514...          Nicolau CANYET
1515-1518     Narcís LATO
1518-1521     Joan ERMOSICH àlias Canyet
1521-1524     Miquel VALENTÍ
1524-1527     Nicolau CANYET
1527-1530     Bernat VALENTÍ
1530-1533     Pere SOLER
1533-1536     Joan GORGOLL
1536-1539     Joan ERMOSICH àlias Canyet
1539-1542     Antoni GOTES
1542-1545     Pere GUÀRDIES
1545-1548     Antoni BERNAT
1548-1551     Pere ROPIDERA
1551             Francesc ROGER
1552-1554     Pere ROPIDERA
1554-1557     Llorenç LLAUSÀS i SABATER
1557-1560     Bernat ESTEVE
1560-1563     Pere ROPIDERA
1563-1566     Llorenç LLAUSÀS i SABATER
1566-1569     Joan Francesc VALENTÍ
1569-1572     Bernat ESTEVA
1572-1575     Francesc MAIMÓ
1575             Antoni MASCORT
1576-1578     Mateu BALLE
1578-1581     Nicolau CANYET
1581-1584     Sebastià PLA
1584-1587     Antoni VALENTÍ
1587-1593     Francesc MAIMÓ
1593-1596     Magí CALP
1596             Bernat PLANES
1596-1599     Francesc METGE
1599-1602     Nicolau BERTRAN
1602-1605     Sebastià PLA
1605-1608     Mateu PAGÈS
1608-1611     Francesc MORET i ROPIDERA
1611-1614     Antoni SAGUER
1614-1617     Antoni AGUSTÍ
1617-1618+   Bernat PLANES
1618-1619..   Antoni VALLMANYA
1620-1623     Mateu PAGÈS
1623-1626     Joan PONS
1626-1629     Joan CASANOVAS
1629-1632     Salvador SIMON
1632-1635     Joan MASSÓ
1635-1638     Pons SALVÀ
1638-1641     Gaspar BAULIDA
1641-1644     Magí CORÇÀ i CALP
1644-1647     Jaume MAURI
1647-1650     Joan CANYET
1650-1653     Joan CONSTANTÍ
1655             Nicolau LLITRÀ (provisional)
1655             Pere CROSA (provisional)
1656-1659     Bernat ESTEVE
1659-1661..   Antoni MORET
1662-1665     Magí CORÇÀ i CALP
1665-1671     Francesc FINA
1671-1674     Antoni MORET
1674-1677     Joan VALENTÍ
1677             Antoni SIMON
1677-1680     Joan Facundo CASANOVAS
1680-1683     Antoni ESPARRAGUERA
1683-1686     Josep BASSÓ
1686-1689     Jacint OLIVER
1689-1692     Antoni SIMON
1692-1695     Pere SOLIVERA i BATALLER
1696-1698+   Joan VALENTÍ
1698             Antoni SIMON
1699-1702     Joan BAJANDAS
1702-1703..   Nicolau MORET
1704-1708     Rafael SAGUER
1708-1711     Joan Baptista SERVIÀ i PONS
1714-1717     Antoni COSTA
1717-1722     Josep PAGÈS i GALLART

Batlles bienals després del decret de Nova Planta (1723-..)

1723-1724     Joan Baptista PONS
1725-1726     Pau BAULIDA
...1727...       Miquel BAJANDAS
1728-1729     Antoni OLIVOS
1730-1731     Josep MORET
1732-1734     Joan OLIVER
1734-1736     Esteve VILATÓ
1737-1738     Antoni GARRELL
1739-1740     Francesc AGUSTÍ
1741-1742     Joan CARRERAS
1743-1744     Joan MANYALICH
1745-1746     Antoni OLIVOS
1747-1748     Pere CADANET
1749-1750     Pere CROSA
1751-1752     Joan MANYALICH
1753-1754     Francesc GAMIRÀ
1755-1756     Josep CARRERAS
1757-1758     Martí GARRELL
1759-1760     Jaume BOTET
1761-1762     Francesc GAMIRA
1763-1764     Martí GARRELL
1765-1766     Joan AGUSTÍ i VINYALS
1767-1768     Francesc VIDAL de sa Vall
1769-1770     Pau BAULIDA
1771-1772     Manuel BONAFONT
1773-1774     Domingo BOTET
1775-1776     Miquel MANYALICH
1777...          Domingo BOTET
1781-1782     Antoni OLIVOS
1783-1784     Joan AGUSTÍ i VINYALS
1785-1786     Manuel BONAFONT
1787-1788     Bernat VINYALS
1789-1790     Pere CROSA
1791-1792     Sebastià TUÈBOLS
1793-1795     Bernat VINYALS
1795-1796..   Joan MARULL
...1797...       Miquel BOTET
...1800...       Salvador GERONÈS
1801-1802     Bernat VINYALS
...1803          Sebastià TUÈBOLS
1803-1804     Cristòfol BESSA
1805-1806     Joan RIBAS
1807-1808     Joan PRATS i VILA
...1814          Joan PRATS
1814...          Salvador de ÁLVAREZ
...1816...       Nicolau BOTET
...1817...       Josep MARUNY
...1819...       Jaume OLIU i BAJANDAS
...1820...       Josep Ignasi PRATS
...1821...       Salvador de ÁLVAREZ
...1822          Narcís TAULER
1823             Miquel DURAN
1823-1825     Nicolau BOTET i BAJANDAS
1825             Carles AMETLLER
1825-1826     Pere MARCH
1826-1827     Josep FERRER
1827-1828     Josep CASTELLÀ
1828-1829     Francesc CALVET
1829-1830     Miquel DURAN
1830-1831     Josep MARUNY
1831             Josep CASTELLÀ
1832-1833     Carles CISTERNA
1833-1835     Mateu FORN i FINA
1835-1836     Miquel MATAS
1836-1838     Salvador de ÁLVAREZ
1838-1839     Agustí VILAR
1839-1840     Francesc CALVET
1840             Mateu FORN i FINA
1841             Manuel GUITERAS
1842-1843     Francesc de Paula ÁLVAREZ
1843-1844     Joan PROHIAS
1844             Tito MONTANER
1846             Narcís PAGÈS
1847             Juan de ÁLVAREZ
1848-1850     Joan SABATER
1850-1852     Juan de ÁLVAREZ
1852-1853     Manuel GUITERAS
1854             Antoni BOTET
1854-1856     Juan de ÁLVAREZ
1856-1857     Gaspar MATAS
1857-1860     Joan Baptista FORN i de CIURANA
1860-1861     Joan DURAN
1861-1862     Josep ARTIGAS
1863-1864     Jaume BONET
1865             Joan DANÉS i BRUGADA
1865-1866     Manuel TORDERA
1867-1868     Jaume VILAR
1868             Josep MATAS i GAMIRA
1868-1869     Gaspar MATAS
1869-1870     Juan de ÁLVAREZ
1870-1872     Gaspar MATAS
1872             Benet BATALLA
1872-1873     Benet ROGER
1873-1874     Eusebi MATAS
1874             Juan de ÁLVAREZ
1874             Domingo LÓPEZ
1874             Joan OLIVER
1874             Josep ARTIGAS
1875             Climent CARRERAS
1875-1876     Jaume FINA
1876-1877     Juan de ÁLVAREZ
1877-1879     August PAGÈS
1879-1881     Martí ROGER
1881-1885     Rafael VILAR
1885-1887     Zoilo NACENTE
1887-1889     Ramon TRILL i GALÍ
1890-1893     Vicenç BOADA i BOADA
1893-1897     Ildefons CAMÓS i ROMAGUERA
1897-1899     Miquel MATAS i TAULER
1899-1900     Vicenç BOADA i BOADA
1900-1901     Miquel MATAS i TAULER
1902-1903     Josep FÀBREGA i POU
1904             Ramon TRILL i GALÍ
1904-1905     Martí MONTANER i CORIS
1906-1909     Ildefons CAMÓS i ROMAGUERA
1909             Salvador BONET i JORDI
1910-1919     Emili PAGÈS i RASOS
1919-1920     Eladi CATEURA i TURRÓ
1920-1922     Josep GAFAS i MARUNY
1922-1923     Enric MARQUÈS i PONJUAN

Dictadura del general Primo de Ribera

1923             Josep GAFAS i MARUNY
1923-1924     Josep ESTRAGUÉS i PELLICER
1924-1930     Manuel ARANA i VALLÈS
1930             Eladi CATEURA i TURRÓ
1930-1931     Miquel GUBERT i GARRELL

Segona República

1931             Dídac GARRELL i TAULER
1931-1932     Josep FÀBREGA i POU
1932-1934     Fermí OLIVER i BECH
1934             Dídac GARRELL i TAULER
1934-1936     Joan REIG i ALBOSA
1936             Dídac GARRELL i TAULER
1936-1939     Llucià SISTANÉ i SUQUET

Dictadura del general Franco

1939             Guillem NOYA i CASANOVAS
1939-1951     Fèlix RIBERA i LLORENS
1952-1956     Josep PARALS i ELIAS
1956-1958     Alfons MORAL ARNAIZ
1958-1964     Narcís SERAS i BURGAS
1964-1973     Artur MARIA i CASTILLO
1973-1979     Francesc FERNÁNDEZ i SUTIRÁ

Democràcia

1979-1983     Josep PARALS i ELIAS
1983-1985     Francesc DALMAU i NORAT
1985             Josep PARALS i ELIAS
1985-1996     Josep FERRER i FIGUERAS
1996-2003     Jordi PALLÍ i ESTEVA
2003-2015     Maria Teresa FERRÉS ÀVILA
2015-2017..   Lluís PUIG i MARTORELL

 

 
     
tornar (volver)


Si se quiere contactar, la dirección es:   correo@palamos-santjoan.org