portada

tornar


GENEALOGIA

N

Nacente Calvet, ?::n:P04-02-1872 (Zoilo i Josepa) m:P04-02-1872
Nacente Calvet, Zoilo::n:P26-06-1873 (Zoilo i Josepa) m:P27-08-1886
Nacente Soler, Zoilo:: m:P06-02-1912 c:P16-02-1871 (Calvet Romaguera, Josepa)
Nadal ?, Anna::n:V13-10-1602 (Francesc i Eulàlia)
Nadal ?, Anna::n:V17-08-1604 (Francesc i Eulàlia)
Nadal ?, Anna::n:V22-05-1714 (Rafael i Maria) m:V12-10-1715
Nadal ?, Caterina:: c:V08-12-1720 (Crosa Antoniet, Jaume)
Nadal ?, Caterina:: m:P02-10-1738
Nadal ?, Damià:: m:P06-09-1555
Nadal ?, Francesc:: m:P06-04-1751
Nadal ?, Francesc:: m:P06-04-1751 c:P30-04-1724 (Caner ?, Maria)
Nadal ?, Joana:: c:P21-06-1617 (Ros Brauget, Antic)
Nadal ?, Manuel::n:V13-11-1717 (Rafael i Maria) m:V17-11-1717
Nadal ?, Pere:: m:P03-06-1560
Nadal ?, Pere::n:V20-12-1711 (Rafael i Maria)
Nadal ?, Rafaela:: c:P16-04-1600 (Masot ?, Salvi)
Nadal ?, Teresa::n:V09-01-1727 (Rafael i Maria) m:V12-03-1728
Nadal Abril, Maria:: m:V03-01-1880 c:V26-12-1837 (Solers Miquel, Josep)
Nadal Agustí, Francesca:: c:P05-02-1880 (Dalmau Albertí, Salvi)
Nadal Alabau, Dolors:: c:P22-03-1863 (Vergés Casas, Josep)
Nadal Alabau, Joan:: m:P16-06-1861
Nadal Alabau, Josep:: c:P28-03-1863 (Prats Sala, Marianna)
Nadal Alabau, Paula::n:P30-05-1841 (Pere i Josepa)
Nadal Alabau, Teresa:: c:P16-08-1890 (Maimí Malavila, Joan)
Nadal Bonet, Assumpta::n:P15-03-1887 (Josep i Josepa)
Nadal Bonet, Concepció::n:P15-01-1892 (Josep i Josepa) m:P31-01-1894
Nadal Bonet, Dolors::n:P24-03-1884 (Josep i Josepa)
Nadal Bonet, Josep::n:P02-03-1878 (Josep i Josepa) m:P30-03-1923 c:P27-10-1904 (Pagès Belleville, Lluïsa)
Nadal Bonet, Salvador::n:P04-05-1879 (Josep i Josepa) m:P17-02-1880
Nadal Bonet, Santiago::n:P01-02-1881 (Josep i Josepa)
Nadal Calsada, Rafael:: c:P11-06-1851 (Massanet Picaperas, Irene)
Nadal Camós, ?:: m:P04-07-1712
Nadal Camós, ?:: m:P07-08-1707
Nadal Camós, Àgata::n:P09-03-1716 (Francesc i Llúcia) m:P11-10-1718
Nadal Camós, Benet::n:P01-09-1708 (Francesc i Llúcia) m:P01-03-1713
Nadal Camós, Francesc::n:P04-04-1710 (Francesc i Llúcia) m:P04-04-1717
Nadal Camós, Margarida::n:P18-07-1718 (Francesc i Llúcia)
Nadal Camós, Salvador::n:P22-06-1713 (Francesc i Llúcia) m:P03-08-1719
Nadal Camós, Salvador::n:P25-12-1719 (Francesc i Llúcia) m:P22-02-1779 c:P03-09-1751 (Ponsjoan Masoni, Magdalena)
Nadal Caner, Joan::n:P04-03-1730 (Francesc i Maria)
Nadal Caner, Maria::n:P11-06-1725 (Francesc i Maria) m:P25-06-1725
Nadal Caner, Maria::n:P19-03-1728 (Francesc i Maria)
Nadal Gispert, Manuela:: m:P06-04-1892 c:P15-12-1871 (Rovira Sais, Josep)
Nadal March, Cinta::n:P15-01-1913 (Baldiri i Mercè)
Nadal Mas, Josep:: m:P06-02-1919 c:P19-03-1877 (Bonet Matas, Josepa)
Nadal Maspera, Benet::n:P09-10-1908 (Delfí i Àngela) m:P30-11-1918
Nadal Maspera, Benet::n:P12-05-1906 (Delfí i Àngela) m:P21-05-1908
Nadal Massanet, Caterina::n:P06-01-1852 (Rafael i Irene) m:P03-05-1938
Nadal Massanet, Magdalena::n:P08-11-1856 (Rafael i Irene) m:P16-09-1863
Nadal Massanet, Rafael::n:P26-03-1854 (Rafael i Irene) m:P17-01-1875
Nadal Massanet, Rosa::n:P20-11-1859 (Rafael i Irene) m:P29-03-1861
Nadal Mont, Francesc:: c:P06-08-1789 (Capellà Ferrer, Caterina)
Nadal Pagès, Carles::n:P16-07-1909 (Josep i Lluïsa) m:P02-09-1909
Nadal Pagès, Josep Maria::n:P25-11-1911 (Josep i Lluïsa)
Nadal Pagès, Lluís::n:P24-07-1905 (Josep i Lluïsa)
Nadal Ponsjoan, Caterina::n:P05-02-1756 (Salvador i Magdalena) m:P01-03-1808 c:P15-02-1769 (Alrich Alsina, Antoni)
Nadal Ponsjoan, Ildefons::n:P28-07-1752 (Salvador i Magdalena) m:P29-05-1760
Nadal Ponsjoan, Maria Rosa::n:P01-07-1762 (Salvador i Magdalena) m:P05-02-1814 c:P26-03-1789 (Ferrer Mont, Magí)
Nadal Ponsjoan, Maria::n:P11-05-1758 (Salvador i Magdalena) m:P26-07-1759
Nadal Ponsjoan, Serafina::n:P07-04-1754 (Salvador i Magdalena) m:P05-04-1758
Nadal Pou, Josep:: m:P25-03-1933 c:P01-12-1883 (Salichs Oliver, Josepa)
Nadal Prats, Àrtur::n:P18-09-1866 (Josep i Marianna)
Nadal Prats, Narcís::n:P05-08-1863 (Josep i Marianna)
Nadal Roig, Maria:: m:V15-12-1809 c:V02-09-1767 (Colls Artigas, Salvador)
Nadal Salichs, Delfí::n:P23-12-1884 (Josep i Josepa) m:P12-01-1961 c:P03-12-1905 (Maspera Mont, Àngela)
Nadal Salichs, Joan::n:P24-06-1891 (Josep i Josepa) m:P24-05-1893
Nadal Salichs, Josep::n:P23-05-1894 (Josep i Josepa)
Nadal Salichs, Salvador::n:P27-10-1887 (Josep i Josepa) m:P12-02-1889
Nadal Sardó, Mercé:: c:P26-08-1915 (Arana Vallés, Manuel)
Nadal Solés, Pere:: c:P28-08-1840 (Alabau Simon, Josepa)
Nan ?, Pere:: c:P28-09-1678 (Palet Costa, Coloma)
Nan Casadón, ?::n:P27-04-1715 (Pere i Joana) m:P27-04-1715
Nan Palet, Francesc:: m:P22-08-1693
Nan Palet, Joan:: m:P17-05-1687
Nan Palet, Joan::n:P10-07-1679 (Pere i Coloma) m:P29-06-1681
Nan Palet, Miquel:: m:P24-08-1684
Nan Palet, Pere::n:P28-08-1681 (Pere i Coloma) c:P09-08-1712 (Casadon ?, Joana)
Nando ?, Anna::n:P31-10-1568 (Guillem i ?) c:P14-04-1586 (? ?, ?)
Naval ?, Antoni::n:P28-02-1612 (Joan i Anna)
Navarro Fresquet, Tomàs::n:P20-03-1914 (Vicenç i Vicenta) m:P13-03-1915
Navarro Gallach, Santiago::n:P29-05-1892 (Pere i Àngela)
Navarro González, Dídac:: m:P22-07-1926
Navarro Hernández, Victòria:: m:P02-12-1938
Navarro Puig, Narcís:: c:P02-10-1746 (Sàbat Simon, Anna Maria)
Navarro Saez, Pere:: m:P12-12-1938
Navarro Segura, Mateu:: m:V14-06-1941
Negra Bou, Francesca:: m:P30-04-1748 c:P31-12-1689 (Baulida Planas, Pau)
Negra Camós, Gràcia::n:P03-02-1798 (Joan i Serafina) m:P15-12-1864 c:P17-10-1819 (Sureda Vendrell, Josep)
Negra Camós, Marianna::n:P04-02-1784 (Joan i Serafina) m:P20-11-1842 c:P01-12-1803 (Mauri Gorgoll, Antoni)
Negra Camós, Narcisa::n:P09-05-1793 (Joan i Serafina) m:P04-01-1861 c:P11-09-1814 (Sureda Crosa, Jeroni)
Negra Camós, Pere::n:P05-11-1790 (Joan i Serafina) m:P15-02-1796
Negra Camós, Teresa::n:P27-03-1796 (Joan i Serafina) m:P20-05-1796
Negra Vidal, Joan:: m:P15-10-1798 c:P17-09-1781 (Camós Marull, Serafina)
Negra Vilella, Carme:: c:P10-06-1908 (Caner Serra, Lluís)
Negre Pareta, Antoni::n:V07-04-1903 (Josep i Josepa)
Negre Pareta, Josep::n:V02-10-1900 (Josep i Josepa) m:V02-11-1900
Negre Pareta, Maria::n:V22-09-1901 (Josep i Josepa)
Nen Miró, Dolors:: m:P16-12-1937
Nicolau ?, Teresa:: m:V14-11-1793
Nicolau Grau, Antoni:: c:V25-07-1903 (Homs Jordi, Maria)
Nicolau Margarit, Victor::n:P01-04-1911 (Pere i Maria)
Nicolau Mauri, Joan::n:P19-09-1880 (Sebastià i Amàlia) m:P27-07-1881
Nicolau Mauri, Pere::n:P23-12-1882 (Sebastià i Amàlia) m:P18-01-1957 c:P24-06-1910 (Margarit Pagès, Maria)
Nicolau Pagès, Margarida:: m:P05-07-1950
Nicolau Rocaro, Sebastià:: c:P25-01-1880 (Mauri Vidal, Amàlia)
Niell ?, Antic:: c:P28-05-1584 (Ros ?, Narcisa)
Niell ?, Antoni:: c:P09-09-1584 (Brauget ?, Anna)
Niell ?, Caterina::n:V02-02-1720 (Pere i Margarida)
Niell ?, Caterina::n:V06-01-1631 (Andreu i Margarida)
Niell ?, Caterina::n:V08-08-1595 (Antic i Narcisa)
Niell ?, Elisabet:: c:V23-09-1710 (Rovira ?, Josep)
Niell ?, Esteve:: m:V04-07-1718
Niell ?, Eulàlia::n:V03-10-1632 (Andreu i Margarida) m:V08-10-1634
Niell ?, Isidre::n:V17-01-1629 (Andreu i Margarida) m:V09-11-1630
Niell ?, Jeroni:: m:V28-09-1630
Niell ?, Joan Pau::n:V08-11-1592 (Antic i Narcisa)
Niell ?, Joan:: c:P01-02-1588 (Brauget ?, Ponsa)
Niell ?, Joan:: c:P12-08-1599 (Teixidor ?, Marianna)
Niell ?, Joan:: m:V05-08-1749
Niell ?, Joan:: m:V05-08-1749 c:V20-01-1697 (Pi ?, Maria)
Niell ?, Joan:: m:V05-08-1749 c:V20-01-1697 (Pi Pruneda, Cristina)
Niell ?, Josep:: c:V19-12-1627 (Mauri Brugarol, Magdalena)
Niell ?, Josep:: c:V30-10-1701 (Sicars ?, Mariàngela)
Niell ?, Josep:: m:V12-04-1742
Niell ?, Josep:: m:V12-04-1742 c:V08-01-1696 (Vilanova ?, Maria)
Niell ?, Maria:: c:V12-08-1714 (Colls ?, Miquel)
Niell ?, Miquel:: m:V25-11-1776
Niell ?, Montserrada:: c:P01-09-1596 (Barber ?, Narcís)
Niell ?, Montserrat:: c:V24-06-1591 (Perearnau ?, Eulàlia)
Niell ?, Narcisa::n:V16-11-1586 (Antic i Narcisa)
Niell ?, Pau::n:V05-04-1594 (Antic i Narcisa)
Niell ?, Pere::n:V02-11-1721 (Pere i Margarida)
Niell ?, Rafael::n:V25-03-1634 (Andreu i Margarida)
Niell ?, Ramon:: m:V19-06-1713
Niell ?, Teresa:: c:V21-12-1706 (Gispert ?, Miquel)
Niell Arenas, Camil:: c:V25-12-1904 (Vergeli Poch, Sofia)
Niell Arenas, Francesc:: c:V29-05-1904 (Vergeli Poch, Visitació)
Niell Arenas, Joan:: m:P15-05-1928
Niell Blavis, Anna::n:V20-05-1826 (Josep i Maria) c:V29-05-1847 (Caner Sàbat, Baldiri)
Niell Blavis, Dionísia::n:V13-09-1830 (Josep i Maria)
Niell Blavis, Joan::n:V28-01-1825 (Josep i Maria) m:V24-02-1904 c:V01-11-1848 (Pruneda Tauler, Maria Eulàlia)
Niell Blavis, Miquel::n:V19-04-1828 (Josep i Maria) m:V02-09-1829
Niell Blavis, Rosa::n:V30-03-1834 (Josep i Maria)
Niell Bofill, Marcel·lí:: c:P18-09-1870 (Arenas Alabau, Clara)
Niell Bonet, Maria:: m:P29-05-1926
Niell Bota, Anna::n:V22-03-1845 (Bartomeu i Reparada) m:V26-03-1845
Niell Bota, Baldomer::n:V01-05-1846 (Bartomeu i Reparada) m:V09-02-1917
Niell Bota, Francesc::n:V06-01-1840 (Bartomeu i Reparada) m:V10-10-1877
Niell Bota, Frederic::n:V28-05-1837 (Bartomeu i Reparada) m:V02-08-1893 c:V07-01-1867 (Jordi Mató, Maria)
Niell Bota, Joan::n:V22-10-1834 (Bartomeu i Reparada) m:V22-07-1840
Niell Bota, Josep::n:V11-03-1843 (Bartomeu i Reparada)
Niell Bota, Violant::n:V28-04-1833 (Bartomeu i Reparada) m:V30-01-1844
Niell Brauget, Anna::n:P16-02-1597 (Joan i Ponsa) c:P02-07-1624 (Carreras ?, Onofre)
Niell Brauget, Melcior::n:P16-08-1593 (Joan i Ponsa)
Niell Cama, Anna::n:V11-12-1777 (Josep i Anna) m:V13-02-1781
Niell Cama, Antoni::n:V19-08-1783 (Josep i Anna) m:V09-09-1786
Niell Cama, Domènec::n:V17-11-1779 (Josep i Anna) m:V08-10-1790
Niell Cama, Joan::n:V23-03-1774 (Josep i Anna) m:V15-09-1774
Niell Cama, Joan::n:V25-12-1787 (Josep i Anna) m:V10-09-1870 c:V22-01-1820 (Pelegrí Calvet, Caterina)
Niell Cama, Josep::n:V31-03-1792 (Josep i Anna) m:V19-01-1837 c:V13-12-1823 (Blavis Salgàs, Maria)
Niell Cama, Maria Rosa::n:V04-12-1781 (Josep i Anna)
Niell Cama, Miquel::n:V10-02-1790 (Josep i Anna) m:V28-01-1867 c:V31-05-1818 (Mont Roquer, Teresa)
Niell Cama, Pauli::n:V01-10-1794 (Josep i Anna) c:P27-03-1829 (Pagès Oliu, Clara)
Niell Cama, Pere::n:V07-06-1776 (Josep i Anna) m:V14-10-1776
Niell Cama, Pere::n:V26-05-1797 (Josep i Anna) m:V11-06-1798
Niell Cama, Reparada::n:V27-11-1785 (Josep i Anna) m:V05-06-1791
Niell Català, Antoni::n:V13-05-1835 (Pere i Rita)
Niell Català, Carlota::n:P02-03-1874 (Joaquim i Narcisa) m:P25-10-1948 c:P02-12-1895 (Oliu Gispert, Lluís)
Niell Català, Clara::n:V19-11-1838 (Pere i Rita) m:V25-11-1838
Niell Català, Gràcia::n:V10-09-1832 (Pere i Rita) c:P12-02-1874 (Pellicer Margarit, Martí)
Niell Català, Josepa::n:P03-11-1870 (Joaquim i Narcisa) m:P18-03-1925 c:P16-03-1895 (Roger Oliver, Rossend)
Niell Català, Martí::n:V05-01-1841 (Pere i Rita) m:V04-12-1841
Niell Català, Mateu::n:V02-09-1830 (Pere i Rita)
Niell Català, Paula::n:V14-07-1843 (Pere i Rita) m:V02-09-1844
Niell Català, Pere::n:V19-11-1838 (Pere i Rita) m:V18-01-1840
Niell Català, Ramon::n:P26-08-1869 (Joaquim i Narcisa) m:P09-09-1869
Niell Català, Rosa::n:V11-11-1826 (Pere i Rita) m:V21-11-1834
Niell Comas, Agustí:: c:P18-03-1829 (Palet Estrach, Maria)
Niell Déulofeu, Anna Maria::n:V13-05-1750 (Joan i Maria) m:V02-01-1783
Niell Déulofeu, Baldiri::n:V13-10-1748 (Joan i Maria)
Niell Déulofeu, Domènec::n:V27-06-1738 (Joan i Maria) m:V27-10-1794
Niell Déulofeu, Francesc::n:V11-09-1740 (Joan i Maria) m:V17-05-1783
Niell Déulofeu, Joan::n:V08-08-1734 (Joan i Maria) m:V29-07-1805 c:V01-08-1762 (Gascons Vilar, Coloma)
Niell Déulofeu, Josep::n:V19-08-1736 (Joan i Maria) m:V06-11-1798 c:V04-05-1773 (Cama Barceló, Anna)
Niell Déulofeu, Magdalena::n:V22-10-1752 (Joan i Maria) c:V17-04-1781 (Poch ?, Francesc)
Niell Déulofeu, Maria::n:V24-03-1743 (Joan i Maria)
Niell Déulofeu, Martí::n:V06-06-1745 (Joan i Maria) m:V03-08-1783
Niell Escapa, Magdalena:: m:P09-01-1833 c:P01-09-1781 (Agustí Vilar, Sebastià)
Niell Fausellas, ?::n:P13-12-1902 (Baldomer i Leonor) m:P31-12-1902
Niell Fausellas, Josep::n:P13-02-1904 (Baldomer i Leonor) m:P23-09-1947
Niell Forner, Antoni::n:V26-04-1760 (Joan i Marianna)
Niell Forner, Francesca::n:V17-11-1756 (Joan i Marianna)
Niell Forner, Maria::n:V14-05-1758 (Joan i Marianna) m:V18-02-1761
Niell Garrell, Domènec::n:P20-05-1784 (Jacint i Maria) m:P22-05-1848 c:P06-06-1812 (Pagès Oliu, Eufràsia)
Niell Garrell, Maria Rosa::n:P03-06-1781 (Jacint i Maria) m:P27-02-1854 c:P31-12-1808 (Prohias Sagrera, Pau)
Niell Garrell, Rita::n:P22-05-1775 (Jacint i Maria) m:P22-11-1824 c:P13-11-1808 (Vendrell Margarit, Antoni)
Niell Garrell, Teresa:: m:P21-10-1834 c:P14-05-1808 (Estarit Mitjà, Marian)
Niell Gascons, Joan::n:V12-02-1768 (Joan i Coloma) m:V25-02-1768
Niell Gascons, Josep::n:V07-11-1775 (Joan i Coloma) m:V29-03-1783
Niell Gascons, Margarida::n:V19-01-1769 (Joan i Coloma) m:V22-09-1772
Niell Gascons, Maria::n:V24-06-1763 (Joan i Coloma) m:V16-10-1853 c:V19-03-1793 (Dalmau Rourich, Josep)
Niell Gascons, Reparada::n:V22-08-1765 (Joan i Coloma) c:V05-07-1795 (Gou Hospital, Josep)
Niell Gascons, Teresa::n:V28-10-1771 (Joan i Coloma) m:V05-09-1772
Niell Gascons, Teresa::n:V30-09-1773 (Joan i Coloma) c:V20-01-1803 (Esteva Amalrich, Rafael)
Niell Gascons, Tomàs::n:V20-10-1777 (Joan i Coloma) m:V24-03-1783
Niell Isern, Pere::n:V01-04-1789 (Joan i Rosa) m:V28-08-1794
Niell Isern, Pere::n:V12-10-1786 (Joan i Rosa) m:V02-01-1787
Niell Jordi, Baldomer::n:V06-12-1871 (Frederic i Maria) m:V11-05-1923 c:V07-04-1901 (Fausellas Mallol, Leonor)
Niell Jordi, Domènec::n:V25-04-1869 (Frederic i Maria) m:V17-10-1870
Niell Jordi, Reparada::n:V21-09-1867 (Frederic i Maria) m:V09-10-1867
Niell Lleonsi, Domènec::n:V29-12-1760 (Pere i Jerònima) m:V10-04-1831 c:V11-02-1787 (Solés Boris, Francesca)
Niell Mas, Josep::n:P24-02-1894 (Antoni i Teresa)
Niell Mas, Juli::n:P10-08-1898 (Antoni i Teresa)
Niell Mas, Leocàdia::n:P19-07-1902 (Antoni i Teresa)
Niell Mas, Margarida::n:P19-12-1908 (Antoni i Teresa) m:P06-03-1909
Niell Mas, Maria Àngela::n:P18-01-1896 (Antoni i Teresa) m:P29-11-1918
Niell Mas, Otília::n:P26-08-1907 (Antoni i Teresa) m:P27-07-1908
Niell Mas, Pere::n:P10-04-1892 (Antoni i Teresa) m:P16-04-1893
Niell Mauri, Magdalena::n:V11-02-1724 (Josep i Maria)
Niell Medir, Benet::n:V18-12-1856 (Josep i Teresa) m:V20-01-1914
Niell Montaner, Antònia::n:P22-08-1913 (Eusebi i Enriqueta) m:P10-12-1918
Niell Montaner, Josepa::n:P09-06-1915 (Eusebi i Enriqueta)
Niell Montaner, Rosa:: m:P13-09-1932
Niell Oliu, Enriqueta::n:P24-11-1883 (Joan i Francesca) m:P31-12-1962 c:P11-01-1913 (Tubau Gelis, Nicolau)
Niell Oliu, Josep::n:P09-03-1893 (Joan i Francesca)
Niell Oliu, Lluís::n:P03-05-1887 (Joan i Francesca) m:P03-10-1889
Niell Oliu, Ramir::n:P21-12-1889 (Joan i Francesca) m:P15-02-1948 c:P20-06-1914 (Torró Pujol, Consol)
Niell Pagès, Caterina::n:P26-12-1821 (Domènec i Eufràsia)
Niell Pagès, Joan::n:P11-08-1830 (Paulí i Clara) m:P24-02-1870 c:P31-08-1857 (Parals Gafarot, Anna)
Niell Pagès, Joaquim::n:P18-08-1833 (Paulí i Clara) c:P16-09-1876 (Pallí Vilar, Rosa)
Niell Pagès, Joaquim::n:P18-08-1833 (Paulí i Clara) c:P31-10-1868 (Català Xifró, Narcisa)
Niell Pagès, Joaquima::n:P27-02-1816 (Domènec i Eufràsia)
Niell Pagès, Maria::n:P15-08-1814 (Domènec i Eufràsia) m:P21-08-1815
Niell Pagès, Teresa::n:P18-01-1819 (Domènec i Eufràsia) m:P24-05-1846
Niell Pallí, ?::n:P07-02-1882 (Joaquim i Rosa) m:P07-02-1882
Niell Pallí, Francesc::n:P12-12-1878 (Joaquim i Rosa) m:P12-02-1879
Niell Pallí, Joan::n:P21-07-1885 (Joaquim i Rosa)
Niell Parals, Joan::n:P05-09-1858 (Joan i Anna) m:P23-01-1927
Niell Parareda, Antoni::n:V09-12-1747 (Martí i Anna)
Niell Parareda, Guerau::n:V22-03-1754 (Martí i Anna) m:V11-01-1755
Niell Parareda, Joan::n:V06-10-1750 (Martí i Anna) m:V07-10-1814 c:V07-08-1785 (Isern Dalmau, Rosa)
Niell Parareda, Marianna::n:V07-09-1745 (Martí i Anna)
Niell Parareda, Martí::n:V12-05-1759 (Martí i Anna) m:V22-10-1763
Niell Parareda, Rosa::n:V16-11-1756 (Martí i Anna) m:V04-06-1758
Niell Pareras, Maria:: m:V26-11-1865
Niell Pareras, Pere:: c:V25-07-1818 (Vilanova Cabrer, Anna)
Niell Pelegrí, Joan::n:V28-09-1829 (Joan i Caterina) m:V27-08-1856
Niell Pelegrí, Josep::n:V18-06-1821 (Joan i Caterina) m:V06-10-1897 c:V06-11-1855 (Medir Valmanya, Teresa)
Niell Perearnau, Pere Pau::n:V18-03-1592 (Montserrat i Eulàlia)
Niell Perearnau, Sebastiana::n:V21-12-1594 (Montserrat i Eulàlia)
Niell Peya, Anna Maria::n:V20-06-1723 (Josep i Caterina)
Niell Peya, Cristina::n:V17-02-1732 (Josep i Caterina) m:V18-01-1795 c:V13-02-1760 (Pagès Dalmau, Narcís)
Niell Peya, Francesca::n:V11-03-1738 (Josep i Caterina) c:V10-06-1766 (Dalmau Rosselló, Cebrià)
Niell Peya, Jaume::n:V01-02-1727 (Josep i Caterina) m:V15-03-1728
Niell Peya, Maria::n:V17-03-1744 (Josep i Caterina) c:P09-12-1770 (Campasol Iglesias, Joan)
Niell Peya, Pere::n:V24-12-1724 (Josep i Caterina) m:V17-03-1781 c:V05-11-1756 (Lleonsi Carles, Jerònima)
Niell Peya, Ramon::n:V30-05-1729 (Josep i Caterina)
Niell Peya, Reparada::n:V08-10-1741 (Josep i Caterina) m:V25-09-1742
Niell Peya, Susana::n:V14-10-1734 (Josep i Caterina) c:V17-02-1760 (Montaner Salamó, Jaume)
Niell Pi, Caterina::n:V06-01-1705 (Joan i Cristina) m:V26-10-1777 c:V25-08-1724 (Parals ?, Pere)
Niell Pi, Cristina::n:V31-10-1706 (Joan i Cristina) m:V05-11-1706
Niell Pi, Joan Baptista::n:V03-01-1717 (Joan i Cristina) m:V27-09-1779
Niell Pi, Joan::n:V04-03-1708 (Joan i Cristina) m:V18-12-1778 c:V09-08-1733 (Déulofeu Carreras, Maria)
Niell Pi, Joan::n:V04-03-1708 (Joan i Cristina) m:V18-12-1778 c:V10-08-1755 (Forner Tauler, Marianna)
Niell Pi, Llúcia::n:V13-12-1719 (Joan i Cristina) m:V04-05-1726
Niell Pi, Maria Antònia::n:V21-01-1703 (Joan i Cristina) m:V18-02-1768
Niell Pi, Maria::n:V02-02-1723 (Joan i Cristina)
Niell Pi, Martí::n:V27-09-1713 (Joan i Cristina) m:V08-09-1775 c:V08-11-1744 (Parareda Bofill, Anna)
Niell Pi, Miquel::n:V29-09-1715 (Joan i Cristina) m:V04-10-1715
Niell Pi, Reparada::n:V09-12-1725 (Joan i Cristina) m:V09-06-1726
Niell Pruneda, Anna::n:V26-12-1851 (Joan i Maria Eulàlia) m:V10-02-1940 c:V14-08-1876 (Caner Medir, Joan)
Niell Pruneda, Josep::n:V19-11-1849 (Joan i Maria Eulàlia) m:V12-09-1851
Niell Pruneda, Teresa::n:V02-10-1858 (Joan i Maria Eulàlia)
Niell Reig, Narcisa:: m:V31-12-1828 c:V20-03-1815 (Ferrer Jofre, Joaquim)
Niell Ribes, Bartomeu::n:V24-08-1802 (Domènec i Violant) m:V28-03-1875
Niell Ribes, Joan::n:V15-04-1804 (Domènec i Violant)
Niell Ribes, Llúcia::n:V11-12-1797 (Domènec i Violant) m:V04-10-1801
Niell Ribes, Rita::n:V07-05-1800 (Domènec i Violant) m:V01-11-1811
Niell Ribes, Teresa::n:V15-10-1807 (Domènec i Violant) m:V15-07-1811
Niell Ribes, Vicenç::n:V27-03-1796 (Domènec i Violant) m:V19-10-1796
Niell Ribot, Elisabet:: m:V27-10-1765
Niell Roca, ?::n:P02-12-1749 (Pere i Teresa) m:P02-12-1749
Niell Roca, Àgata::n:P13-06-1751 (Pere i Teresa) m:P28-11-1819 c:P13-09-1797 (López Ferrer, Francesc)
Niell Roca, Àgata::n:P13-06-1751 (Pere i Teresa) m:P28-11-1819 c:P15-07-1775 (Prats Casanovas, Francesc)
Niell Roca, Caterina::n:P02-12-1753 (Pere i Teresa) m:P19-10-1755
Niell Roca, Cristina::n:P29-12-1755 (Pere i Teresa) c:P23-08-1795 (Quintana Prats, Josep)
Niell Roca, Jacint::n:P14-11-1745 (Pere i Teresa)
Niell Roca, Josep::n:P08-12-1744 (Pere i Teresa) m:P30-04-1746
Niell Roca, Maria::n:P12-11-1747 (Pere i Teresa) m:P26-10-1751
Niell Rocas, Maria::n:V29-07-1793 (Domènec i Margarida) m:V05-10-1857 c:V24-04-1810 (Gascons Mont, Josep)
Niell Serra, Felip:: m:P01-11-1929
Niell Serra, Pere:: m:P12-12-1929
Niell Sicars, Coloma::n:V09-01-1703 (Josep i Mariàngela)
Niell Simon, Antoni:: m:P03-11-1909 c:P23-04-1892 (Mas Prohias, Teresa)
Niell Simon, Carme:: c:P29-08-1892 (Poch Granollers, Joan)
Niell Simon, Eusebi:: m:P29-04-1935 c:P21-02-1909 (Montaner Brunet, Enriqueta)
Niell Simon, Josep:: m:P21-04-1902
Niell Simon, Leopoldina:: c:P10-11-1894 (Comadira Geli, Josep)
Niell Simon, Margarida:: m:P18-09-1941 c:P10-10-1891 (Salamó Graupera, Benet)
Niell Simon, Maria:: c:P05-09-1910 (Soler Boladen, Rafael)
Niell Simon, Pere:: m:P06-03-1919
Niell Solés, Francesca::n:V27-04-1792 (Domènec i Francesca)
Niell Solés, Maria::n:V01-01-1788 (Domènec i Francesca)
Niell Vergeli, Felip::n:V08-01-1909 (Francesc i Visitació) m:V26-01-1909
Niell Vergeli, Felip::n:V16-02-1906 (Camil i Sofia) m:V17-03-1907
Niell Vergeli, Floro::n:V17-05-1908 (Camil i Sofia)
Niell Vergeli, Marcel·lí::n:V24-03-1905 (Francesc i Visitació)
Niell Vergeli, Maria::n:V20-03-1913 (Francesc i Visitació)
Niell Vergeli, Rafael::n:V15-03-1907 (Francesc i Visitació)
Niell Vilanova, ?::n:V14-09-1700 (Josep i Maria) m:V14-09-1700
Niell Vilanova, Antoni::n:V14-09-1700 (Josep i Maria) m:V01-06-1702
Niell Vilanova, Joan::n:V27-06-1703 (Josep i Maria) m:V22-08-1705
Niell Vilanova, Josep:: m:V21-03-1752 c:V19-07-1722 (Peya ?, Caterina)
Niell Vilanova, Josep:: m:V26-01-1697
Niell Vilanova, Marian::n:V05-01-1825 (Pere i Anna) m:V14-10-1827
Niell Vilanova, Marian::n:V13-04-1710 (Josep i Maria) m:V10-07-1712
Niell Vilanova, Marianna::n:V09-03-1712 (Josep i Maria) m:V13-06-1763 c:V04-06-1729 (Crosa Garriga, Antoni)
Niell Vilanova, Pere::n:V28-03-1706 (Josep i Maria) m:P10-09-1777 c:P17-08-1744 (Roca Oliver, Teresa)
Niell Vilanova, Rita::n:V03-01-1821 (Pere i Anna)
Ninerola Messeguer, Vicenç::n:P05-02-1914 (Vicenç i Eulàlia)
Nobla ?, Marianna:: c:P18-05-1602 (Molla ?, Joan Anton)
Noé Domènec, Maria:: m:V08-07-1889
Noel ?, Jaume::n:P10-12-1613 (Antoni i Maria)
Noel ?, Margarida::n:P20-11-1616 (Antoni i Maria)
Noel ?, Marta::n:P29-07-1621 (Antoni i Maria)
Noguer ?, Anna:: c:P17-07-1588 (Canyet ?, Pere)
Noguer ?, Anna:: c:P19-05-1625 (Alrich ?, Antoni)
Noguer Manlleu, Adelaida:: m:P08-12-1918 c:P24-06-1900 (Vehí Carreras, Josep)
Noguer Manlleu, Cecília:: c:P24-06-1900 (Caner Sureda, Josep)
Noguer Manlleu, Dolors:: m:P30-12-1950
Noguer Maria, ?::n:P17-01-1902 (Ferran i Francesca) m:P18-01-1902
Noguer Maria, Dolors::n:P23-01-1900 (Ferran i Francesca) m:P19-04-1900
Noguer Maria, Francesca::n:P14-08-1907 (Ferran i Francesca) m:P21-08-1907
Noguer Maria, Maria:: m:P20-11-1896
Noguer Maria, Maria::n:P14-08-1907 (Ferran i Francesca) m:P23-05-1908
Noguer Maria, Neus::n:P28-07-1897 (Ferran i Francesca)
Noguer Pons, Ferran:: m:P18-12-1937
Noguera ?, Bartomeu:: c:P03-03-1737 (Rotllan Tibau, Teresa)
Noguera ?, Coloma:: m:V23-03-1708
Noguera ?, Francesc:: m:V06-04-1708
Noguera Barjau, Francesc:: m:P05-07-1809 c:P19-04-1795 (Terrats Subirach, Úrsula)
Noguera Barjau, Francesc:: m:P05-07-1809 c:P31-12-1785 (Olivos Agustí, Paula)
Noguera Clapés, Miquel::n:P31-03-1912 (Josep i Caterina)
Noguera Ferrer, Ferran::n:P09-12-1912 (Ferran i Filomena)
Noguera Rotllan, Anna::n:P25-01-1739 (Bartomeu i Teresa) m:P14-05-1745
Noguera Rotllan, Teresa::n:P07-09-1743 (Bartomeu i Teresa) m:P27-05-1745
Noguera Terrats, Caterina::n:P13-03-1796 (Francesc i Úrsula) m:P25-02-1859 c:P22-04-1810 (Sàbat Frigola, Miquel)
Noguera Terrats, Joaquim::n:P05-05-1798 (Francesc i Úrsula)
Noguera Tomàs, Apolònia:: m:V02-06-1929
Noguera Vicens, Antoni::n:P01-05-1759 (Antoni i Eulàlia) m:P17-09-1759
Noguera Vicens, Maria::n:P01-01-1764 (Antoni i Eulàlia)
Noguera Vicens, Maria::n:P10-08-1760 (Antoni i Eulàlia)
Noguera Vicens, Rosa:: c:P17-02-1787 (Moliner Pla, Pere)
Noguera Vicens, Rosa:: c:P23-12-1782 (Estrella Duran, Marian)
Nogueron Mont, Esperança::n:P07-04-1779 (Joan i Marianna) m:P02-12-1782
Nogueron Mont, Miquel::n:P07-03-1778 (Joan i Marianna)
Nogueron Mont, Veneranda::n:P25-04-1781 (Joan i Marianna)
Nogués Clara, Miquel:: m:V11-03-1895
Nogues Esparat, Elisabet::n:P21-11-1912 (Jaume i Magdalena)
Nogués Llurba, Francesca:: m:V15-03-1936
Nonell ?, Jaume:: c:V16-08-1711 (? ?, Teresa)
Nonell ?, Joan:: c:P16-04-1672 (Oliver Vidal, Maria)
Nonell Comas, Joan:: m:V01-05-1907
Nonell Oliver, Mariàngela::n:P08-10-1673 (Joan i Maria)
Nonell Ortega, Aurora::n:P04-10-1887 (Miquel i Segunda)
Nonell Ortega, Concepció::n:P20-02-1886 (Miquel i Segunda)
Noya Albertí, Emili:: m:P06-12-1949
Núñez ?, Antoni:: m:P27-04-1947
Núñez Riera, Josep::n:P25-03-1884 (Ramon i Mónica)
Núñez Solanas, Joan:: m:P16-01-1947
Nyssen Flo, Juli:: c:P30-04-1906 (Vicente Prades, Contxa)
Nyssen Vicente, Carles::n:P14-11-1906 (Juli i Contxa)
Nyssen Vicente, Concepció::n:P24-10-1908 (Juli i Contxa)

portada

tornar

Si ens voleu contactar, l'adreça és:   correo@palamos-santjoan.org