portada

tornar


GENEALOGIA

H

Helena Estarit, Carles::n:P20-05-1845 (Joan i Rafaela) m:P18-02-1895 c:P12-02-1870 (Sais Riembau, Rita)
Helena Estarit, Joan::n:P17-09-1836 (Joan i Rafaela) m:P18-01-1837
Helena Estarit, Maria::n:P24-11-1839 (Joan i Rafaela) m:P23-04-1910 c:P30-07-1863 (Ayeste Gutiérrez, Nicomedes)
Helena Gallart, Joan::n:P16-04-1811 (Ramon i Maria) m:P03-10-1847 c:P24-12-1835 (Estarit Niell, Rafaela)
Helena Sais, ?::n:P26-01-1890 (Carles i Rita) m:P26-01-1890
Helena Sais, Joan::n:P23-09-1878 (Carles i Rita)
Helena Sais, Josep::n:P11-06-1873 (Carles i Rita) c:P17-09-1898 (Cama Salvador, Carme)
Helena Sais, Manuel::n:P08-01-1888 (Carles i Rita) m:P04-03-1888
Helena Sais, Salvador::n:P24-11-1870 (Carles i Rita)
Helena Sais, Sever::n:P07-11-1875 (Carles i Rita)
Helena Ubeda, Ramon:: m:P15-02-1829 c:P11-04-1810 (Gallart Colls, Maria)
Hereu Martí, Gabriel:: m:P25-07-1811 c:P27-12-1784 (Quintana Prats, Teresa)
Hereu Martí, Marianna:: c:P29-08-1792 (Matas Lloret, Joan)
Hereu Vidal, Gertrudis:: c:V22-03-1753 (Colls Barceló, Ponç)
Hernández Abedillo, Ceferí:: m:P03-02-1932
Hernández Àngel, Albert:: c:P19-02-1880 (Escoda Ginestar, Marianna)
Hernández Àngel, Albert:: c:P30-08-1877 (Crosa Simon, Margarida)
Hernández Barnús, Miquel::n:P02-06-1915 (Antoni i Amèlia)
Hernández Barranco, Ataulf::n:P08-12-1890 (Gaietà i Aurora) m:P07-03-1891
Hernández Camacho, Gràcia:: m:P28-01-1934
Hernández Camacho, Josep:: c:P25-01-1914 (Marenyà Banyeras, Maria)
Hernández Carrasco, Eulogi:: m:P12-08-1926
Hernández Crosa, Josefina::n:P19-07-1878 (Albert i Margarida) c:P22-06-1903 (Comelles Roquer, Joaquim)
Hernández Escoda, Albert::n:P13-08-1881 (Albert i Marianna)
Hernández Escoda, Joana::n:P08-04-1883 (Albert i Marianna)
Hernández García, Dídac:: c:P13-11-1911 (Maspera Mont, Estrella)
Hernández García, Francesca:: c:P17-05-1915 (Sánchez González, Pere)
Hernández González, Dionísia:: c:P07-02-1909 (Dispès Sunyer, Domènec)
Hernández González, Maria:: c:P23-10-1910 (Ferrer Mateu, Pere)
Hernández Hernández, Júlia:: c:P13-10-1912 (Amate Molina, Joan)
Hernández López, Conrad::n:P10-05-1913 (Francesc i Dolors)
Hernández López, Dídac::n:P21-04-1910 (Francesc i Dolors)
Hernández López, Filomena::n:P08-11-1915 (Dídac i Filomena)
Hernández López, Genisa::n:P16-03-1907 (Francesc i Dolors)
Hernández Marante, Manuel::n:P17-06-1905 (Nicomedes i Leonor)
Hernández Marenyà, Francesc::n:P15-11-1914 (Josep i Maria)
Hernández Maspera, Llibert::n:P25-03-1912 (Dídac i Estrella)
Hernández Meroño, Aureli::n:P15-12-1912 (Josep i Adelaida)
Hernández Meroño, Juli::n:P25-01-1915 (Josep i Adelaida)
Hernández Miguel, Teresa::n:P04-12-1905 (Nicolau i Paulina) m:P05-12-1905
Hernández Miquel, Elisabet:: m:P18-01-1911
Hernández Miquel, Júlia::n:P04-04-1915 (Josep i Filomena)
Hernández Mirabete, Francesc::n:P19-06-1911 (Francesc i Elisabet)
Hernández Mirabete, Josep::n:P01-06-1914 (Francesc i Elisabet) m:P01-04-1915
Hernández Navarro, Agustí::n:P29-05-1907 (Agustí i Dolors)
Hernández Navarro, Calixt::n:V08-03-1912 (Calixt i Maria)
Hernández Navarro, Dolors::n:P25-04-1910 (Agustí i Dolors)
Hernández Olajivel, Nicolau:: c:P09-08-1903 (Miguel Llagostera, Paulina)
Hernández Piñas, Àngela:: m:P14-06-1939
Hernández Ruiz, Genís:: c:P03-10-1915 (Torró Colomer, Aurora)
Hernández Vernís, Elisabet::n:P12-07-1909 (Antoni i Amàlia)
Hernández Vernís, Fernanda::n:P01-10-1912 (Antoni i Amàlia)
Hernández Vernís, Josepa::n:P13-12-1906 (Antoni i Amàlia)
Hernández Vernís, Leonor::n:V13-01-1905 (Antoni i Amàlia)
Hernández Villacampa, Eduard::n:P13-10-1901 (Ceferí i Dolors)
Hernández Villacampa, Marcel·lí:: m:P15-03-1911
Hernández Villacampa, Nicomedes:: c:P23-06-1903 (Marante Hermida, Leonor)
Herráez Monteagudo, Emília:: m:P13-01-1908
Herráez Monteagudo, Eusèbia:: c:P06-04-1913 (Montllor Palacio, Ramon)
Herranz Anos, Llorenç:: m:P06-05-1942
Herrero Cerezo, Gregòria::n:P09-05-1911 (Isidre i Vicenta)
Herrero García, Manuel:: m:V25-12-1913
Hinojar Mateo, Evarista:: c:P06-02-1910 (Caja Navarro, Victoriano)
Hipólito Blanco, Josep::n:P28-03-1913 (? i ?)
Hita Millán, Juliana:: m:P26-01-1934
Homedes Bel, Carles:: c:V09-06-1912 (Talart Martínez, Josepa)
Homedes Cid, Francesc:: m:P26-11-1914
Homedes Talart, ?::n:V25-03-1913 (Carles i Josepa) m:V27-03-1913
Homedes Talart, Carme::n:P24-02-1915 (Carles i Josepa)
Homs Bisbe, Genoveva::n:P07-12-1879 (Joaquim i Joaquima)
Homs Bisbe, Narcís::n:P14-04-1882 (Joaquim i Joaquima)
Homs Costa, Gertrudis:: m:V23-10-1789
Homs Font, Teresa::n:V20-04-1797 (Francesc i Maria)
Homs Jordi, Maria:: c:V25-07-1903 (Nicolau Grau, Antoni)
Homs Lluch, Electo::n:P01-02-1912 (Josep i Josefina)
Homs Lluch, Eugènia::n:P09-09-1907 (Josep i Josefina)
Homs Mercader, Francesca:: c:V18-02-1893 (Torreyas Barnés, Francesc)
Homs Planells, Carme::n:V03-12-1897 (Joan i Cecília) m:V01-03-1899
Homs Planells, Pilar::n:V03-12-1897 (Joan i Cecília)
Homs Robau, Dolors:: m:P16-10-1937 c:P11-02-1871 (Roura Collell, Francesc)
Homs Robau, Esteve:: m:P29-03-1918 c:P01-09-1869 (Tolosa Prats, Antònia)
Homs Robau, Joaquim:: m:P09-07-1882 c:P12-07-1879 (Bisbe Gleyas, Joaquima)
Homs Robau, Pietat:: m:V01-01-1928 c:P21-02-1880 (Guanter Taberner, Baldiri)
Homs Sitjas, Maria:: m:V27-06-1872
Homs Tolosa, Aurora::n:P07-08-1872 (Esteve i Antònia)
Homs Tolosa, Joana::n:P12-01-1870 (Esteve i Antònia)
Homs Tolosa, Maria::n:P20-07-1878 (Esteve i Antònia) m:P22-09-1902
Homs Tolosa, Maria::n:P28-01-1871 (Esteve i Antònia) m:P15-08-1871
Horta Martínez, Josep::n:V05-05-1912 (Josep i Jacinta)
Horta Martínez, Josepa::n:P19-02-1911 (Josep i Jacinta)
Horta Verdera, Francesc:: c:P31-12-1915 (Camps Fàbregas, Joaquima)
Hortal ?, Baldiri::n:P17-12-1580 (Sebastià i Jerònima)
Hortal ?, Francesc::n:P21-03-1595 (?) m:P24-04-1659
Hortal ?, Jaume::n:P04-02-1571 (Sebastià i Jerònima)
Hortal ?, Jaume::n:P25-11-1621 (Pau i Margarida)
Hortal ?, Joan::n:P07-02-1624 (Pau i Margarida)
Hortal ?, Joan::n:P22-06-1576 (Sebastià i Jerònima)
Hortal ?, Joan::n:P22-11-1568 (Sebastià i Jerònima)
Hortal ?, Margarida::n:P11-08-1574 (Sebastià i Jerònima)
Hortal ?, Margarida::n:P18-01-1618 (Pau i Margarida)
Hortal ?, Margarida::n:P25-01-1578 (Sebastià i Jerònima) m:P23-11-1596 c:P09-06-1596 (Boera ?, Jaume)
Hortal ?, Mateu::n:P18-11-1589 (?)
Hortal ?, Pere::n:P29-06-1628 (Pau i Margarida) m:P04-12-1634
Hortal ?, Sebastià:: m:P02-11-1590
Hortal Ferrer, Júlia:: m:P22-10-1920
Hortal Ferrer, Miquel::n:P07-10-1904 (Joan i Antònia)
Hortal Masaneda, Joan:: m:P24-11-1933 c:P27-02-1892 (Ferrer Maria, Antònia)
Hortal Pujades, Anna::n:P27-09-1886 (Joaquim i Teresa) m:P17-05-1964 c:P07-06-1908 (Carós Masa, Lluís)
Hortal Pujades, Purificació::n:P09-11-1889 (Joaquim i Teresa) c:P21-12-1912 (Pallí Casanovas, Josep)
Hortal Vila, Joaquim:: m:P04-11-1896 c:P10-10-1885 (Pujades Blay, Teresa)
Hortau ?, Francesc:: c:P01-04-1632 (Pi Sureda, Margarida)
Hortós Pi, Miquel::n:P22-07-1912 (Ricard i Dolors)
Hortós Ribes, Miquel:: m:P09-04-1938
Hortós Teixidor, Hermenegild::n:V26-04-1908 (Baldomer i Joaquima)
Hospital ?, Antònia:: m:P05-01-1594 c:P08-06-1590 (Bonet ?, Bernat)
Hostench Llosent, Melitó:: c:P29-10-1906 (Maspera Mont, Carme)
Hostench Maspera, Joana::n:P25-02-1907 (Melitó i Carme)
Hostench Maspera, Lluïsa::n:P29-05-1911 (Melitó i Carme)
Huerga Blanco, Pere:: c:P06-02-1915 (Vega Gómez, Paula)
Huete Moret, Antoni::n:P01-02-1782 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Bàrbara::n:P07-10-1786 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Francesca::n:P06-05-1784 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Ignàsia::n:P01-07-1779 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Joan Fecundo::n:P14-10-1774 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Josep::n:P31-01-1773 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Manuel::n:P27-01-1771 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Manuela::n:P20-02-1781 (Manuel i Maria) m:P27-02-1781
Huete Moret, Salvador::n:P07-02-1777 (Manuel i Maria)
Huete Moret, Vicenta::n:P22-01-1770 (Manuel i Maria) m:P05-02-1770
Huete Peñarubia, Manuel:: c:P12-05-1769 (Moret Martí, Maria)
Hugas ?, Caterina:: c:V21-02-1909 (Rovira Bonet, Joaquim)
Hugas Clotas, Caterina:: m:P28-12-1931
Humbert Carbó, Maria::n:P22-02-1912 (Climent i Maria)
Humbert Clos, Climent::n:P05-11-1891 (Pere i Maria) c:V17-09-1911 (Carbó Suquet, Maria)
Humbert Clos, Joan::n:P30-09-1900 (Pere i Maria)
Humbert Clos, Salvador::n:P20-12-1896 (Pere i Maria)
Humbert Clos, Trinitat::n:P09-04-1894 (Pere i Maria)
Humbert Munís, Pere:: m:P27-11-1911 c:P07-08-1890 (Clos Albert, Maria)
Humet Robau, Esperança::n:P20-05-1913 (Agustí i Maria)
Humet Samaniego, Gregori:: m:V18-06-1915 c:P22-06-1887 (Serra Cruz, Maria Assumpció)
Humet Serra, Agustí::n:P08-10-1888 (Gregori i Maria Assumpció) c:P17-02-1912 (Robau Ferrer, Maria)
Humet Serra, Eliseu::n:P05-12-1890 (Gregori i Maria Assumpció) c:V25-06-1910 (Vergeli Poch, Ermínia)
Humet Serra, Mercè::n:V09-01-1894 (Gregori i Maria Assumpció) m:V14-06-1894
Humet Vergeli, Gregori::n:V30-09-1910 (Eliseu i Ermínia)

portada

tornar

Si ens voleu contactar, l'adreça és:   correo@palamos-santjoan.org