portada

tornar


GENEALOGIA

S

Sabartés ?, Francesc:: c:V04-02-1727 (Grassot ?, Francesca)
Sabartés Grassot, Fortunat::n:V28-08-1727 (Francesc i Francesca)
Sabartés Grassot, Francesc::n:V12-06-1732 (Francesc i Francesca)
Sabartés Grassot, Joan::n:V01-12-1734 (Francesc i Francesca)
Sabartés Grassot, Pere::n:V26-06-1730 (Francesc i Francesca)
Sàbat ?, Agustí:: c:P13-02-1597 (Bosch ?, Gueraua)
Sàbat ?, Antoni:: c:V14-10-1584 (Mascort ?, Montserrada)
Sàbat ?, Antoni:: m:V06-03-1757
Sàbat ?, Antoni::n:P19-07-1620 (Gabriel i Caterina)
Sàbat ?, Antoni::n:P26-08-1623 (Gabriel i Caterina)
Sàbat ?, Caterina:: c:P24-11-1596 (Mascort ?, Jaume)
Sàbat ?, Coloma:: c:V07-01-1720 (Melcior ?, Narcís)
Sàbat ?, Dorotea:: m:P02-10-1651
Sàbat ?, Eulàlia::n:P10-10-1617 (Gabriel i Caterina)
Sàbat ?, Gabriel::n:P13-04-1619 (Gabriel i Caterina)
Sàbat ?, Isidre:: c:P07-06-1717 (Pagès Antoniet, Elisabet)
Sàbat ?, Jeroni::n:P26-02-1633 (Nicolau i Maria)
Sàbat ?, Joan::n:P18-01-1635 (Nicolau i Maria)
Sàbat ?, Joan::n:P28-09-1624 (Gabriel i Caterina)
Sàbat ?, Maria:: c:V06-01-1717 (Vilar ?, Joan)
Sàbat ?, Maria:: m:P05-05-1704
Sàbat ?, Maria:: m:P13-03-1705
Sàbat ?, Maria:: m:P17-01-1753
Sàbat ?, Marianna::n:P19-03-1627 (Gabriel i Caterina) c:P20-05-1646 (Blanch ?, Antoni)
Sàbat ?, Marianna::n:P19-03-1627 (Gabriel i Caterina) c:P27-12-1643 (Simon Vilar, Pau)
Sàbat ?, Nicolau:: m:P10-03-1635
Sàbat ?, Pere:: c:P08-02-1853 (Ferrer Mauri, Brígida)
Sàbat ?, Teresa:: m:V19-01-1824
Sàbat Abril, Antoni::n:V13-12-1772 (Miquel i Maria) m:V10-04-1775
Sàbat Abril, Miquel::n:V20-02-1785 (Miquel i Maria)
Sàbat Abril, Pere::n:V14-04-1778 (Miquel i Maria) m:V02-07-1834
Sàbat Abril, Pere::n:V14-04-1778 (Miquel i Maria) m:V02-07-1834 c:V17-04-1814 (Ferrer Mascort, Reparada)
Sàbat Abril, Teresa::n:V02-01-1782 (Miquel i Maria) m:V09-08-1784
Sàbat Aliu, Bàrbara::n:V08-04-1853 (Jaume i Maria) m:V28-08-1853
Sàbat Aliu, Pere::n:V01-06-1850 (Jaume i Maria) m:V19-09-1851
Sàbat Aliu, Rita::n:V04-05-1843 (Joan i Maria) m:V06-12-1918 c:V19-01-1864 (Cama Vidal, Narcís)
Sàbat Aliu, Victòria::n:V24-06-1841 (Joan i Maria) m:V23-12-1844
Sàbat Antoniet, Bernardí:: m:V18-05-1806 c:V28-12-1757 (Carbó Colls, Rosa)
Sàbat Artigas, Elisabet:: m:P09-09-1782 c:P14-02-1743 (Robert Guàrdies, Miquel)
Sàbat Avellí, Fortunat:: m:P24-02-1947
Sàbat Avellí, Melitó:: m:V02-10-1943
Sàbat Badia, Amado::n:V12-02-1903 (Joan i Caterina)
Sàbat Badia, Eleuteri::n:V14-04-1910 (Joan i Caterina)
Sàbat Badua, Armand::n:V17-02-1902 (Francesc i Teresa) m:V10-10-1911
Sàbat Badua, Guillem::n:V04-05-1898 (Francesc i Teresa)
Sàbat Batlle, Dolors::n:P12-01-1900 (Joan i Caterina)
Sàbat Bou, Margarida::n:V04-07-1795 (Antoni i Magdalena) c:V08-06-1818 (Català Perich, Antoni)
Sàbat Bou, Sebastià::n:V07-04-1801 (Antoni i Magdalena) m:V26-11-1812
Sàbat Bou, Vicenç::n:V07-05-1799 (Antoni i Magdalena) m:V29-07-1865 c:V29-12-1814 (Joseph Estrada, Rita)
Sàbat Bousarenys, Jordi:: m:P28-01-1900 c:P16-12-1868 (Castellà Albertí, Magdalena)
Sàbat Brusarenys, Maria:: m:V27-04-1885
Sàbat Buscarons, Francesca::n:V10-04-1914 (Jaume i Teodora)
Sàbat Calvet, Joan::n:V02-02-1794 (Miquel i Teresa) m:V08-05-1795
Sàbat Cama, Caterina::n:V17-07-1782 (Ponç i Teresa) m:V03-03-1820 c:V06-01-1804 (Crosa Duran, Joan)
Sàbat Cama, Eugènia:: m:V14-06-1800
Sàbat Cama, Francesca::n:V02-01-1806 (Miquel i Maria)
Sàbat Cama, Gertrudis::n:V27-02-1774 (Ponç i Teresa) m:V05-11-1847 c:V04-07-1796 (Buscarons Joanals, Narcís)
Sàbat Cama, Isidre::n:V20-12-1801 (Miquel i Maria)
Sàbat Cama, Joan::n:V03-10-1776 (Ponç i Teresa) m:V03-02-1857 c:V24-08-1806 (Mauri Carreras, Elisabet)
Sàbat Cama, Josepa::n:V17-11-1779 (Ponç i Teresa) m:V19-07-1780
Sàbat Cama, Lluïsa::n:V18-04-1795 (Ponç i Teresa) m:V26-08-1795
Sàbat Cama, Maria::n:V01-02-1788 (Ponç i Teresa) m:V21-11-1792
Sàbat Cama, Maria::n:V04-04-1799 (Miquel i Maria)
Sàbat Cama, Maria::n:V11-10-1797 (Ponç i Teresa) m:V09-01-1878 c:V28-12-1818 (Torrent Lliura, Josep)
Sàbat Cama, Pere::n:V26-02-1785 (Ponç i Teresa) m:V30-01-1788
Sàbat Cama, Rosa:: m:V02-01-1858 c:V23-01-1814 (Caner Salvador, Joan)
Sàbat Cama, Teresa::n:V03-05-1791 (Ponç i Teresa) m:V14-03-1849 c:V20-02-1814 (Joan Esteva, Rafael)
Sàbat Cama, Teresa::n:V04-04-1799 (Miquel i Maria)
Sàbat Camps, Anna::n:V04-03-1914 (Fortunat i Maria)
Sàbat Caner, Amaranto::n:P13-11-1901 (Lluís i Concepció)
Sàbat Caner, Josep::n:P15-09-1900 (Lluís i Concepció) m:P21-01-1925
Sàbat Caner, Lluís::n:P15-07-1893 (Lluís i Concepció) m:P03-06-1896
Sàbat Caner, Montserrat::n:P03-01-1897 (Lluís i Concepció) m:P29-10-1899
Sàbat Carbó, ?::n:V21-02-1775 (Bernardí i Rosa) m:V21-02-1775
Sàbat Carbó, Antoni::n:V17-02-1763 (Bernardí i Rosa)
Sàbat Carbó, Isidre::n:V16-04-1772 (Bernardí i Rosa) c:V10-01-1807 (Pallí Vilar, Maria)
Sàbat Carbó, Joan::n:V02-11-1805 (Joan Baptista i Rita)
Sàbat Carbó, Joan::n:V07-11-1815 (Joan Baptista i Rita) m:V26-01-1870
Sàbat Carbó, Josep:: m:V21-01-1878 c:V03-08-1852 (Palet Mont, Cecília)
Sàbat Carbó, Maria::n:V11-12-1812 (Joan Baptista i Rita) m:V31-10-1816
Sàbat Carbó, Maria::n:V16-06-1765 (Bernardí i Rosa)
Sàbat Carbó, Miquel::n:V21-04-1761 (Bernardí i Rosa)
Sàbat Carbó, Narcisa::n:V10-12-1758 (Bernardí i Rosa) m:V21-01-1839 c:V22-12-1794 (Domènech Sabater, Cosme)
Sàbat Carbó, Pere::n:V19-11-1819 (Joan Baptista i Rita) c:V13-05-1841 (Serra Espinós, Maria)
Sàbat Carbó, Rosa::n:V07-07-1767 (Bernardí i Rosa)
Sàbat Casademont, Francesca::n:V02-02-1914 (Àrtur i Mercè) m:V06-12-1918
Sàbat Castelló, Dolors::n:P27-08-1881 (Ponç i Maria) c:V14-04-1906 (Giró Colomer, Jaume)
Sàbat Castelló, Gràcia::n:P21-08-1876 (Ponç i Maria) c:P26-09-1904 (Casanovas Amigó, Jaume)
Sàbat Castelló, Josep::n:P01-01-1879 (Ponç i Maria) c:V20-06-1904 (Orihuela Roca, Basilisa)
Sàbat Comas, Antoni::n:V12-02-1727 (Miquel i Caterina) c:V10-02-1755 (Torró Saguer, Anna)
Sàbat Comas, Elisabet::n:V22-10-1730 (Miquel i Caterina) m:V12-12-1793 c:V03-12-1752 (Vilanova Solés, Joan)
Sàbat Comas, Joan::n:V20-02-1735 (Miquel i Caterina) m:V06-03-1746
Sàbat Comas, Josep::n:V17-01-1729 (Miquel i Caterina) m:V14-01-1730
Sàbat Comas, Miquel::n:V19-02-1739 (Miquel i Caterina) m:V20-02-1807 c:V19-12-1771 (Abril Frigola, Maria)
Sàbat Comas, Miquel::n:V19-02-1739 (Miquel i Caterina) m:V20-02-1807 c:V27-08-1792 (Calvet Xifró, Teresa)
Sàbat Comas, Pere::n:V19-11-1732 (Miquel i Caterina) m:V05-02-1805 c:V24-08-1755 (Frigola Parareda, Rosa)
Sàbat Comas, Ponç::n:V12-03-1741 (Miquel i Caterina) m:V09-06-1782
Sàbat Comas, Teresa::n:V29-11-1744 (Miquel i Caterina)
Sàbat Cortey, Anna::n:V06-10-1815 (Antoni i Caterina)
Sàbat Cortey, Eulàlia::n:V19-11-1807 (Antoni i Caterina) m:V27-11-1807
Sàbat Cortey, Salvador::n:V01-03-1813 (Antoni i Caterina) m:V23-06-1814
Sàbat Cortey, Úrsula::n:V05-10-1810 (Antoni i Caterina) m:V11-05-1847 c:V17-04-1830 (Gispert Servià, Narcís)
Sàbat Dalmau, Josepa::n:V16-02-1854 (Francesc i Maria Carme) m:V28-05-1921 c:V22-06-1876 (Vidal Sàbat, Frederic)
Sàbat Dalmau, Maria Dolors::n:V17-10-1848 (Francesc i Maria Carme) c:V09-11-1872 (Lloret Anglada, Josep)
Sàbat Dalmau, Ponç::n:V19-06-1846 (Francesc i Maria Carme) m:V22-11-1903 c:P24-10-1874 (Castelló Plaja, Maria)
Sàbat Esteva, Àngela::n:V13-02-1897 (Josep i Francesca)
Sàbat Esteva, Àrtur::n:V23-02-1888 (Josep i Francesca) c:V10-05-1913 (Casademont Jaques, Mercè)
Sàbat Esteva, Concepció::n:V17-11-1898 (Josep i Francesca)
Sàbat Esteva, Josepa::n:V24-12-1901 (Josep i Francesca)
Sàbat Esteva, Marina::n:V30-03-1895 (Josep i Francesca) m:V25-12-1913
Sàbat Esteva, Rosa::n:V25-01-1906 (Josep i Francesca) m:V03-11-1908
Sàbat Ferrer, Antoni::n:V29-06-1773 (Ponç i Eulàlia) m:V03-08-1833 c:V07-12-1806 (Cortey Cortey, Caterina)
Sàbat Ferrer, Joan::n:P04-04-1854 (Pere i Brígida) m:P19-07-1859
Sàbat Ferrer, Joan::n:V30-04-1782 (Ponç i Eulàlia) m:V01-03-1783
Sàbat Ferrer, Miquel::n:V31-03-1779 (Ponç i Eulàlia) m:V23-03-1783
Sàbat Ferrer, Pere::n:V05-09-1775 (Ponç i Eulàlia)
Sàbat Ferrer, Pere::n:V23-12-1771 (Ponç i Eulàlia) m:V25-12-1771
Sàbat Ferrer, Rosa::n:V08-02-1821 (Pere i Reparada) m:V08-09-1821
Sàbat Ferrer, Teresa::n:V14-01-1816 (Pere i Reparada) m:V02-04-1888 c:V12-09-1840 (Oliver Jordi, Hilari)
Sàbat Frigola, Anna::n:V17-09-1762 (Pere i Rosa) c:V03-08-1786 (Aliu Bajandas, Jaume)
Sàbat Frigola, Antoni::n:V04-03-1759 (Pere i Rosa) m:V08-01-1829
Sàbat Frigola, Elisabet::n:V20-02-1761 (Pere i Rosa) m:V03-11-1761
Sàbat Frigola, Felícia:: m:P17-09-1948
Sàbat Frigola, Francesc:: m:P18-08-1944
Sàbat Frigola, Joan Baptista::n:V03-12-1774 (Pere i Rosa) m:V26-01-1853 c:V10-01-1805 (Carbó Pallí, Rita)
Sàbat Frigola, Marina:: m:P01-05-1946
Sàbat Frigola, Miquel:: m:P23-05-1864 c:P22-04-1810 (Noguera Terrats, Caterina)
Sàbat Frigola, Miquel::n:V04-03-1757 (Pere i Rosa) m:V20-06-1828 c:V19-01-1790 (Plana Auradell, Marianna)
Sàbat Frigola, Ponç::n:V19-03-1768 (Pere i Rosa) m:V24-03-1783
Sàbat Frigola, Rosa::n:V18-06-1765 (Pere i Rosa) m:V07-01-1842 c:V11-06-1798 (Pagès Costart, Jaume)
Sàbat Gafarot, Francesc::n:P05-07-1899 (Antoni i Francesca)
Sàbat Gafarot, Josep::n:P28-03-1903 (Antoni i Francesca)
Sàbat Gafarot, Vicenta::n:P06-01-1912 (Antoni i Francesca)
Sàbat Isern, Àngela::n:V14-10-1872 (Joan i Maria) m:V11-04-1875
Sàbat Isern, Carme::n:V12-04-1875 (Joan i Maria) m:V18-06-1893
Sàbat Isern, Francesc::n:V05-03-1872 (Miquel i Joaquima) m:V28-11-1903 c:V12-06-1897 (Badua Pivernús, Teresa)
Sàbat Isern, Josep::n:V20-03-1859 (Miquel i Joaquima) m:V19-11-1929 c:V04-06-1887 (Esteva Palahí, Francesca)
Sàbat Isern, Josepa::n:V29-06-1856 (Miquel i Joaquima) m:V08-06-1873
Sàbat Isern, Lluís::n:V06-05-1867 (Miquel i Joaquima) c:P18-09-1892 (Caner Sureda, Concepció)
Sàbat Isern, Miquel::n:V15-08-1878 (Joan i Maria) c:V17-03-1906 (Serrabella Xifró, Josepa)
Sàbat Isern, Pere::n:V05-08-1884 (Joan i Maria)
Sàbat Isern, Vicenç::n:V01-10-1863 (Miquel i Joaquima) m:V15-12-1933 c:V28-06-1888 (Solers Botet, Enriqueta)
Sàbat Joseph, Anna::n:V24-07-1844 (Vicenç i Rita) c:V01-09-1867 (Colls Sureda, Josep)
Sàbat Joseph, Antoni::n:V02-07-1820 (Vicenç i Rita) m:V25-09-1835
Sàbat Joseph, Francesc::n:V16-06-1833 (Vicenç i Rita)
Sàbat Joseph, Joan::n:V31-03-1842 (Vicenç i Rita) m:V07-03-1929
Sàbat Joseph, Josep::n:V15-03-1828 (Vicenç i Rita)
Sàbat Joseph, Josep::n:V16-05-1829 (Vicenç i Rita)
Sàbat Joseph, Margarida::n:V26-04-1823 (Vicenç i Rita) m:V15-08-1896 c:V29-12-1849 (Parals Cortey, Josep)
Sàbat Joseph, Maria Antònia::n:V26-10-1839 (Vicenç i Rita) c:V21-07-1861 (Jubinya Garriga, Pere)
Sàbat Joseph, Maria::n:V16-09-1836 (Vicenç i Rita) m:V01-09-1837
Sàbat Joseph, Miquel::n:V17-02-1826 (Vicenç i Rita) m:V08-01-1905
Sàbat Joseph, Pere::n:V15-03-1829 (Vicenç i Rita)
Sàbat Joseph, Rita::n:V10-09-1831 (Vicenç i Rita) m:V12-09-1833
Sàbat Mascort, Antoni::n:V26-12-1585 (Antoni i Montserrada)
Sàbat Mascort, Caterina::n:V07-03-1595 (Antoni i Montserrada)
Sàbat Mascort, Caterina::n:V16-11-1589 (Antoni i Montserrada) m:V?-?-1595
Sàbat Mascort, Jerònima::n:V22-09-1591 (Antoni i Montserrada)
Sàbat Mauri, Antònia::n:V21-04-1817 (Joan i Elisabet) m:P29-03-1901 c:V07-09-1836 (Prats Camps, Domènec)
Sàbat Mauri, Francesc::n:V08-03-1823 (Joan i Elisabet) m:V10-10-1905 c:V26-02-1845 (Dalmau Oliver, Maria Carme)
Sàbat Mauri, Gertrudis::n:V15-12-1812 (Joan i Elisabet)
Sàbat Mauri, Gertrudis::n:V20-09-1810 (Joan i Elisabet) m:V13-11-1812
Sàbat Mauri, Magdalena::n:V24-04-1815 (Joan i Elisabet) c:V24-08-1834 (Palahí Gafarot, Julià)
Sàbat Mauri, Maria Gràcia::n:V23-02-1821 (Joan i Elisabet) c:V15-05-1842 (Masanas Alabau, Paulí)
Sàbat Mauri, Narcís::n:V14-12-1808 (Joan i Elisabet) m:V16-05-1814
Sàbat Mauri, Pere::n:V22-08-1807 (Joan i Elisabet) m:V09-10-1808
Sàbat Mauri, Teresa::n:V08-05-1819 (Joan i Elisabet) c:V23-12-1838 (Torrent Roura, Lluís)
Sàbat Mont, ?::n:V21-09-1744 (Josep i Teresa) m:V21-09-1744
Sàbat Mont, ?::n:V21-09-1744 (Josep i Teresa) m:V21-09-1744
Sàbat Mont, ?::n:V22-11-1810 (Pere i Gertrudis) m:V22-11-1810
Sàbat Mont, Antoni::n:V13-12-1747 (Josep i Teresa) m:V17-11-1768
Sàbat Mont, Caterina::n:V16-11-1749 (Josep i Teresa) m:V01-12-1750
Sàbat Mont, Caterina::n:V22-11-1810 (Pere i Gertrudis) m:V01-12-1812
Sàbat Mont, Josep::n:V23-09-1751 (Josep i Teresa)
Sàbat Mont, Josepa::n:V23-03-1753 (Josep i Teresa) c:V31-12-1771 (Palet Esteva, Salvador)
Sàbat Mont, Ponç::n:V05-12-1745 (Josep i Teresa) m:V05-05-1806 c:V26-02-1772 (Cama Pi, Teresa)
Sàbat Noguera, Francesca::n:P05-11-1813 (Miquel i Caterina) m:P27-04-1883 c:P19-09-1837 (Carbó Bonet, Francesc)
Sàbat Noguera, Gertrudis::n:P04-12-1825 (Miquel i Caterina) m:P08-08-1902 c:P29-06-1854 (Vidal Ferrer, Salvador)
Sàbat Noguera, Josep::n:P18-02-1822 (Miquel i Caterina) m:P23-11-1898 c:P20-10-1853 (Sagrera Miró, Francesca)
Sàbat Noguera, Maria::n:P05-11-1829 (Miquel i Caterina) m:P30-07-1832
Sàbat Noguera, Miquel::n:P01-07-1833 (Miquel i Caterina) m:P11-02-1838
Sàbat Noguera, Teresa::n:P26-04-1818 (Miquel i Caterina) m:P03-02-1890 c:P25-12-1841 (Serra Oliver, Antoni)
Sàbat Orihuela, Carles::n:V15-01-1906 (Josep i Basilisa) m:V01-03-1929
Sàbat Orihuela, Jaume::n:V03-12-1908 (Josep i Basilisa)
Sàbat Pagès, Josepa::n:P07-05-1738 (Isidre i Elisabet)
Sàbat Palet, Caterina::n:V16-08-1857 (Josep i Cecília) m:P21-01-1914
Sàbat Palet, Gràcia::n:V12-02-1867 (Josep i Cecília)
Sàbat Palet, Maria::n:V17-06-1853 (Josep i Cecília) m:P23-01-1933 c:V10-03-1879 (Margarit Rovira, Teodor)
Sàbat Palet, Miquel::n:V26-02-1861 (Josep i Cecília) m:V09-02-1914 c:V19-08-1882 (Vilaseca Bellver, Maria)
Sàbat Palet, Rosa::n:V08-02-1865 (Josep i Cecília) m:V19-08-1865
Sàbat Pallí, Andreu::n:V16-02-1825 (Isidre i Maria) m:V06-12-1828
Sàbat Pallí, Esteve::n:V26-12-1807 (Isidre i Maria)
Sàbat Pallí, Jaume::n:V19-11-1809 (Isidre i Maria) m:V05-02-1878 c:V16-01-1842 (Riera Lladó, Maria)
Sàbat Pallí, Jaume::n:V19-11-1809 (Isidre i Maria) m:V05-02-1878 c:V21-07-1849 (Aliu Serra, Maria)
Sàbat Pallí, Joan::n:V02-04-1815 (Isidre i Maria)
Sàbat Pallí, Josep::n:V01-12-1812 (Isidre i Maria) m:V18-04-1814
Sàbat Pallí, Josep::n:V04-04-1822 (Isidre i Maria) m:V04-09-1822
Sàbat Parareda, Anna:: m:P27-03-1847 c:P03-08-1786 (Oliu Bajandas, Jaume)
Sàbat Plana, Domènec::n:V14-03-1793 (Miquel i Marianna) m:V12-08-1795
Sàbat Plana, Marianna::n:V11-07-1795 (Miquel i Marianna) m:V26-10-1803
Sàbat Plana, Pere::n:V14-03-1793 (Miquel i Marianna) m:V24-06-1795
Sàbat Plana, Rita::n:V13-06-1791 (Miquel i Marianna) m:V23-09-1793
Sàbat Pons, Antoni::n:P04-08-1754 (Pere i Maria) m:P20-10-1755
Sàbat Pons, Antoni::n:P16-06-1748 (Pere i Maria) m:P24-02-1749
Sàbat Pons, Elisabet::n:P23-04-1752 (Pere i Maria) m:P04-07-1754
Sàbat Pons, Maria::n:P15-01-1750 (Pere i Maria) m:P15-01-1833 c:P29-02-1772 (Casademont Alsina, Antoni)
Sàbat Pons, Maria::n:P15-01-1750 (Pere i Maria) m:P15-01-1833 c:P30-04-1768 (Badia Fina, Miquel)
Sàbat Pons, Miquel::n:P15-05-1746 (Pere i Maria) m:P07-11-1749
Sàbat Puig, Antoni:: m:P15-06-1820 c:P11-02-1810 (Avellí Gorgoll, Anna)
Sàbat Puig, Antoni:: m:P15-06-1820 c:P22-12-1787 (Sureda Ferrer, Maria)
Sàbat Regualta, Josep:: m:V30-01-1923
Sàbat Riera, Maria::n:V05-04-1843 (Jaume i Maria) m:V16-04-1873 c:V21-10-1871 (Robau Calvet, Miquel)
Sàbat Riera, Teresa::n:V29-11-1848 (Jaume i Maria) m:V11-12-1848
Sàbat Riera, Victòria::n:V26-09-1846 (Jaume i Maria) m:V28-08-1847
Sàbat Rovira, Antònia:: m:P02-04-1950
Sàbat Sagrera, Antoni::n:P20-06-1862 (Josep i Francesca) m:P31-12-1940
Sàbat Sagrera, Caterina::n:P17-11-1860 (Josep i Francesca)
Sàbat Sagrera, Francesc::n:P04-06-1865 (Josep i Francesca)
Sàbat Sagrera, Joan::n:P04-07-1870 (Josep i Francesca) m:P04-08-1871
Sàbat Sagrera, Joan::n:P22-11-1854 (Josep i Francesca) m:P04-01-1859
Sàbat Sagrera, Miquel::n:P24-09-1857 (Josep i Francesca) m:P16-03-1860
Sàbat Sagrera, Vicenta::n:P16-07-1863 (Josep i Francesca) m:P24-05-1893 c:P27-07-1882 (Daviu Mallart, Baldiri)
Sàbat Sagrera, Víctor::n:P12-04-1867 (Josep i Francesca)
Sàbat Sais, Jaume:: c:V07-10-1855 (Rovira Valmanya, Llúcia)
Sàbat Sais, Maria:: m:V06-05-1911
Sàbat Serrabella, Càndida::n:V08-03-1907 (Miquel i Josepa) m:V29-01-1910
Sàbat Serrabella, Patrici::n:V10-01-1909 (Miquel i Josepa)
Sàbat Simon, Anna Maria::n:P27-09-1724 (Miquel i Teresa) c:P02-10-1746 (Navarro Puig, Narcís)
Sàbat Simon, Francesca::n:P11-08-1726 (Miquel i Teresa) m:P15-08-1728
Sàbat Simon, Ildefons::n:P23-09-1736 (Miquel i Teresa)
Sàbat Simon, Maria::n:P06-01-1734 (Miquel i Teresa) m:P21-06-1801 c:P06-04-1755 (Vila Roig, Lluc)
Sàbat Simon, Miquel:: m:P17-12-1749 c:P09-11-1721 (Simon Garrell, Teresa)
Sàbat Simon, Miquel:: m:P17-12-1749 c:P28-09-1749 (Antoniet Barrull, Caterina)
Sàbat Simon, Miquel::n:P24-09-1722 (Miquel i Teresa) m:P08-07-1724
Sàbat Simon, Rosa::n:P21-11-1728 (Miquel i Teresa)
Sàbat Simon, Vicenç::n:P03-12-1731 (Miquel i Teresa)
Sàbat Solers, Damas::n:P26-12-1898 (Vicenç i Enriqueta) m:P27-09-1899
Sàbat Solers, Diògenes::n:V02-04-1889 (Vicenç i Enriqueta)
Sàbat Solers, German::n:V18-11-1902 (Vicenç i Enriqueta)
Sàbat Solers, Josepa::n:V18-06-1893 (Vicenç i Enriqueta) c:V24-12-1915 (Ferrer Balaguer, Joan)
Sàbat Sureda, Francesc::n:P06-05-1791 (Antoni i Maria)
Sàbat Sureda, Josep:: m:P05-07-1809
Sàbat Torró, Anna::n:V04-02-1756 (Antoni i Anna)
Sàbat Torró, Antoni::n:V13-01-1761 (Antoni i Anna)
Sàbat Torró, Elisabet::n:V26-04-1763 (Antoni i Anna) m:V18-11-1764
Sàbat Torró, Miquel::n:V03-12-1758 (Antoni i Anna)
Sàbat Torró, Pere::n:V18-10-1765 (Antoni i Anna)
Sàbat Torroella, Anna::n:V13-02-1716 (Antoni i Elisabet) c:V08-09-1740 (Mont Radó, Miquel)
Sàbat Torroella, Antoni::n:V06-11-1720 (Antoni i Elisabet) m:V03-09-1722
Sàbat Torroella, Elisabet::n:V10-03-1712 (Antoni i Elisabet) m:V02-04-1712
Sàbat Torroella, Elisabet::n:V12-06-1718 (Antoni i Elisabet) m:V16-03-1733
Sàbat Torroella, Guerau::n:V01-08-1724 (Antoni i Elisabet) m:V02-08-1725
Sàbat Torroella, Josep::n:V06-03-1710 (Antoni i Elisabet) m:V05-12-1752
Sàbat Torroella, Miquel::n:V08-12-1707 (Antoni i Elisabet) m:V23-05-1769 c:V05-03-1726 (Comas Aliu, Caterina)
Sàbat Torroella, Pere::n:V30-05-1713 (Antoni i Elisabet) m:P15-05-1756 c:P01-03-1745 (Pons Pujol, Maria)
Sàbat Ullastres, Josep::n:P02-08-1894 (Víctor i Carme)
Sàbat Vergonyós, Joan:: m:P08-08-1707
Sàbat Vilar, ?:: m:V07-11-1813
Sàbat Vilaseca, Enecon::n:V01-06-1890 (Miquel i Maria)
Sàbat Vilaseca, Jaume::n:V11-08-1886 (Miquel i Maria)
Sàbat Vilaseca, Joan::n:V27-12-1883 (Miquel i Maria) m:V03-01-1884
Sabater ?, Antoni:: c:P28-05-1735 (Fargues Morell, Rosa)
Sabater ?, Antoni:: m:P11-12-1572
Sabater ?, Antoni:: m:P26-12-1634 c:P20-07-1624 (Viader Batlle, Montserrada)
Sabater ?, Antoni::n:P10-11-1573 (Pere i Clara)
Sabater ?, Antònia::n:P05-11-1639 (Joan i Margarida)
Sabater ?, Bernat:: c:P02-06-1616 (Llampis Canyet, Margarida)
Sabater ?, Caterina:: m:P23-06-1646 c:P04-02-1601 (Salamó ?, Rafael)
Sabater ?, Caterina::n:P25-08-1562 (? i Jerònima)
Sabater ?, Caterina::n:P27-12-1567 (?)
Sabater ?, Elisabet:: m:P15-06-1765 c:P09-02-1726 (Ribes Ferrer, Antoni)
Sabater ?, Elisabet::n:P15-02-1635 (Joan i Margarida)
Sabater ?, Francesca::n:P04-04-1575 (Miquel i Caterina)
Sabater ?, Gabriel:: m:P18-08-1645 c:P29-11-1615 (Colls ?, Maria)
Sabater ?, Jaume::n:P19-11-1591 (?)
Sabater ?, Joan:: c:P23-09-1576 (Mauri ?, Anna)
Sabater ?, Joan:: c:V24-11-1590 (Antoniet ?, Antiga)
Sabater ?, Joan::n:P03-07-1590 (Bernat i ?)
Sabater ?, Joan::n:P09-10-1627 (Joan i Margarida)
Sabater ?, Joan::n:P15-11-1625 (Joan i Margarida)
Sabater ?, Joana::n:P05-11-1566 (Miquel i Caterina)
Sabater ?, Maria:: m:P17-12-1741 c:P28-12-1729 (Gorgoll Cèsar, Antoni)
Sabater ?, Maria::n:P14-08-1642 (Joan i Margarida)
Sabater ?, Maria::n:P25-11-1589 (?)
Sabater ?, Marianna:: m:V14-01-1720 c:V14-02-1719 (Colls Mont, Antoni)
Sabater ?, Montserrat::n:P17-06-1565 (Antoni i Clara)
Sabater ?, Narcisa:: c:P31-10-1610 (Simon ?, Salvador)
Sabater ?, Pere:: c:P12-07-1573 (? ?, Clara)
Sabater ?, Pere:: m:P24-10-1573
Sabater ?, Pere::n:P09-01-1658 (Gaspar i Agnés)
Sabater ?, Rafael::n:P15-09-1636 (Joan i Margarida)
Sabater Albertí, Josep:: m:V16-02-1900
Sabater Albertí, Maria:: m:V31-05-1878
Sabater Antoniet, Joan::n:V15-08-1591 (Joan i Antiga)
Sabater Aramar, Joana::n:P24-06-1910 (Isidre i Dolors)
Sabater Aramar, Maria:: m:V07-06-1936
Sabater Aramar, Rosa::n:P03-02-1912 (Isidre i Dolors) m:P22-03-1912
Sabater Cama, Magdalena:: m:V08-01-1921
Sabater Carola, Júlia::n:P28-03-1901 (Francesc i Teresa)
Sabater Casanovas, Anna::n:P16-07-1625 (Sebastià i Antiga) c:P24-06-1649 (Terrats ?, Onofre)
Sabater Casanovas, Magdalena::n:P20-12-1628 (Sebastià i Antiga) c:P12-02-1651 (Mauri Mascort, Joan)
Sabater Casanovas, Maria::n:P04-04-1621 (Sebastià i Antiga) c:P26-07-1641 (Oliver Mauri, Jaume)
Sabater Casanovas, Ramon::n:P05-12-1622 (Sebastià i Antiga)
Sabater Colls, Caterina::n:P22-02-1628 (Gabriel i Maria)
Sabater Colls, Jaume::n:P31-07-1616 (Gabriel i Maria)
Sabater Colls, Joan::n:P23-05-1623 (Gabriel i Maria)
Sabater Colls, Pau::n:P11-01-1626 (Gabriel i Maria)
Sabater Colls, Pere::n:P10-12-1617 (Gabriel i Maria)
Sabater Geli, Victòria:: c:P10-12-1775 (Juncà Prohias, Antoni)
Sabater Gispert, Maria:: m:V07-04-1845 c:V20-11-1820 (Solers Lloberas, Joan)
Sabater Grau, Albert::n:V03-11-1908 (Josep i Úrsula)
Sabater Isern, Joaquim:: c:P18-08-1912 (Salvador Iglésias, Maria)
Sabater Isern, Teodor:: c:P25-12-1912 (Mallorquí Cuyas, Montserrat)
Sabater Janoher, Narcisa:: c:V14-05-1748 (Colls Artigas, Isidre)
Sabater Jutge, Bernat::n:P06-07-1627 (Bernat i Maria)
Sabater Jutge, Caterina::n:P10-12-1624 (Bernat i Maria) m:P29-10-1656 c:P24-03-1647 (Servià ?, Vicenç)
Sabater Jutge, Guerau::n:P13-07-1630 (Bernat i Maria) m:P01-01-1648
Sabater Jutge, Jaume::n:P06-10-1621 (Bernat i Maria) m:P24-10-1653
Sabater Jutge, Joan::n:P16-08-1619 (Bernat i Maria)
Sabater Jutge, Maria::n:P03-09-1617 (Bernat i Maria) m:P?-?-1653 c:P10-02-1641 (Dalmau ?, Josep)
Sabater Lletja, Elisa::n:P12-03-1914 (Josep i Paula)
Sabater Lletja, Josepa::n:P19-11-1912 (Josep i Paula) m:P23-11-1912
Sabater Mallorquí, Josep::n:V07-05-1915 (Teodor i Montserrat)
Sabater Mallorquí, Robert::n:P13-10-1913 (Teodor i Montserrat)
Sabater Massanet, Mateu:: c:P02-02-1811 (Botet Mauri, Mercè)
Sabater Mata, Assumpta::n:P14-09-1911 (Narcís i Úrsula)
Sabater Mauri, Anna::n:P26-07-1597 (Joan i Anna) c:P04-09-1634 (Barneya Coris, Pere)
Sabater Mauri, Antoni::n:P20-06-1579 (Joan i Anna)
Sabater Mauri, Eulàlia::n:P27-08-1588 (Joan i Anna)
Sabater Mauri, Joan::n:P20-02-1595 (Joan i Anna) m:P16-11-1661 c:P13-11-1616 (Mir Pla, Rafaela)
Sabater Mauri, Sàlvia::n:P23-03-1591 (Joan i Anna)
Sabater Mir, Mariagnés::n:P02-12-1619 (Joan i Rafaela) c:P29-03-1648 (Pagès ?, Joan)
Sabater Mir, Mariagnés::n:P08-09-1617 (Joan i Rafaela)
Sabater Mont, Antònia:: m:V31-03-1867 c:V06-07-1811 (Pagès Carbó, Tomàs)
Sabater Montaner, Antoni::n:P19-02-1838 (Joan i Llúcia) m:P09-04-1838
Sabater Montaner, Joan::n:P15-01-1836 (Joan i Llúcia) m:P24-09-1836
Sabater Montaner, Josep:: c:P17-03-1866 (Galí Llavià, Teresa)
Sabater Montaner, Narcís::n:P23-10-1839 (Joan i Llúcia) m:P06-02-1853
Sabater Montaner, Rosa:: m:P17-01-1914 c:P20-02-1854 (Belleville Bondin, Lluís)
Sabater Montaner, Tito:: m:P08-07-1905 c:P08-10-1881 (Soler Vilató, Antònia)
Sabater Mur, Magdalena:: m:P30-09-1911
Sabater Olivos, Anna::n:P11-06-1575 (Bernat i Anna) m:P27-02-1643 c:P03-09-1595 (Grec ?, Jaume)
Sabater Olivos, Bernat::n:P21-06-1580 (Bernat i Anna) m:P07-01-1639 c:P03-12-1616 (Jutge Estrets, Maria)
Sabater Olivos, Francesc::n:P29-02-1592 (Bernat i Anna)
Sabater Olivos, Jerònima::n:P25-08-1573 (Bernat i Anna)
Sabater Olivos, Magina::n:P21-11-1587 (Bernat i Anna) m:P09-10-1633 c:P02-10-1611 (Plaja ?, Pere)
Sabater Olivos, Margarida::n:P09-04-1595 (Bernat i Anna) m:P03-06-1639 c:P24-11-1613 (Casanovas Arbenga, Sebastià)
Sabater Olivos, Mateua::n:P06-09-1597 (Bernat i Anna) c:P11-11-1618 (Vidal Metge, Gaspar)
Sabater Olivos, Sebastià::n:P23-09-1578 (Bernat i Anna) c:P24-11-1613 (Casanovas Arbenga, Antiga)
Sabater Reballí, Caterina:: m:P14-05-1921
Sabater Reballí, Rosa:: m:P02-12-1921
Sabater Roig, Francesc:: m:P09-12-1936
Sabater Sagarra, Rosa:: c:P12-09-1908 (Camós Cabruja, Agustí)
Sabater Salvador, Gumersind::n:P20-06-1913 (Joaquim i Maria)
Sabater Salvador, Josep::n:P03-06-1915 (Joaquim i Maria)
Sabater Sánchez, Balbina:: c:P01-08-1914 (Planellas Casas, Joan)
Sabater Viader, Anna::n:P27-12-1633 (Antoni i Montserrada)
Sabater Viader, Cristòfol::n:P13-05-1628 (Antoni i Montserrada)
Sabater Viader, Sebastià::n:P27-01-1626 (Antoni i Montserrada) m:P01-10-1653
Sabater Vila, Joan:: m:P08-03-1882 c:P04-12-1824 (Montaner Tauler, Llúcia)
Sabiula ?, Joan:: c:P10-01-1574 (Alonis ?, Anna)
Saborit ?, Pere:: c:V09-11-1586 (Sans ?, Joana)
Saboya Coll, Martí:: c:P21-10-1895 (Palet Sallés, Dolors)
Saboya Palet, Martí::n:P08-08-1896 (Martí i Dolors)
Sabrí Coll, Joan::n:V16-06-1902 (Baldiri i Joaquima)
Sabrí Coll, Teresa::n:V23-11-1906 (Baldiri i Joaquima) m:V24-11-1906
Sabrí Coll, Teresa::n:V27-06-1904 (Baldiri i Joaquima) m:V10-07-1904
Sabrià ?, Maria:: m:V09-05-1761 c:V11-07-1712 (Gascons Gafarot, Guerau)
Sabrià Carreras, Agustí:: m:P29-10-1950
Sabrià Carreras, Joan:: m:P27-10-1950
Sabrià Carreras, Maria::n:V04-10-1902 (Miquel i Francesca)
Sabrià Carreras, Pere::n:V16-02-1905 (Miquel i Francesca) m:V15-03-1905
Sabrià Comalada, Alfons:: m:V06-07-1934 c:V22-06-1895 (Pallí Gispert, Gràcia)
Sabrià Figueras, Josep:: c:P17-07-1887 (Trepat Montaner, Ramona)
Sabrià Figueras, Maria Gràcia:: m:P27-03-1949 c:V16-06-1889 (Rovira Sagàs, Josep)
Sabrià Pallí, Jaume::n:V28-07-1896 (Alfons i Gràcia)
Sabrià Pallí, Joan::n:V10-07-1904 (Alfons i Gràcia)
Sabrià Planas, Anna:: m:V10-04-1900 c:V16-10-1890 (Dalmau Colls, Teodor)
Sacot Ferrer, Ramon::n:P09-07-1911 (Josep i Remei)
Sacot Ferrer, Teresa::n:P24-07-1908 (Josep i Remei)
Saderra Castanys, Esteve:: c:P26-03-1837 (Ferrer Prats, Rosa)
Sadurní ?, Margarida:: m:P06-04-1637 c:P10-11-1584 (Dalmau ?, Antoni)
Sáez Ferrer, Francesca:: m:V23-08-1876
Sáez Ferrer, Pere::n:V04-06-1872 (Joan i Josepa)
Sáez Marquès, Ciril::n:V24-11-1905 (Pere i Adelaida)
Sáez Marquès, Concepció::n:V27-09-1901 (Pere i Adelaida)
Sáez Marquès, Francesca::n:V26-02-1892 (Pere i Adelaida)
Sáez Marquès, Maria::n:V24-06-1898 (Pere i Adelaida) m:V15-12-1898
Sáez Trigo, Joan:: m:V16-01-1914
Safont Faixó, Jaume:: c:P22-06-1900 (Gelpi Oller, Maria)
Safont Gelpi, Antònia::n:P30-09-1901 (Jaume i Maria)
Sagàs Capdevila, Joana::n:V26-06-1901 (Maximino i Maria)
Sagàs Capdevila, Joaquima::n:V14-09-1897 (Maximino i Maria)
Sagàs Capdevila, Josepa::n:V29-04-1906 (Maximino i Maria) m:V04-07-1908
Sagàs Capdevila, Segundo::n:V23-03-1899 (Maximino i Maria)
Sagàs Castellà, Baldiri:: m:V31-01-1923
Sagàs Castellà, Josep:: m:V27-07-1918 c:V10-11-1866 (Vilanova Ribot, Màxima)
Sagàs Castellà, Josepa:: m:V06-01-1897 c:V15-09-1855 (Rovira Figueras, Narcís)
Sagàs Coll, Àngela::n:V16-04-1881 (Baldiri i Maria) m:V12-08-1932 c:V02-09-1905 (Planas Albertí, Fermí)
Sagàs Coll, Caterina::n:V30-12-1868 (Baldiri i Maria) m:V30-07-1892 c:P05-08-1888 (Gardella Clotas, Florenci)
Sagàs Coll, Lluïsa::n:V17-05-1875 (Baldiri i Maria) m:V28-11-1939 c:V18-07-1897 (Robau Ribot, Joan)
Sagàs Coll, Rafael::n:V15-11-1871 (Baldiri i Maria) m:P01-05-1947 c:V14-04-1895 (Plana Sabater, Emília)
Sagàs Plana, Josep::n:V09-04-1897 (Rafael i Emília)
Sagàs Plana, Raimon::n:V13-01-1902 (Rafael i Emília)
Sagàs Vilanova, Magdalena::n:V01-08-1878 (Josep i Màxima) c:V17-09-1900 (Pagès Pons, Joan)
Sagàs Vilanova, Maria::n:V28-10-1873 (Josep i Màxima) m:V18-07-1874
Sagàs Vilanova, Maximino::n:V01-01-1871 (Josep i Màxima) m:V04-09-1930 c:V21-09-1896 (Capdevila Palahí, Maria)
Sagàs Vilanova, Pere::n:V15-10-1867 (Josep i Màxima)
Saget ?, Elisabet:: c:P29-06-1585 (Ullastres ?, Josep)
Sagrera ?, Maria::n:V18-07-1717 (Miquel i Agnés)
Sagrera ?, Miquel::n:V06-09-1719 (Miquel i Agnés) m:P18-03-1763
Sagrera Aimerich, Antoni::n:P17-02-1722 (Miquel i Agnés) m:P23-04-1726
Sagrera Aimerich, Antoni::n:P18-02-1731 (Miquel i Agnés) m:P23-08-1733
Sagrera Aimerich, Caterina::n:P15-01-1739 (Miquel i Agnés)
Sagrera Aimerich, Caterina::n:P17-09-1733 (Miquel i Agnés) m:P01-12-1733
Sagrera Aimerich, Joan::n:P08-12-1726 (Miquel i Agnés) m:P18-04-1727
Sagrera Aimerich, Josep::n:P28-01-1725 (Miquel i Agnés) m:P25-01-1726
Sagrera Aimerich, Mariàngela::n:P22-02-1728 (Miquel i Agnés) m:P27-07-1785 c:P16-07-1756 (Lloret Comadira, Joan)
Sagrera Aimerich, Miquel:: m:P27-11-1777 c:P28-10-1749 (Garrell Ribes, Magdalena)
Sagrera Aimerich, Pere::n:P10-07-1735 (Miquel i Agnés) c:P05-02-1763 (Pagès Valentí, Paula)
Sagrera Aimerich, Ponç::n:P18-10-1740 (Miquel i Agnés)
Sagrera Arbonès, Antoni:: m:V02-03-1762 c:V06-02-1707 (Joanals ?, Mariàngela)
Sagrera Arbonès, Antoni:: m:V02-03-1762 c:V19-05-1747 (Llorens Pevingut, Maria)
Sagrera Bataller, Isidre:: c:P06-04-1817 (Casademont Sàbat, Magdalena)
Sagrera Cama, Agnés::n:V31-03-1798 (Miquel i Caterina) c:V06-08-1818 (Pruneda Aliu, Nicolau)
Sagrera Cama, Anna Maria::n:V03-01-1795 (Miquel i Caterina) m:V20-06-1795
Sagrera Cama, Anna::n:V27-01-1791 (Miquel i Caterina) m:V13-08-1793
Sagrera Cama, Joan::n:V15-02-1789 (Miquel i Caterina) c:V02-06-1811 (Corredor Poch, Victòria)
Sagrera Cama, Josep::n:V03-01-1795 (Miquel i Caterina) m:V01-08-1795
Sagrera Casademont, Maria:: m:P30-07-1897
Sagrera Casademont, Mercè:: m:P01-02-1901 c:P21-05-1851 (Mauri Negra, Jaume)
Sagrera Cassà, Emili:: m:P23-11-1940
Sagrera Colom, Agnés::n:V26-04-1784 (Joan i Anna Maria) m:V31-01-1865 c:V05-08-1806 (Masot Cornella, Pere)
Sagrera Colom, Caterina::n:V21-12-1793 (Joan i Anna Maria) m:V22-07-1794
Sagrera Colom, Joan::n:V22-08-1799 (Joan i Anna Maria) m:V08-01-1802
Sagrera Colom, Margarida::n:V05-11-1786 (Joan i Anna Maria)
Sagrera Colom, Marianna::n:V04-10-1796 (Joan i Anna Maria) m:V23-08-1797
Sagrera Colom, Raimunda::n:V31-12-1792 (Joan i Anna Maria) m:V02-01-1793
Sagrera Colom, Rita::n:V23-09-1789 (Joan i Anna Maria) m:V29-08-1794
Sagrera Garrell, ?::n:P13-08-1750 (Miquel i Magdalena) m:P13-08-1750
Sagrera Garrell, ?::n:P13-11-1760 (Miquel i Magdalena) m:P13-11-1760
Sagrera Garrell, Magdalena::n:P16-08-1751 (Miquel i Magdalena) m:P23-01-1752
Sagrera Garrell, Maria Rosa::n:P29-08-1758 (Miquel i Magdalena) m:P25-12-1788 c:P25-03-1788 (Riembau Mató, Joan)
Sagrera Garrell, Mariàngela::n:P23-12-1754 (Miquel i Magdalena) m:P02-01-1755
Sagrera Garrell, Miquel::n:P22-02-1764 (Miquel i Magdalena) m:P07-08-1769
Sagrera Garrell, Petronila::n:P14-12-1752 (Miquel i Magdalena) m:P11-11-1823 c:P02-12-1772 (Prohias Gorgoll, Pau)
Sagrera Garrell, Rita::n:P16-01-1762 (Miquel i Magdalena) m:P19-08-1762
Sagrera Garrell, Teresa::n:P29-11-1755 (Miquel i Magdalena) m:P05-06-1814 c:P30-07-1782 (Tuella Morer, Joan)
Sagrera Joanals, Joan::n:V01-12-1709 (Antoni i Mariàngela) m:V24-09-1728
Sagrera Joanals, Mariàngela::n:V04-11-1708 (Antoni i Mariàngela) m:V04-11-1708
Sagrera Joanals, Mariàngela::n:V17-02-1715 (Antoni i Mariàngela) m:V03-07-1743 c:V27-02-1730 (Vilallonga Xiberta, Miquel)
Sagrera Joanals, Miquel::n:V10-12-1707 (Antoni i Mariàngela) m:V11-12-1707
Sagrera Joanals, Nicolau::n:V05-02-1712 (Antoni i Mariàngela) m:V12-02-1712
Sagrera Joanals, Pere::n:V12-07-1713 (Antoni i Mariàngela) m:V18-07-1713
Sagrera Joanals, Salvador::n:V10-12-1707 (Antoni i Mariàngela) m:V11-12-1707
Sagrera Joanals, Teresa::n:V12-12-1717 (Antoni i Mariàngela)
Sagrera Joanals, Teresa::n:V12-12-1717 (Antoni i Mariàngela) c:V04-01-1742 (Jutge Tibau, Josep)
Sagrera Llorens, Joan::n:V28-05-1750 (Antoni i Maria) c:V03-08-1776 (Plana Parals, Margarida)
Sagrera Llorens, Joan::n:V28-05-1750 (Antoni i Maria) c:V09-06-1783 (Colom Prats, Anna Maria)
Sagrera Llorens, Maria::n:V01-10-1748 (Antoni i Maria) m:V10-11-1783 c:V31-05-1773 (Plana Pons, Baldiri)
Sagrera Llorens, Maria::n:V02-03-1755 (Antoni i Maria)
Sagrera Llorens, Miquel::n:V28-08-1752 (Antoni i Maria) m:V30-09-1809 c:V21-10-1787 (Cama Barceló, Caterina)
Sagrera Miró, Francesca:: m:P22-11-1899 c:P20-10-1853 (Sàbat Noguera, Josep)
Sagrera Morell, Rosa:: m:P14-05-1909 c:P02-08-1856 (Garrell Marquès, Ricard)
Sagrera Pagès, Francesca::n:P30-11-1776 (Pere i Paula) m:P14-04-1795
Sagrera Pagès, Josep::n:P09-07-1784 (Pere i Paula) m:P04-08-1788
Sagrera Pagès, Maria::n:P29-06-1775 (Pere i Paula) m:P27-09-1776
Sagrera Pagès, Mariàngela::n:P12-05-1767 (Pere i Paula)
Sagrera Pagès, Paula::n:P17-04-1773 (Pere i Paula) m:P11-03-1774
Sagrera Pagès, Pere::n:P23-12-1770 (Pere i Paula)
Sagrera Pagès, Sabina::n:P12-06-1782 (Pere i Paula) m:P11-03-1783
Sagrera Pagès, Sebastià::n:P12-04-1769 (Pere i Paula) m:P08-10-1769
Sagrera Plana, Anna::n:V11-03-1779 (Joan i Margarida) m:V04-02-1780
Sagrera Plana, Josep::n:V26-03-1777 (Joan i Margarida) m:V30-10-1779
Sagrera Poch, Maria:: m:V10-03-1903 c:V04-10-1848 (Miquel Vidal, Baldiri)
Sagrera Simon, Joan:: c:V08-06-1822 (Serrabella Gascons, Clara)
Saguer ?, Agnés::n:P18-11-1670 (Antoni i Agnés) m:P29-11-1671
Saguer ?, Antoni:: m:P22-07-1673
Saguer ?, Antoni::n:P10-07-1571 (Antoni i Jerònima)
Saguer ?, Caterina:: m:V14-12-1775
Saguer ?, Elisabet::n:P08-01-1576 (Antoni i Jerònima)
Saguer ?, Jerònima::n:P26-03-1595 (Antoni i Jerònima)
Saguer ?, Joan:: c:P12-09-1619 (Colls ?, Caterina)
Saguer ?, Joana::n:P23-05-1563 (Antoni i Jerònima) c:P29-04-1584 (Tarascó ?, Antoni)
Saguer ?, Lluc::n:P20-02-1590 (Antoni i Jerònima) c:P06-12-1620 (Ginesta ?, Caterina)
Saguer ?, Margarida::n:P28-08-1580 (Antoni i Jerònima)
Saguer ?, Marianna::n:P08-09-1573 (Antoni i Jerònima)
Saguer ?, Marianna::n:P25-03-1578 (Antoni i Jerònima)
Saguer ?, Rafael:: c:P24-09-1583 (Picaperas ?, Margarida)
Saguer ?, Rafael:: m:P01-12-1710 c:P14-01-1697 (Oliver Serralta, Maria)
Saguer ?, Rafael::n:P15-12-1587 (Antoni i Jerònima) c:P15-06-1608 (Metge ?, Àngela)
Saguer ?, Sebastià::n:P18-01-1593 (Antoni i Jerònima) m:P23-12-1633 c:P09-08-1615 (Soler Caner, Caterina)
Saguer ?, Susana:: m:V09-11-1801
Saguer Colls, Anna::n:P24-03-1625 (Joan i Caterina)
Saguer Colls, Caterina::n:P21-06-1620 (Joan i Caterina)
Saguer Galí, Elisabet::n:P10-05-1738 (Rafael i Caterina) m:P08-11-1806 c:P14-08-1759 (Bassó Ribes, Manuel)
Saguer Galí, Francesca::n:P12-09-1741 (Rafael i Caterina)
Saguer Galí, Maria::n:P17-04-1734 (Rafael i Caterina) m:P18-01-1809 c:P20-09-1755 (Bassó Ribes, Joan)
Saguer Galí, Rafael::n:P27-08-1746 (Rafael i Caterina) m:P26-08-1794 c:P14-05-1774 (Vilató Cadira, Caterina)
Saguer Mauri, Antònia::n:P30-11-1820 (Francesc i Rita) m:P15-01-1893 c:P25-08-1853 (Saló Vidal, Joan)
Saguer Mauri, Caterina::n:P18-02-1812 (Francesc i Rita) m:P16-09-1893 c:P19-10-1850 (Prats Mont, Gaietà)
Saguer Mauri, Eulàlia::n:P10-03-1816 (Francesc i Rita) m:P29-12-1816
Saguer Mauri, Francesc::n:P13-07-1814 (Francesc i Rita)
Saguer Mauri, Jaume::n:P23-10-1824 (Francesc i Rita)
Saguer Mauri, Josep::n:P06-12-1818 (Francesc i Rita)
Saguer Mauri, Rafael::n:P16-02-1823 (Francesc i Rita) m:P07-05-1823
Saguer Metge, Anna::n:P01-09-1610 (Rafael i Àngela) m:P22-11-1654 c:P11-05-1631 (Gallart ?, Antoni)
Saguer Metge, Caterina::n:P04-12-1612 (Rafael i Àngela) m:P11-06-1645 c:P21-06-1637 (Valentí Barceló, Sebastià)
Saguer Metge, Cecília::n:P04-08-1615 (Rafael i Àngela)
Saguer Metge, Elisabet::n:P17-10-1617 (Rafael i Àngela)
Saguer Metge, Margarida::n:P15-02-1609 (Rafael i Àngela)
Saguer Metge, Mariàngela::n:P08-03-1623 (Rafael i Àngela)
Saguer Metge, Rafael::n:P19-01-1621 (Rafael i Àngela)
Saguer Oliver, Anna:: m:P07-10-1699
Saguer Oliver, Jacint::n:P22-11-1705 (Rafael i Maria) m:P06-09-1707
Saguer Oliver, Joan Jacint::n:P08-12-1707 (Rafael i Maria)
Saguer Oliver, Rafael:: m:P04-07-1701
Saguer Oliver, Rafael:: m:P19-10-1781 c:P03-02-1731 (Simon Xifró, Eulàlia)
Saguer Oliver, Rafael:: m:P19-10-1781 c:P15-02-1733 (Galí ?, Caterina)
Saguer Puig, Anna:: m:P13-10-1918
Saguer Puig, Arnau::n:P05-04-1912 (Joan i Sofia)
Saguer Rosselló, Dorotea:: m:P26-07-1808 c:P04-03-1764 (Canet Vallocera, Joan)
Saguer Serra, Estrella::n:P26-12-1896 (Joan i Rosa) m:P07-10-1898
Saguer Serra, Francesc::n:P19-06-1900 (Joan i Rosa)
Saguer Serra, Joan::n:P05-01-1899 (Joan i Rosa) m:P14-02-1903
Saguer Serra, Josep::n:P11-01-1904 (Joan i Rosa) m:P18-08-1905
Saguer Serra, Leandre::n:P10-04-1902 (Joan i Rosa)
Saguer Solench, Josep::n:P15-12-1904 (Joan i Margarida)
Saguer Solench, Robert::n:P01-01-1907 (Joan i Margarida)
Saguer Solench, Rosa::n:P06-03-1902 (Joan i Margarida)
Saguer Soler, Antoni::n:P03-04-1624 (Sebastià i Caterina)
Saguer Soler, Maria::n:P27-08-1620 (Sebastià i Caterina)
Saguer Soler, Pere::n:P08-07-1631 (Sebastià i Caterina)
Saguer Soler, Sebastià::n:P07-03-1628 (Sebastià i Caterina)
Saguer Vilató, Esteve::n:P24-08-1775 (Rafael i Caterina) m:P21-09-1777
Saguer Vilató, Francesc::n:P26-03-1786 (Rafael i Caterina) m:P01-12-1866 c:P29-04-1810 (Mauri Prats, Rita)
Saguer Vilató, Maria::n:P26-06-1781 (Rafael i Caterina) m:P12-03-1783
Saguer Vilató, Paula::n:P28-06-1777 (Rafael i Caterina) m:P07-01-1799
Saguer Vilató, Rafael::n:P09-10-1784 (Rafael i Caterina) m:P29-10-1784
Saguer Vilató, Rafael::n:P18-02-1780 (Rafael i Caterina) m:P13-07-1780
Saguer Vilató, Rafael::n:P28-02-1790 (Rafael i Caterina)
Saios ?, Dionisi:: c:P15-01-1626 (Arbonès Baulida, Caterina)
Saios Arbonès, Antoni::n:P25-12-1628 (Dionisi i Caterina)
Saios Arbonès, Jacint::n:P31-01-1627 (Dionisi i Caterina)
Sais ?, Jaume:: c:P13-09-1717 (Sureda Mascort, Maria)
Sais ?, Jaume:: c:P24-01-1741 (Garrell Mauri, Maria)
Sais ?, Margarida:: m:P15-12-1684
Sais ?, Miquel:: c:P11-03-1612 (Barber ?, Paula)
Sais Agustí, Joan::n:P03-01-1888 (Ventura i Gràcia)
Sais Agustí, Josep::n:P29-03-1898 (Ventura i Gràcia)
Sais Aliu, Rafael:: c:P26-01-1820 (Galtés Surís, Matilde)
Sais Badua, Maria Pilar::n:V15-12-1902 (Joan i Rita)
Sais Bajandas, Esteve::n:P13-01-1760 (Pere i Teresa) m:P19-01-1760
Sais Bajandas, Joan::n:P27-05-1750 (Pere i Teresa) m:P28-05-1750
Sais Bajandas, Paula::n:P28-10-1752 (Pere i Teresa) m:P16-09-1802 c:P17-04-1776 (Pi Pagès, Nicolau)
Sais Bajandas, Pere::n:P13-12-1758 (Pere i Teresa) m:P25-12-1758
Sais Bajandas, Rosalia::n:P26-05-1757 (Pere i Teresa) m:P07-09-1757
Sais Bajandas, Salvador::n:P03-10-1754 (Pere i Teresa) m:P31-12-1811 c:P14-08-1779 (Pagès Riera, Antònia)
Sais Bajandas, Salvador::n:P03-10-1754 (Pere i Teresa) m:P31-12-1811 c:P14-10-1795 (Jofre Rovira, Maria)
Sais Bajandas, Susana::n:P07-02-1764 (Pere i Teresa) m:P21-12-1833 c:P11-08-1786 (Rosselló Riembau, Pere)
Sais Barber, Anna::n:P02-01-1613 (Miquel i Paula)
Sais Bosch, Aurora::n:P22-07-1888 (Joan i Jacinta) m:P27-08-1942
Sais Bosch, Maria::n:P15-09-1884 (Joan i Jacinta)
Sais Cabarrocas, Elvira::n:P28-10-1854 (Josep i Narcisa) m:P12-08-1855
Sais Cabrer, Maria::n:V31-07-1796 (Josep i Maria) m:V08-09-1799
Sais Cadira, Albert::n:P15-01-1911 (Joan i Gràcia) m:P21-01-1911
Sais Cadira, Lluís::n:P04-05-1912 (Joan i Gràcia)
Sais Camps, Josep:: m:P05-04-1896 c:P16-04-1849 (Cabarrocas Prats, Narcisa)
Sais Caner, Carme:: m:V05-02-1933
Sais Carbó, Joan:: c:V21-09-1790 (Xifró Saguer, Rosa)
Sais Carbó, Paula:: m:V04-08-1817 c:V28-05-1780 (Carbó Pareras, Joan)
Sais Carles, Joan::n:P05-08-1857 (Atanasi i Caterina) c:P01-04-1882 (Prats Crosa, Carme)
Sais Carles, Lluïsa::n:P03-07-1864 (Atanasi i Caterina) m:P20-02-1937
Sais Carles, Pere::n:P14-11-1854 (Atanasi i Caterina) m:P23-10-1880
Sais Carles, Ventura::n:P23-10-1859 (Atanasi i Caterina) m:P27-01-1925
Sais Casas, Antoni:: m:V22-08-1806 c:V12-12-1781 (Plaja Genís, Coloma)
Sais Frigola, Francesc:: c:V17-10-1860 (Roig Català, Teresa)
Sais Frigola, Josep:: m:V07-07-1905
Sais Galtés, Sebastià::n:P27-04-1822 (Rafael i Matilde) m:P22-10-1890 c:P04-03-1848 (Gorgoll Barceló, Maria)
Sais Gorgoll, Anselm::n:P03-02-1861 (Sebastià i Maria) m:P13-12-1865
Sais Gorgoll, Antònia::n:P02-04-1858 (Sebastià i Maria) m:P13-05-1933 c:P10-11-1883 (Plaja Oliu, Francesc)
Sais Gorgoll, Carme::n:P04-07-1864 (Sebastià i Maria) m:P31-07-1864
Sais Gorgoll, Eulàlia::n:P26-01-1854 (Sebastià i Maria) m:P11-02-1859
Sais Gorgoll, Joan::n:P24-04-1851 (Sebastià i Maria) m:P01-09-1854
Sais Gorgoll, Josepa::n:P18-08-1856 (Sebastià i Maria) c:P09-08-1879 (Sunyer Riera, Manuel)
Sais Gorgoll, Rafael::n:P05-01-1849 (Sebastià i Maria) m:P26-02-1910
Sais Janoher, Elias:: c:P25-10-1883 (Pascalet Palet, Filomena)
Sais Llagostera, Francesca::n:V13-03-1833 (Andreu i Teresa) m:V27-03-1836
Sais Llagostera, Joan::n:V10-03-1826 (Andreu i Teresa)
Sais Llagostera, Josep::n:V20-05-1835 (Andreu i Teresa)
Sais Llagostera, Maria Gràcia::n:V17-05-1824 (Andreu i Teresa) m:V30-10-1825
Sais Llagostera, Maria::n:V20-12-1827 (Andreu i Teresa)
Sais Llagostera, Pere::n:V08-11-1829 (Andreu i Teresa) m:V24-07-1831
Sais Llagostera, Rosa::n:V12-09-1820 (Andreu i Teresa) m:V02-11-1820
Sais Llagostera, Teresa::n:V13-10-1831 (Andreu i Teresa) m:V07-01-1832
Sais Llagostera, Teresa::n:V14-03-1822 (Andreu i Teresa) m:V04-09-1826
Sais Mainegra, ?::n:P13-09-1809 (Joan Baptista i Rosa) m:P13-09-1809
Sais Mainegra, Antònia::n:P30-01-1804 (Joan Baptista i Rosa) m:P10-11-1806
Sais Mainegra, Atanasi::n:P21-05-1828 (Joan Baptista i Rosa) m:P04-03-1898 c:P27-10-1853 (Carles Carbó, Caterina)
Sais Mainegra, Ferran::n:P17-02-1812 (Joan Baptista i Rosa) m:P29-09-1813
Sais Mainegra, Francesca::n:P26-05-1822 (Joan Baptista i Rosa) m:P19-07-1825
Sais Mainegra, Gertrudis::n:P20-01-1806 (Joan Baptista i Rosa) m:P03-03-1874 c:P28-12-1840 (Rovira Valmanya, Joan)
Sais Mainegra, Josep::n:P18-04-1819 (Joan Baptista i Rosa) m:P16-08-1888 c:P31-12-1842 (Riembau Margarit, Eufèmia)
Sais Mainegra, Pere::n:P25-05-1825 (Joan Baptista i Rosa)
Sais Mainegra, Quirze::n:P22-07-1815 (Joan Baptista i Rosa) m:P13-08-1816
Sais Mató, Domènec::n:V21-07-1855 (Pere i Anna) m:V01-10-1857
Sais Mató, Escolàstica::n:V01-11-1848 (Pere i Anna) m:V08-05-1914 c:V22-06-1871 (Vidal Carbó, Joan)
Sais Mató, Francesc::n:V15-08-1850 (Pere i Anna) m:V11-02-1861
Sais Mató, Sebastià::n:V13-12-1858 (Pere i Anna) m:V18-10-1859
Sais Moner, Joan:: m:V08-11-1939
Sais Moner, Sabina:: m:P01-08-1907
Sais Niell, Maria:: m:V10-12-1936 c:V18-05-1878 (Solers Barceló, Salvador)
Sais Oliu, Jaume::n:V04-11-1840 (Joan i Mariàngela) m:V02-10-1844
Sais Oliu, Rita:: m:V06-12-1858
Sais Pagès, Joan Baptista::n:P07-08-1782 (Salvador i Antònia) m:P01-06-1843
Sais Pagès, Josepa::n:P19-03-1785 (Salvador i Antònia) m:P28-12-1862 c:P26-11-1814 (Prats Ferrer, Francesc)
Sais Pagès, Llúcia::n:P23-05-1781 (Salvador i Antònia) m:P07-08-1781
Sais Pagès, Susana::n:P28-04-1788 (Salvador i Antònia)
Sais Parera, Elisabet::n:V28-01-1792 (Miquel i Caterina)
Sais Parera, Maria::n:V26-02-1794 (Miquel i Caterina)
Sais Pascalet, Albert::n:P12-09-1890 (Elias i Filomena) m:P05-05-1893
Sais Pascalet, Dolors::n:P15-11-1884 (Elias i Filomena) c:P09-01-1908 (Ribera Gubert, Jacint)
Sais Pascalet, Eduard::n:P18-12-1894 (Elias i Filomena)
Sais Pascalet, Lídia::n:P23-07-1887 (Elias i Filomena) m:P21-02-1889
Sais Pasquet, Victòria:: m:V10-05-1795 c:V16-04-1779 (Costa Sureda, Feliu)
Sais Pasquet, Victòria:: m:V10-05-1795 c:V16-06-1753 (Agustí Lloberas, Antoni)
Sais Pereferrer, Joan:: m:P14-06-1947 c:P14-11-1909 (Cadira Baguer, Gràcia)
Sais Pijoan, Joan::n:V15-04-1836 (Jaume i Eugènia) m:V07-09-1838
Sais Pijoan, Margarida::n:V02-04-1848 (Jaume i Eugènia) m:V23-07-1848
Sais Pijoan, Maria Rosa::n:V24-10-1843 (Jaume i Eugènia) m:V06-12-1844
Sais Pijoan, Maria::n:V19-02-1834 (Jaume i Eugènia) m:V18-12-1834
Sais Pijoan, Pau::n:V21-11-1839 (Jaume i Eugènia) m:V07-08-1858
Sais Plaja, Domènec::n:V21-03-1788 (Antoni i Coloma) m:V13-01-1871 c:V05-05-1810 (Plaja Melcior, Anna)
Sais Plaja, Elisabet:: m:V05-01-1782 c:V29-12-1780 (Simon Casademont, Joan)
Sais Plaja, Esteve::n:V03-08-1791 (Antoni i Coloma)
Sais Plaja, Francesca::n:V26-12-1782 (Antoni i Coloma) m:V18-05-1786
Sais Plaja, Joan::n:V21-11-1784 (Antoni i Coloma) m:V16-05-1786
Sais Plaja, Maria Magdalena::n:V02-11-1823 (Domènec i Anna) m:V11-08-1881 c:V14-05-1856 (Llagostera Castellà, Jaume)
Sais Plaja, Maria::n:V08-02-1821 (Domènec i Anna) m:V14-06-1822
Sais Plaja, Maria::n:V27-11-1794 (Antoni i Coloma) m:V10-04-1796
Sais Plaja, Pere::n:V08-04-1811 (Domènec i Anna) m:V31-10-1896 c:V25-02-1843 (Solers Rosselló, Rita)
Sais Plaja, Pere::n:V08-04-1811 (Domènec i Anna) m:V31-10-1896 c:V29-12-1847 (Mató Lloret, Anna)
Sais Plaja, Teresa::n:V13-09-1814 (Domènec i Anna)
Sais Prats, Eladi::n:P08-05-1887 (Joan i Carme)
Sais Prats, Empar::n:P14-07-1890 (Joan i Carme) m:P04-05-1893
Sais Prats, Joana::n:P24-01-1883 (Joan i Carme) m:P16-08-1889
Sais Reig, Josep::n:V09-11-1804 (Josep i Teresa)
Sais Reinés, Rafael:: m:V03-11-1843 c:V21-02-1803 (Salvador Agustí, Maria)
Sais Ribes, Enric::n:P17-06-1910 (Josep i Maria)
Sais Riembau, Francesca::n:P10-02-1859 (Josep i Eufèmia) m:P17-03-1915 c:P21-08-1880 (Marsillach Laberti, Jaume)
Sais Riembau, Joan::n:P05-07-1843 (Josep i Eufèmia) m:P11-08-1844
Sais Riembau, Joan::n:P06-11-1852 (Josep i Eufèmia) m:P06-06-1918 c:P20-01-1883 (Bosch Joera, Jacinta)
Sais Riembau, Joana::n:P14-05-1848 (Josep i Eufèmia) m:P21-08-1848
Sais Riembau, Josep::n:P25-12-1867 (Josep i Eufèmia) m:P31-01-1875
Sais Riembau, Maria::n:P01-02-1856 (Josep i Eufèmia) m:P07-12-1882 c:P02-02-1878 (Miró Alrich, Joan)
Sais Riembau, Rita::n:P29-06-1850 (Josep i Eufèmia) m:P30-12-1933 c:P12-02-1870 (Helena Estarit, Carles)
Sais Riembau, Rosa::n:P19-07-1862 (Josep i Eufèmia) m:P22-07-1878
Sais Riembau, Teresa::n:P25-02-1845 (Josep i Eufèmia) m:P06-04-1848
Sais Roldós, Ernest::n:P21-12-1889 (Rafael i Florentina)
Sais Roldós, Estrella::n:P11-06-1896 (Rafael i Florentina)
Sais Roldós, Joan::n:P06-04-1882 (Rafael i Florentina)
Sais Roldós, Josep::n:P13-03-1884 (Rafael i Florentina) m:P27-01-1949 c:P19-09-1909 (Ribes Riera, Maria)
Sais Roldós, Martí::n:P01-11-1891 (Rafael i Florentina) m:P07-11-1891
Sais Roldós, Matilde::n:P30-07-1888 (Rafael i Florentina) c:P25-12-1910 (Margarit Oliver, Miquel)
Sais Rovira, Gràcia::n:V21-11-1860 (Francesc i Paula) m:V23-01-1919 c:V29-12-1890 (Buxeda Bayell, Llorenç)
Sais Rovira, Joan::n:V28-02-1872 (Francesc i Paula) m:V04-05-1903
Sais Rovira, Josep::n:V22-01-1863 (Francesc i Paula) m:V04-04-1864
Sais Rovira, Marian::n:V26-06-1865 (Francesc i Paula) m:V20-02-1931 c:V02-05-1890 (Vila Rosselló, Lluïsa)
Sais Sàbat, Baldiri:: m:V14-10-1831
Sais Sàbat, Josep:: m:V11-03-1797 c:V22-05-1796 (Cabrer Gispert, Maria)
Sais Salvador, Francesc::n:V13-02-1814 (Rafael i Maria) m:V24-02-1895 c:V19-09-1859 (Rovira Jutge, Paula)
Sais Salvador, Jaume::n:V19-04-1810 (Rafael i Maria) m:V24-12-1896
Sais Salvador, Joan::n:V03-03-1812 (Rafael i Maria) m:V26-06-1857 c:V02-01-1837 (Oliu Català, Mariàngela)
Sais Salvador, Josep::n:V02-09-1806 (Rafael i Maria)
Sais Salvador, Llúcia::n:V03-07-1819 (Rafael i Maria) m:V02-04-1820
Sais Salvador, Llúcia::n:V09-01-1804 (Rafael i Maria) m:V22-06-1807
Sais Salvador, Maria::n:V10-07-1816 (Rafael i Maria) m:V04-05-1885
Sais Salvador, Martí::n:V18-04-1808 (Rafael i Maria)
Sais Salvador, Rafael:: m:V13-10-1808
Sais Solers, Anna::n:V04-06-1846 (Pere i Rita) m:V31-10-1846
Sais Solers, Antoni::n:V29-03-1844 (Pere i Rita) m:V02-07-1845
Sais Solés, Pere:: c:P02-07-1749 (Bajandas Alrich, Teresa)
Sais Teixidor, Ernest::n:P25-10-1906 (Joan i Maria)
Sais Teixidor, Estrella::n:P26-12-1912 (Joan i Maria)
Sais Vila, Conrad::n:P15-01-1914 (Emili i Francesca)
Sais Vila, Constantí::n:P08-10-1895 (Josep i Reparada)
Sais Vila, Enric::n:P03-05-1910 (Emili i Francesca)
Sais Vila, Florenci::n:V10-10-1897 (Marian i Lluïsa) m:V29-03-1903
Sais Vila, Joan::n:V07-06-1891 (Marian i Lluïsa)
Sais Vila, Moisès::n:P18-09-1905 (Emili i Francesca)
Sais Vilosa, Maria:: m:P14-08-1919
Sais Xifró, Andreu:: m:V01-08-1836 c:V13-12-1819 (Llagostera Ribot, Teresa)
Sala ?, Agustí:: c:P02-07-1598 (Cresp ?, Jerònima)
Sala ?, Anna::n:P03-01-1576 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Antiga::n:P13-10-1573 (Joan i Caterina) m:P10-08-1593
Sala ?, Antiga::n:P22-12-1565 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Antoni:: m:P01-09-1573
Sala ?, Antoni::n:P18-10-1570 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Beneta::n:P09-01-1574 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Caterina::n:P10-01-1574 (Antoni i Elisabet)
Sala ?, Caterina::n:P20-11-1569 (Joan i Caterina) m:P15-08-1593 c:P09-06-1591 (Vidal ?, Jaume)
Sala ?, Elisabet::n:P04-05-1578 (Joan i Caterina)
Sala ?, Elisabet::n:P28-02-1604 (Pere i Joana) m:P04-08-1656 c:P22-05-1633 (Mir Pla, Joan)
Sala ?, Elisabet::n:P28-02-1604 (Pere i Joana) m:P04-08-1656 c:P25-11-1652 (Mauri Pons, Joan)
Sala ?, Eulàlia::n:P16-04-1580 (Joan i Caterina)
Sala ?, Francesc::n:P30-11-1567 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Joan:: m:P17-09-1633 c:P11-02-1614 (Puigvert ?, Joana)
Sala ?, Joan::n:P01-11-1565 (Antoni i Elisabet)
Sala ?, Joan::n:P03-12-1566 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Joan::n:P04-01-1564 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Joan::n:P04-04-1590 (Jaume i Rafaela)
Sala ?, Joan::n:P11-09-1577 (Narcís i Eulàlia)
Sala ?, Joana::n:P25-09-1575 (Joan i Caterina) c:P24-09-1600 (Carreras ?, Julià)
Sala ?, Julià:: m:V07-08-1793
Sala ?, Margarida::n:P20-09-1571 (Joan i Caterina) m:P07-09-1593 c:P16-06-1591 (Salvi ?, Guillem)
Sala ?, Maria:: m:P02-01-1661 c:P18-02-1637 (Oliver ?, Joan)
Sala ?, Maria::n:P01-02-1650 (Antoni i Elisabet)
Sala ?, Maria::n:P12-01-1648 (Antoni i Elisabet)
Sala ?, Miquel:: c:P20-01-1580 (Agustí ?, Margarida)
Sala ?, Pere:: m:P14-09-1572
Sala ?, Pere::n:P25-02-1571 (Antoni i Elisabet) c:P16-05-1601 (Castelló ?, Joana)
Sala ?, Ponç::n:P08-10-1563 (Antoni i Gueraua)
Sala ?, Rafaela::n:P14-04-1568 (Antoni i Elisabet) c:P03-08-1595 (Ramon ?, Montserrat)
Sala ?, Sebastià::n:P24-10-1569 (Narcís i Eulàlia)
Sala Alabau, Andreu::n:P13-02-1774 (Josep i Teresa) c:P25-03-1792 (Mont Casademont, Anna)
Sala Alabau, Caterina::n:P05-04-1780 (Josep i Teresa) m:P09-03-1811 c:P27-03-1802 (Tolosa Sureda, Pere)
Sala Alabau, Josep::n:P20-01-1777 (Josep i Teresa) m:P22-08-1781
Sala Alabau, Maria::n:P10-11-1783 (Josep i Teresa) c:P16-02-1805 (Vergés Oliu, Josep)
Sala Bardera, Medir:: m:P10-08-1836
Sala Baró, Josep:: m:P30-12-1919
Sala Cabirol, Narcisa:: c:P19-03-1762 (Cadanet Agustí, Antoni)
Sala Camós, Gaietà::n:P11-05-1790 (Rafael i Elisabet)
Sala Camós, Josep::n:P04-02-1795 (Rafael i Elisabet) m:P09-09-1796
Sala Cantal, Dolors:: m:V06-12-1932
Sala Casals, Josep:: m:P03-12-1934
Sala Casals, Josep:: m:P26-10-1933
Sala Casanovas, Anna::n:P23-12-1743 (Andreu i Teresa) m:P09-01-1779 c:P07-09-1772 (Pi Girona, Francesc)
Sala Casanovas, Francesc::n:P12-09-1737 (Andreu i Teresa)
Sala Casanovas, Gertrudis::n:P01-07-1753 (Andreu i Teresa) m:P08-02-1835 c:P13-09-1777 (Gorgoll Garrell, Joan)
Sala Casanovas, Joan::n:P06-10-1735 (Andreu i Teresa) m:P02-02-1812
Sala Casanovas, Josep::n:P29-09-1748 (Andreu i Teresa) m:P25-01-1821 c:P01-05-1773 (Alabau Sureda, Teresa)
Sala Casanovas, Josep::n:P29-09-1748 (Andreu i Teresa) m:P25-01-1821 c:P25-03-1792 (Casademont Alsina, Maria)
Sala Casanovas, Maria:: m:P27-02-1804 c:P22-09-1761 (Picaperas Ullastres, Antoni)
Sala Casanovas, Martí::n:P24-06-1739 (Andreu i Teresa)
Sala Casanovas, Pere::n:P02-02-1747 (Andreu i Teresa) m:P23-10-1747
Sala Castelló, Damià::n:P13-01-1602 (Pere i Joana) m:P25-10-1633
Sala Castelló, Francesc:: m:V09-06-1912 c:V18-09-1898 (Lladó Parals, Maria)
Sala Castelló, Jaume::n:V05-08-1862 (Andreu i Rita)
Sala Castelló, Josep:: m:V10-08-1943 c:V17-04-1892 (Vila Rosselló, Carme)
Sala Castelló, Pere::n:V15-07-1857 (Andreu i Rita)
Sala Castelló, Ponç::n:V01-12-1859 (Andreu i Rita)
Sala Clova, Anna Maria::n:P27-12-1679 (Josep i Mónica) m:P26-01-1681
Sala Clova, Caterina:: m:P01-05-1687
Sala Clova, Joan::n:P20-02-1674 (Josep i Mónica) m:P26-11-1713 c:P31-12-1702 (Vila Vidal, Margarida)
Sala Clova, Maria::n:P21-02-1677 (Josep i Mónica) m:P28-08-1679
Sala Clova, Marianna::n:P07-12-1681 (Josep i Mónica) m:P10-11-1700
Sala Clova, Miquel:: m:P26-09-1690
Sala Dalmau, Coloma::n:P02-02-1801 (Francesc i Rosa)
Sala Dalmau, Maria::n:P20-05-1804 (Francesc i Rosa) m:V05-09-1844 c:V27-02-1829 (Aliu Aliu, Jaume)
Sala Dalmau, Maria::n:P23-09-1798 (Francesc i Rosa) m:P19-09-1799
Sala Descamps, Domènec::n:P28-01-1907 (Josep i Dolors)
Sala Descamps, Gabriel::n:P24-12-1899 (Josep i Dolors)
Sala Descamps, Jaume::n:P12-02-1904 (Josep i Dolors)
Sala Descamps, Joan::n:P26-08-1898 (Josep i Dolors) m:V26-06-1933
Sala Descamps, Josep::n:V24-10-1914 (Josep i Dolors)
Sala Descamps, Moisès::n:V09-09-1909 (Josep i Dolors)
Sala Descamps, Rosa::n:P31-10-1901 (Josep i Dolors)
Sala Ferran, Antoni::n:P19-07-1575 (Dídac i Antiga)
Sala Ferran, Caterina::n:P12-10-1578 (Dídac i Antiga) c:P25-02-1601 (Guàrdies ?, Antoni)
Sala Ferran, Caterina::n:P12-10-1578 (Dídac i Antiga) c:P29-07-1597 (Goday ?, Jaume)
Sala Ferran, Caterina::n:P28-06-1565 (Dídac i Antiga) m:P24-11-1572
Sala Ferran, Joan::n:P06-02-1571 (Dídac i Antiga)
Sala Ferran, Rafaela::n:P18-11-1567 (Dídac i Antiga)
Sala Ferrer, Enric:: m:P13-03-1939
Sala Ferrer, Veneranda:: m:P05-02-1941 c:P20-06-1891 (Déulofeu Creixell, Vicenç)
Sala Font, Maria:: c:P06-04-1913 (Piñol Falcó, Enric)
Sala Frigola, Basilisa:: m:V25-05-1828
Sala Garrell, Joan::n:P27-01-1794 (Josep i Llúcia) m:P04-02-1794
Sala Garrell, Josep::n:P23-04-1786 (Josep i Llúcia) m:P27-02-1852 c:P15-01-1818 (Sureda Matas, Maria)
Sala Garrell, Llúcia::n:P24-08-1788 (Josep i Llúcia) m:P29-08-1791
Sala Garrell, Rafael::n:P24-10-1784 (Josep i Llúcia) m:P21-11-1784
Sala Garrell, Serafina::n:P18-07-1791 (Josep i Llúcia) m:P15-08-1793
Sala Gich, Anna::n:P29-05-1825 (Josep i Agnés) m:P23-08-1826
Sala Gich, Domènec::n:P16-02-1827 (Josep i Agnés) c:P24-12-1850 (Savalls Crosa, Teresa)
Sala Gich, Josep::n:P04-06-1829 (Josep i Agnés)
Sala Gich, Teresa::n:P25-09-1832 (Josep i Agnés) m:P02-02-1856 c:P01-01-1853 (Palet Estrach, Delfí)
Sala Gironès, Coloma:: m:V12-04-1924 c:V29-12-1894 (Vergonyós Roura, Froilà)
Sala Gironès, Dolors:: c:V13-05-1905 (Casagran Plaja, Josep)
Sala Gironès, Maria:: c:V12-02-1899 (Roig Xicoira, Sebastià)
Sala Gispert, Pere:: m:V16-10-1874
Sala Joan, Joaquima:: m:P23-12-1928
Sala Joaquim, Antoni::n:P19-06-1913 (Albert i Àngela)
Sala Joaquim, Margarida:: m:P02-02-1912
Sala Joaquim, Mercè::n:P21-06-1911 (Albert i Àngela)
Sala Jofre, Josepa:: m:V12-02-1927 c:V18-11-1871 (Valls Barris, Antoni)
Sala Jofre, Rosa::n:V02-10-1849 (Josep i Caterina) m:V24-12-1872
Sala Jorba, Concepció:: c:P26-10-1912 (Perramon Ferrer, Pere)
Sala Llach, Andreu:: c:V15-06-1857 (Castelló Masot, Rita)
Sala Llach, Gabriel:: m:P05-05-1908 c:V03-11-1861 (Rabell Vilaret, Cristina)
Sala Llach, Rosa:: m:V20-05-1898 c:V03-08-1850 (Oliver Vidal, Pere)
Sala Lladó, Anna::n:V08-08-1902 (Francesc i Maria)
Sala Lladó, Carme::n:V02-07-1899 (Francesc i Maria)
Sala Lladó, Francesc::n:V10-10-1910 (Francesc i Maria)
Sala Massanet, Antoni::n:P10-06-1587 (Jaume i Rafaela)
Sala Medir, Josep:: c:V22-12-1907 (Oliu Capellà, Trinitat)
Sala Mont, Eulàlia:: m:P18-02-1844 c:P15-12-1816 (Prats March, Pere)
Sala Mont, Eulàlia:: m:P18-02-1844 c:P19-10-1838 (Botet Pla, Antoni)
Sala Mont, Josep::n:P09-02-1793 (Andreu i Anna) m:P20-06-1794
Sala Mont, Josep::n:P13-12-1794 (Andreu i Anna)
Sala Munich, Margarida:: m:P06-07-1806 c:P14-06-1802 (Margarit Bofill, Josep)
Sala Munich, Teresa::n:P03-10-1789 (Medir i Maria)
Sala Pi, Andreu::n:P05-06-1772 (Joan i Maria) m:P28-10-1772
Sala Pi, Francesc::n:P24-04-1769 (Joan i Maria) c:P10-09-1797 (Dalmau Fonalleras, Rosa)
Sala Pi, Margarida::n:P26-08-1776 (Joan i Maria) m:P27-08-1779
Sala Pi, Maria::n:P23-09-1763 (Joan i Maria) m:P18-05-1795 c:P11-10-1788 (Mauri Camós, Joan)
Sala Pi, Teresa::n:P12-09-1780 (Joan i Maria) m:P03-09-1781
Sala Pi, Teresa::n:P15-10-1766 (Joan i Maria) m:P23-11-1767
Sala Planas, Narcís::n:P02-05-1914 (Josep i Concepció)
Sala Poch, Dolors:: m:P10-02-1936
Sala Poch, Teresa:: m:P30-11-1931
Sala Prats, Josep::n:P02-09-1796 (Rafael i Gertrudis) m:P25-09-1867 c:P18-01-1824 (Gich Montaner, Agnés)
Sala Prats, Leonor:: m:P05-10-1929
Sala Prats, Teresa::n:P11-12-1804 (Rafael i Gertrudis)
Sala Puigvert, Antoni::n:P26-12-1621 (Joan i Joana) c:P18-12-1644 (Vernós Camós, Margarida)
Sala Puigvert, Antoni::n:P26-12-1621 (Joan i Joana) c:P25-03-1646 (? ?, Elisabet)
Sala Puigvert, Antoni::n:P30-06-1620 (Joan i Joana)
Sala Puigvert, Joan::n:P23-09-1617 (Joan i Joana) m:P10-07-1658 c:P14-02-1638 (Vinyals Serra, Maria)
Sala Puigvert, Maria::n:P10-01-1626 (Joan i Joana)
Sala Puigvert, Maria::n:P14-11-1626 (Joan i Joana)
Sala Quinta, Dolors::n:P14-06-1914 (Miquel i Carme) m:P27-06-1927
Sala Rabell, Dolors::n:V01-07-1880 (Gabriel i Cristina) c:P24-06-1906 (Vilar Albertí, Jaume)
Sala Rabell, Francesca::n:V08-11-1867 (Gabriel i Cristina) m:P20-07-1918 c:V17-01-1892 (Crosa Sala, Esteve)
Sala Rabell, Joan::n:V25-12-1864 (Gabriel i Cristina)
Sala Rabell, Josep::n:V05-12-1872 (Gabriel i Cristina)
Sala Rabell, Josepa::n:V06-09-1875 (Gabriel i Cristina) c:P24-06-1903 (Caner Serra, Joan)
Sala Rabell, Martí::n:V14-02-1870 (Gabriel i Cristina) m:V16-08-1872
Sala Rabell, Pere::n:V15-04-1863 (Gabriel i Cristina) c:P18-02-1892 (Sivilla Llach, Anna)
Sala Ribes, Miquel:: c:P29-03-1913 (Quintà Albosa, Carme)
Sala Ruensa, Antoni::n:P22-06-1910 (Rossend i Rosa)
Sala Ruensa, Empar::n:P14-01-1913 (Rossend i Rosa)
Sala Sardó, Maria:: c:V01-07-1825 (Crosa Ribot, Salvi)
Sala Sardó, Paula:: m:V29-12-1817 c:V15-06-1806 (Cabrer Gispert, Miquel)
Sala Sivilla, Dolors::n:P12-02-1899 (Pere i Anna)
Sala Sivilla, Esteve::n:P27-03-1897 (Pere i Anna) m:P11-07-1898
Sala Sivilla, Leandre::n:P22-12-1895 (Pere i Anna) m:P22-02-1896
Sala Sivilla, Natàlia::n:P31-01-1894 (Pere i Anna)
Sala Sureda, ?::n:P17-09-1821 (Josep i Maria) m:P17-09-1821
Sala Sureda, Francesca::n:P21-03-1826 (Josep i Maria) m:P10-11-1904 c:P24-03-1846 (Prats Camós, Sebastià)
Sala Sureda, Llúcia::n:P18-10-1818 (Josep i Maria) m:P16-05-1891 c:P07-09-1843 (Gascons Pallí, Salvador)
Sala Sureda, Rosa::n:P12-03-1829 (Josep i Maria) m:P23-01-1900 c:P14-11-1852 (Servià Prats, Joan)
Sala Sureda, Salvador::n:P05-07-1823 (Josep i Maria)
Sala Tarabau, Josep:: m:P18-04-1827 c:P22-01-1784 (Garrell Casanovas, Llúcia)
Sala Tarabau, Rafael:: m:P22-11-1837 c:P14-11-1795 (Prats Corredor, Gertrudis)
Sala Tarabau, Rafael:: m:P22-11-1837 c:P16-08-1789 (Camós Roger, Elisabet)
Sala Ventós, Josep:: m:V07-04-1941
Sala Ventós, Maria Carme:: m:V15-10-1942
Sala Ventós, Montserrat:: m:V30-10-1940
Sala Vila, Andreu::n:P18-11-1708 (Joan i Margarida) m:P13-08-1788 c:P24-12-1734 (Casanovas Garrell, Teresa)
Sala Vila, Eduard::n:V02-08-1911 (Josep i Carme)
Sala Vila, Florenci::n:V02-04-1896 (Josep i Carme)
Sala Vila, Francesc::n:V10-11-1893 (Josep i Carme)
Sala Vila, Joan::n:P24-02-1711 (Joan i Margarida) m:P06-03-1711
Sala Vila, Joan::n:V02-09-1903 (Josep i Carme) m:V31-10-1904
Sala Vila, Maria::n:V22-09-1898 (Josep i Carme)
Sala Vila, Montserrat::n:V13-08-1901 (Josep i Carme)
Sala Vila, Rossend::n:V22-09-1898 (Josep i Carme)
Sala Vila, Serafina:: m:P21-07-1795 c:P22-09-1726 (Tauler Peya, Francesc)
Sala Vilar, Maria:: m:P07-06-1813
Sala Vinyals, Antoni::n:P05-06-1655 (Joan i Maria)
Sala Vinyals, Caterina::n:P04-12-1646 (Joan i Maria)
Sala Vinyals, Cecília::n:P12-07-1643 (Joan i Maria)
Sala Vinyals, Joan Baptista::n:P04-09-1653 (Joan i Maria)
Sala Vinyals, Joan Fecundo::n:P08-06-1657 (Joan i Maria)
Sala Vinyals, Joan::n:P05-04-1648 (Joan i Maria) m:P25-01-1650
Sala Vinyals, Josep::n:P06-12-1650 (Joan i Maria) m:P12-04-1711 c:P12-11-1673 (Clova ?, Mònica)
Sala Vinyals, Margarida::n:P05-01-1641 (Joan i Maria)
Sala Vinyals, Narcís::n:P29-10-1638 (Joan i Maria)
Sala Xicoira, Jaume::n:V23-11-1908 (Jeroni i Serafina)
Sala Xicoira, Maria Pilar::n:V26-04-1913 (Jeroni i Serafina)
Salamero Garcés, Lleóncia:: c:P08-03-1914 (Cardona Falces, Josep)
Salamero Torres, Salvadora:: m:P01-05-1941
Salamó ?, Anna:: c:P21-02-1596 (Berga ?, Rafael)
Salamó ?, Anna::n:P11-10-1651 (Joan i Teresa) m:P26-07-1655
Salamó ?, Antoni:: c:P12-04-1598 (Pla ?, Constança)
Salamó ?, Antoni:: m:P22-02-1563
Salamó ?, Antoni::n:P08-11-1562 (Montserrat i Caterina)
Salamó ?, Antoni::n:P13-11-1563 (Montserrat i Caterina) c:P26-02-1588 (Català ?, Jerònima)
Salamó ?, Baptista:: c:P23-04-1589 (Martí ?, Anna)
Salamó ?, Caterina:: c:P24-06-1578 (Maruny ?, Miquel)
Salamó ?, Elisabet::n:P13-03-1569 (Joan i Montserrada) c:P23-11-1586 (Badia ?, Joan)
Salamó ?, Jaume:: c:V09-09-1612 (Brugarol Resclosa, Eulàlia)
Salamó ?, Joan:: m:P08-12-1590 c:P11-05-1578 (Maruny ?, Antiga)
Salamó ?, Joan:: m:P27-10-1580
Salamó ?, Joan::n:P25-11-1565 (Montserrat i Caterina)
Salamó ?, Magí::n:P08-01-1576 (Montserrat i Caterina)
Salamó ?, Margarida::n:P20-08-1570 (?)
Salamó ?, Maria::n:P17-02-1650 (Joan i Anna)
Salamó ?, Marian:: m:V08-05-1775
Salamó ?, Marianna::n:P15-11-1571 (Joan i Montserrada) m:P29-12-1636 c:P26-01-1596 (Castells ?, Simó)
Salamó ?, Marianna::n:P15-11-1571 (Joan i Montserrada) m:P29-12-1636 c:P31-12-1601 (Grec ?, Pere)
Salamó ?, Montserrada::n:P28-12-1567 (Montserrat i Caterina)
Salamó ?, Pere:: m:P?-?-1653 c:P18-09-1633 (Pagès Vilar, Margarida)
Salamó ?, Rafael:: c:P04-02-1601 (Sabater ?, Caterina)
Salamó ?, Rafael:: m:P08-09-1583 c:P11-04-1575 (Mauri ?, Margarida)
Salamó Agustí, Caterina::n:P14-04-1748 (Pere i Susana) m:P26-12-1786 c:P24-06-1772 (Ribes Sabater, Pau)
Salamó Agustí, Gràcia::n:P19-05-1751 (Pere i Susana)
Salamó Agustí, Josep::n:P10-12-1738 (Pere i Susana)
Salamó Agustí, Maria::n:P01-07-1736 (Pere i Susana)
Salamó Agustí, Rafael::n:P06-06-1734 (Pere i Susana)
Salamó Agustí, Rosalia::n:P01-07-1736 (Pere i Susana)
Salamó Agustí, Rosalia::n:P03-07-1745 (Pere i Susana) c:P07-02-1769 (Sitjar Roura, Benet)
Salamó Agustí, Tecla::n:P27-01-1743 (Pere i Susana) c:P20-10-1760 (Molla Mir, Josep)
Salamó Alabau, Casimir::n:P10-02-1817 (Josep i Elisabet) c:P19-03-1843 (Camós Robert, Caterina)
Salamó Alabau, Constantí::n:P07-06-1822 (Josep i Elisabet) c:P29-03-1851 (Caner Palet, Paula)
Salamó Alabau, Martí::n:P20-05-1811 (Josep i Elisabet) m:P01-11-1811
Salamó Alabau, Teresa::n:P09-03-1815 (Josep i Elisabet)
Salamó Alabau, Teresa::n:P13-03-1813 (Josep i Elisabet) m:P07-09-1814
Salamó Alabau, Ventura::n:P19-09-1819 (Josep i Elisabet)
Salamó Botet, Coloma::n:P27-05-1653 (Joan i Mónica) m:P03-05-1658
Salamó Botet, Joan::n:P13-02-1648 (Joan i Mónica) m:P26-11-1655
Salamó Botet, Joan::n:P14-12-1655 (Joan i Mónica) m:P03-05-1658
Salamó Botet, Joan::n:P23-01-1646 (Joan i Mónica) m:P21-06-1647
Salamó Botet, Mónica::n:P01-08-1641 (Joan i Mónica)
Salamó Botet, Mónica::n:P14-11-1642 (Joan i Mónica)
Salamó Botet, Nicolau::n:P25-10-1650 (Joan i Mónica) m:P16-04-1658
Salamó Caner, Agustí::n:P02-12-1861 (Constantí i Paula)
Salamó Caner, Elisabet::n:P20-12-1857 (Constantí i Paula)
Salamó Caner, Josep::n:P15-10-1853 (Constantí i Paula) m:P21-07-1859
Salamó Esteva, Antònia::n:P09-09-1806 (Joan i Esperança)
Salamó Esteva, Esteve::n:P16-03-1803 (Joan i Esperança) m:P22-03-1803
Salamó Esteva, Francesc::n:P15-05-1800 (Joan i Esperança)
Salamó Esteva, Pere::n:P16-03-1803 (Joan i Esperança) m:P29-03-1803
Salamó Esteva, Rita::n:P10-05-1798 (Joan i Esperança) m:P20-12-1799
Salamó Garrell, ?::n:P04-02-1795 (Joan i Maria) m:P04-02-1795
Salamó Garrell, Antoni::n:P01-11-1796 (Joan i Maria) m:P10-10-1797
Salamó Garrell, Cecília::n:P27-02-1793 (Joan i Maria) m:P15-10-1865 c:P09-08-1813 (Butrench Torsellani, Joan)
Salamó Garrell, Joan::n:P30-03-1789 (Joan i Maria)
Salamó Garrell, Martí::n:P26-08-1787 (Joan i Maria) m:P15-11-1788
Salamó Garrell, Miquel::n:P26-10-1790 (Joan i Maria)
Salamó Graupera, Benet:: c:P10-10-1891 (Niell Simon, Margarida)
Salamó Maruny, Antiga::n:P16-08-1579 (Joan i Antiga)
Salamó Maruny, Joan::n:P17-01-1589 (Joan i Antiga)
Salamó Maruny, Nicolau::n:P27-01-1591 (Joan i Antiga)
Salamó Mauri, ?::n:P31-10-1707 (Joan i Anna) m:P31-10-1707
Salamó Mauri, Anna:: m:P19-02-1706
Salamó Mauri, Antiga::n:P10-06-1579 (Rafael i Margarida)
Salamó Mauri, Benet::n:P17-02-1715 (Joan i Anna)
Salamó Mauri, Caterina:: m:P30-12-1769 c:P27-07-1727 (Ponsjoan ?, Benet)
Salamó Mauri, Francesca::n:P23-04-1709 (Joan i Anna) m:P16-04-1714
Salamó Mauri, Gertrudis::n:P30-11-1713 (Joan i Anna)
Salamó Mauri, Joan:: c:P06-05-1719 (Prats Vidal, Maria)
Salamó Mauri, Joan::n:P30-08-1576 (Rafael i Margarida)
Salamó Mauri, Magdalena::n:P12-01-1706 (Joan i Anna) c:P19-03-1734 (Joanals ?, Rafael)
Salamó Mauri, Pere::n:P13-12-1711 (Joan i Anna) m:P03-03-1712
Salamó Medir, Anna Maria::n:P10-04-1742 (Martí i Elisabet) m:P18-12-1794 c:P13-05-1773 (Camós Gorgoll, Antoni)
Salamó Medir, Caterina::n:P31-10-1739 (Martí i Elisabet) m:P18-12-1810 c:P02-03-1772 (Alabau Sureda, Francesc)
Salamó Medir, Caterina::n:P31-10-1739 (Martí i Elisabet) m:P18-12-1810 c:P25-03-1761 (Mauri Costa, Josep)
Salamó Medir, Elisabet::n:P12-03-1736 (Martí i Elisabet)
Salamó Medir, Joan::n:P24-07-1734 (Martí i Elisabet)
Salamó Medir, Maria::n:P23-02-1738 (Martí i Elisabet)
Salamó Mont, Caterina::n:P15-10-1679 (Joan i Caterina)
Salamó Mont, Elisabet:: m:P02-06-1764 c:P11-04-1699 (Esteva Moret, Joan)
Salamó Mont, Joan:: m:P24-05-1729 c:P17-01-1691 (Mauri Macaya, Anna)
Salamó Mont, Josep:: m:P20-12-1697 c:P06-02-1690 (Prohias Cama, Magdalena)
Salamó Mont, Maria:: c:P11-09-1705 (Masell ?, Esteve)
Salamó Mont, Martí:: m:P29-09-1746 c:P02-07-1733 (Medir ?, Elisabet)
Salamó Mont, Martí:: m:P29-09-1746 c:P24-12-1701 (Vidal Riera, Maria)
Salamó Ors, Ferran::n:P22-02-1903 (Lluís i Carme)
Salamó Palet, Joan::n:P20-03-1760 (Joan i Marianna) m:P31-08-1811 c:P21-11-1786 (Garrell Simon, Maria)
Salamó Palet, Joan::n:P20-03-1760 (Joan i Marianna) m:P31-08-1811 c:P29-06-1797 (Esteva Prats, Esperança)
Salamó Palet, Joan::n:P21-08-1749 (Joan i Marianna) m:P31-10-1751
Salamó Palet, Maria::n:P24-08-1757 (Joan i Marianna) m:P13-04-1830 c:P22-12-1787 (Torrent Bassó, Joan)
Salamó Palet, Marianna::n:P20-04-1752 (Joan i Marianna) m:P18-02-1823 c:P04-12-1779 (Prats Capellà, Josep)
Salamó Palet, Martí::n:P07-11-1754 (Joan i Marianna) m:P21-03-1820 c:P30-10-1784 (Torrent Bassó, Maria)
Salamó Palet, Miquel::n:P20-06-1765 (Joan i Marianna) m:P18-12-1766
Salamó Pou, Antònia:: c:P06-01-1757 (Joan Basart, Narcís)
Salamó Prats, Antoni::n:P14-11-1723 (Joan i Maria)
Salamó Prats, Caterina::n:P26-03-1722 (Joan i Maria) m:P30-08-1725
Salamó Prats, Joan::n:P15-01-1726 (Joan i Maria)
Salamó Prats, Josepa::n:P30-04-1730 (Joan i Maria)
Salamó Prats, Maria::n:P14-11-1720 (Joan i Maria)
Salamó Prats, Pau::n:P25-11-1732 (Joan i Maria)
Salamó Prats, Pere::n:P29-08-1728 (Joan i Maria) m:P27-03-1729
Salamó Prohias, Joan::n:P04-01-1818 (Joan i Antònia) m:P13-10-1818
Salamó Prohias, Josepa:: c:P01-12-1715 (Andreu ?, Josep)
Salamó Rossell, Petronila:: m:V05-05-1787
Salamó Sabater, Antoni::n:P24-05-1607 (Rafael i Caterina)
Salamó Sabater, Caterina::n:P18-07-1615 (Rafael i Caterina)
Salamó Sabater, Joan::n:P24-06-1612 (Rafael i Caterina) m:P10-05-1680 c:P19-02-1640 (Botet Vilató, Mònica)
Salamó Sabater, Marianna::n:P24-01-1604 (Rafael i Caterina)
Salamó Sabater, Mónica::n:P21-10-1609 (Rafael i Caterina) m:P12-11-1672 c:P09-06-1627 (Capellà Romans, Joan)
Salamó Sabater, Mónica::n:P21-10-1609 (Rafael i Caterina) m:P12-11-1672 c:P22-12-1624 (Vernós Pons, Antoni)
Salamó Sabater, Montserrat::n:P14-03-1602 (Rafael i Caterina)
Salamó Sabater, Rafael::n:P19-08-1618 (Rafael i Caterina)
Salamó Sabater, Rafael::n:P25-09-1608 (Rafael i Caterina)
Salamó Simon, Elisabet::n:P05-05-1868 (Ventura i Francesca)
Salamó Torrent, Antònia::n:P02-02-1795 (Martí i Maria) m:P04-02-1795
Salamó Torrent, Elisabet::n:P17-06-1796 (Martí i Maria) m:P21-06-1796
Salamó Torrent, Jaumeta::n:P17-06-1796 (Martí i Maria) m:P21-06-1796
Salamó Torrent, Joan::n:P01-11-1785 (Martí i Maria) c:P23-03-1817 (Prohias Prohias, Antònia)
Salamó Torrent, Josep::n:P19-09-1788 (Martí i Maria) m:P15-01-1873 c:P05-12-1825 (Camós Mauri, Anna)
Salamó Torrent, Josep::n:P19-09-1788 (Martí i Maria) m:P15-01-1873 c:P24-04-1810 (Alabau Pica, Elisabet)
Salamó Torrent, Maria::n:P17-06-1796 (Martí i Maria) m:P09-07-1796
Salamó Torrent, Maria::n:P29-11-1791 (Martí i Maria) m:P20-09-1844
Salamó Torrent, Teresa::n:P12-03-1798 (Martí i Maria) m:P25-01-1884 c:P12-05-1823 (Martí Carreras, Benet)
Salamó Vidal, Anna Maria::n:P17-09-1713 (Martí i Maria) m:P12-08-1715
Salamó Vidal, Coloma::n:P10-08-1707 (Martí i Maria) m:P10-09-1714
Salamó Vidal, Gertrudis::n:P08-04-1711 (Martí i Maria) m:P30-01-1767 c:P01-12-1735 (Ribes Ferrer, Pau)
Salamó Vidal, Joan::n:P23-04-1722 (Martí i Maria) m:P20-12-1779 c:P21-01-1748 (Palet Parals, Marianna)
Salamó Vidal, Josep::n:P28-11-1715 (Martí i Maria)
Salamó Vidal, Maria:: m:P01-09-1781 c:P05-04-1722 (Montaner Arxer, Pere)
Salamó Vidal, Martí::n:P17-04-1719 (Martí i Maria) m:P04-06-1726
Salamó Vidal, Pere:: c:P03-05-1768 (Teixidor ?, Àgata)
Salamó Vidal, Pere:: c:P31-05-1732 (Agustí Bonafont, Susana)
Salamó Vidal, Rosalia::n:P14-11-1717 (Martí i Maria) m:P06-09-1718
Salamó Vidal, Teresa::n:P03-01-1706 (Martí i Maria) m:P11-09-1706
Salarich Miró, Joan::n:P18-11-1908 (Pere i Anna)
Salarich Miró, Maria::n:P13-11-1905 (Pere i Anna)
Salarich Rovira, Albert::n:V22-07-1914 (Agustí i Teresa)
Salarich Tibau, Victorina::n:P15-03-1896 (Agustí i Rosa)
Salas Bosch, Maria:: m:V24-05-1861
Salavert Puig, Anna:: c:P26-07-1911 (Rodeja Vila, Joaquim)
Salazar Basalt, Vicenta:: m:P02-07-1915
Salellas Blanch, Joan:: m:P20-11-1928
Salellas Casas, Joan::n:P28-05-1886 (Jaume i Emília)
Salellas Casas, Josep::n:P04-08-1888 (Jaume i Emília)
Salellas Mis, Dolors:: c:P22-09-1906 (Ramonet Prohias, Josep)
Sales París, Josep Maria:: m:P10-11-1947
Sales Sayos, Amadeu::n:P13-02-1906 (Joan i Emília) m:P15-02-1908
Salgàs ?, Anna:: m:V11-12-1752
Salgàs Forgas, Antoni:: m:V11-06-1815
Salgàs Maura, Jaume:: c:V28-11-1784 (Roquer Avellí, Jerònima)
Salgàs Rovira, Caterina:: c:V16-01-1791 (Cama Fuster, Pere)
Salgàs Rovira, Joan:: m:V30-05-1820 c:V10-04-1804 (Vilar Vidal, Teresa)
Salgàs Rovira, Maria:: m:V17-05-1833
Salgàs Rovira, Pere::n:V01-01-1787 (Antoni i Magdalena) m:V18-06-1792
Salgàs Vilar, Joan::n:V31-07-1811 (Joan i Teresa) m:V14-07-1812
Salgàs Vilar, Magdalena::n:V19-04-1807 (Joan i Teresa) m:V12-03-1809
Salgàs Vilar, Maria::n:V04-06-1809 (Joan i Teresa) m:V29-07-1810
Salguedo Bosch, Francesca::n:P28-01-1902 (Rossend i Francesca) m:P02-07-1902
Salguedo Bosch, Josefina::n:P14-10-1900 (Rossend i Francesca)
Salguedo Bosch, Mercè::n:P07-06-1903 (Rossend i Francesca)
Salguedo Terradellas, Rossend:: c:P07-07-1900 (Bosch Sureda, Francesca)
Salichs Berruezo, Asensi:: m:P28-12-1928
Salichs Bofill, Salvador::n:P27-09-1895 (Pere i Consol)
Salichs Bofill, Segundo::n:V03-12-1897 (Pere i Consol)
Salichs Busquets, Salvador:: m:P04-03-1904 c:P04-04-1858 (Oliver Mallol, Maria)
Salichs Corredor, Frederic::n:P28-09-1900 (Salvador i Elisenda) m:P29-06-1905
Salichs Corredor, Narcís::n:P12-04-1905 (Salvador i Elisenda)
Salichs Corredor, Rufí::n:P22-11-1907 (Salvador i Elisenda)
Salichs Oliver, Carmel::n:P30-12-1866 (Salvador i Maria) m:P15-10-1867
Salichs Oliver, Dolors::n:P17-03-1860 (Salvador i Maria) m:P03-11-1896 c:P21-05-1882 (Tauler Camós, Manuel)
Salichs Oliver, Francesca::n:P10-10-1871 (Salvador i Maria) m:P17-08-1948 c:P14-04-1895 (Ventura Vergeli, Ramon)
Salichs Oliver, Josepa::n:P14-10-1862 (Salvador i Maria) m:P22-01-1913 c:P01-12-1883 (Nadal Pou, Josep)
Salichs Oliver, Maria::n:P29-07-1868 (Salvador i Maria) m:P17-04-1869
Salichs Oliver, Miquel::n:P23-11-1864 (Salvador i Maria) m:P13-09-1865
Salichs Oliver, Pere::n:P05-11-1873 (Salvador i Maria)
Salichs Oliver, Salvador::n:P05-04-1877 (Salvador i Maria) m:P09-02-1913 c:P28-10-1899 (Corredor Arbonès, Elisenda)
Salichs Ventura, Joan:: m:P11-11-1926
Salichs Ventura, Maria::n:P21-03-1908 (Pere i Àngela)
Salichs Ventura, Raimon::n:V22-08-1912 (Pere i Àngela) m:V03-09-1912
Salip Clara, Teresa:: m:V08-12-1809
Salis Cervera, Jaume:: m:V10-10-1935
Salis Mota, Albert::n:V15-01-1903 (Jaume i Consol)
Salis Mota, Montserrat:: m:V03-05-1915
Salis Mota, Victòria:: m:V28-12-1922
Sallés Alguer, Valentina:: c:P25-12-1904 (Albert Alsina, Pere)
Sallés Bessa, Candelària::n:P02-02-1863 (Pere i Marianna) m:P10-02-1863
Sallés Borja, Joan:: m:P24-01-1894
Sallés Bres, Josep:: m:P04-02-1856
Sallés Gafarot, Joan::n:P07-01-1849 (Josep i Maria)
Sallés Gafarot, Maria::n:P03-04-1844 (Josep i Maria) m:P24-09-1845
Sallés Gafarot, Maria::n:P29-07-1846 (Josep i Maria) m:P17-04-1882 c:P14-02-1871 (Palet Sitjar, Domènec)
Sallés Gafarot, Miquel::n:P14-10-1841 (Josep i Maria)
Sallés Gafarot, Pere::n:P17-05-1839 (Josep i Maria) c:P07-12-1861 (Bessa Campamar, Marianna)
Sallés Mayans, Antoni:: m:P12-04-1918
Sallés Mayans, Ernest:: m:P16-01-1920
Sallés Mayans, Esperança::n:P27-07-1906 (Rafael i Consol)
Sallés Mayans, Josepa::n:P16-04-1908 (Rafael i Consol) m:P25-01-1912
Sallès Mayans, Maria::n:P12-01-1913 (Rafael i Consol)
Sallès Mayans, Rafael::n:P07-12-1910 (Rafael i Consol) m:P31-08-1922
Sallés Vilar, Rafael:: m:P22-09-1922 c:P15-10-1905 (Mayans Clotas, Consol)
Sallo Ter, Antònia:: c:P09-06-1898 (Bou Homs, Joan)
Saló ?, Elisabet::n:V23-11-1710 (Salvi i Elisabet)
Saló ?, Joan::n:P26-01-1656 (Isidre i Teresa)
Saló ?, Pere:: c:P04-03-1658 (Camós Vernós, Caterina)
Saló Cama, Antònia::n:P31-03-1843 (Ponç i Llúcia) m:P03-06-1845
Saló Cama, Jaume::n:P19-04-1841 (Ponç i Llúcia) m:P16-10-1909 c:P28-06-1873 (Ferrer Moner, Narcisa)
Saló Cama, Rosa::n:P06-05-1845 (Ponç i Llúcia) m:V20-03-1905 c:P31-12-1862 (Ragel García, Josep)
Saló Carbonell, Josep::n:P26-06-1869 (Joan i Francesca) c:P24-06-1891 (Flaquer Sureda, Josepa)
Saló Carbonell, Lluís::n:P27-12-1877 (Joan i Francesca) m:P05-12-1898
Saló Carbonell, Martí::n:P18-11-1871 (Joan i Francesca) m:P14-08-1884
Saló Codina, Joan:: m:P20-02-1912 c:P29-08-1868 (Carbonell Dalmau, Francesca)
Saló Crosa, Silveri::n:P04-12-1869 (Ponç i Maria) m:P23-03-1944 c:P08-12-1894 (Pagès Sunyer, Antònia)
Saló Ferrer, Joan::n:P25-04-1874 (Jaume i Narcisa)
Saló Ferrer, Josep::n:P26-07-1880 (Jaume i Narcisa) m:P24-09-1901
Saló Ferrer, Lluïsa::n:P30-06-1876 (Jaume i Narcisa)
Saló Flaquer, Ernest::n:P26-06-1898 (Josep i Josepa)
Saló Flaquer, Lluís::n:P04-05-1895 (Josep i Josepa)
Saló Flaquer, Martí::n:P13-06-1893 (Josep i Josepa) m:P21-06-1894
Saló Font, Josepa:: c:P16-11-1908 (Bonet Rebull, Pau)
Saló Gallart, Anna Maria::n:P14-06-1671 (Narcís i Maria)
Saló Gallart, Francesc:: m:P21-05-1683
Saló Gallart, Joan::n:P27-01-1665 (Narcís i Maria) m:P12-12-1678
Saló Gallart, Josep Maria::n:P09-07-1905 (Ezequiel i Elvira) m:P03-01-1912
Saló Gallart, Maria::n:P11-07-1667 (Narcís i Maria) c:P05-11-1679 (Carbó ?, Rafael)
Saló Gallart, Maria::n:P20-12-1662 (Narcís i Maria)
Saló Gallart, Mariàngela::n:P23-03-1670 (Narcís i Maria)
Saló Gallart, Narcís::n:P07-04-1676 (Narcís i Maria)
Saló Gallart, Pau::n:P11-05-1679 (Narcís i Maria) m:P16-11-1679
Saló Gallart, Pere Pau::n:P27-02-1681 (Narcís i Maria)
Saló Gallart, Rafael::n:P03-05-1673 (Narcís i Maria)
Saló Gusó, Antònia::n:P18-05-1899 (Jaume i Dolors)
Saló Gusó, Caterina::n:P01-09-1901 (Jaume i Dolors)
Saló Gusó, Lluís::n:P31-01-1896 (Jaume i Dolors) m:P31-07-1897
Saló Jou, Floreal::n:P25-06-1915 (Arnau i Caterina)
Saló Llach, Carme:: m:P09-01-1944 c:P30-07-1890 (Plaja Villena, Salvador)
Saló Llach, Caterina:: m:P05-07-1901 c:P24-06-1898 (Durban Morera, Jaume)
Saló Llach, Pere:: m:P27-02-1919
Saló Llach, Teresa:: m:P25-11-1912
Saló Masllorens, Acàcia::n:P23-01-1892 (Pere i Maria) m:P03-08-1896
Saló Masllorens, Albert::n:P12-08-1907 (Pere i Maria)
Saló Masllorens, Arnau:: c:P11-02-1914 (Jou Matas, Caterina)
Saló Masllorens, Iris::n:P06-05-1902 (Pere i Maria)
Saló Masllorens, Llum::n:P14-04-1898 (Pere i Maria)
Saló Masllorens, Palmira:: m:P12-09-1899
Saló Masllorens, Redempció::n:P08-05-1889 (Pere i Maria) c:P23-12-1915 (Vidal Palmada, Ramon)
Saló Miquel, Caterina::n:P04-04-1790 (Jaume i Rosa) m:P16-09-1793
Saló Miquel, Caterina::n:P21-08-1804 (Jaume i Rosa) m:P28-09-1810
Saló Miquel, Jaume::n:P22-02-1796 (Jaume i Rosa) c:P27-11-1819 (Guilló Bas, Gràcia)
Saló Miquel, Joan::n:P09-02-1792 (Jaume i Rosa) m:P01-01-1857 c:P26-11-1806 (Vidal Agustí, Antònia)
Saló Miquel, Josep::n:P16-12-1797 (Jaume i Rosa)
Saló Miquel, Rosa::n:P12-04-1800 (Jaume i Rosa) m:P25-09-1808
Saló Miquel, Teresa::n:P23-10-1802 (Jaume i Rosa) m:P21-07-1804
Saló Mir, Francesca::n:P17-12-1713 (Rafael i Susana) m:P22-12-1713
Saló Mir, Josep::n:P28-09-1710 (Rafael i Susana) m:P27-05-1715
Saló Molinas, Jaume:: c:P21-02-1789 (Miquel Rosselló, Rosa)
Saló Oliu, Dolors::n:P03-06-1840 (Jaume i Maria) c:P13-02-1867 (Benet Bert, Tomàs)
Saló Oliu, Francesca::n:P12-05-1843 (Jaume i Maria) m:P07-05-1850
Saló Pagès, Dolors::n:P05-10-1900 (Silveri i Antònia)
Saló Pagès, Francesc::n:P03-09-1895 (Silveri i Antònia)
Saló Pagès, Maria::n:P14-12-1898 (Silveri i Antònia) m:P28-01-1899
Saló Pagès, Neus::n:P05-05-1903 (Silveri i Antònia) m:P21-11-1905
Saló Pagès, Ponç::n:P16-02-1907 (Silveri i Antònia)
Saló Saguer, Antònia:: m:P19-03-1913
Saló Saguer, Francesc::n:P18-04-1858 (Joan i Antònia) m:P22-07-1859
Saló Saguer, Joan::n:P21-11-1856 (Joan i Antònia) m:P04-12-1859
Saló Tauler, Antònia::n:P04-10-1872 (Ezequiel i Eulàlia) m:P09-08-1896 c:P23-11-1895 (Leira Fernández, Josep)
Saló Tauler, Ezequiel::n:P02-12-1874 (Ezequiel i Eulàlia) m:P15-01-1910 c:P27-05-1904 (Gallart Prats, Elvira)
Saló Vidal, Anna::n:P01-06-1818 (Joan i Antònia) m:P17-03-1877 c:P07-01-1854 (Giralt Vilallonga, Josep)
Saló Vidal, Anna::n:P01-06-1818 (Joan i Antònia) m:P17-03-1877 c:P11-05-1871 (Subirach Terrades, Jaume)
Saló Vidal, Antònia::n:P23-10-1809 (Joan i Antònia) m:P19-07-1812
Saló Vidal, Ezequiel::n:P28-11-1828 (Joan i Antònia) m:P06-07-1903 c:P15-07-1871 (Tauler March, Eulàlia)
Saló Vidal, Gràcia::n:P07-09-1821 (Joan i Antònia) m:P06-01-1822
Saló Vidal, Jaume::n:P21-01-1815 (Joan i Antònia) c:P22-12-1839 (Oliu Joan, Maria)
Saló Vidal, Joan::n:P06-01-1823 (Joan i Antònia) m:P25-02-1902 c:P25-08-1853 (Saguer Mauri, Antònia)
Saló Vidal, Josepa::n:P26-12-1825 (Joan i Antònia) m:P31-12-1825
Saló Vidal, Ponç::n:P27-12-1811 (Joan i Antònia) m:P?-10-1875 c:P28-03-1840 (Cama Bofill, Llúcia)
Saló Vidal, Ponç::n:P27-12-1811 (Joan i Antònia) m:P?-10-1875 c:P31-10-1869 (Crosa Alrich, Maria)
Salroca ?, ?:: m:P02-09-1572
Salroca ?, Antoni:: m:P22-08-1582
Salroca ?, Antoni::n:P04-09-1570 (Jaume i Baldiria)
Salroca ?, Antoni::n:P20-12-1564 (Jaume i Baldiria)
Salroca ?, Elisabet::n:P25-12-1567 (Jaume i Baldiria) c:P03-03-1585 (Reballí ?, Joan)
Salroca ?, Elisabet::n:P25-12-1567 (Jaume i Baldiria) c:P08-11-1587 (Troncadell ?, Antoni)
Salroca ?, Jaume:: c:P28-03-1595 (Anglada ?, Joana)
Salsas Simon, Josep Maria::n:P11-04-1897 (Francesc i Maria)
Salvà ?, Anna:: c:P24-04-1583 (Baulida ?, Pau)
Salvà ?, Antic:: m:V12-02-1610
Salvà ?, Antic:: m:V12-02-1610 c:V03-07-1590 (? ?, Caterina)
Salvà ?, Antiga:: m:V28-01-1583
Salvà ?, Antoni:: m:P30-01-1589
Salvà ?, Antoni::n:P10-08-1576 (Antoni i Caterina) c:P23-06-1596 (Vidal ?, Elisabet)
Salvà ?, Antoni::n:P20-02-1569 (Antoni i Caterina)
Salvà ?, Caterina::n:P16-02-1581 (Antoni i Caterina)
Salvà ?, Eulàlia::n:P25-08-1573 (Antoni i Caterina) c:P15-05-1595 (Llampis Sicars, Francesc)
Salvà ?, Francesc:: m:P05-01-1563
Salvà ?, Jaume::n:P05-02-1578 (Antoni i Caterina)
Salvà ?, Joan::n:P02-02-1579 (Antoni i Caterina)
Salvà ?, Joan::n:P10-04-1571 (Antoni i Caterina)
Salvà ?, Joan::n:P10-08-1576 (Antoni i Caterina)
Salvà ?, Marianna::n:P17-08-1681 (Pau i Teresa)
Salvà ?, Montserrat:: m:V08-05-1574
Salvà ?, Pere:: m:P?-?-1652
Salvà ?, Pere::n:P29-07-1634 (Pere i Leonor) m:P17-01-1653
Salvà ?, Ponç::n:P01-04-1567 (Antoni i Caterina) c:P26-11-1595 (Juny ?, Narcisa)
Salvà Cadira, Anna::n:P09-02-1644 (Ponç i Magdalena) m:P26-06-1710 c:P02-01-1661 (Vinyals Canyet, Joan)
Salvà Cadira, Anna::n:P09-02-1644 (Ponç i Magdalena) m:P26-06-1710 c:P18-07-1679 (Moret Masa, Antoni)
Salvà Cadira, Josep::n:P06-03-1647 (Ponç i Magdalena) m:P28-09-1668
Salvà Juny, Antoni::n:P03-05-1601 (Ponç i Narcisa) m:P07-07-1643
Salvà Juny, Jaume::n:P11-01-1611 (Ponç i Narcisa)
Salvà Juny, Jeroni::n:P09-04-1609 (Ponç i Narcisa)
Salvà Juny, Joan Baptista::n:P24-06-1615 (Ponç i Narcisa)
Salvà Juny, Joan::n:P13-08-1597 (Ponç i Narcisa)
Salvà Parer, Marianna:: c:V19-02-1759 (Roquer Lloret, Salvador)
Salvà Vidal, Andreua::n:P03-05-1601 (Antoni i Elisabet)
Salvà Vidal, Anna::n:P14-11-1610 (Antoni i Elisabet) m:P30-03-1679 c:P28-01-1636 (Carreras Forsor, Joan)
Salvà Vidal, Antoni::n:P17-06-1639 (Ponç i Marianna) m:P09-09-1639
Salvà Vidal, Antoni::n:P20-08-1602 (Antoni i Elisabet)
Salvà Vidal, Antoni::n:P30-08-1637 (Ponç i Marianna) m:P18-09-1637
Salvà Vidal, Elisabet::n:P05-10-1603 (Antoni i Elisabet)
Salvà Vidal, Francesc::n:P15-06-1651 (Gaspar i Agnés)
Salvà Vidal, Gaspar::n:P03-04-1607 (Antoni i Elisabet) c:P10-12-1636 (Vidal Sureda, Agnés)
Salvà Vidal, Joan::n:P16-04-1633 (Ponç i Marianna) c:P31-10-1651 (Vilanova ?, Maria)
Salvà Vidal, Maria::n:P08-04-1640 (Gaspar i Agnés) c:P10-02-1664 (Vilanova ?, Ramon)
Salvà Vidal, Marianna::n:P27-09-1637 (Gaspar i Agnés)
Salvà Vidal, Paula::n:P30-03-1599 (Antoni i Elisabet) m:P15-10-1633 c:P11-02-1624 (Constantí Cardona, Miquel)
Salvà Vidal, Pere::n:P14-07-1647 (Gaspar i Agnés) m:P20-03-1684 c:P22-09-1680 (Perich Canyet, Teresa)
Salvà Vidal, Ponç::n:P01-04-1597 (Antoni i Elisabet) m:P27-11-1646 c:P08-10-1632 (Vidal Rufí, Marianna)
Salvà Vidal, Ponç::n:P01-04-1597 (Antoni i Elisabet) m:P27-11-1646 c:P23-06-1643 (Cadira Casanovas, Magdalena)
Salvà Vidal, Ponç::n:P21-12-1642 (Gaspar i Agnés)
Salvà Vilanova, Agnés::n:P18-07-1665 (Joan i Maria) m:P29-10-1675
Salvà Vilanova, Antoni::n:P22-02-1668 (Joan i Maria) m:P07-06-1673
Salvà Vilanova, Eulàlia::n:P29-06-1670 (Joan i Maria) m:P23-07-1727 c:P26-04-1699 (Llibert ?, Antoni)
Salvà Vilanova, Gaspar::n:P07-01-1657 (Joan i Maria)
Salvà Vilanova, Joan::n:P28-01-1659 (Joan i Maria)
Salvà Vilanova, Joan::n:P29-11-1652 (Joan i Maria)
Salvà Vilanova, Maria::n:P22-09-1674 (Joan i Maria) m:P22-09-1675
Salvà Vilanova, Marianna::n:P17-10-1662 (Joan i Maria) m:P28-01-1712 c:P11-07-1683 (Badia Moret, Nicolau)
Salvà Vilanova, Nicolau::n:P13-09-1654 (Joan i Maria) m:P31-12-1695
Salvà Vilanova, Ponç::n:P23-10-1661 (Joan i Maria) m:P06-12-1674
Salvador ?, Antoni::n:P08-01-1566 (Joan i Magina) c:P13-05-1597 (Batlle ?, Susana)
Salvador ?, Caterina:: c:P25-03-1573 (Dalmau ?, Mateu)
Salvador ?, Caterina::n:P19-04-1572 (Joan i Magina) c:P21-12-1598 (Moret Ropidera, Francesc)
Salvador ?, Francesc:: m:P23-05-1674
Salvador ?, Galceran::n:P15-08-1568 (Joan i Magina)
Salvador ?, Joan:: c:P07-12-1734 (Vidal Prats, Maria)
Salvador ?, Joan:: c:P23-04-1581 (Feliu ?, Elisabet)
Salvador ?, Joan:: m:P04-12-1575
Salvador ?, Margarida::n:P01-08-1576 (Pere Joan i Magina) c:P17-02-1602 (Rufí ?, Jaume)
Salvador ?, Maria:: m:V03-02-1810
Salvador ?, Pere Joan::n:P02-03-1574 (Pere Joan i Magina)
Salvador ?, Rafaela::n:P10-08-1570 (Joan i Magina)
Salvador ?, Rafaela::n:P14-12-1563 (Joan i Magina)
Salvador Agustí, Francesc::n:V05-02-1783 (Francesc i Serafina) m:V24-01-1786
Salvador Agustí, Maria Rosa::n:V28-03-1777 (Francesc i Serafina) m:V14-01-1852
Salvador Agustí, Maria::n:V01-05-1780 (Francesc i Serafina) m:V12-11-1827 c:V21-02-1803 (Sais Reinés, Rafael)
Salvador Agustí, Tecla::n:V30-12-1785 (Francesc i Serafina)
Salvador Ametller, Carme::n:P30-01-1850 (Jaume i Casilda)
Salvador Barceló, Gumersind:: c:P04-10-1890 (Iglésias Masot, Caterina)
Salvador Batlle, ?::n:P03-05-1598 (Antoni i Susana) m:P03-05-1598
Salvador Batlle, Agnés::n:P29-11-1605 (Antoni i Susana)
Salvador Batlle, Antoni::n:P06-07-1599 (Antoni i Susana)
Salvador Batlle, Antoni::n:P08-01-1608 (Antoni i Susana)
Salvador Batlle, Josep::n:P25-06-1610 (Antoni i Susana)
Salvador Batlle, Maria::n:P15-10-1603 (Antoni i Susana)
Salvador Batlle, Mariàngela::n:P22-05-1601 (Antoni i Susana) m:P28-08-1633 c:P25-02-1618 (Pujades ?, Miquel)
Salvador Batlle, Marianna::n:P06-09-1612 (Antoni i Susana)
Salvador Botet, Delaire::n:V08-01-1846 (Joan i Maria Carme)
Salvador Botet, Emília::n:V24-01-1854 (Joan i Maria Carme) m:V26-10-1925 c:V04-06-1874 (Cama Pruneda, Pere)
Salvador Botet, Francesca::n:V17-08-1857 (Joan i Maria Carme) m:V11-10-1858
Salvador Botet, Joan::n:V08-04-1860 (Joan i Maria Carme) m:V01-01-1941 c:V15-04-1882 (Joan Pou, Josepa)
Salvador Botet, Josep::n:V03-05-1841 (Joan i Maria Carme) m:V26-11-1844
Salvador Botet, Josep::n:V28-03-1851 (Joan i Maria Carme) m:V22-12-1932 c:V04-06-1874 (Prohias Crosa, Caterina)
Salvador Botet, Josep::n:V30-01-1849 (Joan i Maria Carme) m:V20-02-1849
Salvador Botet, Teresa::n:V22-04-1843 (Joan i Maria Carme) m:V23-08-1844
Salvador Casellas, Gumersind:: m:P06-09-1917
Salvador Displàs, Màxima:: m:V15-07-1919
Salvador Duran, Joan:: m:V04-02-1897 c:V09-05-1840 (Botet Carbó, Maria Carme)
Salvador Iglésias, Joan::n:P09-08-1895 (Gumersind i Caterina) m:P26-08-1940
Salvador Iglésias, Josep::n:P07-10-1891 (Gumersind i Caterina) m:P13-11-1891
Salvador Iglésias, Josepa::n:P15-12-1901 (Gumersind i Caterina)
Salvador Iglésias, Maria::n:P04-07-1893 (Gumersind i Caterina) c:P18-08-1912 (Sabater Isern, Joaquim)
Salvador Ilumina, Josep::n:P17-09-1909 (Josep i Filomena)
Salvador Ilumina, Teresa::n:P19-01-1912 (Josep i Filomena)
Salvador Joan, Josep::n:V23-12-1886 (Joan i Josepa) c:V01-01-1910 (Lloret Vilanova, Josepa)
Salvador Joan, Lauro::n:V02-02-1889 (Joan i Josepa)
Salvador Joan, Maria::n:V20-01-1883 (Joan i Josepa) c:V29-04-1906 (Carbó Salellas, Conrad)
Salvador Joan, Neus::n:V28-02-1896 (Joan i Josepa)
Salvador Lloret, Lauro::n:V08-01-1915 (Josep i Josepa) m:V24-04-1916
Salvador Lloret, Magdalena::n:V12-03-1910 (Josep i Josepa)
Salvador Lloret, Pere::n:V18-10-1912 (Josep i Josepa)
Salvador Mallola, Aleix::n:V16-07-1804 (Francesc i Anna) m:V19-11-1804
Salvador Mallola, Caterina:: m:V20-09-1804
Salvador Mallola, Francesc::n:V09-11-1800 (Francesc i Anna)
Salvador Mallola, Rita::n:V15-11-1805 (Francesc i Anna)
Salvador Montferrer, Leandra:: m:V16-02-1928
Salvador Navarro, Jaume:: c:P04-04-1848 (Boy Déulofeu, Francesca)
Salvador Navarro, Jaume:: c:P20-02-1849 (Ametller Maranges, Casilda)
Salvador Oliu, Josep::n:V28-10-1911 (Ubald i Consol)
Salvador Oliu, Lluís::n:V10-12-1913 (Ubald i Consol)
Salvador Oliveras, Camila:: m:V01-05-1903
Salvador Oliveras, Filomena::n:V01-11-1902 (Mateu i Francesca)
Salvador Oliveras, Hermenegild::n:V13-06-1900 (Mateu i Francesca)
Salvador Prohias, Enric::n:V02-03-1876 (Josep i Caterina)
Salvador Prohias, Estanislau::n:V15-07-1892 (Josep i Caterina) m:V25-08-1893
Salvador Prohias, Gràcia::n:V27-12-1874 (Josep i Caterina) m:P14-07-1945 c:V24-06-1899 (Vidal Sàbat, Francesc Xavier)
Salvador Prohias, Lauro::n:V15-02-1884 (Josep i Caterina) m:V02-05-1884
Salvador Prohias, Niceta::n:V28-11-1878 (Josep i Caterina) c:V15-09-1907 (Sunyer Cassà, Josep)
Salvador Prohias, Pere::n:V24-10-1889 (Josep i Caterina)
Salvador Prohias, Ubald::n:V28-01-1886 (Josep i Caterina) c:V24-12-1910 (Oliu Capellà, Consol)
Salvador Rovira, Josep:: m:V09-08-1930
Salvador Safont, Josep:: c:P20-04-1907 (Ilumina Humildad, Filomena)
Salvador Sureda, Francesc:: m:V12-01-1803 c:V27-08-1775 (Agustí Sureda, Serafina)
Salvatella Buxeda, Jaume::n:P22-07-1898 (Francesc i Magdalena) m:P30-08-1899
Salvatella Tauler, Francesc:: c:P27-09-1896 (Buxeda Savalls, Magdalena)
Salvet ?, Salvador::n:P13-04-1671 (Salvador i Teresa)
Salvi ?, Guillem:: c:P11-08-1594 (? ?, Elisabet)
Salvi ?, Guillem:: c:P16-06-1591 (Sala ?, Margarida)
Salvi ?, Jaume::n:P01-05-1597 (Guillem i Elisabet)
Salvi ?, Joan::n:P15-01-1595 (Guillem i Elisabet)
Salvi ?, Ramon:: c:P20-04-1597 (Vinyals Grec, Caterina)
Salvi Vinyals, Antònia::n:P08-04-1603 (Ramon i Caterina)
Salvi Vinyals, Eulàlia::n:P24-01-1598 (Ramon i Caterina)
Salvi Vinyals, Joan::n:P27-02-1600 (Ramon i Caterina)
Sama Noguera, Pere:: c:P24-10-1900 (Serra Lloret, Teresa)
Samí Pou, Josep:: m:V28-06-1935
Samí Sunyer, Maria:: m:V07-10-1898
Samsó Pruneda, Teresa:: m:P31-10-1940
Samsó Puig, Ferran::n:P25-06-1913 (Emili i Concepció)
Sánchez Àrias, Bartomeu:: m:P28-09-1893
Sànchez Baraldes, Daria::n:P01-12-1914 (Joan i Carme)
Sánchez Bertran, Joan:: c:P12-03-1911 (Millán Gonzalvo, Saturnina)
Sánchez Bohera, Maria::n:P10-04-1896 (Jesús i Josepa)
Sánchez Caballero, Pere:: m:P15-11-1927
Sánchez Camacho, Adela:: m:V23-12-1940
Sánchez Colomer, Teresa::n:P26-04-1908 (Amador i Josepa)
Sánchez Garres, Josep:: m:P09-01-1926
Sànchez Gómez, Josepa::n:P12-09-1913 (Joan i Joana)
Sánchez González, Adelaida::n:P20-08-1906 (Dídac i Rosalia) m:P24-09-1907
Sànchez González, Adelaida::n:P30-03-1909 (Dídac i Rosalia)
Sànchez González, Asensi::n:P30-05-1914 (Dídac i Rosalia)
Sànchez González, Germà::n:P23-10-1911 (Dídac i Rosalia)
Sánchez González, Mercè::n:P02-02-1908 (Dídac i Rosalia)
Sánchez González, Pere:: c:P17-05-1915 (Hernández García, Francesca)
Sànchez Gonzalo, Genís::n:V18-11-1910 (Diego Maria i Bràulia)
Sànchez Hernández, Dídac::n:P12-04-1913 (Pere i Francesca)
Sànchez Hernández, Mercè::n:P30-03-1915 (Pere i Francesca)
Sánchez Martín, Agnés:: c:P24-09-1908 (Ruensa Servià, Sebastià)
Sánchez Martín, Esperança:: m:P24-11-1945 c:P21-12-1912 (Curós Serra, Tomàs)
Sánchez Martín, Felisa::n:P20-11-1887 (Manuel i Francesca)
Sánchez Martínez, Maria:: m:P18-11-1936
Sànchez Millán, Enric::n:P24-02-1912 (Joan i Saturnina)
Sànchez Moga, Josep::n:P30-04-1913 (Santiago i Maria)
Sánchez Pagès, Joan:: m:P01-06-1947
Sánchez Palomares, Nativitat:: m:P27-12-1930
Sánchez Radó, Lluís::n:P26-05-1889 (Lluís i Josepa)
Sánchez Ramírez, Francesc:: m:P31-08-1945
Sánchez Respeta, Celestí::n:P22-12-1889 (Bartomeu i Dolors)
Sánchez Respeta, Climent::n:P16-03-1887 (Bartomeu i Dolors)
Sánchez Ribes, Josepa:: c:P24-01-1903 (Serra Solés, Miquel)
Sánchez Rodríguez, Lluís:: c:P12-03-1892 (Radó Estarit, Josepa)
Sánchez Rotllan, Marian:: m:P20-04-1947
Sànchez Sala, Lluïsa::n:P14-05-1913 (Antoni i Irene)
Sànchez Sala, Pilar::n:P09-02-1912 (Antoni i Irene) m:P26-03-1912
Sànchez Sánchez, Francesc::n:P16-10-1914 (Josep i Carme)
Sànchez Sánchez, Josep::n:V03-10-1912 (Josep i Carme)
Sánchez Sans, Josep:: c:P09-11-1914 (Crespo Ballester, Francesca)
Sánchez Segura, Narcís::n:V08-09-1906 (Marian i Mercè)
Sánchez Vila, Amador:: c:P25-12-1907 (Colomer Martí, Josepa)
Sánchez Villa, Sara:: c:P13-06-1896 (Berenguer Rovira, Benvingut)
Sanderán Arqués, Honorat:: m:P18-08-1909 c:P11-06-1882 (López Cuní, Anna)
Sandoval Arricivita, Socorro::n:P17-03-1890 (Ignasi i Pilar)
Sanegra ?, Agnés::n:P09-01-1613 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Agnés::n:P11-10-1616 (Joan i Joana) m:P30-09-1639 c:P04-07-1638 (Masot ?, Joan)
Sanegra ?, Antònia::n:P17-10-1600 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Caterina::n:P25-08-1617 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Caterina::n:P26-04-1615 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Caterina::n:P27-12-1618 (Joan i Joana) m:P10-10-1646 c:P04-07-1638 (Pi Sureda, Joan)
Sanegra ?, Elena::n:P29-09-1601 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Jaume::n:P02-09-1607 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Joan::n:P23-10-1605 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Joana::n:P03-05-1603 (Joan i Joana) m:P?-?-1653 c:P16-02-1623 (Olivos Vidal, Ramon)
Sanegra ?, Josep::n:P25-09-1611 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Margarida::n:P06-01-1610 (Joan i Joana) c:P27-07-1625 (Mir Pla, Joan)
Sanegra ?, Mariàngela::n:P25-08-1617 (Joan i Joana)
Sanegra ?, Marianna::n:P29-09-1620 (Joan i Joana) m:P17-01-1689 c:P07-12-1642 (Pi Metge, Sebastià)
Sangonyeta ?, Caterina:: c:P20-06-1609 (Millàs ?, Joan)
Sangonyeta ?, Caterina:: c:P24-07-1580 (Janoher ?, Gabriel)
Sanleandro Martínez, Josepa::n:V30-07-1914 (Àngel i Dolors)
Sanlucas Salvador, Joan::n:P10-01-1910 (Baldomer i Carmela)
Sanlucas Salvador, Lluís::n:P17-09-1907 (Baldomer i Carmela)
Sanmartí Casademont, Miquel:: m:V04-08-1871
Sanmartí Parés, Maria Dolors:: m:V06-10-1923 c:V21-05-1872 (Joan Pou, Narcís)
Sanner Hummarich, Maria::n:P29-06-1903 (Hug i Júlia)
Sanner Rohlenberg, Guillem:: m:P21-03-1929
Sanner Wenzel, Anna::n:P19-02-1902 (Guillem i Emma)
Sanner Wenzel, Carles::n:P23-02-1894 (Guillem i Emma) m:P09-02-1963
Sanner Wenzel, Guillem::n:P10-01-1892 (Guillem i Emma) m:P24-01-1892
Sanner Wenzel, Rosa::n:P20-04-1889 (Guillem i Emma)
Sanpere ?, Martí:: c:V24-10-1599 (Esteva ?, Margarida)
Sans ?, Antoni:: c:P22-11-1643 (Sureda Caner, Maria)
Sans ?, Antoni:: m:P24-03-1667
Sans ?, Antoni::n:P20-10-1565 (?)
Sans ?, Bernat:: c:P03-04-1654 (Turó Cruanyes, Anna Maria)
Sans ?, Caterina::n:P27-12-1562 (?)
Sans ?, Esperança:: m:P24-12-1683
Sans ?, Germana::n:V13-06-1596 (Miquel i Clara)
Sans ?, Gertrudis::n:P06-08-1673 (Bernat i Anna Maria)
Sans ?, Jaume:: c:P19-07-1654 (Vehils Mateu, Margarida)
Sans ?, Joan:: c:P23-06-1585 (Casanovas ?, Montserrada)
Sans ?, Joan::n:P05-01-1580 (Joan i Bartomeua)
Sans ?, Joan::n:V02-11-1609 (Miquel i Clara)
Sans ?, Joan::n:V29-11-1601 (Miquel i Clara)
Sans ?, Margarida::n:V22-12-1598 (Miquel i Clara)
Sans ?, Maria::n:P28-04-1675 (Bernat i Anna Maria)
Sans ?, Miquel::n:P26-11-1602 (Joan i Eulàlia)
Sans ?, Paula::n:P17-02-1569 (Antoni i ?)
Sans ?, Pere:: c:P13-05-1582 (Rabell ?, Ambròsia)
Sans ?, Rafaela::n:V03-02-1591 (Miquel i Clara)
Sans ?, Rafaela::n:V10-08-1593 (Miquel i Clara)
Sans Caner, Caterina::n:P07-11-1655 (Joan i Agnés) m:P01-09-1657
Sans Caner, Cecília::n:P09-03-1653 (Joan i Agnés) m:P29-08-1686 c:P13-01-1673 (Simon Vernós, Joan)
Sans Caner, Francesc::n:P13-03-1650 (Joan i Agnés) m:P30-11-1693 c:P20-11-1674 (Valentí Crosa, Marianna)
Sans Caner, Joan::n:P24-11-1643 (Joan i Agnés) m:P25-11-1696 c:P08-08-1686 (Valentí Crosa, Margarida)
Sans Caner, Joan::n:P24-11-1643 (Joan i Agnés) m:P25-11-1696 c:P09-04-1696 (? ?, Serafina)
Sans Caner, Magí::n:P30-09-1647 (Joan i Agnés) m:P23-06-1706
Sans Caner, Maria::n:P01-11-1645 (Joan i Agnés) m:P24-07-1647
Sans Carreras, Anna::n:P14-02-1634 (Antoni i Rafaela) m:P26-01-1685 c:P29-06-1653 (Costa Rotllan, Francesc)
Sans Carreras, Antoni::n:P29-11-1626 (Antoni i Rafaela)
Sans Carreras, Caterina::n:P21-02-1636 (Antoni i Rafaela)
Sans Carreras, Cecília::n:P17-02-1632 (Antoni i Rafaela) m:P18-01-1657
Sans Carreras, Cecília::n:P17-02-1632 (Antoni i Rafaela) m:P18-01-1657 c:P26-01-1653 (Aimerich ?, Miquel)
Sans Carreras, Joan Anton::n:P28-01-1638 (Antoni i Rafaela)
Sans Carreras, Joan Josep::n:P28-01-1638 (Antoni i Rafaela)
Sans Carreras, Joan::n:P19-10-1622 (Antoni i Rafaela) m:P09-11-1673 c:P10-02-1643 (Caner Batlle, Agnés)
Sans Carreras, Joan::n:P19-10-1622 (Antoni i Rafaela) m:P09-11-1673 c:P19-05-1656 (Carles ?, Magdalena)
Sans Carreras, Maria::n:P24-10-1624 (Antoni i Rafaela) m:P19-10-1660 c:P10-02-1644 (Simon Canyet, Francesc)
Sans Carreras, Maria::n:P24-10-1624 (Antoni i Rafaela) m:P19-10-1660 c:P22-06-1642 (Carreras Forsor, Miquel)
Sans Carreras, Pere::n:P17-02-1632 (Antoni i Rafaela)
Sans Carreras, Vicenç::n:P13-12-1628 (Antoni i Rafaela)
Sans Casanovas, Antoni::n:P11-01-1596 (Joan i Montserrada) m:P24-05-1646 c:P21-02-1621 (Barceló ?, Magina)
Sans Casanovas, Antoni::n:P11-01-1596 (Joan i Montserrada) m:P24-05-1646 c:P23-01-1622 (Carreras Simon, Rafaela)
Sans Casanovas, Antònia::n:P16-03-1588 (Joan i Montserrada)
Sans Casanovas, Pere::n:P12-09-1599 (Joan i Montserrada)
Sans Cusells, Rosa:: c:P25-02-1905 (Roig Serraller, Ramon)
Sans Darder, Llibert:: m:P20-05-1924
Sans Darder, Sergi:: m:P29-11-1936
Sans Déulofeu, Antoni:: m:V27-10-1701
Sans Font, Francesc:: c:P20-10-1838 (Pou Matas, Paula)
Sans Guitart, Jaume::n:P14-09-1662 (Llorenç i Maria)
Sans Guitart, Maria::n:P20-04-1664 (Llorenç i Maria)
Sans Pou, Agustina::n:P18-09-1840 (Francesc i Paula) m:P11-07-1859
Sans Sureda, ?::n:P30-09-1643 (Antoni i Maria) m:P30-09-1643
Sans Sureda, Antoni::n:P09-02-1647 (Antoni i Maria) m:P23-06-1706
Sans Sureda, Maria::n:P09-02-1647 (Antoni i Maria)
Sans Turó, Margarida::n:P24-10-1657 (Bernat i Anna Maria)
Sans Valentí, ?:: m:P26-08-1690
Sans Valentí, Antoni::n:P25-12-1675 (Francesc i Marianna)
Sans Valentí, Cecília:: c:P12-08-1703 (Marquès ?, Pere Damià)
Sans Vehils, Bernat::n:P16-07-1654 (Jaume i Margarida)
Sans Vehils, Caterina::n:P26-01-1656 (Jaume i Margarida)
Sans Vilamitjana, Ignàsia:: m:P17-02-1905 c:P22-08-1897 (Alrich Miró, Sebastià)
Santacruz Simó, Basili:: m:P06-12-1929
Santaella Gendra, Andreu::n:P05-02-1763 (Josep i Paula) m:P06-02-1763
Santaella Gendra, Antoni::n:P05-02-1763 (Josep i Paula) m:P06-02-1763
Santaella Gendra, Felip::n:P14-12-1756 (Josep i Paula) m:P09-02-1757
Santaella Gendra, Manuel::n:P25-12-1761 (Josep i Paula)
Santaella Gendra, Maria Gràcia::n:P16-06-1765 (Josep i Paula)
Santaella Gendra, Mateu::n:P08-12-1755 (Josep i Paula) m:P09-01-1756
Santaella Gendra, Pau::n:P04-02-1760 (Josep i Paula) m:P15-08-1761
Santaella Gendra, Paula::n:P13-05-1764 (Josep i Paula)
Santaella Gendra, Rita::n:P30-01-1758 (Josep i Paula)
Santamaria Montllor, Josep::n:P23-03-1912 (Josep i Clotilde) m:P28-08-1928
Santamaria Villaverde, Florinda::n:P18-02-1915 (Ladislau i Trinitat)
Santandreu Rovira, Narcisa::n:P17-04-1811 (Ventura i Tecla)
Santandreu Tàpias, Ventura:: c:P29-09-1810 (Rovira Vilar, Tecla)
Santanera Prats, Josep Maria::n:P11-03-1913 (Josep i Maria)
Santateresa Safont, Francesca::n:P03-12-1911 (Ricard i Joana Baptista)
Santiago Santiago, Francesc:: m:P15-02-1928
Santigosa Estafanell, Caterina::n:P21-07-1766 (Antoni i Margarida) m:P03-01-1768
Santigosa Estafanell, Jeroni:: m:P13-09-1805 c:P05-04-1785 (Garrell Margarit, Teresa)
Santigosa Estafanell, Josep::n:P05-05-1763 (Antoni i Margarida)
Santigosa Estafanell, Leandre::n:P05-03-1774 (Antoni i Margarida) m:P25-12-1774
Santigosa Estafanell, Maria::n:P27-01-1765 (Antoni i Margarida) m:P05-05-1765
Santigosa Estafanell, Pere:: m:P26-03-1773
Santigosa Estafanell, Ramon::n:P19-08-1772 (Antoni i Margarida)
Santigosa Estafanell, Rita::n:P11-02-1769 (Antoni i Margarida) m:P09-08-1769
Santigosa Estafanell, Rosa:: m:P21-12-1761
Santigosa Garrell, Antoni::n:P26-01-1786 (Jeroni i Teresa) m:P12-03-1836
Santigosa Garrell, Antònia::n:P25-02-1797 (Jeroni i Teresa) m:P08-03-1798
Santigosa Garrell, Caterina::n:P22-03-1800 (Jeroni i Teresa) m:P22-11-1803
Santigosa Garrell, Jeroni::n:P22-01-1795 (Jeroni i Teresa) m:P29-03-1796
Santigosa Garrell, Josep::n:P01-04-1788 (Jeroni i Teresa) m:P17-08-1788
Santigosa Garrell, Rosa::n:P30-09-1791 (Jeroni i Teresa) m:P30-11-1870 c:P13-05-1822 (Vilar Pallí, Josep)
Santigosa Petiteu, Antoni:: m:P15-12-1790
Sanuy Morera, Josep::n:V27-06-1909 (Manuel i Francesca)
Sanuy Morera, Rosa::n:V06-05-1913 (Manuel i Francesca)
Sanuy Serret, Mercè:: m:P02-06-1914 c:P07-02-1903 (Roca Brugues, Miquel)
Sanz Pairó, Nicet:: c:P10-08-1873 (Prats Sàbat, Dolors)
Sapena Zaragoza, Josep::n:V21-07-1908 (Josep i Maria Carme)
Sapena Zaragoza, Maria Carme::n:V21-05-1910 (Josep i Maria Carme)
Saragosa ?, Caterina:: c:P27-08-1628 (Castellar Romans, Pere)
Sardà Aleina, Maria:: m:P24-05-1937
Sardà Barceló, Maria:: c:P22-12-1894 (Romaguera Prats, Anselm)
Sardis Riera, Maria Carme:: m:P29-12-1923
Sardó ?, Caterina:: c:V01-09-1625 (Agustí ?, Antoni)
Sardó ?, Clara::n:V28-03-1633 (Pere i Eulàlia)
Sardó ?, Francesc::n:P24-11-1640 (Pere i Eulàlia)
Sardó ?, Joan:: c:V26-08-1574 (Agustí ?, Francina)
Sardó ?, Joan:: m:V23-02-1633
Sardó Alsina, Arcàngela:: m:V04-02-1805 c:V28-01-1766 (Barnés Cabrer, Sebastià)
Sardó Barnés, Damià::n:P01-02-1754 (Guerau i Elisabet)
Sardó Barnés, Mateu::n:P26-12-1751 (Guerau i Elisabet)
Sardó Bou, Vicenta:: m:V24-01-1895
Sardó Castelló, Elisabet:: m:V04-05-1824
Sardó Domènech, Anna::n:V26-10-1785 (Joan i Martina) m:V25-02-1791
Sardó Domènech, Eugènia::n:V31-12-1781 (Joan i Martina) m:V24-01-1848 c:V25-09-1803 (Cama Mestres, Martí)
Sardó Domènech, Margarida::n:V03-07-1780 (Joan i Martina) m:V12-12-1780
Sardó Domènech, Maria::n:V03-07-1780 (Joan i Martina) m:V21-10-1780
Sardó Domènech, Martí::n:V19-04-1777 (Joan i Martina) m:V19-12-1777
Sardó Grau, Ramon:: m:P15-06-1944
Sardó Homs, Maria:: m:V28-02-1903 c:V10-06-1871 (Rius Solers, Salvador)
Sardó Medir, Joan:: m:V01-07-1810
Sardó Medir, Margarida:: m:V31-01-1825 c:V29-12-1772 (Gafarot Matllària, Francesc)
Sardó Monjo, Guerau:: c:P09-12-1748 (Barnés Agustí, Elisabet)
Sardó Parals, Adrià::n:P20-12-1915 (Joaquim i Enriqueta)
Sardó Parals, Josep::n:P23-06-1912 (Joaquim i Enriqueta)
Sardó Surroca, Teresa:: m:P16-03-1838
Sardó Valmanya, Gràcia:: m:P14-04-1946
Sardó Valmanya, Josep:: c:V29-08-1818 (Albertí Pla, Margarida)
Sardó Vilar, Eugènia:: m:P13-08-1886 c:P26-02-1870 (Casanovas Suquet, Esteve)
Sardó Vilar, Joaquim:: c:P16-10-1910 (Parals Serra, Enriqueta)
Sarguero Gibert, Cristina::n:P31-08-1854 (Antoni i Joaquima)
Sarguero Gibert, Jeroni::n:P21-04-1852 (Antoni i Joaquima) m:P25-09-1853
Sarguero Gibert, Joana::n:P16-05-1848 (Antoni i Joaquima) m:P27-07-1849
Sarguero Gibert, Maria::n:P13-03-1857 (Antoni i Joaquima)
Sarguero Gibert, Maria::n:P28-01-1850 (Antoni i Joaquima)
Saris ?, Antoni:: c:P17-04-1580 (Baramban ?, Caterina)
Saris Baramban, Caterina::n:P18-06-1581 (Antoni i Caterina)
Saris Comadira, Miquel:: c:P10-10-1908 (Estragués Pellicer, Cecília)
Saris Torralba, Empar::n:P10-09-1909 (Josep i Francesca)
Saris Torralba, Manuel::n:P18-01-1911 (Josep i Francesca) m:P22-02-1958
Saris Vilaür, Josep:: c:P19-12-1908 (Torralba Gassiot, Francesca)
Sarquella Duran, Jacinta::n:P01-01-1893 (Llorenç i Joaquima)
Sarquella Duran, Joan::n:P17-12-1897 (Llorenç i Joaquima)
Sarquella Duran, Maria::n:P14-12-1894 (Llorenç i Joaquima)
Sarquella Duran, Sebastià::n:P14-12-1894 (Llorenç i Joaquima) m:P23-03-1947
Sarquella Pujol, Llorenç:: m:P10-02-1900 c:P24-03-1892 (Duran Corretger, Joaquima)
Sarrinat Cabanyes, Elisabet:: m:P08-09-1726 c:P13-03-1689 (Pi Casanovas, Nicolau)
Sarrinat Sabater, Ramon:: m:V09-10-1938
Sarrinat Serrat, Joan::n:V17-09-1907 (Ramon i Dolors)
Sarseneda ?, Miquel:: c:P09-02-1592 (Canyet ?, Caterina)
Sastre ?, Pere::n:P17-12-1599 (Guillem i Joana)
Sastre Climent, Maria:: m:P03-03-1809
Sastre Gispert, Hilària::n:V04-02-1793 (Fidel i Violant) m:V21-09-1857
Sastre Gispert, Jeroni::n:V09-12-1800 (Fidel i Violant) m:V15-02-1813
Sastre Gispert, Lluís::n:V07-09-1789 (Fidel i Violant)
Sastre Gispert, Maria::n:V08-12-1783 (Fidel i Violant) m:V29-04-1785
Sastre Gispert, Marianna::n:V08-12-1786 (Fidel i Violant) m:V22-02-1814
Sastre Gispert, Rafael::n:V27-11-1797 (Fidel i Violant) m:V06-01-1883 c:V27-11-1830 (Valmanya Prats, Eulàlia)
Sastre Gispert, Reparada::n:V03-01-1805 (Fidel i Violant) m:V18-06-1882 c:V19-03-1838 (Casas Pelegrí, Josep)
Sastre Roig, Fidel:: m:V05-12-1805
Satorra Clara, Josepa::n:P07-01-1911 (Francesc i Elisabet)
Sau Pi, Joan:: m:P22-09-1939
Sauch ?, Maria:: m:P16-08-1655 c:P14-06-1642 (Masot ?, Joan)
Sauch ?, Maria:: m:P16-08-1655 c:P24-02-1647 (Moret Masa, Antoni)
Saumell Lavasier, Maria Gràcia::n:V26-12-1915 (Antoni i Maria)
Saumell Oliva, Antoni:: c:V02-11-1912 (Lavasier Aleix, Maria)
Saura ?, Joan:: c:P23-01-1585 (Mont ?, Eulàlia)
Saura Mont, Caterina:: c:P11-01-1573 (Matllària ?, Joan)
Saura Rabassedas, Avelina::n:P11-03-1902 (Josep i Àngela)
Saus Pagès, Teresa:: m:V26-12-1927 c:V24-12-1902 (Vidal Sàbat, Joan)
Savalls ?, Antoni:: c:P04-11-1652 (Comas Pons, Mariàngela)
Savalls ?, Antoni::n:P25-02-1653 (Sebastià i Maria)
Savalls ?, Damià:: m:P09-10-1681 c:P17-10-1638 (Escrivà Cullera, Maria)
Savalls ?, Damià:: m:P09-10-1681 c:P26-09-1664 (Alsina ?, Anna)
Savalls ?, Esteve:: m:V29-10-1896
Savalls ?, Margarida:: m:V28-11-1835
Savalls ?, Rafael:: c:V29-11-1624 (Simats ?, Estefania)
Savalls Alsina, Anna Maria::n:P06-03-1670 (Damià i Anna)
Savalls Alsina, Damià::n:P24-03-1674 (Damià i Anna) c:P13-06-1699 (Barrera ?, Reparada)
Savalls Alsina, Francesc::n:P11-10-1665 (Damià i Anna) m:P02-07-1726 c:P13-01-1686 (Vilar Olivos, Anna)
Savalls Alsina, Francesc::n:P11-10-1665 (Damià i Anna) m:P02-07-1726 c:P14-05-1690 (Cadira Moxó, Cecília)
Savalls Alsina, Maria::n:P19-09-1671 (Damià i Anna)
Savalls Alsina, Ramon::n:P29-09-1667 (Damià i Anna) m:P06-02-1737 c:P14-02-1694 (Gamirà ?, Elena)
Savalls Barrera, ?:: m:P20-08-1701
Savalls Barrera, ?:: m:P30-09-1700
Savalls Barrera, Antoni::n:P29-09-1709 (Damià i Reparada) m:P04-08-1717
Savalls Barrera, Isidre::n:P03-10-1706 (Damià i Reparada) m:P26-01-1713
Savalls Barrera, Joan Ramon:: m:P19-07-1707
Savalls Barrera, Mariàngela::n:P08-07-1713 (Damià i Reparada)
Savalls Cadira, Gertrudis:: m:P26-01-1691
Savalls Cadira, Rosalia:: m:P29-01-1697
Savalls Camós, Maria Rita::n:P15-07-1774 (Pere i Anna) m:P27-12-1777
Savalls Camós, Maria::n:P13-08-1768 (Pere i Anna) m:P08-03-1783
Savalls Camós, Sebastià::n:P19-03-1771 (Pere i Anna) m:P03-10-1773
Savalls Comas, Antoni::n:P17-02-1658 (Antoni i Mariàngela)
Savalls Comas, Caterina::n:P10-10-1653 (Antoni i Mariàngela)
Savalls Comas, Marc Anton::n:P25-08-1654 (Antoni i Mariàngela) m:P21-04-1655
Savalls Comas, Maria::n:P16-11-1660 (Antoni i Mariàngela)
Savalls Comas, Montserrat::n:P01-02-1656 (Antoni i Mariàngela)
Savalls Crosa, Antoni::n:P02-04-1825 (Josep i Teresa)
Savalls Crosa, Antoni::n:P27-09-1812 (Josep i Teresa) m:P16-12-1814
Savalls Crosa, Gràcia::n:P02-02-1823 (Josep i Teresa) m:P12-04-1908 c:P30-12-1847 (Casanovas Rodeja, Josep)
Savalls Crosa, Joan::n:P13-12-1820 (Josep i Teresa) m:P10-08-1823
Savalls Crosa, Josep::n:P06-10-1807 (Josep i Teresa) m:P18-10-1886
Savalls Crosa, Maria::n:P25-06-1818 (Josep i Teresa)
Savalls Crosa, Pere::n:P30-06-1811 (Josep i Teresa) m:P30-09-1811
Savalls Crosa, Rita::n:P04-05-1816 (Josep i Teresa) m:P05-03-1890 c:P14-08-1839 (Masó Casas, Joan)
Savalls Crosa, Susana::n:P17-10-1804 (Josep i Teresa) m:P25-12-1842 c:P19-02-1826 (Ferrer Rovira, Pau)
Savalls Crosa, Teresa::n:P15-10-1827 (Josep i Teresa) m:P20-11-1904 c:P10-04-1862 (Aliu Vergonyós, Joaquim)
Savalls Crosa, Teresa::n:P15-10-1827 (Josep i Teresa) m:P20-11-1904 c:P24-12-1850 (Sala Gich, Domènec)
Savalls Elias, ?::n:P21-08-1833 (Josep i Magdalena) m:P21-08-1833
Savalls Elias, Gràcia::n:P22-05-1829 (Josep i Magdalena) m:P25-10-1887 c:P20-10-1855 (Oliver Mont, Esteve)
Savalls Elias, Josepa::n:P18-03-1836 (Josep i Magdalena) m:P25-02-1905 c:P25-06-1857 (Soler Batlle, Joan)
Savalls Elias, Rosa::n:P15-11-1842 (Josep i Magdalena) m:P24-04-1916 c:P27-04-1862 (Buxeda Roig, Baldiri)
Savalls Elias, Susana::n:P16-11-1831 (Josep i Magdalena) m:P24-05-1832
Savalls Elias, Teresa::n:P05-03-1848 (Josep i Magdalena) m:P14-08-1848
Savalls Escrivà, Antoni::n:P03-12-1659 (Damià i Maria)
Savalls Escrivà, Joan Pau::n:P25-01-1650 (Damià i Maria)
Savalls Escrivà, Maria::n:P04-10-1657 (Damià i Maria) m:P02-01-1716 c:P21-12-1705 (Morell ?, Joan)
Savalls Escrivà, Maria::n:P14-02-1646 (Damià i Maria) m:P26-03-1656
Savalls Escrivà, Marianna::n:P08-02-1661 (Damià i Maria) m:P20-04-1701 c:P12-02-1679 (Perich Canyet, Fecundo)
Savalls Escrivà, Miquel::n:P25-05-1663 (Damià i Maria)
Savalls Ferrer, ?::n:P01-03-1700 (Francesc i Agnés) m:P02-03-1700
Savalls Ferrer, Andreu::n:P07-02-1706 (Francesc i Agnés) m:P26-10-1772 c:P15-02-1733 (Perich Bonafont, Anna)
Savalls Ferrer, Joan:: m:P06-01-1698
Savalls Ferrer, Joan::n:P27-12-1710 (Francesc i Agnés) m:P18-07-1711
Savalls Ferrer, Pere::n:P27-05-1714 (Francesc i Agnés) m:P25-04-1785 c:P21-02-1746 (Mascort Rodríguez, Tecla)
Savalls Ferrer, Silvestre:: m:P04-01-1698
Savalls Frigola, Antoni::n:P16-11-1759 (Antoni i Rosa) m:P28-11-1832 c:P06-01-1781 (Roura Domènech, Susana)
Savalls Frigola, Francesca::n:P18-02-1764 (Antoni i Rosa) m:P10-10-1765
Savalls Frigola, Jeroni::n:P30-11-1766 (Antoni i Rosa) m:P06-12-1766
Savalls Frigola, Maria::n:P27-12-1761 (Antoni i Rosa) m:P25-07-1763
Savalls Frigola, Maria::n:P29-11-1756 (Antoni i Rosa) c:P21-12-1779 (Castelli ?, Joan Baptista)
Savalls Frigola, Rosa::n:V24-06-1758 (Antoni i Rosa) m:P23-12-1828 c:P16-04-1785 (Cama Ginesta, Salvador)
Savalls Frigola, Sebastià::n:P27-02-1769 (Antoni i Rosa) m:P17-03-1769
Savalls Frigola, Teresa::n:P30-11-1766 (Antoni i Rosa) m:P05-12-1766
Savalls Gamirà, Anna Maria::n:P03-03-1715 (Ramon i Elena) m:P05-05-1794 c:P25-08-1748 (Crosa Nadal, Joaquim)
Savalls Gamirà, Gràcia:: m:P12-01-1745 c:P13-05-1731 (Juncà ?, Pere)
Savalls Gamirà, Rita::n:P16-01-1707 (Ramon i Elena) m:P16-02-1770 c:P24-03-1737 (Sabí ?, Francesc)
Savalls Gamirà, Tomàs::n:P21-12-1710 (Ramon i Elena) m:P13-11-1714
Savalls Jaume, Antoni::n:P07-03-1728 (Antoni i Maria) m:P09-12-1794
Savalls Jaume, Caterina::n:P18-05-1718 (Antoni i Maria) m:P19-08-1742
Savalls Jaume, Cecília::n:P08-02-1722 (Antoni i Maria) m:P04-07-1795 c:P01-10-1747 (Prats Vila, Joan)
Savalls Jaume, Francesca::n:P23-12-1725 (Antoni i Maria) c:P31-12-1748 (Simon Comadira, Antoni)
Savalls Jaume, Joan::n:P24-02-1737 (Antoni i Maria)
Savalls Jaume, Josep::n:P28-04-1720 (Antoni i Maria) m:P29-11-1721
Savalls Jaume, Maria::n:P03-06-1733 (Antoni i Maria) m:P23-09-1749
Savalls Jaume, Pere::n:P25-02-1731 (Antoni i Maria) m:P13-03-1795 c:P13-06-1783 (Cama Bonet, Magdalena)
Savalls Jaume, Pere::n:P25-02-1731 (Antoni i Maria) m:P13-03-1795 c:P29-11-1760 (Prats Regencós, Caterina)
Savalls Jaume, Rosalia::n:P30-11-1723 (Antoni i Maria) m:P02-10-1742
Savalls Lladó, Concepció:: m:V30-10-1886
Savalls Lladó, Enriqueta:: m:P17-08-1949 c:V15-07-1906 (Reig Rius, Pere)
Savalls Lladó, Fermí:: m:P13-04-1948
Savalls Lladó, Francesca:: m:V28-10-1932 c:V13-12-1888 (Costa Rovira, Salvador)
Savalls Lladó, Josep::n:V10-02-1881 (Ramon i Llúcia) m:V23-05-1942 c:V25-03-1905 (Plana Soler, Rosa)
Savalls Lladó, Narcís::n:V23-12-1888 (Ramon i Llúcia)
Savalls Lladó, Providència:: m:P26-10-1948 c:V28-09-1902 (Rius Sardó, Josep)
Savalls Lladó, Teresa:: m:V27-01-1940
Savalls Lladó, Teresa:: m:V27-01-1940 c:V29-02-1904 (Llagostera Sais, Pere)
Savalls Mascort, ?::n:P02-09-1760 (Pere i Tecla) m:P02-09-1760
Savalls Mascort, Antoni::n:P16-03-1747 (Pere i Tecla) m:P19-01-1820 c:P29-02-1772 (Mauri Montaner, Caterina)
Savalls Mascort, Francesc::n:P30-01-1750 (Pere i Tecla) m:P05-07-1809 c:P01-10-1772 (Bassó Casas, Maria)
Savalls Mascort, Joan::n:P07-03-1756 (Pere i Tecla) m:P26-07-1833 c:P08-06-1782 (Prohias Pons, Rosa)
Savalls Mascort, Maria::n:P06-07-1753 (Pere i Tecla)
Savalls Mascort, Paula::n:P19-11-1758 (Pere i Tecla) m:P22-12-1758
Savalls Mascort, Pere::n:P12-07-1764 (Pere i Tecla) m:P31-11-1764
Savalls Mascort, Rita::n:P02-09-1760 (Pere i Tecla) m:P06-01-1770
Savalls Mascort, Teresa:: m:P14-02-1761
Savalls Masó, Ramon:: m:V27-03-1923
Savalls Mauri, Antoni::n:P11-05-1784 (Antoni i Caterina) m:P06-07-1784
Savalls Mauri, Francesca::n:P22-12-1786 (Antoni i Caterina) m:V22-06-1868 c:P05-01-1810 (Prats Font, Ignasi)
Savalls Mauri, Josepa::n:P19-11-1793 (Antoni i Caterina) m:P03-10-1858 c:P07-11-1822 (Andreu Feliu, Josep)
Savalls Mauri, Llúcia::n:P03-10-1780 (Antoni i Caterina) m:P07-09-1867 c:P18-07-1801 (Pagès Vidal, Amadeu)
Savalls Mauri, Maria::n:P17-02-1778 (Antoni i Caterina) m:P14-08-1779
Savalls Mauri, Paula::n:P11-05-1784 (Antoni i Caterina)
Savalls Mauri, Pere::n:P30-11-1772 (Antoni i Caterina) m:P06-11-1773
Savalls Mauri, Tecla::n:P06-01-1775 (Antoni i Caterina) m:P09-12-1847 c:P23-05-1795 (Margarit Garrell, Josep)
Savalls Mauri, Teresa::n:P18-10-1790 (Antoni i Caterina) m:P?-12-1874 c:P07-09-1810 (Marquès Frigola, Antoni)
Savalls Mont, Maria:: m:P13-06-1839 c:P12-05-1783 (Mauri Macaya, Antoni)
Savalls Perich, Anna::n:P25-02-1735 (Andreu i Anna) m:P02-05-1808 c:P10-02-1765 (Estafanell Rotllan, Simó)
Savalls Perich, Antoni::n:P02-07-1744 (Andreu i Anna) m:P21-02-1750
Savalls Perich, Francesc::n:P14-04-1748 (Andreu i Anna) m:P28-04-1748
Savalls Perich, Francesc::n:P27-05-1738 (Andreu i Anna)
Savalls Perich, Josep::n:P12-11-1733 (Andreu i Anna) m:P09-12-1733
Savalls Perich, Pere::n:P28-05-1741 (Andreu i Anna) c:P26-09-1767 (Camós Janó, Anna)
Savalls Perich, Pere::n:P28-05-1741 (Andreu i Anna) c:P28-09-1776 (Pi Déulofeu, Caterina)
Savalls Plana, Montserrat::n:V24-05-1905 (Josep i Rosa)
Savalls Plana, Salvador::n:V04-07-1907 (Josep i Rosa) m:V12-03-1939
Savalls Porrat, Àngela::n:P24-05-1903 (Joaquim i Dolors) m:P26-05-1903
Savalls Porrat, Montserrat::n:P29-05-1904 (Joaquim i Dolors) m:P30-05-1904
Savalls Porrat, Rosa::n:P18-05-1911 (Joaquim i Dolors)
Savalls Prats, ?::n:P02-03-1766 (Pere i Caterina) m:P02-03-1766
Savalls Prats, Caterina::n:P02-09-1770 (Pere i Caterina) m:P25-07-1812 c:P25-07-1795 (Roca Avellí, Narcís)
Savalls Prats, Maria::n:P10-10-1762 (Pere i Caterina) m:P08-11-1772
Savalls Prats, Maria::n:P26-07-1774 (Pere i Caterina) m:P08-10-1843 c:P12-11-1796 (Gamirà Matas, Martí)
Savalls Prats, Pere::n:P09-09-1768 (Pere i Caterina) m:P03-10-1774
Savalls Prim, Àngela:: m:P11-08-1941
Savalls Prohias, Francesc::n:P11-10-1789 (Joan i Rosa)
Savalls Prohias, Fulgenci::n:P22-04-1796 (Joan i Rosa) m:P13-04-1839 c:P10-04-1823 (Ribes Moxó, Dolors)
Savalls Prohias, Jaume::n:P14-10-1798 (Joan i Rosa)
Savalls Prohias, Joan::n:P05-02-1785 (Joan i Rosa) m:P21-11-1837
Savalls Prohias, Josep::n:P22-04-1796 (Joan i Rosa)
Savalls Prohias, Maria::n:P18-01-1787 (Joan i Rosa) m:P02-03-1867 c:P13-09-1836 (Massanet Crosa, Agustí)
Savalls Prohias, Maria::n:P18-01-1787 (Joan i Rosa) m:P02-03-1867 c:P15-03-1818 (Prats Ferrer, Josep)
Savalls Prohias, Pere::n:P23-05-1783 (Joan i Rosa) m:P16-10-1784
Savalls Prohias, Tomàs::n:P29-02-1792 (Joan i Rosa) m:P30-09-1878
Savalls Ribes, Amadeu::n:P27-03-1828 (Fulgenci i Dolors)
Savalls Ribes, Clàudia::n:P31-10-1830 (Fulgenci i Dolors) m:P27-05-1832
Savalls Ribes, Dolors::n:P05-06-1825 (Fulgenci i Dolors) m:P08-11-1828
Savalls Ribes, Joan::n:P07-08-1823 (Fulgenci i Dolors)
Savalls Ribes, Joana::n:P02-06-1836 (Fulgenci i Dolors) m:P24-11-1837
Savalls Ribes, Josepa::n:P29-04-1833 (Fulgenci i Dolors) m:P02-03-1898 c:P10-01-1857 (Marull Feliu, Domènec)
Savalls Robau, Encarna::n:V18-06-1909 (Fermí i Càndida)
Savalls Robau, Lídia::n:V05-07-1912 (Fermí i Càndida)
Savalls Roura, Francesc::n:P18-07-1782 (Antoni i Susana)
Savalls Roura, Francesca::n:P01-09-1794 (Antoni i Susana) m:P07-03-1799
Savalls Roura, Josep::n:P26-08-1784 (Antoni i Susana) m:P19-01-1855 c:P24-05-1803 (Crosa Soms, Teresa)
Savalls Roura, Maria::n:P07-10-1786 (Antoni i Susana) m:P27-02-1834 c:P10-03-1811 (Cama Moxó, Ventura)
Savalls Roura, Marianna::n:P03-08-1789 (Antoni i Susana) m:P15-09-1792
Savalls Roura, Narcís::n:P01-10-1791 (Antoni i Susana) m:P21-10-1793
Savalls Simats, Eugènia::n:V17-09-1630 (Rafael i Estefania)
Savalls Simats, Francesc::n:V21-03-1634 (Rafael i Estefania)
Savalls Sola, Antoni::n:V18-02-1902 (Martí i Joaquima)
Savalls Sola, Ernest::n:V14-08-1905 (Martí i Joaquima)
Savalls Sola, Llúcia::n:V25-02-1912 (Martí i Joaquima)
Savalls Sola, Lluís::n:V13-07-1899 (Martí i Joaquima)
Savalls Sola, Ramona::n:V14-04-1898 (Martí i Joaquima)
Savalls Vila, Antònia:: m:P03-09-1864 c:P17-02-1844 (Dalmau Mató, Joan)
Savalls Vila, Cebrià:: m:V08-05-1872
Savalls Vila, Narcisa:: c:P19-09-1859 (Mauri Jaume, Antoni)
Savalls Vilar, Antoni:: m:P31-05-1750
Savalls Vilar, Dolors:: m:V08-08-1864
Savalls Vilar, Llorenç::n:V05-05-1840 (Cebrià i Margarida)
Savalls Vilar, Lluïsa::n:V26-06-1847 (Cebrià i Margarida) m:V24-07-1917 c:V09-12-1871 (Servià Galí, Miquel)
Savalls Vilar, Maria Carme::n:V07-04-1843 (Cebrià i Margarida) c:V17-09-1864 (Vila Font, Pere)
Savanyac ?, Antoni::n:P01-04-1625 (Ramon i Eulàlia)
Savanyac ?, Antoni::n:P27-07-1617 (Ramon i Eulàlia)
Savanyac ?, Eulàlia::n:P24-01-1621 (Ramon i Eulàlia)
Saviol Ayats, Miquel::n:V06-10-1911 (Marc i Enriqueta)
Sayos Nadal, Albert::n:P13-11-1910 (Silvestre i Josepa)
Sayos Oriols, Lluís:: m:P19-01-1932
Sayos Soles, Celedònia:: c:P25-12-1909 (Costa Vidal, Trifó)
Schlumph Speck, Elisa:: m:P02-11-1925
Secret ?, Margarida:: c:P19-03-1708 (Matas Nadal, Bartomeu)
Secret Bofill, Teresa:: m:P26-09-1791 c:P13-01-1782 (Capellà Margarit, Pere)
Seculí Carrera, Aurora::n:P28-12-1896 (Sebastià i Maria) m:P01-09-1899
Seculí Carrera, Cleopatra::n:P17-04-1901 (Sebastià i Maria)
Seculí Carrera, Emili::n:V30-01-1904 (Sebastià i Maria) m:V03-06-1904
Segarra Pellicer, Dolors:: c:V16-02-1913 (Martínez Albadalejo, Josep)
Segovia Checa, Bernabé:: c:P21-04-1887 (Bilbao Lotina, Josepa)
Segrià Hurba, Joan::n:P30-04-1906 (Joan i Francesca)
Seguí Cabruja, Josep Antoni::n:V15-01-1891 (Pere i Caterina) m:V30-10-1891
Seguí Cabruja, Josep Antoni::n:V15-09-1894 (Pere i Caterina)
Seguí Cabruja, Maria Dolors::n:V20-06-1893 (Pere i Caterina)
Seguí Cabruja, Pere::n:P09-07-1889 (Pere i Caterina)
Seguí Fluixa, Agustí:: m:P01-10-1838 c:P17-10-1818 (Gorgoll Garrell, Anna)
Seguí Gorgoll, Anna::n:P06-01-1819 (Agustí i Anna) m:P20-02-1903 c:P30-03-1839 (Badosa Jordà, Llorenç)
Seguí Gorgoll, Maria::n:P08-06-1821 (Agustí i Anna) m:P14-01-1873 c:P25-07-1842 (Margarit Mainegra, Francesc)
Segurana Contel, Rafael:: c:P01-02-1873 (Castellà Prats, Maria)
Sella ?, Ponsa::n:P09-02-1567 (Guerau i Margarida)
Sellera ?, Miquel:: m:P13-12-1821 c:P06-12-1812 (Sunyer Prats, Teresa)
Sellera Sunyer, Dolors::n:P29-06-1815 (Miquel i Teresa) m:P22-03-1848 c:P09-08-1846 (Sureda Moner, Francesc)
Sellera Sunyer, Marianna::n:P03-07-1813 (Miquel i Teresa) m:P18-12-1848
Sellès Alsina, Josep::n:V01-01-1913 (Josep i Sabina)
Sello Oliveras, Eugènia::n:V13-10-1894 (Sever i Anna)
Selva ?, Elisabet::n:P06-06-1625 (Perris i Leonor)
Selva ?, Joan::n:P05-07-1637 (Perris i Leonor)
Selva ?, Pere::n:P21-11-1627 (Perris i Leonor)
Selva ?, Perris:: c:P21-05-1623 (? ?, Margarida)
Selva ?, Ponç::n:P04-11-1630 (Perris i Leonor)
Seneri ?, Joan::n:P01-06-1579 (Damià i Leonor)
Sens Bragulat, Joan::n:P24-06-1893 (Joan i Rita)
Sens Bragulat, Josepa:: m:P11-08-1947 c:P25-12-1900 (Moll Cardell, Joan)
Sens Bragulat, Maria:: c:P22-06-1905 (Colomer Nualart, Antoni)
Sens Bragulat, Primitiu:: c:P23-06-1915 (Bigorra Algues, Marcel·lina)
Sens Bragulat, Ramon:: c:P23-09-1906 (Marin Alemany, Vicenta)
Sens Ferrer, Joan:: m:P15-02-1918
Sens Marín, Joaquima::n:P12-11-1912 (Ramon i Vicenta)
Sens Marin, Margarida::n:P11-06-1907 (Ramon i Vicenta)
Sensada Planell, Francesca::n:P07-10-1908 (Llorenç i Rosa)
Senyoret Forner, Francesc::n:P17-01-1627 (Joan Josep i Cristina)
Senyoret Forner, Rosalia::n:P27-05-1629 (Joan Josep i Cristina)
Serena Rotllan, Carles::n:P29-11-1808 (Joan i Anna)
Serena Rotllan, Eusebi::n:P13-01-1801 (Joan i Anna) m:P28-09-1801
Serena Rotllan, Francesca::n:P05-09-1796 (Joan i Anna) c:P21-10-1827 (Alrich Frigola, Dalmàs)
Serena Rotllan, Gaspar::n:P03-02-1793 (Joan i Anna) m:P28-04-1799
Serena Rotllan, Josep::n:P13-03-1798 (Joan i Anna) m:P23-07-1801
Serena Rotllan, Josepa::n:P29-03-1803 (Joan i Anna) m:P06-02-1853 c:P02-07-1836 (Vergeli Maruny, Miquel)
Serena Rotllan, Magdalena::n:P21-03-1805 (Joan i Anna)
Serena Xipell, Joan:: m:P15-04-1817 c:P13-09-1792 (Rotllan Janer, Anna)
Serinyana ?, Antoni:: m:P02-08-1660
Serinyana Corçà, Antoni::n:P08-02-1661 (Antoni i Mónica)
Serinyana Corçà, Maria::n:P08-10-1657 (Antoni i Mónica) m:P20-11-1659
Sernella ?, Bernat:: m:P12-02-1556
Serra ?, ?:: m:P30-03-1573
Serra ?, ?::n:P13-11-1570 (Rafael i Joana)
Serra ?, Anna:: c:P07-10-1601 (Ramon ?, Joan)
Serra ?, Anna:: c:P23-12-1704 (Simon Margarit, Francesc)
Serra ?, Anna:: m:P05-11-1755 c:P12-09-1717 (Macaya Crosa, Antoni)
Serra ?, Anna:: m:P05-11-1755 c:V18-05-1737 (Oliu ?, Pere)
Serra ?, Caterina::n:P26-06-1569 (Rafael i Joana) c:P04-10-1592 (Vilajoana ?, Bernat)
Serra ?, Caterina::n:P26-06-1569 (Rafael i Joana) c:P22-05-1608 (Bonafont ?, Guillem)
Serra ?, Coloma:: m:P29-02-1776
Serra ?, Elisabet::n:P05-08-1563 (Rafael i Joana)
Serra ?, Francesc:: c:P05-06-1600 (Antoni Xavari, Margarida)
Serra ?, Francesca:: c:P26-12-1663 (Serra ?, Ventura)
Serra ?, Francesca:: c:V27-02-1724 (Parals ?, Benet)
Serra ?, Honorat:: m:P19-10-1681
Serra ?, Honorat:: m:P19-10-1681 c:P25-03-1667 (Metge Caner, Caterina)
Serra ?, Jaume:: c:P08-01-1589 (Marich ?, Lluïsa)
Serra ?, Jaume:: m:P25-10-1588 c:P24-05-1580 (Ullastres ?, Elisabet)
Serra ?, Jaume::n:P18-11-1589 (Narcís i Jerònima)
Serra ?, Jerònima::n:P08-02-1567 (Rafael i Joana) c:P07-01-1595 (Adrià ?, Isaac)
Serra ?, Jerònima::n:P08-02-1567 (Rafael i Joana) c:P08-06-1579 (Galí ?, Narcís)
Serra ?, Joana:: c:P19-11-1585 (Pagès ?, Guillem)
Serra ?, Joaquim:: c:P24-09-1826 (Riembau Sagrera, Josepa)
Serra ?, Margarida:: c:P01-03-1601 (Vinyals ?, Joan)
Serra ?, Margarida:: m:P08-07-1589 c:P17-09-1588 (Bonet ?, Bernat)
Serra ?, Maria::n:P20-10-1565 (Rafael i Joana)
Serra ?, Montserrada::n:P11-11-1597 (?)
Serra ?, Narcís:: m:P09-05-1578
Serra ?, Pere:: c:P30-08-1621 (Moret Salvador, Caterina)
Serra ?, Pere:: m:P10-12-1582 c:P28-04-1573 (? ?, Montserrada)
Serra ?, Pere:: m:V31-05-1634 c:V26-04-1615 (Font Ferrer, Eulàlia)
Serra ?, Pere::n:P05-08-1588 (Narcís i ?)
Serra ?, Ramona:: m:P14-06-1740 c:P06-12-1722 (Serrabella Bajandas, Joan)
Serra ?, Salvador:: c:P08-11-1733 (Olivos Moret, Gertrudis)
Serra ?, Segismon:: m:P27-12-1595
Serra ?, Ventura:: m:P07-09-1714 c:P25-03-1667 (Paguina Metge, Anna)
Serra ?, Ventura:: m:P07-09-1714 c:P26-12-1663 (Serra ?, Francesca)
Serra Artiga, Josep:: c:P11-02-1877 (Matas Calvet, Camila)
Serra Barber, Carme::n:P01-02-1908 (Alfons i Vicenta)
Serra Batlle, Jordi::n:V25-04-1726 (Rafael i Narcisa)
Serra Bladó, ?::n:V07-11-1781 (Salvi i Caterina) m:V07-11-1781
Serra Bladó, ?::n:V12-05-1754 (Salvi i Caterina) m:V12-05-1754
Serra Bladó, ?::n:V26-03-1775 (Salvi i Caterina) m:V26-03-1775
Serra Bladó, ?::n:V26-03-1775 (Salvi i Caterina) m:V26-03-1775
Serra Bladó, Joan::n:V18-03-1780 (Salvi i Caterina) m:V27-03-1780
Serra Bladó, Josep::n:V18-03-1780 (Salvi i Caterina) m:V15-04-1780
Serra Bladó, Margarida::n:V08-01-1771 (Salvi i Caterina) m:V28-02-1771
Serra Bladó, Narcisa::n:V09-04-1772 (Salvi i Caterina)
Serra Bladó, Narcisa::n:V22-02-1769 (Salvi i Caterina) m:V19-10-1769
Serra Bladó, Pere::n:V21-07-1776 (Salvi i Caterina) m:V13-02-1782
Serra Borrell, Enric::n:P16-04-1901 (Adolf i Joaquima)
Serra Borrell, Miquel::n:P29-09-1909 (Adolf i Joaquima)
Serra Borrell, Soledad::n:P04-04-1905 (Adolf i Joaquima)
Serra Bou, Josep::n:V03-01-1768 (Joaquim i Narcisa) m:V15-06-1840
Serra Bou, Salvi::n:V20-06-1759 (Joaquim i Narcisa) m:V05-11-1769
Serra Bulorda, ?:: m:V24-04-1835
Serra Cadena, Emili:: m:V20-12-1884
Serra Cadena, Enriqueta::n:V28-04-1868 (Ferriol i Llúcia)
Serra Cadena, Enriqueta::n:V28-04-1868 (Ferriol i Llúcia) c:P27-08-1898 (López Palomer, Francesc)
Serra Cadena, Joaquima::n:V05-07-1862 (Ferriol i Llúcia) m:V30-05-1868
Serra Cadena, Pere::n:V13-01-1865 (Ferriol i Llúcia)
Serra Calverol, Teresa:: c:P15-07-1895 (Presas Masó, Narcís)
Serra Castany, Josep::n:P16-04-1905 (Ciril i Rosa)
Serra Castelló, Aurora::n:P21-06-1898 (Narcís i Anna)
Serra Cerdà, Joan:: m:P02-04-1929
Serra Cots, Josep::n:V06-04-1910 (Joaquim i Caterina)
Serra Cots, Rosa::n:V05-03-1912 (Joaquim i Caterina)
Serra Cruz, Josepa::n:V03-11-1845 (Martí i Mercè) m:V15-10-1888 c:V09-12-1865 (Barti Domènec, Joan)
Serra Cruz, Maria Assumpció::n:V12-11-1866 (Martí i Mercè) m:V13-11-1933 c:P22-06-1887 (Humet Samaniego, Gregori)
Serra Cruz, Marianna::n:V23-11-1861 (Martí i Mercè) m:V11-11-1916 c:V21-09-1882 (Oliu Rocas, Francesc)
Serra Dalmau, ?::n:P?-10-1870 (Miquel i Caterina) m:P?-10-1870
Serra Dalmau, Andreu::n:P28-09-1864 (Miquel i Caterina) m:P23-02-1895
Serra Dalmau, Antoni::n:P09-01-1858 (Francesc i Gertrudis) m:P28-09-1858
Serra Dalmau, Emili::n:P15-11-1862 (Miquel i Caterina) m:P13-07-1863
Serra Dalmau, Jacint::n:P21-03-1852 (Miquel i Caterina) m:P24-05-1896
Serra Dalmau, Joan::n:P24-12-1859 (Miquel i Caterina)
Serra Dalmau, Maria::n:P12-03-1857 (Miquel i Caterina) m:V09-04-1918 c:P06-06-1875 (Gual Guibas, Joan)
Serra Dalmau, Mercè::n:P21-10-1854 (Miquel i Caterina) m:P17-09-1855
Serra Dalmau, Pere::n:P14-07-1854 (Francesc i Gertrudis) m:P15-08-1855
Serra Dalmau, Teresa::n:P05-07-1853 (Francesc i Gertrudis) m:P31-07-1853
Serra Dalmau, Teresa::n:P09-05-1849 (Miquel i Caterina) m:V15-04-1890 c:P06-11-1869 (Ribes Miralles, Joan)
Serra Espinet, Enec::n:P10-07-1913 (Àngel i Enriqueta)
Serra Espinos, Jaume::n:V05-03-1823 (Josep i Maria) m:V01-11-1828
Serra Espinos, Josep::n:V05-02-1807 (Josep i Maria) m:V04-03-1865 c:V11-01-1832 (Bas Plaja, Marianna)
Serra Espinos, Magdalena::n:V15-04-1826 (Josep i Maria)
Serra Espinos, Maria::n:V18-03-1814 (Josep i Maria) m:V13-07-1886 c:V13-05-1841 (Sàbat Carbó, Pere)
Serra Espinos, Martí::n:V05-05-1819 (Josep i Maria) m:V23-02-1875
Serra Espinos, Reparada::n:V05-07-1816 (Josep i Maria) m:V07-07-1818
Serra Espinos, Salvador::n:V31-01-1811 (Josep i Maria) m:V01-11-1812
Serra Fàbregas, Francesc:: m:P27-02-1945
Serra Ferran, Paula:: c:P19-02-1876 (Bigas Vila, Aleix)
Serra Ferrer, Joaquim:: m:V14-02-1795
Serra Ferrer, Joaquim:: m:V14-02-1795 c:V12-02-1782 (Jofre Rovira, Maria)
Serra Ferrer, Salvi:: m:V25-01-1798
Serra Gallicó, Miquel::n:V31-07-1851 (Esteve i Mariàngela)
Serra Gironès, Francesc::n:P03-10-1909 (Josep i Lluïsa) m:P18-10-1909
Serra Gironès, Jaume::n:P06-05-1906 (Josep i Lluïsa) m:P13-05-1908
Serra Gironès, Josep::n:P02-04-1904 (Josep i Lluïsa)
Serra Gironès, Juli::n:P17-03-1912 (Josep i Lluïsa)
Serra Horta, Francesca:: m:P15-01-1928
Serra Isern, Josep:: c:P26-09-1914 (Torroella Perpinyà, Maria)
Serra Isern, Montserrat::n:V30-11-1897 (Joan i Serafina) m:V17-01-1898
Serra Jofre, Joan::n:V23-12-1782 (Joaquim i Maria) m:V11-10-1784
Serra Jofre, Maria::n:V13-09-1784 (Joaquim i Maria) m:V13-10-1805
Serra Llach, Josep:: c:P13-12-1760 (Albert Gotes, Maria)
Serra Lloret, Joan:: c:P12-01-1902 (Simon Cortada, Maria)
Serra Lloret, Teresa:: c:P24-10-1900 (Sama Noguera, Pere)
Serra Macaya, Andreu::n:P28-11-1735 (Ventura i Mariàngela) m:P07-12-1818 c:P31-10-1761 (Prats Casanovas, Gertrudis)
Serra Macaya, Francesc::n:P20-12-1743 (Ventura i Mariàngela) m:P28-02-1747
Serra Macaya, Josep::n:P28-02-1727 (Ventura i Mariàngela) m:P15-11-1799
Serra Macaya, Maria::n:P30-11-1733 (Ventura i Mariàngela) m:P14-09-1734
Serra Macaya, Marianna::n:P06-02-1731 (Ventura i Mariàngela) m:P25-06-1733
Serra Macaya, Teresa::n:P05-04-1739 (Ventura i Mariàngela) m:P23-09-1814 c:P23-03-1761 (Duran Tauler, Antoni)
Serra Macaya, Ventura::n:P26-09-1723 (Ventura i Mariàngela) m:P23-08-1802
Serra Masoni, Josep::n:V30-12-1738 (Francesc i Anna)
Serra Massanet, Teresa:: m:V11-01-1851
Serra Matamala, Miquel:: m:P06-05-1948
Serra Medir, Anna::n:V17-08-1827 (Martí i Martina) m:V01-03-1898
Serra Medir, Jaume::n:V28-01-1822 (Martí i Martina) m:V16-05-1823
Serra Medir, Joan Baptista::n:V15-03-1819 (Martí i Martina) m:V17-12-1893
Serra Medir, Joan::n:V01-10-1817 (Martí i Martina) m:V24-10-1817
Serra Medir, Josep::n:V03-11-1832 (Martí i Martina)
Serra Navarro, Carme:: c:P05-10-1902 (Comas Robert, Ramon)
Serra Negra, Francesc::n:P01-08-1910 (Joan i Carme)
Serra Oliver, Adolf::n:P20-04-1881 (Joan i Francesca) c:P19-08-1900 (Borrell Ferrer, Joaquima)
Serra Oliver, Alfons::n:P21-01-1875 (Joan i Francesca) c:P23-11-1899 (Barber Armela, Vicenta)
Serra Oliver, Antoni::n:P07-11-1810 (Pere i Gertrudis) m:P19-02-1884 c:P25-12-1841 (Sàbat Noguera, Teresa)
Serra Oliver, Dolors::n:P12-09-1808 (Pere i Gertrudis) m:P23-07-1812
Serra Oliver, Francesc::n:P07-01-1821 (Pere i Gertrudis) m:P12-10-1877 c:P27-09-1851 (Dalmau Ferrer, Gertrudis)
Serra Oliver, Joan::n:P02-06-1877 (Joan i Francesca) m:P10-10-1878
Serra Oliver, Joan::n:P04-01-1818 (Pere i Gertrudis) m:P12-06-1885 c:P30-07-1863 (Oliver Mallol, Francesca)
Serra Oliver, Joan::n:P30-04-1864 (Joan i Francesca) m:P13-08-1864
Serra Oliver, Mercè::n:P11-08-1814 (Pere i Gertrudis) c:P14-01-1854 (Bernach Crosa, Narcís)
Serra Oliver, Miquel::n:P21-03-1824 (Pere i Gertrudis) m:P?-01-1875 c:P14-08-1848 (Dalmau Bosch, Caterina)
Serra Oliver, Narcís::n:P07-01-1866 (Joan i Francesca) c:P03-06-1893 (Castelló Oliveras, Anna)
Serra Oliver, Petronila::n:P30-05-1873 (Joan i Francesca) m:P?-09-1874
Serra Oliver, Salvador::n:P25-05-1870 (Joan i Francesca) m:P14-10-1898
Serra Oliveras, Joaquim:: c:P03-11-1907 (Cots Colomer, Caterina)
Serra Pericall, Beatriu:: m:P13-02-1927
Serra Pericall, Neus::n:V02-09-1901 (Pere i Joaquima) m:P25-11-1928
Serra Pla, Martí:: c:P22-01-1774 (Duran Prats, Reparada)
Serra Plaja, Josep:: m:P18-02-1918
Serra Prats, Andreu::n:P09-12-1768 (Andreu i Gertrudis) m:P12-09-1769
Serra Prats, Anna::n:P30-06-1774 (Andreu i Gertrudis) m:P14-09-1835 c:P04-01-1793 (Xarnach Prohias, Domènec)
Serra Prats, Camila:: m:P09-02-1948
Serra Prats, Eulàlia::n:P12-06-1770 (Andreu i Gertrudis) m:P04-10-1771
Serra Prats, Francesca::n:P14-05-1782 (Andreu i Gertrudis) m:P29-03-1783
Serra Prats, Jeroni:: m:P25-11-1767
Serra Prats, Jeroni::n:P12-04-1772 (Andreu i Gertrudis) m:P21-08-1773
Serra Prats, Jeroni::n:P13-11-1762 (Andreu i Gertrudis) m:P06-08-1763
Serra Prats, Jerònima::n:P30-09-1776 (Andreu i Gertrudis) m:P23-09-1781
Serra Prats, Josep::n:P01-02-1764 (Andreu i Gertrudis) m:P16-08-1764
Serra Prats, Pere::n:P20-08-1779 (Andreu i Gertrudis) m:P03-03-1832 c:P23-10-1807 (Oliver Pi, Gertrudis)
Serra Prats, Teresa::n:P27-05-1767 (Andreu i Gertrudis) m:P31-10-1847 c:P01-02-1804 (Campamar Olivos, Antoni)
Serra Prats, Ventura::n:P01-03-1765 (Andreu i Gertrudis)
Serra Pruneda, Gertrudis:: m:P04-02-1842 c:P25-11-1798 (Ribes Camps, Joan)
Serra Rebugent, Ferriol:: c:V11-02-1861 (Cadena Rosselló, Llúcia)
Serra Roig, Àngel:: c:P23-09-1912 (Espinet Pruneda, Enriqueta)
Serra Romans, Carme::n:P26-04-1906 (Josep i Caterina) m:P20-06-1908
Serra Romans, Joan::n:P25-01-1912 (Josep i Caterina)
Serra Romans, Moisès::n:P19-07-1909 (Josep i Caterina)
Serra Rovira, Anna Maria::n:V01-03-1784 (Salvi i Teresa) m:V10-12-1860 c:V01-10-1803 (Plaja Melcior, Jeroni)
Serra Rovira, Eulàlia::n:P11-08-1771 (Joan i Matilde) m:P10-12-1839 c:P14-02-1797 (Català Mauri, Narcís)
Serra Rovira, Francesc::n:P04-12-1779 (Joan i Matilde) m:P01-03-1789
Serra Rovira, Jaume:: m:P15-03-1870 c:P22-12-1820 (Gamirà Plaja, Coloma)
Serra Rovira, Jaume::n:V18-11-1790 (Salvi i Teresa)
Serra Rovira, Martí::n:V09-08-1787 (Salvi i Teresa) m:V09-01-1871 c:V28-12-1816 (Medir Lloret, Martina)
Serra Rovira, Salvador::n:P12-03-1774 (Joan i Matilde)
Serra Rovira, Teresa::n:P25-01-1778 (Joan i Matilde) m:P04-02-1778
Serra Sàbat, Albert::n:P29-12-1900 (Josep i Antònia)
Serra Sàbat, Gaietà::n:P10-12-1842 (Antoni i Teresa)
Serra Sàbat, Joaquima::n:P06-03-1896 (Josep i Antònia)
Serra Sàbat, Josep::n:P16-01-1848 (Antoni i Teresa)
Serra Sàbat, Sotera::n:P29-12-1900 (Josep i Antònia)
Serra Sabater, Àngels::n:P16-09-1908 (Josep i Maria)
Serra Sabater, Dolors::n:P19-03-1904 (Josep i Maria)
Serra Sabater, Jaume::n:P16-05-1912 (Josep i Maria)
Serra Sabater, Josep Maria::n:P24-10-1901 (Josep i Maria) m:P18-11-1914
Serra Sabater, Maria::n:P28-01-1906 (Josep i Maria)
Serra Saguer, Maria::n:V02-12-1768 (Salvi i Anna) m:V05-09-1851 c:V28-02-1794 (Solers Lloberas, Josep)
Serra Sánchez, Francesca::n:P20-12-1903 (Miquel i Josepa)
Serra Serra, Josep:: m:P02-12-1924
Serra Solés, Miquel:: c:P24-01-1903 (Sánchez Ribes, Josepa)
Serra Solés, Vicenç:: c:V22-06-1907 (Xicoira Sais, Francesca)
Serra Ullastres, Antoni::n:P25-07-1581 (Jaume i Elisabet)
Serra Vidal, Maria:: m:P22-08-1916 c:P26-11-1883 (Parals Pallí, Joan)
Serra Vilanova, Domènec:: m:P18-08-1694
Serra Vilanova, Josep:: m:P10-04-1689
Serra Vilanova, Maria:: m:P23-06-1688
Serra Vilanova, Marianna:: m:P16-09-1762 c:P24-12-1720 (Moxó Sàbat, Josep)
Serra Vilanova, Marianna::n:P06-03-1681 (Ventura i Magdalena) m:P28-04-1683
Serra Vilanova, Ventura:: m:P15-09-1766 c:P05-01-1721 (Macaya Gamirà, Mariàngela)
Serra Vilanova, Ventura:: m:P16-09-1684
Serra Xicras, Narcisa:: m:P08-04-1795
Serrabella ?, Antoni::n:P01-10-1653 (Josep i ?)
Serrabella ?, Antoni::n:P19-02-1681 (Antoni i Maria)
Serrabella ?, Caterina::n:P04-04-1641 (Antoni i Marianna)
Serrabella ?, Joan Pau::n:P23-02-1639 (Antoni i Marianna)
Serrabella ?, Joan:: c:P17-07-1583 (Quinsà ?, Margarida)
Serrabella ?, Joan:: c:V04-03-1696 (Barceló ?, Elisabet)
Serrabella ?, Marianna:: m:V17-10-1770 c:V08-09-1717 (Medir ?, Joan)
Serrabella ?, Salvador:: m:V24-11-1793
Serrabella Bajandas, Clara::n:P12-08-1714 (Salvador i Gertrudis)
Serrabella Bajandas, Gertrudis::n:P29-03-1705 (Salvador i Gertrudis) c:P24-04-1734 (Janó Prats, Guerau)
Serrabella Bajandas, Joan:: m:P29-11-1779 c:P06-12-1722 (Serra ?, Ramona)
Serrabella Bajandas, Marianna::n:P11-04-1720 (Salvador i Gertrudis) m:P06-06-1784 c:P23-12-1746 (March Agustí, Pere)
Serrabella Bajandas, Nicolau::n:P23-01-1712 (Salvador i Gertrudis) m:P19-04-1713
Serrabella Bajandas, Pere Joan::n:P24-06-1710 (Salvador i Gertrudis) m:P01-03-1711
Serrabella Bajandas, Salvador::n:P01-11-1707 (Salvador i Gertrudis) m:P18-12-1710
Serrabella Bajandas, Salvador::n:P15-08-1717 (Salvador i Gertrudis)
Serrabella Bajandas, Teresa:: c:V01-08-1723 (Rovira Maruny, Pere)
Serrabella Camós, Anna::n:P08-10-1631 (Jaume i Anna)
Serrabella Camós, Jaume::n:P02-09-1628 (Jaume i Anna)
Serrabella Carreras, Caterina:: m:P11-10-1936
Serrabella Català, ?::n:P03-08-1707 (Joan i Marianna) m:P03-08-1707
Serrabella Constantí, Maria::n:P23-04-1641 (Antoni i Margarida)
Serrabella Duran, Baldiri::n:P23-12-1756 (Joan i Maria) m:P06-10-1803 c:P13-04-1788 (March Cadira, Paula)
Serrabella Duran, Joan::n:P26-09-1747 (Joan i Maria)
Serrabella Duran, Maria::n:P04-08-1749 (Joan i Maria) m:P16-10-1813 c:P26-09-1772 (Gorgoll Roca, Josep)
Serrabella Duran, Ramona::n:P04-07-1751 (Joan i Maria) m:P26-04-1754
Serrabella Duran, Reparada::n:P06-02-1754 (Joan i Maria) m:P23-08-1830 c:P02-01-1774 (Vilató Cadira, Pere)
Serrabella Duran, Rosa::n:P08-08-1763 (Joan i Maria) m:P08-04-1828 c:P10-09-1786 (Vinyals Capdevila, Esteve)
Serrabella Duran, Salvador::n:P01-09-1760 (Joan i Maria) c:P25-12-1793 (Patxot Vergés, Josepa)
Serrabella Gascons, Clara::n:V17-11-1789 (Josep i Maria) c:V08-06-1822 (Sagrera Simon, Joan)
Serrabella Gascons, Eugènia::n:V14-05-1792 (Josep i Maria) m:V01-12-1793
Serrabella Gascons, Jaume::n:V09-01-1798 (Josep i Maria) m:V19-02-1798
Serrabella Gascons, Josep::n:V19-02-1786 (Josep i Maria) m:V01-05-1787
Serrabella Gascons, Maria::n:V05-11-1799 (Josep i Maria) m:V30-04-1801
Serrabella Gascons, Maria::n:V09-08-1804 (Josep i Maria) m:V27-01-1806
Serrabella Gascons, Narcís::n:V26-01-1802 (Josep i Maria) m:V06-11-1866 c:V15-08-1822 (Llagostera Ribot, Maria Gràcia)
Serrabella Gascons, Salvador::n:V23-08-1795 (Josep i Maria) m:V30-06-1797
Serrabella Gascons, Teresa::n:V28-08-1787 (Josep i Maria)
Serrabella Gispert, Salvador::n:P30-04-1706 (Joan i Maria) m:P02-05-1706
Serrabella Juny, Eulàlia::n:P10-01-1666 (Joan i Maria) m:P18-08-1678
Serrabella Juny, Josep::n:P14-04-1671 (Joan i Maria)
Serrabella Llagostera, Esteve::n:V21-10-1827 (Narcís i Maria Gràcia) m:V25-11-1900
Serrabella Llagostera, Joan::n:V25-10-1824 (Narcís i Maria Gràcia) m:V10-08-1830
Serrabella Llagostera, Miquel::n:V25-12-1836 (Narcís i Maria Gràcia)
Serrabella Llagostera, Teresa::n:V02-07-1823 (Narcís i Maria Gràcia) m:V24-09-1823
Serrabella Llagostera, Teresa::n:V13-07-1831 (Narcís i Maria Gràcia) m:V28-07-1835
Serrabella March, Gràcia::n:P13-01-1797 (Baldiri i Paula) m:P22-04-1849 c:P30-07-1820 (Álvarez Cervosa, Salvador)
Serrabella March, Pere::n:P01-06-1789 (Baldiri i Paula)
Serrabella March, Reparada::n:P11-09-1792 (Baldiri i Paula) m:P28-12-1793
Serrabella March, Sebastià::n:P02-07-1795 (Baldiri i Paula) m:P16-08-1795
Serrabella Moxó, Antoni::n:P05-03-1619 (Antoni i Francesca) m:P09-02-1686 c:P02-02-1655 (Paguina Metge, Maria)
Serrabella Nicolau, Josep:: m:V16-01-1824
Serrabella Nicolau, Josep:: m:V16-01-1824 c:V15-08-1822 (Ribot Solers, Teresa)
Serrabella Paguina, Honorat::n:P05-05-1675 (Antoni i Maria) m:P20-11-1709
Serrabella Paguina, Joan::n:P07-08-1663 (Antoni i Maria) m:P29-01-1719 c:P21-05-1705 (Gispert ?, Maria)
Serrabella Paguina, Joan::n:P07-08-1663 (Antoni i Maria) m:P29-01-1719 c:P31-10-1706 (Català ?, Marianna)
Serrabella Paguina, Josep::n:P17-10-1660 (Antoni i Maria) m:P10-08-1705
Serrabella Paguina, Maria::n:P07-09-1669 (Antoni i Maria) m:P22-08-1740 c:P01-01-1689 (Valentí Crosa, Pau)
Serrabella Paguina, Maria::n:P07-09-1669 (Antoni i Maria) m:P22-08-1740 c:P31-08-1724 (Pagès Rosselló, Sebastià)
Serrabella Paguina, Montserrat::n:P26-05-1672 (Antoni i Maria)
Serrabella Paguina, Salvador::n:P06-08-1665 (Antoni i Maria) m:P08-06-1740 c:P25-02-1696 (Bajandas Esteva, Gertrudis)
Serrabella Paguina, Salvador::n:P06-08-1665 (Antoni i Maria) m:P08-06-1740 c:P27-03-1689 (Quintana ?, Margarida)
Serrabella Panon, ?:: m:P10-10-1696
Serrabella Panon, ?::n:P22-07-1704 (Josep i Magdalena) m:P22-01-1707
Serrabella Panon, Caterina:: m:P16-04-1706
Serrabella Panon, Clara:: m:P18-08-1693
Serrabella Panon, Francesc:: m:P20-08-1770 c:P23-01-1732 (Vilató Malaret, Caterina)
Serrabella Panon, Josep:: m:P18-09-1690
Serrabella Panon, Josep:: m:P20-01-1752
Serrabella Parals, Magdalena::n:P29-12-1763 (Francesc i Maria) m:P23-01-1830 c:P08-10-1780 (Plana Puig, Joan)
Serrabella Parals, Magdalena::n:P29-12-1763 (Francesc i Maria) m:P23-01-1830 c:P17-03-1818 (Massanet Pujol, Francesc)
Serrabella Pareras, Benet:: m:V02-02-1873 c:V28-01-1827 (Vilanova Dalmau, Anna)
Serrabella Pareras, Pere:: c:V14-01-1826 (Llagostera Margarit, Estàsia)
Serrabella Puig, Josepa:: m:P13-10-1905 c:P14-01-1857 (Camós Robert, Joan)
Serrabella Quinsà, Antoni::n:P16-07-1587 (Joan i Margarida) m:P06-04-1652 c:P06-11-1622 (Tauler Esteva, Jerònima)
Serrabella Quinsà, Antoni::n:P16-07-1587 (Joan i Margarida) m:P06-04-1652 c:P07-02-1616 (Moxó Oliver, Francesca)
Serrabella Quinsà, Caterina::n:P14-03-1593 (Joan i Margarida) m:P06-04-1635 c:P07-02-1616 (Esteva ?, Nicolau)
Serrabella Quinsà, Damià::n:P26-12-1601 (Joan i Margarida)
Serrabella Quinsà, Jaume::n:P23-02-1597 (Joan i Margarida) m:P17-07-1662 c:P11-06-1634 (Vilar ?, Magdalena)
Serrabella Quinsà, Jaume::n:P23-02-1597 (Joan i Margarida) m:P17-07-1662 c:P13-04-1626 (Camós Vilallonga, Anna)
Serrabella Quinsà, Joan::n:P11-07-1606 (Joan i Margarida)
Serrabella Quinsà, Joan::n:P25-05-1590 (Joan i Margarida) m:P03-03-1649 c:P23-07-1616 (Vilajoana Serra, Eulàlia)
Serrabella Quinsà, Pere::n:P08-04-1605 (Joan i Margarida)
Serrabella Quintana, Josep:: m:P15-10-1692
Serrabella Quintana, Manuel:: m:P10-11-1690
Serrabella Serra, Gertrudis::n:P04-05-1726 (Joan i Ramona)
Serrabella Serra, Joan::n:P03-02-1724 (Joan i Ramona) m:P14-04-1795 c:P01-01-1747 (Duran Tauler, Maria)
Serrabella Serra, Pere::n:P10-02-1731 (Joan i Ramona)
Serrabella Serra, Ramona::n:P28-08-1728 (Joan i Ramona) m:P17-07-1795 c:P02-05-1750 (Botet Bartra, Francesc)
Serrabella Tauler, Joan::n:P20-02-1628 (Antoni i Jerònima)
Serrabella Tauler, Pere::n:P16-02-1631 (Antoni i Jerònima)
Serrabella Tauler, Pere::n:P30-03-1633 (Antoni i Jerònima)
Serrabella Tauler, Vicenç::n:P02-02-1625 (Antoni i Jerònima)
Serrabella Torroella, Joan::n:P06-10-1709 (Honorat i Teresa)
Serrabella Torroella, Maria Rosa::n:P02-10-1707 (Honorat i Teresa)
Serrabella Torroella, Salvador:: m:P03-12-1705
Serrabella Vilajoana, Antoni::n:P18-09-1617 (Joan i Eulàlia) m:P27-10-1641 c:P27-05-1640 (Constantí Simon, Margarida)
Serrabella Vilajoana, Cecília::n:P20-08-1622 (Joan i Eulàlia)
Serrabella Vilajoana, Francesc::n:P25-08-1618 (Joan i Eulàlia)
Serrabella Vilajoana, Joan::n:P08-02-1639 (Joan i Eulàlia) m:P12-01-1695 c:P22-06-1664 (Juny ?, Maria)
Serrabella Vilajoana, Joan::n:P14-06-1629 (Joan i Eulàlia) m:P16-07-1701
Serrabella Vilajoana, Joan::n:P17-08-1619 (Joan i Eulàlia)
Serrabella Vilajoana, Joan::n:P18-05-1625 (Joan i Eulàlia)
Serrabella Vilajoana, Maria::n:P02-03-1632 (Joan i Eulàlia)
Serrabella Vilajoana, Salvador::n:P11-03-1636 (Joan i Eulàlia) m:P31-03-1657
Serrabella Vilanova, ?::n:V30-01-1828 (Benet i Anna) m:V30-01-1828
Serrabella Vilanova, Estàsia::n:V17-12-1828 (Benet i Anna) m:V04-05-1902 c:V29-07-1847 (Rovira Valmanya, Joaquim)
Serrabella Vilanova, Francesca::n:V12-09-1838 (Benet i Anna) m:V01-11-1841
Serrabella Vilanova, Joan::n:V02-01-1831 (Benet i Anna) m:V08-01-1832
Serrabella Vilanova, Josep:: m:V11-04-1837
Serrabella Vilanova, Josep::n:V03-06-1833 (Benet i Anna) m:V17-12-1833
Serrabella Vilanova, Josep::n:V30-01-1828 (Benet i Anna) m:V02-02-1828
Serrabella Vilanova, Vicenç::n:V06-04-1835 (Benet i Anna)
Serrabella Vilar, Margarida::n:P11-08-1639 (Jaume i Magdalena) c:P08-04-1656 (Malordi ?, Jaume)
Serrabella Vilar, Maria::n:P30-04-1643 (Jaume i Magdalena)
Serrabella Vilató, Antònia::n:P15-03-1733 (Francesc i Caterina)
Serrabella Vilató, Francesc::n:P18-04-1736 (Francesc i Caterina) m:P28-01-1766 c:P09-12-1762 (Parals Mauri, Maria)
Serrabella Xifró, Carme::n:V26-12-1873 (Esteve i Agnés) m:V22-09-1874
Serrabella Xifró, Josepa::n:V08-08-1879 (Esteve i Agnés) c:V17-03-1906 (Sàbat Isern, Miquel)
Serrabella Xifró, Maria Pilar::n:V02-10-1867 (Esteve i Agnés) m:V16-08-1868
Serrabella Xifró, Maria::n:V23-04-1871 (Esteve i Agnés)
Serrabella Xifró, Martí::n:V11-11-1865 (Esteve i Agnés) m:V23-11-1866
Serrabella Xifró, Narcís::n:V25-10-1862 (Esteve i Agnés)
Serradell Joanola, Dolors:: c:V14-08-1907 (Vidal Matarrodona, Francesc)
Serradell Pascual, Enric:: c:P15-10-1901 (Matas Danés, Victòria)
Serradell Pruneda, Nicolau::n:P21-10-1792 (Josep i Rita)
Serradell Pruneda, Quitèria::n:P09-03-1786 (Josep i Rita) m:P05-04-1791
Serradell Pruneda, Rosa::n:P22-10-1789 (Josep i Rita)
Serradell Pruneda, Salvador::n:P28-07-1783 (Josep i Rita)
Serradell Roca, Josep::n:V20-09-1757 (Josep i Cecília) c:P14-11-1780 (Pruneda Picaperas, Rita)
Serradell Sureda, Martí:: m:P25-11-1920
Serrador ?, Anna::n:P25-07-1566 (Arnau i Maria)
Serrador ?, Antic:: m:P16-02-1640
Serrador ?, Jerònima::n:P26-03-1592 (Bartomeu i Marianna)
Serrador ?, Llúcia:: m:P15-09-1653 c:P08-09-1638 (Valmanya ?, Pau)
Serrador ?, Llúcia:: m:P15-09-1653 c:P16-06-1640 (Tomàs ?, Joan)
Serraller ?, Joan::n:P30-09-1564 (Bernat i Ponsa)
Serralles Mauri, Reparada:: c:V12-03-1819 (Robau Soms, Josep)
Serralta ?, Antoni:: c:P22-11-1654 (Masot Castanyer, Maria)
Serralta ?, Feliu:: c:P16-12-1698 (Duran ?, Eufràsia)
Serralta ?, Pere:: m:P06-04-1637
Serralta ?, Pere:: m:P06-04-1637 c:P20-11-1633 (Pagès ?, Elisabet)
Serralta Batista, Basilisa:: c:P13-04-1913 (Fernández Bosch, Manuel)
Serralta Batista, Domènec:: m:P02-12-1936
Serralta Masot, Maria:: m:P03-05-1690
Serralta Pagès, Andreua::n:P07-09-1634 (Pere i Elisabet)
Serrano Bedós, Jaume:: m:V23-12-1935
Serrano Bedós, Joan:: m:P24-02-1948 c:V20-02-1909 (Dalmau Fonalleras, Joana)
Serrano Borràs, Santiago::n:P06-07-1915 (Jaume i Maria)
Serrano Dalmau, Emili::n:V18-11-1911 (Joan i Joana)
Serrano Dalmau, Joan::n:V12-01-1910 (Joan i Joana)
Serrano Roig, Joan::n:P28-01-1908 (Jaume i Josepa) m:V10-04-1921
Serras Ponsatí, Empar::n:P31-12-1907 (Miquel i Concepció)
Serrat Alfambra, Reinald::n:P02-03-1910 (Francesc i Joana)
Serrat Badia, Dolors:: m:P06-11-1949
Serrat Barnaset, Francesc:: c:P20-02-1909 (Alfambra Camps, Joana)
Serrat Forner, Joan Baptista::n:P16-05-1913 (Rafael i Mercè)
Serrat Frigola, Joan::n:P17-09-1908 (Rogeli i Concepció)
Serrat Salvador, Joan:: m:P19-09-1948
Serratosa Dalmau, Josep:: m:P14-02-1934
Serrats Callís, Llúcia:: m:P19-05-1914
Serret ?, Montserrat:: m:P22-07-1948
Serret Ibars, Agustí:: m:V21-04-1938
Serret Ibars, Ramon:: m:V31-01-1930 c:V24-12-1887 (Joan Pou, Dolors)
Serret Joan, Josep::n:V28-02-1895 (Ramon i Dolors) m:V16-09-1896
Serret Joan, Rogeli::n:V13-04-1889 (Ramon i Dolors) m:V10-12-1910
Serret Palau, Maria::n:P14-07-1897 (Joan i Miquela)
Serret Palau, Ramon::n:P26-06-1901 (Joan i Miquela) m:P16-04-1902
Serreta Pagès, Dolors:: m:P27-06-1894
Serreta Pagès, Josep::n:P23-04-1889 (Joan i Maria)
Servià ?, Anna::n:P03-03-1611 (Miquel i Montserrada)
Servià ?, Antoni:: m:P26-09-1718 c:P02-02-1679 (Jutge Parals, Caterina)
Servià ?, Caterina:: c:P15-09-1591 (Pujol ?, Joan)
Servià ?, Elisabet:: c:P19-05-1632 (Grassot ?, Antoni)
Servià ?, Elisabet:: c:P30-12-1618 (Casanovas Grec, Montserrat)
Servià ?, Francesc:: c:V01-11-1708 (Bofill ?, Margarida)
Servià ?, Josep:: c:P11-04-1648 (Guillem Gotes, Magdalena)
Servià ?, Josep:: c:P21-04-1669 (Pons Canyet, Maria)
Servià ?, Margarida:: c:P18-09-1595 (Valentí Canyet, Antoni)
Servià ?, Maria::n:P25-03-1672 (Antoni i Maria) m:P16-12-1672
Servià ?, Miquel:: m:P13-10-1729 c:P29-09-1725 (Duran Capellà, Anna)
Servià ?, Pere:: c:P04-12-1689 (Mauri Mascort, Rosalia)
Servià ?, Sebastià::n:P14-03-1610 (Miquel i Montserrada)
Servià ?, Vicenç:: m:P01-10-1671 c:P09-12-1656 (Rabell Pujol, Margarida)
Servià ?, Vicenç:: m:P01-10-1671 c:P24-03-1647 (Sabater Jutge, Caterina)
Servià ?, Vicenç::n:P13-02-1671 (Antoni i Caterina)
Servià Barnés, Claudi::n:P08-01-1875 (Sebastià i Maria) m:P28-08-1877
Servià Barnés, Dàmasa::n:P11-12-1876 (Sebastià i Maria)
Servià Barnés, Josepa::n:P20-01-1874 (Sebastià i Maria) c:P29-12-1898 (Tauler Servià, Josep)
Servià Barnés, Manuel::n:P25-04-1882 (Sebastià i Maria) m:P15-12-1948
Servià Cadira, Assumpta::n:P16-12-1866 (Josep i Josepa) m:P22-04-1869
Servià Cadira, Enric::n:P06-01-1860 (Josep i Josepa)
Servià Cadira, Joan::n:P28-01-1855 (Josep i Josepa) m:P18-10-1911
Servià Cadira, Josep::n:P18-02-1870 (Josep i Josepa) m:P?-02-1875
Servià Cadira, Ramon::n:P29-03-1857 (Josep i Josepa) c:P19-06-1880 (Garriga ?, Ramona)
Servià Cadira, Rosa::n:P06-12-1872 (Josep i Josepa) c:P16-07-1892 (Batlle Palou, Jaume)
Servià Casadellà, Enriqueta::n:P31-01-1890 (Enric i Elvira) m:P22-01-1903
Servià Casadellà, Estrella::n:P27-09-1892 (Enric i Elvira) c:P02-06-1912 (Taulina Pla, Ramon)
Servià Casadellà, Florenci::n:P04-08-1887 (Enric i Elvira) m:P01-09-1928 c:P22-02-1914 (Vilanova Rossell, Palmira)
Servià Casadellà, Joan::n:P26-07-1903 (Enric i Elvira) m:P01-09-1903
Servià Casadellà, Josep::n:P11-11-1894 (Enric i Elvira) m:P15-08-1895
Servià Casadellà, Maria Àngels::n:P08-07-1896 (Enric i Elvira) m:P25-08-1935
Servià Casadellà, Rosa::n:P04-09-1899 (Enric i Elvira)
Servià Casadellà, Trinitat::n:P06-07-1885 (Enric i Elvira) c:P03-04-1904 (Ginjaume Blanquet, Fortunat)
Servià Casanovas, Antoni::n:P04-09-1772 (Antoni i Teresa) m:P05-07-1809 c:P05-09-1795 (Marull Garrell, Rosa)
Servià Casanovas, Antoni::n:P09-12-1765 (Antoni i Teresa) m:P14-04-1767
Servià Casanovas, Gertrudis::n:P02-04-1762 (Antoni i Teresa) m:P02-07-1795 c:P08-01-1786 (Palet Esteva, Joan)
Servià Casanovas, Jeroni::n:P09-06-1760 (Antoni i Teresa) m:P27-02-1761
Servià Casanovas, Josep::n:P19-02-1768 (Antoni i Teresa) m:P26-11-1769
Servià Cassà, Enric:: m:V11-08-1925
Servià Cervera, Joan::n:P14-08-1857 (Francesc i Maria) m:P20-08-1859
Servià Cervera, Josep::n:P10-01-1860 (Francesc i Maria)
Servià Codina, Rosa:: m:V21-07-1876
Servià Colls, Antònia::n:P16-01-1806 (Salvador i Narcisa) m:P07-10-1806
Servià Colls, Maria::n:P15-04-1809 (Salvador i Narcisa)
Servià Colls, Narcís::n:P29-11-1811 (Salvador i Narcisa)
Servià Colls, Sebastià::n:P01-02-1807 (Salvador i Narcisa) m:P12-11-1809
Servià Duran, Anna::n:P10-10-1728 (Miquel i Anna) c:P12-12-1753 (Rotllan Rotllan, Joan)
Servià Duran, Teresa::n:P26-11-1726 (Miquel i Anna)
Servià Fàbregas, Eulàlia::n:P16-12-1893 (Joan i Caterina)
Servià Fàbregas, Josep::n:P10-02-1889 (Joan i Caterina) m:P21-10-1963
Servià Fàbregas, Juli::n:P11-03-1897 (Joan i Caterina)
Servià Fàbregas, Lluís::n:P02-04-1887 (Joan i Caterina)
Servià Fàbregas, Salvador::n:P27-12-1891 (Joan i Caterina)
Servià Galí, Miquel:: m:V23-02-1922 c:V09-12-1871 (Savalls Vilar, Lluïsa)
Servià Gamirà, Josep::n:P23-02-1833 (Josep i Francesca)
Servià Gamirà, Manuela::n:P31-05-1829 (Josep i Francesca) m:P07-04-1895 c:P06-06-1857 (Camós Terrarol, Joaquim)
Servià Gamirà, Maria::n:P15-08-1837 (Josep i Francesca) m:P21-10-1913 c:P19-07-1862 (Tauler March, Josep)
Servià Gamirà, Narcís::n:P31-10-1831 (Josep i Francesca) m:P29-04-1832
Servià Gamirà, Rosa::n:P21-04-1835 (Josep i Francesca) m:P08-07-1922 c:P31-12-1860 (Albosa Torrent, Francesc)
Servià Gamirà, Sebastià::n:P05-11-1827 (Josep i Francesca) m:P12-08-1892 c:P21-10-1871 (Barnés Servià, Maria)
Servià Garriga, Estrella::n:P05-10-1890 (Ramon i Ramona) m:P17-06-1893
Servià Garriga, Eva::n:P23-01-1901 (Ramon i Ramona)
Servià Garriga, Gràcia::n:P25-07-1882 (Ramon i Ramona) m:P13-03-1909 c:P07-08-1904 (Mallan Déulofeu, Miquel)
Servià Garriga, Úrsula::n:P19-09-1885 (Ramon i Ramona) m:P26-10-1935 c:P26-11-1906 (Casas Condom, Josep)
Servià Guillem, Anna::n:P10-11-1650 (Josep i Magdalena)
Servià Guillem, Caterina::n:P28-02-1649 (Josep i Magdalena)
Servià Jordà, Josep:: c:V19-07-1889 (Carbó Cantó, Teresa)
Servià Marull, Anna::n:P02-01-1791 (Josep i Rosa) m:P19-02-1859 c:P05-10-1810 (Robert Vendrell, Joan)
Servià Marull, Anna::n:P02-01-1791 (Josep i Rosa) m:P19-02-1859 c:P08-01-1837 (Prats Casademont, Pau)
Servià Marull, Jaume::n:P07-07-1781 (Josep i Rosa) m:P01-05-1862 c:P15-05-1808 (Moxó Simon, Teresa)
Servià Marull, Joan::n:P07-01-1796 (Antoni i Rosa) m:P14-04-1853 c:P06-06-1824 (Prats Camps, Eulàlia)
Servià Marull, Josep::n:P27-05-1778 (Josep i Rosa) m:P21-03-1783
Servià Marull, Josep::n:P30-06-1786 (Josep i Rosa) m:P01-06-1788
Servià Marull, Josepa::n:P07-02-1793 (Josep i Rosa) m:P13-06-1882 c:P23-09-1820 (Oliver Pi, Francesc)
Servià Marull, Maria::n:P10-12-1799 (Antoni i Rosa) m:P20-09-1801
Servià Marull, Maria::n:P17-10-1773 (Josep i Rosa) m:P27-08-1775
Servià Marull, Maria::n:P21-10-1801 (Antoni i Rosa) m:P22-09-1803
Servià Marull, Mariàngela::n:P12-11-1797 (Antoni i Rosa) m:P18-07-1800
Servià Marull, Pau::n:P21-02-1807 (Antoni i Rosa)
Servià Marull, Rita::n:P25-04-1804 (Antoni i Rosa) m:V11-03-1883 c:P15-01-1844 (Torroella Deportos, Josep)
Servià Marull, Rita::n:P25-04-1804 (Antoni i Rosa) m:V11-03-1883 c:V29-08-1855 (Boix Abril, Pau Narcís)
Servià Marull, Rosa::n:P27-12-1788 (Josep i Rosa) m:P09-06-1793
Servià Marull, Salvador::n:P30-09-1783 (Josep i Rosa) c:P16-11-1805 (Colls Matas, Narcisa)
Servià Marull, Sebastià::n:P07-01-1776 (Josep i Rosa) m:P11-11-1835 c:P18-01-1806 (Terrarol Carbó, Josepa)
Servià Masó, Estanislau::n:P31-12-1891 (Josep i Llúcia) m:P27-04-1893
Servià Masó, Josep::n:P12-02-1894 (Josep i Llúcia)
Servià Masó, Júlia::n:P19-11-1896 (Josep i Llúcia)
Servià Masó, Maria::n:P05-04-1887 (Josep i Llúcia) m:P25-04-1893
Servià Moragas, Jaume::n:P15-08-1845 (Josep i Francesca)
Servià Moret, Benet::n:P18-04-1899 (Benet i Caterina)
Servià Moret, Beneta::n:P02-06-1897 (Benet i Caterina) m:P12-07-1898
Servià Moxó, Dolors::n:P08-03-1819 (Jaume i Teresa) m:P21-11-1829
Servià Moxó, Gràcia::n:P07-11-1823 (Jaume i Teresa) m:P30-04-1870 c:P09-12-1843 (Camós Robert, Antoni)
Servià Moxó, Jaume::n:P12-11-1814 (Jaume i Teresa) m:P10-12-1888 c:P21-02-1841 (Prats Mauri, Rosalia)
Servià Moxó, Joaquim::n:P23-12-1816 (Jaume i Teresa) m:P18-03-1819
Servià Moxó, Josep::n:P17-04-1826 (Jaume i Teresa)
Servià Moxó, Josepa::n:P21-06-1821 (Jaume i Teresa) m:P01-04-1823
Servià Moxó, Rosa::n:P13-09-1811 (Jaume i Teresa) m:P12-05-1847 c:P24-12-1837 (Romaguera Ribes, Joan)
Servià Moxó, Teresa::n:P06-05-1809 (Jaume i Teresa) m:P20-02-1833 c:P25-02-1829 (Cabruja Colls, Josep)
Servià Olivos, Caterina::n:P05-06-1674 (Antoni i Anna) m:P20-05-1693
Servià Olivos, Elisabet::n:P21-02-1677 (Antoni i Anna)
Servià Olivos, Joan::n:P28-02-1680 (Antoni i Anna) m:P07-01-1704
Servià Pascalet, Santiago::n:P29-11-1889 (Jaume i Filomena)
Servià Pons, Caterina:: m:P03-11-1837 c:P08-05-1796 (Palet Esteva, Joan)
Servià Pons, Joan Baptista::n:P27-08-1671 (Josep i Maria) m:P19-08-1729
Servià Pons, Josep:: m:P27-01-1678
Servià Pons, Maria::n:P11-01-1676 (Josep i Maria)
Servià Pons, Maria::n:P27-04-1670 (Josep i Maria) m:P06-03-1691 c:P01-06-1686 (Bota ?, Guerau)
Servià Pons, Pau::n:P24-09-1673 (Josep i Maria)
Servià Prats, Antic::n:P04-07-1838 (Joan i Eulàlia) m:P25-07-1842
Servià Prats, Eulàlia::n:P08-09-1844 (Joan i Eulàlia) m:P06-02-1898 c:P26-08-1868 (Gelabert Pruneda, Josep)
Servià Prats, Francesc::n:P30-04-1836 (Joan i Eulàlia) c:P11-10-1856 (Cervera Oliu, Maria)
Servià Prats, Jacinta::n:P01-11-1833 (Joan i Eulàlia) m:P24-10-1835
Servià Prats, Joan::n:P05-03-1825 (Joan i Eulàlia) c:P14-11-1852 (Sala Sureda, Rosa)
Servià Prats, Josep::n:P10-10-1828 (Joan i Eulàlia) m:P09-07-1908 c:P24-04-1854 (Cadira Batlle, Josepa)
Servià Prats, Manuela::n:P15-01-1827 (Joan i Eulàlia) m:P25-05-1870 c:P24-09-1849 (Romanyach Gallart, Josep)
Servià Prats, Rosa::n:P30-04-1831 (Joan i Eulàlia) m:P06-04-1900 c:P20-04-1850 (Cadira Puig, Antoni)
Servià Rabell, Antoni::n:P15-09-1668 (Vicenç i Margarida)
Servià Rabell, Joan Pau::n:P01-06-1659 (Vicenç i Margarida)
Servià Rabell, Joan::n:P18-03-1663 (Vicenç i Margarida) c:P17-08-1692 (Morell ?, Margarida)
Servià Rabell, Margarida::n:P29-05-1660 (Vicenç i Margarida) m:P12-02-1688
Servià Rabell, Maria::n:P22-08-1657 (Vicenç i Margarida)
Servià Rabell, Pere::n:P09-09-1665 (Vicenç i Margarida)
Servià Reig, Antoni:: m:P26-07-1792 c:P04-02-1759 (Casanovas Oller, Teresa)
Servià Reig, Antoni:: m:P26-07-1792 c:P19-03-1749 (Vidal Vilar, Caterina)
Servià Roca, Pelai::n:P07-01-1898 (Emili i Narcisa)
Servià Ros, Carme::n:P21-03-1913 (Josep i Dolors)
Servià Ros, Encarna::n:P22-06-1914 (Josep i Dolors)
Servià Sabater, Antoni::n:P08-11-1648 (Vicenç i Caterina) m:P22-11-1693 c:P30-11-1669 (Olivos Sanegra, Anna)
Servià Sabater, Eulàlia::n:P01-07-1654 (Vicenç i Caterina)
Servià Sabater, Jaume::n:P21-09-1652 (Vicenç i Caterina)
Servià Sabater, Joan::n:P24-06-1647 (Vicenç i Caterina)
Servià Sabater, Joan::n:P25-09-1650 (Vicenç i Caterina)
Servià Sala, Antònia::n:P03-08-1861 (Joan i Rosa) c:P31-05-1880 (Ruensa Canovas, Rossend)
Servià Sala, Gràcia::n:P02-09-1856 (Joan i Rosa) m:P24-02-1940 c:P15-04-1875 (Carreras Robau, Francesc)
Servià Savalls, Clotilde::n:V14-03-1886 (Miquel i Lluïsa) m:V23-06-1887
Servià Savalls, Eusebi::n:V17-09-1882 (Miquel i Lluïsa) m:V19-08-1913
Servià Savalls, Josepa::n:V13-06-1878 (Miquel i Lluïsa) c:V25-12-1907 (Joan Sanmartí, Josep)
Servià Savalls, Lluís::n:V08-01-1889 (Miquel i Lluïsa)
Servià Savalls, Martí::n:V22-01-1873 (Miquel i Lluïsa) m:V08-12-1875
Servià Savalls, Matilde::n:V28-05-1876 (Miquel i Lluïsa) m:V06-02-1877
Servià Surís, Benet::n:P12-08-1853 (Jaume i Maria) c:P29-11-1896 (Moret Plaja, Caterina)
Servià Surís, Emili::n:P01-02-1866 (Jaume i Maria) c:P28-02-1897 (Roca Barnés, Narcisa)
Servià Surís, Estanislau::n:P25-08-1868 (Jaume i Maria) m:P?-12-1869
Servià Surís, Jaume::n:P02-11-1855 (Jaume i Maria) m:P01-09-1856
Servià Surís, Jaume::n:P04-12-1857 (Jaume i Maria) c:P02-03-1889 (Pascalet Panyella, Filomena)
Servià Surís, Joan::n:P14-12-1861 (Jaume i Maria) m:P27-09-1940
Servià Surís, Josep::n:P25-12-1858 (Jaume i Maria) m:P22-12-1907 c:P04-10-1885 (Masó Pallí, Llúcia)
Servià Surís, Rosa::n:P10-02-1864 (Jaume i Maria) m:P06-01-1865
Servià Surís, Trinitat::n:P18-06-1851 (Jaume i Maria) m:P06-07-1852
Servià Surís, Victòria::n:P28-04-1871 (Jaume i Maria) c:P14-08-1895 (Girbau Ayats, Lluís)
Servià Terrarol, Josep::n:P31-12-1806 (Sebastià i Josepa) m:P10-11-1883 c:P23-06-1827 (Gamirà Savalls, Francesca)
Servià Terrarol, Josep::n:P31-12-1806 (Sebastià i Josepa) m:P10-11-1883 c:P27-09-1844 (Moragas Prats, Francesca)
Servià Terrarol, Josepa::n:P01-03-1820 (Sebastià i Josepa) m:P17-06-1860 c:P15-04-1843 (Barnés Garriga, Josep)
Servià Terrarol, Manuel::n:P04-10-1815 (Sebastià i Josepa)
Servià Terrarol, Maria::n:P10-01-1811 (Sebastià i Josepa) m:P30-04-1881 c:P04-01-1845 (Ferrer Rovira, Pau)
Servià Terrarol, Martí::n:P23-09-1808 (Sebastià i Josepa)
Servià Terrarol, Sebastià::n:P20-10-1813 (Sebastià i Josepa)
Servià Vidal, Jeroni::n:P26-07-1756 (Antoni i Caterina) m:P25-08-1758
Servià Vidal, Josep::n:P03-06-1749 (Antoni i Caterina) m:P21-06-1814 c:P26-09-1772 (Marull Simon, Rosa)
Servià Vidal, Margarida::n:P31-10-1752 (Antoni i Caterina) m:P21-10-1755
Sevilla Banyuls, Antoni::n:P02-05-1911 (Antoni i Concepció)
Sevilla Banyuls, Vicenç::n:P03-08-1914 (Antoni i Concepció)
Sevilla García, Damiana:: m:P15-05-1937
Sevinyach ?, Ramon::
Sicars ?, Anna::n:P03-11-1641 (Nicolau i Anna) m:P27-03-1652
Sicars ?, Anna::n:V22-09-1608 (Tomàs i Magina) m:V04-11-1619
Sicars ?, Antoni:: m:V04-01-1608
Sicars ?, Antoni:: m:V04-01-1608 c:V11-09-1602 (? ?, Antiga)
Sicars ?, Antoni::n:P14-10-1574 (Rafael i Eulàlia)
Sicars ?, Coloma:: m:V07-07-1699
Sicars ?, Elisabet:: c:P16-09-1590 (Casanovas ?, Antoni)
Sicars ?, Elisabet::n:V06-03-1585 (Joan i ?)
Sicars ?, Eulàlia::n:P10-11-1579 (Rafael i Eulàlia)
Sicars ?, Francina:: m:P06-11-1559
Sicars ?, Joan Baptista:: m:P14-07-1770 c:P25-03-1715 (Jorba ?, Victòria)
Sicars ?, Joan:: c:P13-04-1675 (Garrell Déulofeu, Clara)
Sicars ?, Joan:: c:V16-06-1613 (Mauri ?, Margarida)
Sicars ?, Joan:: m:P15-05-1557
Sicars ?, Joan:: m:V12-03-1586
Sicars ?, Llorenç:: c:V02-03-1710 (Cama ?, Maria)
Sicars ?, Margarida:: c:V10-09-1600 (Fornells ?, Pere)
Sicars ?, Maria:: c:V01-01-1697 (Déulofeu ?, Josep)
Sicars ?, Mariàngela:: c:V30-10-1701 (Niell ?, Josep)
Sicars ?, Marianna::n:P12-01-1578 (Rafael i Eulàlia) c:P20-09-1598 (Carreras ?, Onofre)
Sicars ?, Martí:: m:P02-06-1784 c:P06-11-1724 (Armenter Robert, Càndida)
Sicars ?, Montserrada::n:P31-03-1576 (Rafael i Eulàlia) m:P24-08-1596
Sicars ?, Nicolau::n:P22-09-1643 (Nicolau i Anna)
Sicars ?, Rafael:: m:P25-04-1647
Sicars ?, Rafaela::n:P20-12-1571 (Rafael i Rafaela)
Sicars ?, Segismona:: m:P16-02-1594 c:P15-05-1575 (Llampis ?, Pere)
Sicars ?, Teresa:: c:P17-04-1812 (Bisbe Anglada, Josep)
Sicars Armenter, Caterina::n:P30-12-1737 (Martí i Càndida) m:P22-07-1743
Sicars Armenter, Clara::n:P18-08-1727 (Martí i Càndida)
Sicars Armenter, Maria::n:P23-01-1731 (Martí i Càndida) c:P15-05-1760 (Rabassa Prueta, Francesc)
Sicars Armenter, Martí::n:P13-03-1725 (Martí i Càndida)
Sicars Armenter, Pere::n:P21-08-1734 (Martí i Càndida) m:P24-12-1808 c:P19-05-1759 (Pagès Valentí, Francesca)
Sicars Camós, ?:: m:P04-03-1704
Sicars Camós, Agnés::n:P25-02-1713 (Damià i Mariàngela)
Sicars Camós, Clara:: m:P06-08-1709
Sicars Camós, Damià::n:P04-12-1704 (Damià i Mariàngela) m:P18-11-1706
Sicars Camós, Pere::n:P11-09-1707 (Damià i Mariàngela)
Sicars Camós, Vicenç::n:P29-06-1710 (Damià i Mariàngela)
Sicars Garrell, Clara:: m:P05-11-1687
Sicars Garrell, Damià::n:P14-02-1677 (Joan i Clara) c:P29-03-1698 (Camós ?, Mariàngela)
Sicars Garrell, Joan::n:P22-09-1680 (Joan i Clara) m:P12-09-1682
Sicars Garrell, Margarida:: m:P11-08-1684
Sicars Jorba, Francesca::n:P17-10-1723 (Joan Baptista i Victòria) m:P11-04-1763 c:P18-03-1750 (Flaquer Pi, Bernat)
Sicars Jorba, Marianna::n:P22-02-1721 (Joan Baptista i Victòria) c:P13-03-1741 (Molinas Peradejordi, Francesc)
Sicars Pagès, Beneta::n:P21-10-1772 (Pere i Francesca) m:P08-12-1781
Sicars Pagès, Eulàlia::n:P13-12-1774 (Pere i Francesca)
Sicars Pagès, Francesca::n:P29-11-1770 (Pere i Francesca) m:P16-05-1773
Sicars Pagès, Nicolau::n:P09-09-1766 (Pere i Francesca) m:P20-11-1769
Sicars Pagès, Pau::n:P23-11-1764 (Pere i Francesca) m:P20-08-1766
Sicars Pagès, Paula::n:P25-01-1760 (Pere i Francesca) m:P29-04-1832 c:P22-10-1779 (Caner Teixidor, Martí)
Sicars Pagès, Pere::n:P01-09-1761 (Pere i Francesca) c:P20-04-1786 (Tur Palet, Maria)
Sicars Pagès, Serafina::n:P21-10-1768 (Pere i Francesca) m:P03-12-1769
Sicars Tur, ?::n:P01-01-1791 (Pere i Maria) m:P01-01-1791
Sierra Sánchez, Joaquim:: m:P02-12-1938
Silvestre ?, Marianna:: m:P18-10-1775
Silvestre Francesch, Maria:: m:V07-09-1915 c:V31-08-1873 (Bartes Joanals, Josep)
Silvestre Francesch, Rita:: m:P12-09-1906 c:P11-11-1884 (Mallol Vicens, Joan)
Silvestre Jordà, Armanda:: m:P23-02-1923
Simats ?, Estefania:: c:V29-11-1624 (Savalls ?, Rafael)
Simats ?, Pere:: m:V30-08-1624
Simó Albiol, Rafaela:: c:P20-10-1912 (Drago Rovira, Vicenç)
Simó Ferreres, Josep::n:V05-06-1911 (Ramon i Maria)
Simó Ferreres, Vicenta::n:V25-10-1907 (Ramon i Maria)
Simó Guzman, Antoni:: m:P02-03-1937
Simó Rico, Albert:: m:V29-07-1934
Simon ?, Anna:: m:P08-12-1577
Simon ?, Anna::n:P24-10-1568 (Antoni i Caterina)
Simon ?, Antiga:: m:P29-11-1659 c:P21-02-1603 (Mont ?, Miquel)
Simon ?, Antoni:: c:V05-09-1706 (Gascons Gafarot, Maria)
Simon ?, Antoni:: m:P12-12-1594
Simon ?, Antoni:: m:P26-09-1680
Simon ?, Antoni::n:P10-02-1675 (Pere i Elisabet)
Simon ?, Antoni::n:P10-07-1571 (Antoni i Rafaela) m:P31-07-1572
Simon ?, Antoni::n:P14-08-1573 (Antoni i Rafaela)
Simon ?, Antoni::n:P17-05-1646 (Magí i Margarida)
Simon ?, Antoni::n:P30-07-1637 (Jacint i Margarida)
Simon ?, Antoni::n:V25-03-1699 (Jeroni i Magdalena)
Simon ?, Antònia:: m:P15-10-1681
Simon ?, Baltasar::n:P06-05-1663 (Joan i Teresa) m:P10-08-1664
Simon ?, Benet::n:P14-03-1574 (Montserrat i Paula)
Simon ?, Caterina::n:P06-05-1579 (Antoni i Rafaela)
Simon ?, Caterina::n:V21-01-1630 (Joan i Margarida)
Simon ?, Cecília:: c:P17-07-1644 (Gamirà Gamirà, Joan)
Simon ?, Clara::n:P19-03-1667 (Francesc i Esperança)
Simon ?, Cristina::n:P20-05-1579 (Montserrat i Paula) c:P31-01-1599 (Bonet ?, Pere)
Simon ?, Elisabet:: m:V22-08-1614
Simon ?, Elisabet::n:P04-09-1576 (Montserrat i Paula)
Simon ?, Elisabet::n:P22-11-1638 (Magí i Margarida)
Simon ?, Francesc:: c:P05-05-1596 (Macaya ?, Anna)
Simon ?, Francesc:: c:P24-01-1616 (Simon Canyet, Marianna)
Simon ?, Francesc:: c:P24-08-1597 (Llampis ?, Maria)
Simon ?, Francesc::n:P15-12-1638 (Jacint i Margarida)
Simon ?, Francesc::n:P26-08-1663 (Francesc i Esperança) m:P09-09-1664
Simon ?, Gertrudis:: m:P06-10-1704
Simon ?, Jacint:: m:P03-08-1656 c:P17-06-1640 (? ?, Margarida)
Simon ?, Jacint:: m:P03-08-1656 c:P17-06-1640 (Masoni Bataller, Antiga)
Simon ?, Jacint::n:P08-04-1628 (Jacint i Margarida)
Simon ?, Jerònima::n:P26-09-1595 (Andreu i ?)
Simon ?, Joan:: m:P20-09-1704 c:P01-01-1669 (Bassó Pi, Maria)
Simon ?, Joan:: m:P20-09-1704 c:P05-05-1680 (Morell ?, Elisabet)
Simon ?, Joan:: m:P27-03-1596
Simon ?, Joan::n:P14-04-1574 (Pere i Francina) c:P10-09-1595 (Marich ?, Ponsa)
Simon ?, Joan::n:P14-09-1568 (Montserrat i Paula)
Simon ?, Joan::n:P17-05-1571 (Montserrat i Paula) c:P29-03-1595 (Canyet ?, Magina)
Simon ?, Joan::n:P22-08-1677 (Pere i Elisabet) m:P12-06-1707 c:P02-05-1706 (Vilar ?, Caterina)
Simon ?, Joan::n:P29-02-1668 (Joan i Maria) m:P25-01-1693
Simon ?, Josep:: m:P12-01-1947
Simon ?, Josep::n:P01-10-1678 (Antoni i Josepa) m:P20-12-1681
Simon ?, Magdalena:: c:P10-06-1731 (Bas Cruanyes, Isidre)
Simon ?, Magdalena:: c:V15-01-1696 (Bataller ?, Esteve)
Simon ?, Magí:: c:P10-11-1613 (Vilar ?, Margarida)
Simon ?, Marc:: m:V01-04-1626 c:V20-10-1602 (Caixa ?, Antònia)
Simon ?, Margarida::n:P16-08-1570 (Antoni i Rafaela)
Simon ?, Maria:: c:V29-12-1722 (Solers ?, Antoni)
Simon ?, Maria:: m:V12-11-1791
Simon ?, Maria::n:P15-11-1676 (Antoni i Josepa)
Simon ?, Maria::n:P28-12-1672 (Pere i Elisabet) m:P03-01-1673
Simon ?, Marianna:: m:P09-12-1635 c:P21-10-1618 (Riera ?, Pere)
Simon ?, Marianna:: m:P23-12-1659 c:P20-11-1633 (Crosa ?, Melcior)
Simon ?, Marianna::n:P05-02-1567 (Pere i Francina) c:P12-02-1589 (Llampis ?, Francesc)
Simon ?, Melcior::n:P14-04-1665 (Francesc i Esperança)
Simon ?, Miquel:: m:V07-05-1601
Simon ?, Montserrat:: c:P15-02-1579 (Espinell ?, Caterina)
Simon ?, Montserrat:: m:V03-05-1603
Simon ?, Nicolau::n:P25-11-1628 (Pere i Jerònima)
Simon ?, Pere:: c:P12-07-1632 (Bertran Oliver, Elisabet)
Simon ?, Pere:: c:P30-01-1726 (Casademont Gafarot, Anna Maria)
Simon ?, Pere:: m:P07-05-1578
Simon ?, Pere:: m:P22-12-1562
Simon ?, Pere:: m:V19-03-1614
Simon ?, Pere::n:P02-04-1564 (Montserrat i Paula) m:P27-11-1587
Simon ?, Pere::n:P02-11-1568 (Pere i Francina)
Simon ?, Pere::n:P12-04-1643 (Magí i Margarida)
Simon ?, Pere::n:P20-01-1630 (Jacint i Margarida)
Simon ?, Rafael:: c:V29-12-1700 (Testor Caixa, Caterina)
Simon ?, Rafael:: m:V06-02-1698
Simon ?, Rafael::n:P29-09-1640 (Magí i Margarida)
Simon ?, Rafaela::n:P10-06-1576 (Antoni i Rafaela) c:P16-08-1595 (Carreras ?, Antic)
Simon ?, Salvador:: m:P20-11-1642 c:P29-08-1624 (Sureda Caner, Maria)
Simon ?, Salvador:: m:P20-11-1642 c:P31-10-1610 (Sabater ?, Narcisa)
Simon ?, Sebastià::n:P15-06-1566 (Montserrat i Paula) c:P06-11-1594 (Macià ?, Caterina)
Simon ?, Sebastià::n:P15-06-1566 (Montserrat i Paula) c:P09-01-1600 (Moreu ?, Maria)
Simon Agustí, Maria::n:V02-06-1858 (Joan i Maria Rosa) m:V08-08-1858
Simon Albertí, Joaquim::n:P29-05-1889 (Pere i Adelaida)
Simon Aliu, Pere:: c:V01-01-1906 (Oliu Xifró, Caterina)
Simon Bas, Elena::n:P24-01-1789 (Pere i Elena)
Simon Bas, Esteve::n:P26-12-1784 (Pere i Elena) m:P06-10-1864 c:P11-02-1809 (Jofre Masoni, Nicolaua)
Simon Bas, Llúcia::n:P28-04-1797 (Pere i Elena) m:P19-03-1799
Simon Bas, Maria::n:P11-12-1791 (Pere i Elena) m:P21-04-1860 c:P16-12-1820 (Cama Moxó, Joan)
Simon Bas, Rita::n:P15-11-1802 (Pere i Elena) m:P19-07-1803
Simon Bassó, Agnés::n:P10-02-1669 (Joan i Maria)
Simon Bassó, Eulàlia::n:P03-01-1670 (Joan i Maria)
Simon Bassó, Josep::n:P04-12-1670 (Joan i Maria) m:P09-09-1672
Simon Bofill, Joan::n:P01-09-1876 (Esteve i Francesca) m:P04-12-1884
Simon Bofill, Sara::n:P29-09-1870 (Esteve i Francesca) m:P19-04-1929 c:P04-02-1893 (Bach Bas, Porfidi)
Simon Bofill, Sara::n:P29-09-1870 (Esteve i Francesca) m:P19-04-1929 c:P26-06-1909 (Pascual Vidal, Domènc)
Simon Botet, Jaume::n:P12-09-1655 (Joan i Agnés)
Simon Botet, Maria::n:P14-01-1648 (Joan i Agnés)
Simon Botet, Melcior::n:P04-09-1650 (Joan i Agnés)
Simon Busot, Antoni::n:V22-04-1603 (Montserrat i Germana)
Simon Busot, Elisabet::n:V19-10-1600 (Montserrat i Germana) c:V20-12-1626 (Vergonyós ?, Antic)
Simon Busot, Pere::n:V14-06-1598 (Montserrat i Germana) m:V07-05-1631
Simon Cabrera, Marianna::n:P13-04-1595 (Joan i Antònia)
Simon Caixa, Anna::n:V28-07-1603 (Marc i Antònia) m:V25-04-1621
Simon Caixa, Maria::n:V02-08-1609 (Marc i Antònia)
Simon Caixa, Maria::n:V15-09-1606 (Marc i Antònia)
Simon Caixa, Pere::n:V28-10-1611 (Marc i Antònia)
Simon Calvet, Agustí::n:P28-08-1798 (Francesc i Teresa) m:P20-08-1799
Simon Calvet, Francesc::n:P19-04-1809 (Francesc i Teresa) m:P17-01-1878 c:P07-04-1834 (Català Serra, Justa)
Simon Calvet, Josep::n:P06-04-1801 (Francesc i Teresa) m:P10-06-1845 c:P06-09-1834 (Radó Soms, Teresa)
Simon Calvet, Pau::n:P14-04-1805 (Francesc i Teresa) m:P25-11-1871 c:P05-02-1838 (Martí Prohias, Clara)
Simon Camós, Carles::n:P07-03-1819 (Pau i Clara) m:P13-01-1821
Simon Camós, Carles::n:P10-06-1825 (Pau i Clara) m:P19-11-1845
Simon Camós, Clara::n:P12-02-1829 (Pau i Clara) m:P24-03-1901 c:P07-03-1857 (Crosa Vidal, Josep)
Simon Camós, Esteve::n:P08-10-1823 (Pau i Clara) m:P24-05-1893 c:P01-09-1869 (Bofill Agustí, Francesca)
Simon Camós, Esteve::n:P08-10-1823 (Pau i Clara) m:P24-05-1893 c:P04-10-1856 (Rocas Ferrer, Antònia)
Simon Camós, Josep::n:P18-08-1821 (Pau i Clara) m:P16-11-1844
Simon Camós, Maria::n:P26-01-1818 (Pau i Clara) m:P20-12-1889
Simon Canyet, Antoni::n:P22-07-1607 (Joan i Magina)
Simon Canyet, Clara::n:P02-01-1601 (Joan i Magina) m:P24-12-1633 c:P01-01-1622 (Constantí Cardona, Joan)
Simon Canyet, Francesc::n:P05-12-1613 (Joan i Magina) m:P22-07-1684 c:P10-02-1644 (Sans Carreras, Maria)
Simon Canyet, Francesc::n:P25-04-1610 (Joan i Magina)
Simon Canyet, Joan::n:P14-01-1603 (Joan i Magina)
Simon Canyet, Joan::n:P14-09-1599 (Joan i Magina)
Simon Canyet, Joan::n:P24-06-1611 (Joan i Magina) m:P23-03-1657 c:P27-09-1644 (Botet Vilató, Agnés)
Simon Canyet, Joan::n:P29-03-1605 (Joan i Magina)
Simon Canyet, Margarida::n:P24-12-1595 (Joan i Magina)
Simon Canyet, Maria::n:P30-08-1616 (Joan i Magina) c:P07-02-1644 (Esteva Serrabella, Josep)
Simon Canyet, Marianna::n:P25-04-1597 (Joan i Magina) c:P24-01-1616 (Simon ?, Francesc)
Simon Casademont, Elena::n:V11-05-1739 (Pere i Anna Maria)
Simon Casademont, Esteve::n:V03-03-1747 (Pere i Anna Maria) m:V06-11-1750
Simon Casademont, Guerau::n:V30-05-1745 (Pere i Anna Maria) m:V18-11-1754
Simon Casademont, Jaume::n:V05-03-1743 (Pere i Anna Maria)
Simon Casademont, Jeroni::n:V29-12-1730 (Pere i Anna Maria) c:V25-02-1753 (Oliver Agustí, Elisabet)
Simon Casademont, Joan::n:V04-12-1736 (Pere i Anna Maria) m:V02-02-1788 c:V08-10-1778 (Solers Aliu, Maria)
Simon Casademont, Joan::n:V04-12-1736 (Pere i Anna Maria) m:V02-02-1788 c:V29-12-1780 (Sais Plaja, Elisabet)
Simon Casademont, Joan::n:V21-02-1734 (Pere i Anna Maria) m:V15-11-1735
Simon Casademont, Joan::n:V23-07-1749 (Pere i Anna Maria) m:V07-12-1754
Simon Casademont, Josep::n:V22-02-1741 (Pere i Anna Maria)
Simon Casademont, Maria::n:P05-06-1727 (Pere i Anna Maria)
Simon Casanovas, Anna::n:P13-11-1672 (Joan i Mariàngela)
Simon Casanovas, Gràcia:: m:P28-10-1692
Simon Casanovas, Joan Fecundo::n:P20-02-1680 (Joan i Mariàngela)
Simon Casanovas, Mariàngela::n:P08-09-1676 (Joan i Mariàngela)
Simon Casanovas, Pere::n:P21-12-1674 (Joan i Mariàngela) m:P07-04-1678
Simon Català, Dalmau::n:P29-10-1842 (Francesc i Justa) c:P30-07-1864 (Subirach Servià, Maria)
Simon Català, Joan::n:P22-05-1837 (Francesc i Justa) m:P08-03-1889 c:P13-07-1864 (Tolosa Prats, Teresa)
Simon Català, Josep::n:P11-03-1835 (Francesc i Justa)
Simon Català, Maria::n:P31-07-1839 (Francesc i Justa) m:P26-07-1841
Simon Català, Miquel::n:P22-02-1848 (Francesc i Justa) m:P26-02-1848
Simon Català, Narcís::n:P29-09-1845 (Francesc i Justa) m:P27-08-1849
Simon Comadira, Antoni::n:P14-05-1724 (Antoni i Marianna) m:P13-07-1796 c:P22-04-1750 (Mató Camós, Gràcia)
Simon Comadira, Antoni::n:P14-05-1724 (Antoni i Marianna) m:P13-07-1796 c:P31-12-1748 (Savalls Jaume, Francesca)
Simon Comadira, Gertrudis::n:P01-07-1714 (Antoni i Marianna) c:P09-02-1762 (Camós Gamirà, Miquel)
Simon Comadira, Gertrudis::n:P01-07-1714 (Antoni i Marianna) c:P23-10-1736 (Mauri Moret, Antoni)
Simon Comadira, Maria::n:P03-10-1731 (Antoni i Marianna) m:P09-10-1731
Simon Comadira, Maria::n:P29-12-1720 (Antoni i Marianna)
Simon Comadira, Marianna::n:P16-05-1717 (Antoni i Marianna) m:P14-06-1746 c:P03-01-1744 (Bonet Bajandas, Joan)
Simon Comadira, Rafael::n:P05-06-1727 (Antoni i Marianna) m:P22-02-1806 c:P14-08-1748 (Montaner Salamó, Anna)
Simon Corominas, Baldiri:: c:P29-02-1840 (Vehí Ros, Elisabet)
Simon Cortada, Maria:: c:P12-01-1902 (Serra Lloret, Joan)
Simon Costa, Joan::n:P05-10-1653 (Pau i Mónica)
Simon Costa, Maria::n:P17-06-1651 (Pau i Mónica) c:P06-04-1675 (Galtier ?, Simó)
Simon Espinell, Elisabet::n:P02-12-1579 (Montserrat i Caterina)
Simon Espinell, Jaume::n:P21-03-1589 (Montserrat i Caterina)
Simon Esteva, Ferran:: m:V10-03-1896 c:V01-08-1840 (Joanals Puig, Maria)
Simon Esteva, Pau::n:P27-02-1816 (Pau i Teresa) m:P27-03-1865
Simon Ferrer, Pau::n:P11-12-1751 (Pau i Francesca) m:P02-03-1810 c:P25-12-1771 (Prohias Cama, Clara)
Simon Ferrer, Salvador::n:P16-12-1755 (Pau i Francesca) m:P18-01-1756
Simon Gamirà, ?::n:P28-12-1673 (Salvador i Margarida)
Simon Gamirà, Anna::n:P18-05-1680 (Salvador i Margarida) m:P18-08-1680
Simon Gamirà, Joan Baptista::n:P17-05-1676 (Salvador i Margarida)
Simon Gamirà, Margarida::n:P08-11-1681 (Salvador i Margarida) m:P09-01-1723 c:P20-10-1702 (Margarit ?, Esteve)
Simon Garrell, ?:: m:P02-02-1704
Simon Garrell, Francesc::n:P21-08-1681 (Melcior i Eulàlia) m:P26-01-1717
Simon Garrell, Francesca:: m:P11-08-1756 c:P12-04-1727 (Cama ?, Vicenç)
Simon Garrell, Magdalena:: m:P17-10-1772 c:P23-04-1707 (Riera Simon, Josep)
Simon Garrell, Magdalena:: m:P17-10-1772 c:P30-01-1721 (Agustí Vergeli, Pere)
Simon Garrell, Rafael:: m:P02-05-1706
Simon Garrell, Teresa:: m:P27-09-1739 c:P09-11-1721 (Sàbat Simon, Miquel)
Simon Geli, Erasme::n:P11-07-1812 (Pau i Teresa)
Simon Gorgoll, ?::n:P01-05-1787 (Joan i Margarida) m:P01-05-1787
Simon Gorgoll, Antònia::n:P12-11-1781 (Joan i Margarida) m:P18-07-1784
Simon Gorgoll, Cecília::n:P18-11-1775 (Joan i Margarida) m:P05-09-1845 c:P11-01-1798 (Vergés Matas, Francesc)
Simon Gorgoll, Cecília::n:P18-11-1775 (Joan i Margarida) m:P05-09-1845 c:P17-09-1803 (Fuster Piferrer, Ramon)
Simon Gorgoll, Elisabet::n:P01-07-1783 (Joan i Margarida) m:P14-07-1784
Simon Gorgoll, Esteve::n:P16-05-1789 (Joan i Margarida) m:P18-05-1795
Simon Gorgoll, Francesc::n:P29-08-1773 (Joan i Margarida) m:P05-07-1809 c:P08-11-1797 (Calvet Puig, Teresa)
Simon Gorgoll, Gaietà::n:P07-12-1791 (Joan i Margarida)
Simon Gorgoll, Lliberada::n:P28-10-1777 (Joan i Margarida)
Simon Gorgoll, Maria::n:P23-03-1785 (Joan i Margarida) m:P15-11-1834 c:P16-03-1809 (Parals Albert, Manuel)
Simon Gorgoll, Pau::n:P18-03-1780 (Joan i Margarida) m:P15-09-1812
Simon Gorgoll, Pau::n:P18-03-1780 (Joan i Margarida) m:P15-09-1812 c:P06-08-1811 (Geli Darder, Teresa)
Simon Joanals, Agustí::n:V28-10-1877 (Pelegrí i Maria Gràcia)
Simon Joanals, Antoni::n:V05-03-1845 (Ferran i Maria) m:V21-12-1913
Simon Joanals, Emili::n:V05-11-1910 (Agustí i Elisa)
Simon Joanals, Gabriel::n:V26-12-1863 (Pelegrí i Maria Gràcia) m:V02-03-1865
Simon Joanals, Joan::n:V09-04-1862 (Pelegrí i Maria Gràcia) m:V12-08-1863
Simon Joanals, Josep::n:V04-11-1871 (Pelegrí i Maria Gràcia) m:V01-09-1872
Simon Joanals, Josep::n:V09-11-1914 (Agustí i Elisa)
Simon Joanals, Josepa::n:V28-03-1865 (Pelegrí i Maria Gràcia) m:V23-08-1865
Simon Joanals, Màxima::n:V11-05-1842 (Ferran i Maria) m:V01-10-1843
Simon Joanals, Pere::n:V18-08-1866 (Pelegrí i Maria Gràcia) m:V08-10-1867
Simon Joanals, Victòria::n:V24-08-1868 (Pelegrí i Maria Gràcia) m:V17-12-1871
Simon Jofre, Anna::n:P03-01-1827 (Esteve i Nicolaua) m:V28-03-1909 c:P30-08-1845 (Gubert Vilagran, Salvador)
Simon Jofre, Elena::n:P27-09-1815 (Esteve i Nicolaua) m:P06-10-1891 c:P04-11-1837 (Parals Laosta, Joan)
Simon Jofre, Elena::n:P27-09-1815 (Esteve i Nicolaua) m:P06-10-1891 c:V12-12-1846 (Ginesta Fonalleras, Nicolau)
Simon Jofre, Gràcia::n:P21-02-1820 (Esteve i Nicolaua) m:P12-09-1821
Simon Jofre, Josep::n:P05-04-1830 (Esteve i Nicolaua) m:P06-10-1854
Simon Jofre, Maria::n:P27-03-1818 (Esteve i Nicolaua) m:P05-09-1819
Simon Jofre, Narcís::n:P11-12-1821 (Esteve i Nicolaua) m:P06-01-1825
Simon Jofre, Rita::n:P22-02-1824 (Esteve i Nicolaua) m:V22-01-1893 c:P31-12-1843 (Riembau Margarit, Pere)
Simon Llamola, Contxa::n:V05-06-1905 (Josep i Francesca)
Simon Llamola, Ramon::n:P28-12-1895 (Josep i Francesca)
Simon Llampis, Guerau::n:P18-02-1601 (Francesc i Maria)
Simon Llampis, Joan Baptista::n:P25-06-1613 (Francesc i Maria)
Simon Llampis, Joan::n:P10-05-1607 (Francesc i Maria)
Simon Llampis, Joan::n:P20-05-1610 (Francesc i Maria)
Simon Llampis, Nicolau::n:P27-09-1603 (Francesc i Maria)
Simon Llampis, Rafael::n:P18-12-1598 (Francesc i Maria)
Simon Lloberas, Agustí::n:V06-02-1834 (Josep i Caterina)
Simon Lloberas, Joan::n:V12-09-1828 (Josep i Caterina) m:V19-08-1858 c:V04-06-1857 (Agustí Fonalleras, Maria Rosa)
Simon Lloberas, Pelegrí::n:V27-02-1831 (Josep i Caterina) m:V24-07-1895 c:V20-06-1861 (Joanals Aliu, Maria Gràcia)
Simon Llop, Francesc:: c:P23-04-1912 (Poch Gubert, Elvira)
Simon Macià, Antoni::n:P06-08-1595 (Sebastià i Caterina)
Simon Macià, Marianna::n:P10-05-1598 (Sebastià i Caterina)
Simon Margarit, Francesc::n:P22-01-1671 (Francesc i Eulàlia) c:P23-12-1704 (Serra ?, Anna)
Simon Marich, Francina::n:P14-05-1597 (Joan i Ponsa) c:P20-10-1623 (Font ?, Joan)
Simon Marich, Magí::n:P18-02-1600 (Joan i Ponsa) c:P06-10-1632 (Vernós Pons, Maria)
Simon Marich, Maria::n:P15-08-1602 (Joan i Ponsa)
Simon Martí, Dolors::n:P21-03-1839 (Pau i Clara) m:P15-11-1912 c:P12-01-1867 (Casanovas Suquet, Pau)
Simon Martí, Marianna::n:P05-04-1842 (Pau i Clara) m:P02-08-1846
Simon Mató, Francesca::n:P24-04-1754 (Antoni i Gràcia) m:P11-09-1758
Simon Mató, Joan::n:P11-04-1752 (Antoni i Gràcia)
Simon Mató, Josep::n:P21-04-1750 (Antoni i Gràcia)
Simon Mató, Maria::n:P05-06-1760 (Antoni i Gràcia) m:P12-07-1761
Simon Mató, Maria::n:P31-01-1757 (Antoni i Gràcia) m:P23-05-1757
Simon Montaner, Antoni::n:P31-01-1755 (Rafael i Anna) m:P21-01-1761
Simon Montaner, Jaume::n:P02-12-1763 (Rafael i Anna)
Simon Montaner, Maria::n:P25-08-1757 (Rafael i Anna) c:P25-12-1781 (Camós Gorgoll, Narcís)
Simon Montaner, Narcís::n:P13-11-1760 (Rafael i Anna) m:P28-01-1832 c:P06-07-1788 (Vilar Botet, Magdalena)
Simon Montaner, Narcís::n:P13-11-1760 (Rafael i Anna) m:P28-01-1832 c:P22-12-1807 (Pallí Miquel, Teresa)
Simon Montaner, Pere::n:P11-08-1751 (Rafael i Anna) m:P19-09-1755
Simon Montaner, Rafael::n:P06-04-1768 (Rafael i Anna)
Simon Montaner, Rafael::n:P11-09-1749 (Rafael i Anna) m:P19-09-1749
Simon Morell, Agnés::n:P16-09-1681 (Joan i Elisabet) m:P15-07-1684
Simon Morell, Antoni:: m:P29-10-1761 c:P23-11-1713 (Comadira ?, Marianna)
Simon Morell, Jaume:: m:P07-01-1704
Simon Moreu, Anna::n:P23-01-1602 (Sebastià i Maria)
Simon Moreu, Anna::n:P26-10-1604 (Sebastià i Maria) m:P26-08-1672 c:P22-12-1630 (Botet Maruny, Bernat)
Simon Moreu, Caterina::n:P07-03-1619 (Sebastià i Maria) m:P07-04-1685 c:P28-01-1653 (Vinyals Serra, Nicolau)
Simon Moreu, Caterina::n:P07-03-1619 (Sebastià i Maria) m:P07-04-1685 c:P28-09-1640 (Avellí ?, Sebastià)
Simon Moreu, Eulàlia::n:P05-06-1616 (Sebastià i Maria)
Simon Moreu, Francesc::n:P23-09-1608 (Sebastià i Maria)
Simon Moreu, Pere::n:P03-09-1600 (Sebastià i Maria) m:P01-09-1677
Simon Moreu, Pere::n:P03-09-1600 (Sebastià i Maria) m:P01-09-1677 c:P30-09-1635 (Pellicer Vidal, Caterina)
Simon Moreu, Salvador::n:P15-01-1611 (Sebastià i Maria)
Simon Oliu, Joan::n:V03-02-1911 (Pere i Caterina)
Simon Oliu, Josep::n:V05-11-1906 (Pere i Caterina)
Simon Oliu, Miquel::n:V04-05-1913 (Pere i Caterina)
Simon Oliver, Anna::n:V21-05-1757 (Jeroni i Elisabet)
Simon Oliver, Antoni::n:P03-04-1737 (Francesc i Maria)
Simon Oliver, Antònia::n:P20-09-1742 (Francesc i Maria) m:P20-11-1804 c:P21-10-1795 (Bou Teixidor, Martí)
Simon Oliver, Antònia::n:P20-09-1742 (Francesc i Maria) m:P20-11-1804 c:P24-02-1762 (Garrell Masoni, Martí)
Simon Oliver, Càndida::n:P14-01-1750 (Francesc i Maria) m:P05-11-1830 c:P07-03-1796 (Crustó Perich, Esteve)
Simon Oliver, Càndida::n:P14-01-1750 (Francesc i Maria) m:P05-11-1830 c:P19-05-1772 (March Vilató, Josep)
Simon Oliver, Cecília::n:P18-05-1740 (Francesc i Maria) m:P28-11-1821 c:P25-12-1760 (Vilató Badia, Esteve)
Simon Oliver, Francesc::n:P23-12-1744 (Francesc i Maria) m:P16-09-1750
Simon Oliver, Jacint::n:P28-09-1752 (Francesc i Maria) m:P06-08-1825
Simon Oliver, Joan::n:P04-03-1666 (Antoni i Anna)
Simon Oliver, Joan::n:P10-04-1747 (Francesc i Maria) m:P14-09-1813 c:P10-10-1772 (Gorgoll Roca, Margarida)
Simon Oliver, Joan::n:P28-05-1732 (Francesc i Maria) m:P18-10-1733
Simon Oliver, Magí::n:P13-07-1662 (Antoni i Anna)
Simon Oliver, Maria::n:P09-05-1756 (Francesc i Maria) m:P01-04-1835 c:P14-05-1780 (Moxó Ricoman, Agustí)
Simon Oliver, Maria::n:P13-01-1664 (Antoni i Anna) m:P31-03-1729 c:P25-12-1707 (Moret Sauch, Nicolau)
Simon Oliver, Maria::n:P13-01-1664 (Antoni i Anna) m:P31-03-1729 c:P26-10-1679 (Moret ?, Josep)
Simon Oliver, Pere::n:P04-01-1668 (Antoni i Anna)
Simon Oliver, Pere::n:V13-05-1754 (Jeroni i Elisabet)
Simon Oliver, Tomàs::n:P05-09-1734 (Francesc i Maria)
Simon Pallí, Dolors::n:P24-05-1809 (Narcís i Teresa) c:P05-01-1831 (Martinell Pagès, Josep)
Simon Pallí, Narcís::n:P20-05-1814 (Narcís i Teresa) m:P10-03-1816
Simon Pallimonjo, Anna:: m:V17-08-1803 c:V25-10-1752 (Medir Ferrer, Francesc)
Simon Pelegrí, Damià::n:V11-02-1785 (Joan i Maria) m:V09-10-1786
Simon Pelegrí, Josep::n:V13-01-1783 (Joan i Maria) m:V19-02-1855 c:V07-06-1821 (Lloberas Roig, Caterina)
Simon Pellicer, Anna::n:P11-01-1642 (Pere i Caterina)
Simon Pellicer, Caterina::n:P13-10-1637 (Pere i Caterina)
Simon Pellicer, Caterina::n:P14-04-1639 (Pere i Caterina)
Simon Pellicer, Pere::n:P16-07-1645 (Pere i Caterina)
Simon Pellicer, Ramon::n:P11-01-1642 (Pere i Caterina)
Simon Perxés, Eduard::n:P31-01-1878 (Pau i Rosa) m:P03-12-1879
Simon Perxés, Francesca::n:P06-09-1884 (Pau i Rosa)
Simon Perxés, Maria::n:P22-09-1880 (Pau i Rosa) m:P14-08-1964 c:P15-10-1906 (Matas Danés, Gaspar)
Simon Poch, Càndida::n:P03-09-1915 (Francesc i Elvira)
Simon Prats, Mateu::n:P26-09-1711 (Francesc i Anna) m:P15-04-1713
Simon Prats, Miquel::n:P18-02-1714 (Francesc i Anna) m:P06-03-1716
Simon Prohias, Anna:: m:P30-09-1777
Simon Prohias, Caterina::n:P16-09-1780 (Pau i Clara) m:P06-11-1822 c:P26-05-1798 (Alabau Carbonell, Josep)
Simon Prohias, Maria::n:P29-10-1772 (Pau i Clara) m:P11-04-1781
Simon Prohias, Marianna::n:P02-12-1783 (Pau i Clara) m:P09-12-1857 c:P04-03-1809 (Bou Martí, Carles)
Simon Prohias, Pau::n:P25-08-1788 (Pau i Clara) m:P11-09-1850 c:P08-02-1817 (Camós Bassó, Clara)
Simon Prohias, Pau::n:P25-08-1788 (Pau i Clara) m:P11-09-1850 c:P24-05-1815 (Esteva Costa, Teresa)
Simon Pujol, Baltasar::n:P13-10-1652 (Joan i Marianna) m:P21-11-1652
Simon Pujol, Marianna::n:P07-08-1650 (Joan i Marianna)
Simon Pujol, Melcior::n:P17-08-1648 (Joan i Marianna) m:P17-02-1736 c:P27-07-1680 (Garrell Crosa, Eulàlia)
Simon Pujol, Nicolau::n:P06-01-1647 (Joan i Marianna) m:P?-?-1652
Simon Pujol, Pere::n:P18-08-1653 (Joan i Marianna) m:P21-08-1653
Simon Radó, Cecília::n:P13-08-1835 (Josep i Teresa) m:P01-04-1836
Simon Radó, Josep::n:P22-05-1837 (Josep i Teresa)
Simon Rafaela, Antoni:: c:P13-04-1636 (Pellicer Vidal, Antiga)
Simon Rasós, Josep:: m:V24-03-1909
Simon Rocas, Dolors::n:P02-11-1857 (Esteve i Antònia) m:P04-11-1934 c:P27-01-1898 (Francesc Bofill, Joan)
Simon Romanyach, Magdalena:: m:V23-02-1809
Simon Sàbat, Anna::n:P13-12-1644 (Pau i Marianna)
Simon Sabater, Agnés::n:P12-07-1622 (Salvador i Narcisa) m:P17-12-1652 c:P22-04-1641 (Caner Batlle, Antoni)
Simon Sabater, Francesc::n:P10-11-1617 (Salvador i Narcisa)
Simon Sabater, Joan::n:P05-01-1620 (Salvador i Narcisa)
Simon Sabater, Magdalena::n:P10-02-1621 (Salvador i Narcisa)
Simon Sabater, Maria::n:P14-03-1615 (Salvador i Narcisa)
Simon Sabater, Mariàngela:: m:P11-04-1877
Simon Sabater, Pere::n:P03-02-1613 (Salvador i Narcisa)
Simon Sabater, Pere::n:P17-09-1611 (Salvador i Narcisa)
Simon Sagrera, Carles::n:P22-02-1847 (Pau i Maria) m:P29-09-1849
Simon Sagrera, Cosme::n:V30-10-1739 (Joan i Teresa) m:V27-06-1741
Simon Sagrera, Joan::n:P13-01-1851 (Pau i Maria) m:P04-02-1925
Simon Sagrera, Pau::n:P19-11-1843 (Pau i Maria) m:P10-03-1893 c:P19-03-1877 (Perxés Ferrer, Rosa)
Simon Sais, ?::n:V01-01-1782 (Joan i Elisabet) m:V01-01-1782
Simon Sans, Antoni:: m:P12-09-1684
Simon Sans, Cecília:: m:P30-09-1726 c:P28-12-1723 (Pagès Gallart, Francesc)
Simon Sans, Joan:: m:P29-09-1743
Simon Sans, Magí::n:P11-10-1674 (Joan i Cecília) m:P18-02-1719
Simon Sans, Margarida::n:P20-01-1677 (Joan i Cecília) m:P19-09-1759 c:P13-02-1695 (Mauri Gispert, Antoni)
Simon Sans, Maria::n:P13-07-1679 (Joan i Cecília) m:P05-12-1753 c:P06-07-1704 (Cadira Moxó, Nicolau)
Simon Sans, Pau:: m:P15-04-1761 c:P11-02-1750 (Ferrer Crosa, Francesca)
Simon Sans, Pau:: m:P15-04-1761 c:P29-06-1718 (Moxó Sàbat, Maria)
Simon Serra, Francesc::n:P18-12-1708 (Francesc i Anna)
Simon Serra, Isidre::n:P30-08-1706 (Francesc i Anna)
Simon Serra, Justa::n:P03-06-1858 (Josep i Teresa)
Simon Simon, Isidre::n:P17-09-1625 (Francesc i Marianna)
Simon Simon, Jaume::n:P26-07-1628 (Francesc i Marianna) m:P22-11-1642
Simon Simon, Joan::n:P08-05-1618 (Francesc i Marianna) m:P22-11-1690 c:P15-01-1646 (Pujol ?, Marianna)
Simon Simon, Marc::n:P25-04-1617 (Francesc i Marianna)
Simon Simon, Marianna::n:P17-09-1623 (Francesc i Marianna)
Simon Simon, Pere Pau::n:P23-03-1621 (Francesc i Marianna)
Simon Solers, Eugènia::n:V08-10-1780 (Joan i Maria) m:V05-03-1782
Simon Solers, Gaietà::n:V09-09-1779 (Joan i Maria) m:V26-10-1779
Simon Subirach, Eduard::n:P09-09-1872 (Dalmau i Maria) m:P28-01-1873
Simon Subirach, Miquel::n:P12-10-1869 (Dalmau i Maria) m:P?-11-1873
Simon Sureda, Baltasar::n:P07-10-1639 (Salvador i Maria)
Simon Sureda, Carles::n:P04-12-1634 (Salvador i Maria)
Simon Sureda, Caterina::n:P12-12-1628 (Salvador i Maria)
Simon Sureda, Francesc::n:P28-05-1625 (Salvador i Maria)
Simon Sureda, Joan::n:P25-01-1637 (Salvador i Maria) m:P28-05-1694 c:P22-03-1671 (Casanovas Moret, Mariàngela)
Simon Sureda, Josep::n:P18-09-1633 (Salvador i Maria)
Simon Sureda, Maria::n:P01-09-1630 (Salvador i Maria)
Simon Sureda, Pere::n:P15-06-1626 (Salvador i Maria)
Simon Sureda, Ponç::n:P14-01-1642 (Salvador i Maria) m:P10-02-1642
Simon Testor, Rafael::n:V20-11-1701 (Rafael i Caterina)
Simon Tolosa, Baldomer:: m:P10-05-1867
Simon Tolosa, Camila::n:P02-06-1867 (Joan i Teresa) m:P06-07-1918 c:P11-04-1903 (Martí Reixach, Lluís)
Simon Tolosa, Dalmau::n:P31-12-1868 (Joan i Teresa) m:P07-09-1870
Simon Tolosa, Francesc::n:P18-04-1865 (Joan i Teresa)
Simon Tolosa, Maria::n:P26-04-1871 (Joan i Teresa) c:P25-09-1895 (Morera Masot, Enric)
Simon Tolosa, Oto::n:P22-01-1876 (Joan i Teresa)
Simon Torró, Pere:: m:P25-09-1803 c:P24-02-1782 (Bas Mont, Elena)
Simon Vernós, Antoni::n:P21-11-1638 (Magí i Maria) m:P30-05-1706 c:P08-09-1694 (Casanovas Carles, Mònica)
Simon Vernós, Antoni::n:P21-11-1638 (Magí i Maria) m:P30-05-1706 c:P28-08-1661 (Oliver Metge, Anna)
Simon Vernós, Caterina::n:P13-03-1636 (Magí i Maria) c:P25-12-1654 (Riera Simon, Pere)
Simon Vernós, Joan::n:P20-01-1646 (Magí i Maria) m:P11-11-1712 c:P13-01-1673 (Sans Caner, Cecília)
Simon Vernós, Josep::n:P21-03-1649 (Magí i Maria)
Simon Vernós, Margarida::n:P16-03-1642 (Magí i Maria) m:P16-01-1707 c:P01-02-1674 (Botet Oliver, Vicenç)
Simon Vernós, Margarida::n:P16-03-1642 (Magí i Maria) m:P16-01-1707 c:P27-12-1659 (Prats Roca, Joan)
Simon Vernós, Maria::n:P02-02-1634 (Magí i Maria)
Simon Vernós, Pere::n:P08-03-1639 (Magí i Maria)
Simon Vilar, Antoni::n:P07-09-1621 (Magí i Margarida)
Simon Vilar, Antoni::n:P21-06-1791 (Narcís i Magdalena) m:P02-12-1793
Simon Vilar, Cristòfol::n:P15-03-1628 (Magí i Margarida)
Simon Vilar, Elisabet::n:P05-11-1619 (Magí i Margarida)
Simon Vilar, Elisabet::n:P30-01-1707 (Joan i Caterina) m:P20-11-1714
Simon Vilar, Francesca::n:P22-11-1795 (Narcís i Magdalena) m:P09-12-1797
Simon Vilar, Jeroni::n:P23-04-1717 (Francesc i Anna)
Simon Vilar, Joan::n:P09-03-1632 (Magí i Margarida)
Simon Vilar, Joan::n:P14-09-1625 (Magí i Margarida)
Simon Vilar, Josep::n:P15-02-1798 (Narcís i Magdalena) m:P08-08-1799
Simon Vilar, Margarida::n:P13-02-1618 (Magí i Margarida) m:P25-09-1645 c:P15-05-1638 (Arxer ?, Joan)
Simon Vilar, Maria Rosa::n:P12-10-1713 (Francesc i Anna) m:P22-04-1715
Simon Vilar, Maria::n:P19-12-1709 (Francesc i Anna) c:P02-11-1749 (Marull ?, Joan)
Simon Vilar, Maria::n:P19-12-1709 (Francesc i Anna) c:P14-11-1723 (Camós Olivos, Joan)
Simon Vilar, Montserrat::n:P16-02-1630 (Magí i Margarida)
Simon Vilar, Narcís::n:P21-02-1801 (Narcís i Magdalena) m:P22-01-1802
Simon Vilar, Pau::n:P31-07-1616 (Magí i Margarida) m:P03-07-1645 c:P27-12-1643 (Sàbat ?, Marianna)
Simon Vilar, Pere::n:P02-05-1623 (Magí i Margarida)
Simon Vilar, Salvador::n:P25-12-1614 (Magí i Margarida)
Simon Xifró, Anna Maria::n:P12-07-1714 (Magí i Anna)
Simon Xifró, Eulàlia:: m:P02-01-1732 c:P03-02-1731 (Saguer Oliver, Rafael)
Simon Xifró, Francesc::n:P07-10-1706 (Magí i Anna) m:P07-11-1774 c:P09-03-1732 (Oliver Agustí, Maria)
Simon Xifró, Gertrudis::n:P06-03-1709 (Magí i Anna) c:P25-05-1736 (Camós Ferrer, Ildefons)
Simon Xifró, Joan::n:P03-08-1711 (Magí i Anna)
Simon Xifró, Magí::n:P10-08-1717 (Magí i Anna) m:P26-09-1718
Simon Xifró, Maria:: c:P01-11-1725 (Tauler Peya, Antoni)
Simon Xifró, Pere Anton:: m:P21-04-1706
Sin Borràs, Maria:: m:P08-11-1909
Sirés Busquets, Joan:: m:P30-10-1839 c:P16-04-1798 (Prats Ponsjoan, Antònia)
Sirés Garrell, Dolors::n:P21-01-1834 (Josep i Dolors) c:P31-01-1852 (Motger Ribot, Nicet)
Sirés Garrell, Francesc::n:P25-08-1839 (Josep i Dolors) m:P22-10-1840
Sirés Garrell, Francesca::n:P22-08-1831 (Josep i Dolors) c:P24-09-1853 (Oliver Servià, Joan)
Sirés Garrell, Maria::n:P29-04-1836 (Josep i Dolors) m:P18-11-1860 c:P28-01-1860 (Cama Botet, Joan)
Sirés Garrell, Salvador::n:P09-06-1842 (Josep i Dolors) m:P01-09-1867
Sirés Prats, Caterina::n:P11-08-1800 (Joan i Antònia) m:P?-09-1872 c:P07-10-1826 (Margarit Pagès, Josep)
Sirés Prats, Dolors::n:P17-04-1804 (Joan i Antònia)
Sirés Prats, Francesc::n:P01-02-1808 (Joan i Antònia) m:P18-11-1809
Sirés Prats, Francesca:: m:P09-11-1891 c:P24-12-1839 (Garrell Terrarol, Francesc)
Sirés Prats, Joan Baptista::n:P07-01-1799 (Joan i Antònia)
Sirés Prats, Josep::n:P18-03-1802 (Joan i Antònia) m:P26-12-1866 c:P30-05-1830 (Garrell Macaya, Dolors)
Sirés Prats, Margarida::n:P21-01-1806 (Joan i Antònia) m:P16-02-1808
Sirés Prats, Salvador::n:P19-11-1809 (Joan i Antònia) m:P13-01-1816
Sisó ?, Caterina:: c:P17-01-1632 (Ros Brauget, Antic)
Sisó Bosch, Francesca:: m:P10-05-1810 c:P28-12-1773 (Cadira Pagès, Benet)
Sisó Saura, Eusebi:: m:P07-06-1926
Sistané Garrell, Lluís:: m:P20-02-1928
Sistané Ribot, Rafael:: m:P06-09-1929
Sitjà Pagès, Teresa:: c:P25-08-1900 (Prats Crosa, Josep)
Sitjar Ferrer, Anna::n:P28-09-1809 (Pere i Maria)
Sitjar Ferrer, Baldiri::n:P15-06-1800 (Pere i Maria) m:P28-04-1807
Sitjar Ferrer, Jaume::n:P02-01-1805 (Pere i Maria) m:P22-10-1807
Sitjar Ferrer, Joan Baptista::n:P29-03-1807 (Pere i Maria) m:P31-10-1810
Sitjar Ferrer, Maria::n:P16-04-1819 (Pere i Maria) m:P22-09-1868 c:P22-12-1839 (Torrent Figueras, Joan)
Sitjar Ferrer, Maria::n:P24-11-1812 (Pere i Maria) m:P07-12-1818
Sitjar Ferrer, Narcisa::n:P24-03-1816 (Pere i Maria) m:P25-08-1895 c:P22-12-1847 (Danís Batlle, Leandre)
Sitjar Ferrer, Rosalia::n:P11-02-1798 (Pere i Maria) m:P31-07-1799
Sitjar Ferrer, Teresa::n:P30-06-1802 (Pere i Maria) m:P29-08-1869 c:P11-07-1830 (Palet Soler, Domènec)
Sitjar Matllària, Rita:: c:V25-02-1825 (Frigola Sàbat, Fructuós)
Sitjar Ripoll, Josep::n:V18-10-1900 (Joan i Enriqueta) m:V25-08-1901
Sitjar Ripoll, Maria::n:V01-08-1898 (Joan i Enriqueta) m:V22-11-1899
Sitjar Ripoll, Mercè::n:V19-04-1896 (Joan i Enriqueta)
Sitjar Ripoll, Rogeli::n:V08-10-1905 (Joan i Enriqueta)
Sitjar Roura, Benet:: m:P04-07-1794 c:P07-02-1769 (Salamó Agustí, Rosalia)
Sitjar Salamó, Baldiri::n:P22-12-1774 (Benet i Rosalia) c:P14-10-1804 (Déulofeu Gallart, Caterina)
Sitjar Salamó, Maria::n:P14-03-1772 (Benet i Rosalia) m:P30-03-1786
Sitjar Salamó, Pere::n:P26-01-1770 (Benet i Rosalia) m:P28-09-1836
Sitjar Salamó, Susana::n:P03-09-1777 (Benet i Rosalia) m:P12-06-1781
Sitjar Sitjas, Rosa:: m:V23-10-1778 c:V17-02-1744 (Costa Roquer, Baldiri)
Sitjar Torres, Rita:: m:V06-12-1809 c:V07-02-1780 (Colls Costa, Antoni)
Sitjar Torres, Rita:: m:V06-12-1809 c:V26-07-1796 (Barceló Regencós, Pere)
Sitjas ?, Anna Maria:: m:V26-06-1741 c:V10-11-1725 (Aliu ?, Joan)
Sitjas Bonadona, Maria:: c:P13-06-1743 (Vidal Vancells, Antoni)
Sitjas Dalmau, Jaume:: c:V29-12-1842 (Roig Girbal, Maria)
Sitjas Mayola, Josep:: m:P16-09-1938
Sivil ?, Maria:: m:P03-04-1747 c:P19-03-1708 (Mont Margarit, Rafael)
Sivilla Llach, Anna:: c:P18-02-1892 (Sala Rabell, Pere)
Sivilla Llach, Niceta:: m:P13-01-1897 c:P27-09-1896 (Pallí Radó, Leandre)
Sixto Ruiz, Telesfor:: m:P08-04-1933
Sobrepera Daviu, Margarida:: m:P17-05-1917 c:P19-10-1893 (Daviu Mallart, Baldiri)
Sobrepera Daviu, Pilar:: c:P08-12-1906 (Juncosa Torreyas, Francesc)
Sobrevia Capellà, Valeri:: c:P21-02-1845 (Oliu Joan, Anna)
Sobrevia Oliu, Carme::n:P04-01-1851 (Valeri i Anna)
Sobrevia Oliu, Feliu::n:P24-04-1854 (Valeri i Anna)
Sobrevia Oliu, Francesca::n:P28-11-1847 (Valeri i Anna)
Sobrevia Oliu, Teresa::n:P02-02-1846 (Valeri i Anna)
Solà ?, Eulàlia:: c:P09-11-1597 (Llobet ?, Pere)
Solà ?, Francesca:: m:P13-06-1740
Solà ?, Montserrat:: c:V21-01-1574 (Salvà ?, ?)
Solà Carós, Joan:: c:P31-10-1912 (Majó Peiris, Consol)
Solà Espí, Joan::n:P18-02-1901 (Francesc i Assumpta)
Solà Espí, Lluís::n:P13-02-1905 (Francesc i Assumpta) m:P29-06-1905
Solà Espí, Rosa::n:V24-03-1898 (Francesc i Assumpta)
Solà Gifreu, Rosa:: m:P29-05-1928
Solà Lloret, Carme:: c:P05-05-1901 (Puigsegur Balló, Martí)
Solà Lloret, Miquela:: m:P29-04-1930 c:P29-11-1891 (Puig Carreras, Joaquim)
Sola Majó, Francesc::n:P22-03-1913 (Joan i Consol) m:P05-08-1923
Solà Marcó, Cosme:: m:V29-01-1920
Solà Martínez, Pere:: m:P31-05-1942
Solà Moliner, Agnés:: m:P07-09-1882 c:P24-04-1869 (Cruz Martinell, Joan)
Solà Porta, Carme:: m:P05-03-1912
Solà Porta, Ferran:: c:P01-05-1892 (Culubret Barceló, Caterina)
Solà Serra, Llibertat:: m:P28-05-1937
Solà Vilaró, Antònia:: m:P13-05-1893
Solàs Font, Narcís::n:P21-04-1892 (Pelegrí i Narcisa) m:P22-09-1893
Solench Duran, Joan:: m:V30-06-1920
Soler ?, Antoni:: c:P15-05-1575 (Ferrer ?, Caterina)
Soler ?, Antoni:: m:P04-03-1556
Soler ?, Antoni::n:P14-02-1576 (Pere i Caterina)
Soler ?, Caterina::n:P02-02-1574 (Pere i Caterina) c:P18-10-1595 (Reola ?, Pere)
Soler ?, Caterina::n:P30-08-1591 (Pere i ?)
Soler ?, Eulàlia::n:P23-12-1568 (Pere i Marianna)
Soler ?, Jaume::n:P08-01-1564 (Pere i Margarida)
Soler ?, Margarida:: c:P06-02-1592 (Tolsa ?, Ramon)
Soler ?, Margarida:: c:P15-05-1575 (Pi ?, Sebastià)
Soler ?, Marianna:: c:P26-07-1574 (Riera ?, Pere)
Soler ?, Marianna::n:P09-12-1570 (Pere i Marianna)
Soler ?, Nicolau:: c:P22-05-1575 (Caner ?, Caterina)
Soler ?, Pere:: m:P19-04-1578
Soler ?, Pere:: m:P27-12-1596
Soler Ayats, Dolors:: m:P26-02-1949 c:V02-05-1903 (Aliu Mont, Joan)
Soler Ayats, Elena:: c:V18-04-1909 (Creixell Mató, Jeroni)
Soler Ayats, Rafael:: c:V30-04-1910 (Rosselló Carles, Maria)
Soler Batlle, Joan:: m:P25-01-1908 c:P25-06-1857 (Savalls Elias, Josepa)
Soler Boladen, Rafael:: c:P05-09-1910 (Niell Simon, Maria)
Soler Bruguera, Joan:: m:P16-11-1949
Soler Caner, Baltasar::n:P11-02-1588 (Nicolau i Caterina)
Soler Caner, Caterina::n:P16-10-1596 (Nicolau i Caterina) c:P09-08-1615 (Saguer ?, Sebastià)
Soler Caner, Margarida::n:P03-01-1581 (Nicolau i Caterina) c:P09-08-1615 (Pagès ?, Joan Francesc)
Soler Caner, Margarida::n:P03-01-1581 (Nicolau i Caterina) c:P15-08-1600 (Roig ?, Antoni)
Soler Caner, Miquel::n:P29-03-1579 (Nicolau i Caterina)
Soler Caner, Mónica::n:P01-05-1600 (Nicolau i Caterina) m:P?-?-1653 c:P12-01-1620 (Pons ?, Joan)
Soler Cordonet, Rosa::n:V08-05-1912 (Salvador i Dolors)
Soler Corominas, Martí:: m:V20-11-1805
Soler Espinasa, Onofre::n:V08-08-1770 (Josep i Raimunda)
Soler Espinay, Carme:: m:P16-12-1934
Soler Esteva, Anna::n:P13-04-1769 (Jaume i Maria) m:P22-03-1770
Soler Ferrer, Antoni::n:P31-01-1580 (Antoni i Caterina)
Soler Joanals, Fermina::n:P14-06-1912 (Emili i Montserrat)
Soler Joanals, Francesc::n:P08-03-1915 (Emili i Montserrat)
Soler Joanola, Miquel:: c:P30-12-1848 (Montaner Avellí, Rosa)
Soler Llop, Josep:: m:V02-02-1919
Soler Macaya, Agnés:: m:P16-02-1877 c:P14-02-1848 (Sureda Negra, Joan)
Soler Mundet, Agustí:: m:P18-01-1862 c:P16-01-1862 (Sureda Moner, Francesca)
Soler Niell, Carme::n:P22-03-1914 (Rafael i Maria)
Soler Niell, Josep::n:P02-08-1912 (Rafael i Maria)
Soler Planas, Dionisi::n:P24-09-1901 (Dionisi i Rosa)
Soler Planas, Narcís:: m:P17-06-1881 c:P26-05-1842 (Vilató Guardiola, Marianna)
Soler Puig, Jaume::n:V26-07-1785 (Martí i Rosa) m:V19-09-1786
Soler Puig, Josep::n:V04-09-1791 (Martí i Rosa)
Soler Puig, Maria::n:V25-12-1796 (Martí i Rosa) m:V20-08-1797
Soler Puig, Marianna::n:V31-08-1787 (Martí i Rosa)
Soler Puig, Martí::n:V14-07-1794 (Martí i Rosa)
Soler Puig, Miquel::n:V10-04-1802 (Martí i Rosa)
Soler Puig, Narcís::n:V27-09-1804 (Martí i Rosa) m:V03-11-1805
Soler Puig, Silvestre::n:V28-08-1799 (Martí i Rosa) m:V09-06-1801
Soler Puig, Silvestre::n:V30-12-1789 (Martí i Rosa) m:V31-07-1790
Soler Quintana, Maria:: m:V09-03-1940 c:V08-12-1910 (Rovira Oliu, Josep)
Soler Resclosa, Caterina::n:P27-08-1575 (Nicolau i Antònia)
Soler Riu, Florència::n:V09-12-1905 (Enric i Contxa) m:V31-12-1905
Soler Rojas, Antoni:: m:P25-06-1933
Soler Rojas, Maria:: m:P23-03-1950
Soler Rosselló, Carme::n:V26-01-1913 (Rafael i Maria)
Soler Rosselló, Lluís::n:V04-02-1915 (Rafael i Maria)
Soler Savalls, Josep:: m:P02-07-1859
Soler Sirva, Maria:: c:P14-06-1903 (Rubion Royes, Pere)
Soler Vázquez, Anna:: m:P29-03-1916
Soler Vázquez, Francesc:: c:V20-09-1911 (Vidal Guàrdia, Maria)
Soler Vázquez, Maria:: m:P09-01-1920
Soler Vázquez, Pilar:: m:P20-02-1918
Soler Vergonyós, Eladi:: m:P07-11-1918
Soler Vergonyós, Leandre::n:P06-02-1899 (Víctor i Carme) m:P21-06-1937
Soler Vilató, Anna::n:P15-09-1851 (Narcís i Marianna)
Soler Vilató, Antònia::n:P10-02-1843 (Narcís i Marianna) c:P08-10-1881 (Sabater Montaner, Tito)
Soler Vilató, Marianna::n:P10-02-1843 (Narcís i Marianna) m:P18-09-1843
Solera Vázquez, Manuel:: m:P24-07-1929
Solers ?, Anastàsia:: m:V03-01-1802
Solers ?, Antoni:: m:V06-06-1747 c:V29-12-1722 (Simon ?, Maria)
Solers ?, Elisabet::n:V12-03-1701 (Salvador i Anna)
Solers ?, Gertrudis:: m:V21-11-1730 c:V07-09-1723 (Déulofeu ?, Isidre)
Solers ?, Joan Baptista::n:V23-07-1719 (Pere Pau i Teresa)
Solers ?, Josep::n:V08-07-1722 (Pere Pau i Teresa) m:V20-07-1722
Solers ?, Josepa::n:V21-03-1703 (Salvador i Anna) m:V11-06-1707
Solers ?, Maria:: m:V13-08-1815
Solers ?, Marian::n:V21-09-1713 (Pere Pau i Teresa) m:V21-09-1714
Solers ?, Pere::n:V27-11-1698 (Salvador i Anna)
Solers ?, Salvador:: m:V12-06-1737
Solers ?, Salvador:: m:V12-06-1737 c:V14-02-1705 (Montells ?, Narcisa)
Solers ?, Teresa::n:V26-04-1716 (Pere Pau i Teresa)
Solers Aliu, Anna::n:V20-04-1802 (Crispí i Maria) m:V08-05-1802
Solers Aliu, Bàrbara::n:V14-09-1794 (Crispí i Maria) m:V14-06-1796
Solers Aliu, Eugènia::n:V30-12-1797 (Crispí i Maria)
Solers Aliu, Josep::n:V06-09-1800 (Crispí i Maria) m:V24-02-1801
Solers Aliu, Josep::n:V14-07-1807 (Crispí i Maria) m:V13-10-1808
Solers Aliu, Julià::n:V29-12-1792 (Crispí i Maria) m:V10-09-1793
Solers Aliu, Llorenç:: m:V27-08-1813
Solers Aliu, Maria:: m:V26-10-1780 c:V08-10-1778 (Simon Casademont, Joan)
Solers Aliu, Maria::n:V30-05-1796 (Crispí i Maria)
Solers Aliu, Rosa::n:V17-12-1803 (Crispí i Maria)
Solers Barceló, Maria::n:V06-07-1842 (Pere i Teresa) m:V03-11-1917 c:V13-05-1866 (Rovira Jutge, Josep)
Solers Barceló, Salvador::n:V01-12-1843 (Pere i Teresa) m:V11-11-1909 c:V18-05-1878 (Sais Niell, Maria)
Solers Botet, Damas::n:V10-07-1868 (Joan i Francesca)
Solers Botet, Emili::n:V16-07-1852 (Joan i Francesca)
Solers Botet, Enriqueta::n:V03-08-1864 (Joan i Francesca) m:V13-11-1941 c:V28-06-1888 (Sàbat Isern, Vicenç)
Solers Botet, Joan::n:V07-08-1850 (Joan i Francesca) m:V06-11-1894 c:P09-11-1872 (Prohias Gorgoll, Agustina)
Solers Botet, Josep::n:V10-10-1848 (Joan i Francesca) m:V26-02-1873
Solers Botet, Salvador::n:V08-03-1855 (Joan i Francesca) m:V05-08-1918 c:V17-10-1885 (Vergonyós Darder, Magdalena)
Solers Botet, Víctor::n:V17-06-1859 (Joan i Francesca) m:P05-01-1932 c:V26-06-1885 (Vergonyós Darder, Carme)
Solers Cama, Joan::n:V11-12-1824 (Pere i Rosa) m:V04-07-1882 c:V25-12-1847 (Botet Carbó, Francesca)
Solers Cama, Joaquim::n:V03-03-1838 (Pere i Rosa) m:V03-10-1839
Solers Cama, Josep::n:V19-09-1826 (Pere i Rosa) m:V09-10-1828
Solers Cama, Maria::n:V09-02-1829 (Pere i Rosa) m:V20-10-1830
Solers Cama, Pere::n:V09-09-1831 (Pere i Rosa) m:V29-10-1860
Solers Cama, Pere::n:V27-02-1823 (Pere i Rosa) m:V11-09-1824
Solers Cama, Sebastià::n:V26-03-1834 (Pere i Rosa)
Solers Cantó, Guerau::n:V10-01-1820 (Pere i Teresa) m:V21-08-1821
Solers Duran, Francesc::n:V24-12-1805 (Salvador i Teresa) m:V23-12-1809
Solers Duran, Joan::n:V21-10-1820 (Salvador i Teresa) m:V06-02-1823
Solers Duran, Josepa::n:V12-04-1817 (Salvador i Teresa) m:V11-07-1820
Solers Duran, Llorenç::n:V14-11-1807 (Salvador i Teresa) m:V13-03-1809
Solers Duran, Maria::n:V01-02-1811 (Salvador i Teresa) m:V08-11-1884 c:V09-06-1838 (Rius Colls, Pere)
Solers Duran, Pere::n:V02-02-1813 (Salvador i Teresa) m:V31-12-1896 c:V02-08-1853 (Reixach Castelló, Victòria)
Solers Duran, Pere::n:V02-02-1813 (Salvador i Teresa) m:V31-12-1896 c:V07-09-1841 (Barceló Colls, Teresa)
Solers Duran, Rosa::n:V17-01-1815 (Salvador i Teresa) m:V03-09-1850 c:V30-10-1849 (Ribot Crosa, Paulí)
Solers Ferrer, ?::n:V06-12-1763 (Llorenç i Caterina) m:V06-12-1763
Solers Ferrer, Antoni::n:V09-11-1767 (Llorenç i Caterina) m:V16-12-1769
Solers Ferrer, Guerau::n:V18-06-1761 (Llorenç i Caterina) m:V15-09-1847 c:V10-08-1789 (Maspera Albertí, Mariàngela)
Solers Ferrer, Josep::n:V08-03-1770 (Llorenç i Caterina)
Solers Ferrer, Maria::n:V09-12-1764 (Llorenç i Caterina)
Solers Ferrer, Marian::n:V10-07-1757 (Llorenç i Caterina) m:V14-01-1758
Solers Ferrer, Pere::n:V25-02-1777 (Llorenç i Caterina) m:V22-10-1778
Solers Ferrer, Rosa::n:V22-04-1772 (Llorenç i Caterina)
Solers Ferrer, Úrsula::n:V28-05-1759 (Llorenç i Caterina) m:V10-10-1760
Solers Genís, Josep::n:V01-07-1805 (Abdó i Margarida) m:V30-10-1852 c:V27-08-1836 (Joanola Lloberas, Reparada)
Solers Genís, Pere::n:V02-06-1807 (Abdó i Margarida) m:V24-11-1808
Solers Joanola, Francesca::n:V20-03-1838 (Josep i Reparada) m:V25-07-1839
Solers Joanola, Maria Dolors::n:V15-05-1845 (Josep i Reparada) m:V08-07-1846
Solers Joanola, Narcís::n:V08-03-1848 (Josep i Reparada) m:V26-08-1848
Solers Jofre, Francesc::n:V04-02-1779 (Antoni i Teresa) m:V23-02-1779
Solers Jofre, Maria::n:V23-01-1780 (Antoni i Teresa) m:V08-09-1780
Solers Jofre, Salvador::n:V15-09-1777 (Antoni i Teresa) m:V19-11-1778
Solers Lloberas, ?::n:V17-10-1798 (Antoni i Maria) m:V17-10-1798
Solers Lloberas, ?::n:V27-01-1796 (Antoni i Maria) m:V27-01-1796
Solers Lloberas, Anna::n:V18-12-1768 (Llorenç i Margarida)
Solers Lloberas, Joan::n:V03-11-1789 (Antoni i Maria) m:V10-05-1856
Solers Lloberas, Joan::n:V03-11-1789 (Antoni i Maria) m:V10-05-1856 c:V20-11-1820 (Sabater Gispert, Maria)
Solers Lloberas, Joan::n:V16-11-1786 (Antoni i Maria) m:V28-08-1789
Solers Lloberas, Josep::n:V05-12-1771 (Llorenç i Margarida) m:V22-07-1833 c:V28-02-1794 (Serra Saguer, Maria)
Solers Lloberas, Josep::n:V11-04-1784 (Antoni i Maria) m:V17-07-1786
Solers Lloberas, Mariàngela::n:V31-08-1792 (Antoni i Maria)
Solers Lloberas, Pere:: c:V04-02-1805 (Aliu Sàbat, Teresa)
Solers Lloberas, Salvador:: m:V15-04-1848 c:V25-03-1805 (Duran Melcior, Teresa)
Solers Lloberas, Salvador::n:V04-03-1782 (Antoni i Maria) m:V03-11-1795
Solers Martí, Joan::n:V02-03-1820 (Joan i Rosa)
Solers Martí, Joaquim::n:V24-02-1816 (Joan i Rosa) m:V26-09-1875 c:V01-01-1839 (Masoni Bofill, Narcisa)
Solers Martí, Salvador::n:V08-12-1811 (Joan i Rosa)
Solers Masoni, Sebastià::n:V27-01-1842 (Joaquim i Narcisa)
Solers Maspera, Clara::n:V22-10-1806 (Guerau i Mariàngela)
Solers Maspera, Francesca::n:V26-05-1790 (Guerau i Mariàngela) m:V08-12-1791
Solers Maspera, Maria Rosa::n:V02-01-1802 (Guerau i Mariàngela) m:V06-09-1804
Solers Maspera, Maria Rosa::n:V09-12-1796 (Guerau i Mariàngela)
Solers Maspera, Matias::n:V19-02-1804 (Guerau i Mariàngela) m:V20-03-1805
Solers Maspera, Pere::n:V05-01-1793 (Guerau i Mariàngela) m:V14-08-1794
Solers Maspera, Pere::n:V11-12-1798 (Guerau i Mariàngela) m:V02-10-1854
Solers Maspera, Pere::n:V11-12-1798 (Guerau i Mariàngela) m:V02-10-1854 c:V17-02-1822 (Cama Lloret, Rosa)
Solers Maspera, Rosa::n:V09-11-1794 (Guerau i Mariàngela) m:V25-07-1795
Solers Medir, Crispí::n:V01-11-1798 (Abdó i Teresa) m:V04-10-1801
Solers Medir, Joan::n:V12-07-1790 (Abdó i Teresa) m:V11-11-1793
Solers Medir, Maria Eulàlia::n:V21-03-1850 (Salvador i Teresa) m:V13-07-1850
Solers Medir, Martí::n:V11-11-1795 (Abdó i Teresa) m:V23-11-1880 c:V16-04-1818 (Rosselló Colomer, Gertrudis)
Solers Medir, Pere::n:V23-11-1794 (Abdó i Teresa)
Solers Miquel, ?::n:V02-10-1791 (Crispí i Margarida) m:V02-10-1791
Solers Miquel, Jordi::n:V22-04-1789 (Crispí i Margarida)
Solers Miquel, Josep:: m:V11-05-1855
Solers Miquel, Josep:: m:V11-05-1855 c:V26-12-1837 (Nadal Abril, Maria)
Solers Montells, Maria::n:V12-09-1706 (Salvador i Narcisa)
Solers Montells, Ramon::n:V08-11-1714 (Salvador i Narcisa) m:V25-07-1753 c:V30-05-1741 (Valent Barnés, Anna)
Solers Montells, Teresa::n:V25-01-1711 (Salvador i Narcisa)
Solers Parals, Agustí::n:V27-08-1830 (Josep i Maria) m:V09-03-1901 c:V04-02-1854 (Valmanya Sabater, Anna)
Solers Parals, Baldiri::n:V27-06-1827 (Josep i Maria) m:V22-07-1829
Solers Parals, Joan::n:V26-01-1826 (Josep i Maria)
Solers Prohias, Josep::n:P05-03-1874 (Joan i Agustina) m:V25-02-1934 c:V24-12-1898 (Torroella Joan, Emília)
Solers Reixach, Caterina::n:V18-02-1864 (Pere i Victòria)
Solers Reixach, Josep::n:V08-07-1855 (Pere i Victòria) m:V07-11-1874
Solers Reixach, Pere::n:V04-11-1858 (Pere i Victòria) m:V27-08-1859
Solers Roquer, Abdó::n:V29-07-1762 (Salvador i Mariàngela) m:V04-07-1809 c:V02-05-1789 (Medir Casanovas, Teresa)
Solers Roquer, Antoni::n:V26-07-1750 (Salvador i Mariàngela) m:V25-09-1815
Solers Roquer, Antoni::n:V26-07-1750 (Salvador i Mariàngela) m:V25-09-1815 c:V26-04-1781 (Lloberas Girbau, Maria)
Solers Roquer, Caterina::n:V10-12-1759 (Salvador i Mariàngela) m:V10-01-1760
Solers Roquer, Crispí::n:V05-10-1757 (Salvador i Mariàngela) m:V10-06-1809 c:V05-04-1788 (Miquel Ferrer, Margarida)
Solers Roquer, Elisabet::n:V07-11-1754 (Salvador i Mariàngela) m:V09-11-1754
Solers Roquer, Josep::n:V18-02-1756 (Salvador i Mariàngela) m:V19-02-1756
Solers Roquer, Maria::n:V06-11-1752 (Salvador i Mariàngela) c:V26-12-1775 (Bernoy Espàrrago, Damià)
Solers Rosselló, Francesca::n:V04-10-1824 (Martí i Gertrudis) m:V23-07-1825
Solers Rosselló, Maria Gràcia::n:V20-06-1829 (Martí i Gertrudis) m:V12-06-1830
Solers Rosselló, Rita::n:V10-07-1819 (Martí i Gertrudis) m:V07-12-1846 c:V25-02-1843 (Sais Plaja, Pere)
Solers Rosselló, Salvador::n:V06-04-1822 (Martí i Gertrudis) m:V08-11-1850 c:V26-09-1848 (Medir Valmanya, Teresa)
Solers Sabater, Caterina::n:V24-11-1822 (Joan i Maria) m:V12-04-1824
Solers Sabater, Francesca::n:V12-09-1821 (Joan i Maria) m:V03-11-1821
Solers Sabater, Josep::n:V01-04-1825 (Joan i Maria)
Solers Sais, Carmelito::n:V15-07-1879 (Salvador i Maria)
Solers Sais, Claudi::n:V05-05-1900 (Salvador i Maria)
Solers Sais, Pere::n:V17-09-1883 (Salvador i Maria) m:V15-03-1923
Solers Simon, Jeroni::n:V10-01-1729 (Antoni i Maria) m:V30-08-1729
Solers Simon, Llorenç::n:V01-10-1733 (Antoni i Maria) m:V17-11-1794 c:V01-03-1756 (Ferrer Salgàs, Caterina)
Solers Simon, Maria::n:V23-04-1726 (Antoni i Maria)
Solers Simon, Mateu::n:V21-09-1730 (Antoni i Maria) m:V23-09-1730
Solers Simon, Salvador::n:V14-11-1723 (Antoni i Maria) m:V10-01-1792
Solers Torroella, Joan::n:V29-09-1899 (Josep i Emília)
Solers Torroella, Josep Maria::n:V18-03-1902 (Josep i Emília)
Solers Torroella, Maria Dolors::n:V15-06-1905 (Josep i Emília) m:V13-07-1906
Solers Valent, Antònia::n:V06-01-1746 (Ramon i Anna) m:V08-03-1810 c:V07-10-1781 (Isern Dalmau, Marian)
Solers Valent, Antònia::n:V06-01-1746 (Ramon i Anna) m:V08-03-1810 c:V25-01-1767 (Ribot Roquer, Francesc)
Solers Valent, Sebastià::n:V17-06-1742 (Ramon i Anna)
Solers Valmanya, Dolors::n:V19-02-1857 (Agustí i Anna) m:P21-03-1948 c:V30-10-1882 (Mont Noé, Narcís)
Solers Valmanya, Josep::n:V03-03-1860 (Agustí i Anna) m:V17-04-1867
Solers Valmanya, Sebastià::n:V18-01-1855 (Agustí i Anna) m:V27-07-1856
Solers Vergonyós, Eladi::n:V01-04-1893 (Víctor i Carme)
Solers Vergonyós, Francesca::n:V22-10-1889 (Víctor i Carme)
Solers Vergonyós, Neus::n:V25-11-1900 (Víctor i Carme) m:V28-07-1903
Solés ?, Francesca:: m:V11-12-1771 c:V20-02-1719 (Vilanova ?, Josep)
Solés ?, Josep:: m:V15-10-1802
Solés ?, Maria:: m:V24-11-1773
Solés ?, Pauli:: m:V26-11-1751
Solés ?, Rafaela::n:V31-10-1728 (Rafael i Narcisa)
Solés Bofill, Isidre:: c:V09-06-1861 (Bas Masot, Llúcia)
Solés Boris, Francesca:: m:V06-02-1795 c:V11-02-1787 (Niell Lleonsi, Domènec)
Solés Pagès, Amàlia:: m:P17-10-1932 c:P24-12-1899 (Iglésias Solà, Josep)
Solés Pagès, Teresa:: c:P10-04-1763 (Ferrer Vidal, Francesc)
Solés Roura, Dolors::n:P01-04-1900 (Ramon i Dolors)
Solés Vall-llobera, Marian::n:V13-08-1892 (Joan i Maria) m:V17-07-1893
Solés Valls, Rosa:: c:P25-01-1915 (Matas Godó, Elias)
Soley Cama, Joaquim:: m:P06-03-1947
Solís Soler, Francesca::n:P21-01-1888 (Francesc i Dolors)
Solivera ?, Pere:: m:P06-06-1646 c:P26-06-1602 (Moret ?, Marianna)
Solivera ?, Pere:: m:P06-06-1646 c:P28-11-1631 (Bataller Pons, Jerònima)
Solivera Bataller, Cristòfol::n:P01-03-1638 (Pere i Jerònima)
Solivera Bataller, Josep::n:P05-05-1641 (Pere i Jerònima) m:P29-01-1646
Solivera Bataller, Marianna::n:P06-01-1633 (Pere i Jerònima) m:P26-09-1634
Solivera Bataller, Pere::n:P24-02-1635 (Pere i Jerònima) c:P03-06-1666 (Rius ?, Maria)
Solivera Costa, Gertrudis::n:P24-02-1735 (Francesc i Maria) m:P29-03-1735
Solivera Costa, Jeroni::n:P08-05-1736 (Francesc i Maria)
Solivera Costa, Josep::n:P21-10-1723 (Francesc i Maria)
Solivera Costa, Maria::n:P15-05-1730 (Francesc i Maria) m:P30-11-1777
Solivera Costa, Pau::n:P13-01-1726 (Francesc i Maria)
Solivera Costa, Pere::n:P15-10-1721 (Francesc i Maria)
Solivera Costa, Tecla::n:P01-02-1728 (Francesc i Maria) m:P17-04-1731
Solivera Costa, Tecla::n:P27-03-1732 (Francesc i Maria) m:P09-02-1802 c:P12-11-1754 (Joan Basart, Josep)
Solivera Mascort, ?::n:P09-01-1703 (Pere i Rosalia) m:P10-01-1703
Solivera Mascort, ?::n:P09-01-1703 (Pere i Rosalia) m:P10-01-1703
Solivera Mascort, Francesc:: m:P25-01-1748 c:P07-09-1720 (Costa Girona, Maria)
Solivera Mascort, Tecla::n:P23-09-1705 (Pere i Rosalia) m:P29-03-1711
Solivera Rius, Jerònima::n:P18-10-1673 (Pere i Maria) m:P02-09-1678
Solivera Rius, Marianna::n:P23-01-1669 (Pere i Maria) m:P06-08-1678
Solivera Rius, Pere:: m:P24-04-1731
Solivera Rius, Serafina::n:P28-06-1666 (Pere i Maria) m:P17-03-1725 c:P24-01-1683 (Pagès ?, Antoni)
Solivera Rius, Serafina::n:P28-06-1666 (Pere i Maria) m:P17-03-1725 c:P26-09-1720 (Prats Vergonyós, Pere)
Solondri ?, Francesc::n:P02-02-1591 (?)
Solsona Non, Dolors:: m:P02-09-1918
Soms Motger, Anastàsia:: m:V03-02-1826 c:P24-07-1779 (Robau Pelegrí, Josep)
Soms Motger, Antònia::n:V09-04-1767 (Pere i Maria)
Soms Motger, Gertrudis:: m:V16-04-1775
Soms Motger, Margarida::n:V27-01-1771 (Pere i Maria) m:V10-05-1815
Soms Motger, Maria:: m:P06-03-1851 c:P18-12-1793 (Radó Bou, Martí)
Soms Motger, Rita:: m:P24-12-1811 c:P02-06-1787 (Pujol Gelabert, Josep)
Soms Motger, Rita:: m:P24-12-1811 c:P14-01-1785 (Crosa Nadal, Antoni)
Soms Petit, Pere:: m:V03-09-1776
Soria Muñoz, Gràcia:: m:P26-02-1932
Sorolla Cama, Elisabet::n:P14-04-1908 (Guillem i Maria)
Sorolla Cama, Encarna::n:P10-09-1906 (Guillem i Maria)
Sorolla Cama, Maria::n:P18-11-1902 (Guillem i Maria)
Sorolla Cama, Pilar::n:P04-09-1910 (Guillem i Maria)
Sorolla Comas, Josepa:: c:P28-09-1887 (Crosa Simon, Pau)
Sorolla Comas, Margarida::n:P27-10-1870 (Pau i Rosa) c:P05-01-1893 (Marull Savalls, Francesc)
Sorolla Comas, Vicenta:: m:P02-03-1934 c:P01-07-1882 (Prohias Parer, Adolf)
Sorolla Miralles, Agustina::n:P15-02-1868 (Pau i Rosa) m:P07-03-1878
Sorolla Miralles, Pau:: m:P03-02-1887
Sorolla Miralles, Pau:: m:P03-02-1887 c:P09-03-1867 (Comas Bas, Rosa)
Sorolla Paset, Sebastià:: c:P31-10-1877 (Lloret Casanyes, Serafina)
Sorolla Roso, Guillem:: m:P15-01-1915 c:P05-02-1902 (Cama Prats, Maria)
Sorrosal Gálvez, Pasquala:: m:P26-05-1926
Sot Clos, Maria:: c:P29-10-1906 (Pla Vergeli, Albert)
Subero Galan, Víctor:: m:P19-11-1944
Subias Ardanuí, Antoni:: c:V29-10-1911 (Mont Fontquerna, Narcisa)
Subias Mont, Maria::n:V25-08-1912 (Antoni i Narcisa)
Subirà Bosch, Erundina::n:P21-10-1885 (Ramon i Dolors) c:P27-10-1913 (Maruny Prim, Josep)
Subirà Bosch, Esmeralda::n:P21-02-1893 (Ramon i Dolors) m:P07-04-1893
Subirà Bosch, Safo::n:P18-11-1889 (Ramon i Dolors) m:P16-01-1890
Subirà Carreras, Camil:: m:P08-01-1949
Subirà Garreta, Andreu:: m:P23-05-1904
Subirà Masó, Adrià::n:P05-09-1898 (Norbert i Júlia)
Subirà Masó, Àngela::n:P25-01-1894 (Adrià i Júlia)
Subirà Masó, Maria::n:P07-08-1889 (Adrià i Júlia)
Subirà Masó, Neus::n:P31-10-1906 (Norbert i Júlia)
Subirà Masó, Óscar::n:P05-11-1891 (Adrià i Júlia) m:P23-04-1893
Subirà Masó, Rosa::n:P05-09-1898 (Norbert i Júlia) m:P13-08-1919
Subirà Salamó, Adrià:: m:P17-09-1894 c:P29-09-1888 (Masó Pallí, Júlia)
Subirà Salamó, Antoni:: m:P11-10-1908
Subirà Salamó, Lluïsa:: c:P13-02-1897 (Delcampo Cancio, Enric)
Subirà Salamó, Norbert:: m:P14-12-1917 c:P13-03-1898 (Masó Pallí, Júlia)
Subirà Salamó, Ramon:: m:P17-03-1914 c:P10-11-1900 (Martinell López, Paula)
Subirà Salamó, Ramon:: m:P17-03-1914 c:P25-12-1884 (Bosch Saguer, Dolors)
Subirà Tomàs, Josepa:: m:P09-02-1933
Subirach Mas, Jaume:: m:P28-06-1858
Subirach Mas, Maria:: m:P24-04-1883
Subirach Morera, Joan::n:P16-04-1853 (Jaume i Gertrudis)
Subirach Morera, Josep::n:P07-03-1850 (Jaume i Gertrudis)
Subirach Morera, Margarida::n:P07-12-1861 (Jaume i Gertrudis) m:P07-08-1862
Subirach Servià, Maria:: m:P07-02-1877 c:P30-07-1864 (Simon Català, Dalmau)
Subirach Terrades, Ignasi::n:P22-07-1833 (Jaume i Margarida) m:P26-07-1833
Subirach Terrades, Jaume:: m:P17-07-1876 c:P11-05-1871 (Saló Vidal, Anna)
Subirach Terrades, Jaume:: m:P17-07-1876 c:P31-10-1848 (Morera Nicar, Gertrudis)
Subirach Terrades, Margarida::n:P07-12-1834 (Jaume i Margarida)
Subirach Terrades, Martí::n:P22-08-1832 (Jaume i Margarida) m:P31-08-1832
Subirach Terrades, Salvador:: m:P31-07-1831
Subirana Carbonell, Josep:: c:P29-10-1895 (Comadira Castelló, Victòria)
Subirana Comadira, Domènec::n:P08-08-1896 (Josep i Victòria)
Subirana Comadira, Ernest::n:P08-12-1902 (Josep i Victòria)
Subirana Comadira, Joan::n:P27-08-1898 (Josep i Victòria)
Subirana Comadira, Josepa::n:P28-03-1908 (Josep i Victòria)
Subirats Ferrer, Cinta:: m:P18-02-1947 c:P02-03-1907 (Mitjavila Cavaller, Vicenç)
Subirats Ferrer, Concepció::n:V19-06-1909 (Antoni i Maria)
Subirats Llambrich, Joan:: m:P05-09-1944
Subirats Martí, Francesc:: m:P24-02-1948
Subirats Moll, Ferran:: m:P02-02-1914
Subirats Mora, Antoni:: m:P08-06-1909
Subirats Roig, Jacinta:: m:P05-01-1921
Subirats Roig, Maria:: c:P20-04-1907 (Ayats Puig, Joan)
Subirats Rosselló, Jaume::n:P18-05-1911 (Jaume i Caterina)
Subirats Rosselló, Mercè::n:P26-11-1915 (Jaume i Caterina)
Subirós Gafas, Francesc::n:P07-01-1900 (Enric i Dolors)
Subirós Gafas, Marina::n:P18-10-1905 (Enric i Dolors)
Subirós Gironella, Aurora::n:P23-03-1910 (Alfons i Narcisa)
Subirós Gironella, Gràcia::n:P08-07-1908 (Alfons i Narcisa)
Subirós Gironella, Joana:: m:P20-11-1941
Subirós Gironella, Pere::n:V19-07-1912 (Alfons i Narcisa)
Subirós Planas, Conrad::n:P21-10-1909 (Josep Maria i Teresa)
Subirós Planas, Enric::n:P26-12-1905 (Josep Maria i Teresa)
Subirós Planas, Josepa:: m:P19-02-1915
Subirós Planas, Lluís::n:P10-12-1907 (Josep Maria i Teresa) m:P13-12-1907
Subirós Vehí, Alfons:: c:P25-07-1907 (Gironella Formatjé, Narcisa)
Subirós Vehí, Enric:: c:P03-05-1899 (Gafas Pareras, Dolors)
Sullastres Miró, Antoni::n:V09-11-1624 (Bernat i Marianna) m:V15-08-1629
Sullastres Miró, Gaspar::n:V21-11-1627 (Bernat i Marianna) m:V05-12-1627
Sullastres Miró, Josep::n:V03-06-1623 (Bernat i Marianna) m:V26-03-1626
Sullastres Miró, Marianna::n:V11-03-1629 (Bernat i Marianna)
Sunyer ?, Antoni:: c:P01-07-1764 (Rovira Mont, Serafina)
Sunyer ?, Antoni:: c:P13-02-1600 (Tauler ?, Maria)
Sunyer ?, Joan:: c:P25-04-1574 (Torres ?, Margarida)
Sunyer ?, Pere:: m:V16-11-1738
Sunyer ?, Pere:: m:V25-05-1737 c:V01-12-1717 (Vicens ?, Caterina)
Sunyer Agustí, Salvador:: c:V06-11-1797 (Esteva Carbó, Teresa)
Sunyer Aràbia, Joan:: m:P17-09-1786 c:P26-02-1786 (Prats Capellà, Teresa)
Sunyer Bonet, Josep::n:P16-08-1906 (Joaquim i Narcisa)
Sunyer Camps, Joaquima:: c:V08-08-1915 (Aulet Provensal, Isidre)
Sunyer Camps, Pilar::n:V10-11-1896 (Francesc i Dolors)
Sunyer Carbona, Joaquim:: c:P25-03-1906 (Bonet Dalmau, Narcisa)
Sunyer Cassà, Josep:: c:V15-09-1907 (Salvador Prohias, Niceta)
Sunyer Causa, Miquel:: c:P07-06-1795 (Comas Viguer, Marianna)
Sunyer Corominas, Francesc:: m:V10-05-1907
Sunyer Ferrer, Francesca::n:V18-10-1826 (Antoni i Maria)
Sunyer Ferrer, Josep::n:V23-02-1830 (Antoni i Maria)
Sunyer Ferrer, Maria Eugènia::n:V13-06-1828 (Antoni i Maria) m:V27-06-1828
Sunyer Ferrer, Maria Gràcia::n:V13-06-1828 (Antoni i Maria) m:V19-06-1828
Sunyer Franch, Josepa::n:P11-04-1887 (Josep i Francesca)
Sunyer Pol, Mercè::n:P13-05-1902 (Jaume i Carme)
Sunyer Portas, Josepa::n:P21-04-1905 (Josep i Laura)
Sunyer Portas, Laura::n:P17-05-1909 (Josep i Laura)
Sunyer Prats, Teresa::n:P20-01-1787 (Joan i Teresa) m:P01-07-1856 c:P06-12-1812 (Sellera ?, Miquel)
Sunyer Puig, Narcís:: c:V24-12-1905 (Roig Albertí, Amada)
Sunyer Querol, Dolors::n:P22-11-1915 (Sebastià i Providència)
Sunyer Querol, Frederic::n:P02-06-1913 (Sebastià i Providència)
Sunyer Querol, Josepa:: m:P10-05-1920
Sunyer Querol, Teresa::n:P01-04-1912 (Sebastià i Providència)
Sunyer Riera, Manuel:: c:P09-08-1879 (Sais Gorgoll, Josepa)
Sunyer Roig, Anna::n:V24-05-1909 (Nicolau i Llúcia) m:V07-07-1911
Sunyer Roig, Óscar::n:V16-05-1908 (Narcís i Amada)
Sunyer Ros, Constança:: c:P27-07-1896 (Gelabert Servià, Josep)
Sunyer Ros, Josep:: c:P17-11-1904 (Portas Batet, Laura)
Sunyer Ros, Manuela:: c:P18-11-1901 (Cervera Rousel, Josep)
Sunyer Rovira, Antoni::n:P01-09-1767 (Antoni i Serafina)
Sunyer Rovira, Antoni::n:P30-06-1765 (Antoni i Serafina) m:P20-08-1765
Sunyer Rovira, Francesc::n:P20-10-1778 (Antoni i Serafina) m:P27-12-1778
Sunyer Sais, Rafael::n:P16-09-1880 (Manuel i Josepa) c:V14-04-1906 (Vidal Pons, Adela)
Sunyer Salvador, Concepció::n:P03-09-1908 (Josep i Niceta)
Sunyer Salvador, Francesca::n:V02-11-1912 (Josep i Niceta)
Sunyer Serra, Jaume:: m:P08-02-1907
Sunyer Serrat, Nicolau:: m:P22-09-1927
Sunyer Simon, Mateu:: m:P02-11-1918
Suquet Aliu, Maria:: m:V11-01-1851
Suquet Aliu, Rosa:: m:V16-11-1822
Suquet Avellí, Joan::n:V25-09-1871 (Sebastià i Francesca) m:V10-06-1873
Suquet Avellí, Josep::n:V04-07-1876 (Sebastià i Francesca) m:V27-08-1910 c:V23-06-1901 (Bertran Bastons, Maria)
Suquet Avellí, Josep::n:V17-03-1866 (Sebastià i Francesca) m:V17-11-1866
Suquet Avellí, Margarida::n:V06-05-1874 (Sebastià i Francesca) m:V22-04-1941 c:V26-09-1898 (Casadevall Vidal, Esteve)
Suquet Avellí, Teresa::n:V18-09-1867 (Sebastià i Francesca) m:V20-12-1940 c:V27-03-1890 (Castelló Oller, Salvador)
Suquet Avellí, Tomàs::n:V07-07-1864 (Sebastià i Francesca) m:V13-08-1865
Suquet Bertran, Jaume::n:V15-08-1906 (Josep i Maria)
Suquet Bertran, Josepa::n:V08-05-1902 (Josep i Maria)
Suquet Català, Maria::n:V01-05-1899 (Joan i Júlia)
Suquet Català, Rosa:: m:V30-05-1923
Suquet Font, Esteve::n:P18-06-1802 (Joan i Anna Maria) m:P16-08-1803
Suquet Font, Pau::n:P09-11-1799 (Joan i Anna Maria) m:P05-07-1801
Suquet Font, Ramona::n:P09-01-1798 (Joan i Anna Maria) m:P13-01-1868 c:P17-12-1837 (Cadira Ferrer, Antoni)
Suquet Font, Salvador::n:P01-09-1796 (Joan i Anna Maria)
Suquet Marolas, Miquel:: c:P29-06-1845 (Gorgoll Gallart, Teresa)
Suquet Martinell, Teresa::n:P18-03-1896 (Jaume i Manuela)
Suquet Mont, Anna::n:P25-12-1807 (Esteve i Francesca) m:V06-10-1888 c:P12-08-1830 (Gafarot Pallí, Andreu)
Suquet Mont, Francesca::n:P07-03-1813 (Esteve i Francesca) m:P15-10-1843 c:P25-03-1837 (Vallès Xarrié, Jacint)
Suquet Mont, Llúcia::n:P21-09-1802 (Esteve i Francesca) m:P?-11-1875 c:P11-08-1819 (Capellà Basart, Pere)
Suquet Mont, Margarida::n:P10-03-1800 (Esteve i Francesca) m:P17-09-1883 c:P07-02-1819 (Casanovas Miró, Josep)
Suquet Mont, Rosa::n:P05-12-1798 (Esteve i Francesca) m:P11-03-1799
Suquet Mont, Violant::n:P07-12-1804 (Esteve i Francesca) m:P06-04-1807
Suquet Oliu, Joan:: m:P29-10-1808
Suquet Pruneda, Joan:: m:V07-01-1922
Suquet Riera, Sebastià:: m:V19-09-1917
Suquet Sala, Pau:: m:P28-06-1804 c:P01-01-1765 (Tauler Sala, Margarida)
Suquet Tauler, Esteve::n:P20-09-1774 (Pau i Margarida) m:P15-03-1859
Suquet Tauler, Ignasi::n:P12-01-1769 (Pau i Margarida) m:P27-09-1769
Suquet Tauler, Joan Pau::n:P13-02-1766 (Pau i Margarida) m:P05-01-1767
Suquet Tauler, Llúcia::n:P06-10-1770 (Pau i Margarida) m:P25-09-1846 c:P14-06-1797 (Vidal Bataller, Pere)
Suquet Tauler, Margarida::n:P20-09-1777 (Pau i Margarida) m:P01-06-1798
Suquet Tauler, Maria::n:P11-12-1767 (Pau i Margarida) m:P14-12-1767
Suquet Tauler, Teresa::n:P03-12-1781 (Pau i Margarida) m:P14-12-1867 c:P25-09-1803 (Robert Vendrell, Lluís)
Suquet Vilar, Anna::n:P22-01-1831 (Salvador i Francesca)
Suquet Vilar, Francesca:: m:V23-09-1881
Sureda ?, ?::n:P29-06-1563 (Pere i Caterina)
Sureda ?, Caterina:: m:P14-01-1634 c:P10-02-1602 (Pi ?, Joan)
Sureda ?, Caterina::n:P13-03-1569 (Pere i Caterina)
Sureda ?, Dalmau::n:P28-10-1573 (Pere i Caterina) m:P01-11-1636 c:P04-03-1601 (Barceló ?, Rafaela)
Sureda ?, Dalmau::n:P28-10-1573 (Pere i Caterina) m:P01-11-1636 c:P17-12-1635 (Mauri Galí, Cristina)
Sureda ?, Esteve:: c:P12-04-1578 (Claramunt ?, Elisabet)
Sureda ?, Joan::n:P07-08-1570 (Pere i Caterina) c:P28-05-1600 (Caner ?, Margarida)
Sureda ?, Montserrat:: c:V28-06-1573 (Canyet ?, Anna)
Sureda ?, Pere:: c:V19-03-1704 (Carbó ?, Magdalena)
Sureda ?, Pere:: m:P27-01-1719
Sureda ?, Petronila:: m:P10-07-1639 c:P13-08-1595 (Vidal ?, Jaume)
Sureda ?, Petronila:: m:P10-07-1639 c:P29-09-1615 (Pujol Bernat, Pere)
Sureda ?, Ponsa::n:P11-01-1567 (Pere i Caterina)
Sureda ?, Sebastià:: m:P20-11-1641
Sureda ?, Serafina:: m:P26-05-1750
Sureda Aberasturi, Laura::n:P26-11-1892 (Benet i Felipa)
Sureda Aberasturi, Trinitat::n:P01-01-1886 (Benet i Felipa) m:P20-09-1919
Sureda Andreu, Magdalena:: m:P21-12-1927
Sureda Arnós, Fulgenci::n:P17-12-1771 (Joan i Gertrudis) m:P16-08-1772
Sureda Arnós, Joan::n:P20-12-1765 (Joan i Gertrudis) m:P21-03-1767
Sureda Arnós, Joan::n:P30-07-1768 (Joan i Gertrudis)
Sureda Barceló, Agustí::n:P20-10-1863 (Jeroni i Francesca) m:P26-02-1909
Sureda Barceló, Anna::n:P13-05-1603 (Dalmau i Rafaela)
Sureda Barceló, Bernat::n:P20-09-1605 (Dalmau i Rafaela) m:P?-?-1652
Sureda Barceló, Caterina::n:P06-02-1856 (Jeroni i Francesca)
Sureda Barceló, Cristòfol::n:P14-03-1612 (Dalmau i Rafaela)
Sureda Barceló, Elisabet::n:P22-07-1609 (Dalmau i Rafaela) m:P28-10-1646 c:P07-02-1639 (Marquès ?, Nicolau)
Sureda Barceló, Elisabet::n:P22-07-1609 (Dalmau i Rafaela) m:P28-10-1646 c:P11-02-1630 (Vernós Camós, Montserrat)
Sureda Barceló, Emília::n:P23-04-1853 (Jeroni i Francesca) m:P30-04-1932 c:P22-01-1876 (Prats Quintana, Josep)
Sureda Barceló, Joan::n:P11-02-1616 (Dalmau i Rafaela)
Sureda Barceló, Lluís::n:P27-11-1873 (Jeroni i Francesca) m:P30-07-1908
Sureda Barceló, Lluïsa::n:P11-04-1868 (Jeroni i Francesca)
Sureda Barceló, Maria::n:P13-03-1851 (Jeroni i Francesca) m:P12-04-1923 c:P01-02-1870 (Dalmau Savalls, Joan)
Sureda Barceló, Marianna::n:P25-11-1606 (Dalmau i Rafaela)
Sureda Barceló, Mercè::n:P13-05-1860 (Jeroni i Francesca) c:P09-03-1878 (Bosch Subirana, Rafael)
Sureda Barceló, Pere::n:P03-06-1602 (Dalmau i Rafaela)
Sureda Barceló, Sebastià::n:P09-12-1614 (Dalmau i Rafaela)
Sureda Bidó, Arcadi::n:P22-04-1892 (Narcís i Teresa)
Sureda Bidó, Eugènia::n:P29-09-1878 (Narcís i Teresa) c:P23-06-1906 (Joanals Matllària, Enric)
Sureda Bidó, Narcisa::n:P12-08-1877 (Narcís i Teresa) m:P11-02-1917 c:P30-12-1900 (Ramon Valls, Josep)
Sureda Bidó, Zoilo::n:P03-04-1882 (Narcís i Teresa) m:P24-02-1938 c:P21-06-1905 (Rost Gubert, Dolors)
Sureda Blanxer, Anna::n:P30-08-1705 (Ramon i Elisabet) m:V17-08-1776 c:V16-08-1726 (Costa ?, Miquel)
Sureda Blanxer, Caterina::n:P20-04-1713 (Ramon i Elisabet) m:P14-07-1715
Sureda Blanxer, Feliu::n:P30-04-1726 (Ramon i Elisabet) m:P11-10-1782 c:P11-04-1747 (Capellà Vidal, Francesca)
Sureda Blanxer, Joan::n:P19-01-1722 (Ramon i Elisabet) m:P27-01-1722
Sureda Blanxer, Josep::n:P23-02-1723 (Ramon i Elisabet) m:P23-05-1798 c:P14-06-1743 (Ferrer Bas, Dorotea)
Sureda Blanxer, Maria::n:P09-04-1708 (Ramon i Elisabet) m:P05-07-1712
Sureda Blanxer, Maria::n:P12-09-1718 (Ramon i Elisabet) c:P05-08-1740 (Castelli ?, Joan Baptista)
Sureda Blanxer, Pere::n:P30-12-1715 (Ramon i Elisabet) m:P02-04-1797 c:P05-05-1753 (Casanovas Matas, Anna)
Sureda Blanxer, Teresa::n:P28-11-1710 (Ramon i Elisabet) m:P21-08-1713
Sureda Cadira, Dolors::n:P16-02-1912 (Àrtur i Rosa)
Sureda Cadira, Josepa::n:P10-12-1908 (Àrtur i Rosa)
Sureda Caner, Maria::n:P19-06-1605 (Joan i Margarida) m:P12-06-1666 c:P22-11-1643 (Sans ?, Antoni)
Sureda Caner, Maria::n:P19-06-1605 (Joan i Margarida) m:P12-06-1666 c:P29-08-1624 (Simon ?, Salvador)
Sureda Caner, Pere::n:P01-11-1607 (Joan i Margarida)
Sureda Capellà, Antoni::n:P24-01-1751 (Feliu i Francesca)
Sureda Capellà, Carme::n:P16-06-1864 (Francesc i Maria) m:P28-08-1865
Sureda Capellà, Caterina::n:P15-04-1749 (Feliu i Francesca) m:P28-08-1750
Sureda Capellà, Francesc::n:P14-01-1753 (Feliu i Francesca) m:P05-10-1807 c:P22-12-1782 (Matas Mascort, Antònia)
Sureda Capellà, Gaspar::n:P21-05-1860 (Francesc i Maria)
Sureda Capellà, Isidre::n:P08-10-1764 (Feliu i Francesca)
Sureda Capellà, Joan::n:P26-03-1858 (Francesc i Maria)
Sureda Capellà, Maria::n:P07-05-1755 (Feliu i Francesca) m:P28-11-1825 c:P20-02-1776 (Tolosa Pagès, Matias)
Sureda Capellà, Miquel::n:P21-07-1757 (Feliu i Francesca)
Sureda Capellà, Nicolau::n:P03-02-1760 (Feliu i Francesca) m:P18-02-1760
Sureda Capellà, Nicolau::n:P10-09-1761 (Feliu i Francesca) m:P27-09-1775
Sureda Capellà, Pere::n:P26-09-1747 (Feliu i Francesca) m:P24-01-1789 c:P06-02-1773 (Crosa Bajandas, Teresa)
Sureda Capellà, Úrsula::n:P13-11-1866 (Francesc i Maria) m:P10-06-1867
Sureda Carbó, ?:: m:P23-12-1716
Sureda Carbó, Dorotea::n:P25-10-1713 (Pere i Magdalena)
Sureda Carbó, Elisabet::n:V29-09-1706 (Pere i Magdalena) m:V02-10-1708
Sureda Carbó, Magdalena:: m:P19-01-1773 c:P29-12-1738 (Alabau Ferrer, Antoni)
Sureda Carbó, Maria::n:V18-01-1711 (Pere i Magdalena)
Sureda Carbó, Serafina::n:V01-11-1708 (Pere i Magdalena) c:V17-01-1742 (Agustí Vilar, Antoni)
Sureda Casanovas, Anna::n:P07-11-1759 (Pere i Anna) m:P09-04-1761
Sureda Casanovas, Ramon::n:P24-03-1754 (Pere i Anna)
Sureda Casanovas, Úrsula::n:P29-10-1756 (Pere i Anna) m:P27-02-1840 c:P24-03-1774 (Tolosa Pagès, Tomàs)
Sureda Català, Agustí::n:P27-12-1829 (Joan i Narcisa) m:P08-06-1853
Sureda Català, Cecília::n:P10-11-1826 (Joan i Narcisa) c:P13-07-1851 (Piferrer Terrats, Salvador)
Sureda Català, Dolors::n:P10-04-1835 (Joan i Narcisa) c:P25-12-1864 (Barceló Sabrià, Miquel)
Sureda Català, Francesca::n:P13-10-1832 (Joan i Narcisa) m:P18-11-1886
Sureda Català, Maria::n:P19-07-1838 (Joan i Narcisa) c:P10-02-1862 (Mallol Gratos, Joan)
Sureda Català, Narcís::n:P16-05-1821 (Joan i Narcisa) m:P27-02-1892 c:P26-12-1843 (Perich Mont, Eugènia)
Sureda Català, Simó::n:P30-10-1823 (Joan i Narcisa)
Sureda Clapera, Joan:: m:P04-06-1805
Sureda Colls, Anna::n:P29-02-1650 (Joan i Maria)
Sureda Colls, Joan::n:P24-02-1647 (Joan i Maria) m:P02-10-1690 c:P17-05-1671 (Mascort Carreras, Caterina)
Sureda Colls, Marianna::n:P15-06-1644 (Joan i Maria) m:P05-09-1663
Sureda Colom, Carme:: m:P16-12-1903
Sureda Crosa, Antoni::n:P30-11-1773 (Pere i Teresa) m:P28-01-1848
Sureda Crosa, Feliu::n:P03-04-1786 (Pere i Teresa) m:P01-09-1786
Sureda Crosa, Francesc::n:P01-12-1777 (Pere i Teresa) m:P22-01-1845
Sureda Crosa, Francesca::n:P29-03-1784 (Pere i Teresa) m:P20-10-1784
Sureda Crosa, Jeroni::n:P23-09-1787 (Pere i Teresa) m:P17-01-1864 c:P11-09-1814 (Negra Camós, Narcisa)
Sureda Crosa, Maria::n:P11-04-1776 (Pere i Teresa) m:P14-09-1777
Sureda Crosa, Teresa::n:P27-02-1785 (Pere i Teresa) m:P04-04-1795
Sureda Déulofeu, Àngela:: m:P15-12-1922
Sureda Déulofeu, Victòria:: m:P04-04-1927
Sureda Ferrer, ?::n:P23-05-1892 (Agustí i Felipa) m:P29-05-1892
Sureda Ferrer, Agustí::n:P27-04-1896 (Agustí i Felipa)
Sureda Ferrer, Agustí::n:P27-08-1888 (Agustí i Felipa) m:P11-05-1891
Sureda Ferrer, Caterina::n:P02-02-1749 (Josep i Dorotea) m:P10-12-1822 c:P17-05-1769 (Espinet Segovia, Joan)
Sureda Ferrer, Joan::n:P23-05-1892 (Agustí i Felipa) m:P13-05-1893
Sureda Ferrer, Josep::n:P05-06-1754 (Josep i Dorotea)
Sureda Ferrer, Josep::n:P30-05-1759 (Josep i Dorotea)
Sureda Ferrer, Juli::n:P03-04-1894 (Agustí i Felipa)
Sureda Ferrer, Llúcia::n:P13-12-1756 (Josep i Dorotea) m:P03-11-1845 c:P23-04-1785 (Castellà Marquès, Bernardí)
Sureda Ferrer, Maria::n:P08-12-1746 (Josep i Dorotea) c:P22-12-1787 (Sàbat Puig, Antoni)
Sureda Ferrer, Maria::n:P08-12-1746 (Josep i Dorotea) c:P28-02-1767 (Montaner Salamó, Pere)
Sureda Ferrer, Rosa::n:P07-10-1751 (Josep i Dorotea) m:P03-08-1753
Sureda Ferrer, Teresa::n:P07-06-1744 (Josep i Dorotea) m:P19-11-1826 c:P21-02-1762 (Cruz Ferrer, Jaume)
Sureda Gras, Joan::n:P11-12-1618 (Sebastià i Anna) m:P13-11-1691 c:P11-08-1641 (Colls Forsor, Maria)
Sureda Gras, Joan::n:P11-12-1618 (Sebastià i Anna) m:P13-11-1691 c:P15-02-1664 (? ?, Caterina)
Sureda Gras, Joan::n:P26-09-1617 (Sebastià i Anna)
Sureda Gras, Marianna::n:P18-06-1615 (Sebastià i Anna) m:P17-12-1641 c:P12-07-1637 (Garrell Marich, Joan)
Sureda Guitó, Lleonci::n:V12-09-1912 (Joan i Llúcia)
Sureda Juli, Caterina:: m:P04-05-1906
Sureda Mascort, Antoni:: m:P08-08-1694
Sureda Mascort, Antoni::n:P22-10-1676 (Joan i Caterina) m:P25-08-1679
Sureda Mascort, Joan::n:P21-01-1672 (Joan i Caterina) m:P31-08-1675
Sureda Mascort, Maria::n:P16-04-1680 (Joan i Caterina) m:P28-11-1740 c:P13-09-1717 (Sais ?, Jaume)
Sureda Mascort, Maria::n:P16-04-1680 (Joan i Caterina) m:P28-11-1740 c:P26-05-1701 (Prats ?, Antoni)
Sureda Mascort, Ramon:: m:P21-08-1761 c:P05-01-1704 (Blanxer ?, Elisabet)
Sureda Mascort, Serafina:: m:P23-12-1709
Sureda Matas, Feliu::n:P03-10-1783 (Francesc i Antònia) m:P27-08-1849 c:P11-10-1808 (Moner Juncà, Victòria)
Sureda Matas, Francesc::n:P17-02-1790 (Francesc i Antònia) m:P04-02-1794
Sureda Matas, Francesca::n:P03-11-1785 (Francesc i Antònia) m:P06-01-1836 c:P15-10-1808 (Prats Casademont, Pau)
Sureda Matas, Gaspar::n:P16-01-1798 (Francesc i Antònia) m:P23-01-1798
Sureda Matas, Jaume::n:P11-10-1799 (Francesc i Antònia)
Sureda Matas, Maria::n:P27-08-1792 (Francesc i Antònia) m:P11-02-1878 c:P15-01-1818 (Sala Garrell, Josep)
Sureda Matas, Matias::n:P10-06-1795 (Francesc i Antònia)
Sureda Matas, Teresa::n:P04-02-1788 (Francesc i Antònia)
Sureda Moner, Dolors::n:P31-10-1809 (Feliu i Victòria) m:P16-09-1813
Sureda Moner, Francesc::n:P15-04-1815 (Feliu i Victòria) m:P16-04-1872 c:P09-08-1846 (Sellera Sunyer, Dolors)
Sureda Moner, Francesc::n:P15-04-1815 (Feliu i Victòria) m:P16-04-1872 c:P31-07-1848 (Albert Font, Caterina)
Sureda Moner, Francesca::n:P24-09-1819 (Feliu i Victòria) m:P30-10-1874 c:P16-01-1862 (Soler Mundet, Agustí)
Sureda Moner, Gertrudis::n:P20-04-1822 (Feliu i Victòria)
Sureda Moner, Narcís::n:P24-05-1812 (Feliu i Victòria) m:P13-09-1813
Sureda Moner, Pere::n:P23-10-1824 (Feliu i Victòria) m:P03-10-1826
Sureda Moner, Sebastià::n:P17-12-1817 (Feliu i Victòria) m:P18-08-1818
Sureda Montaner, Beneta::n:P24-02-1900 (Joan i Francesca)
Sureda Montaner, Dolors::n:P23-03-1891 (Joan i Francesca) c:P15-05-1915 (Prado Albí, Joan)
Sureda Montaner, Ermínia::n:P14-09-1896 (Joan i Francesca) m:P15-02-1937
Sureda Montaner, Ramon::n:P28-03-1893 (Joan i Francesca)
Sureda Negra, ?::n:P16-08-1824 (Josep i Gràcia) m:P16-08-1824
Sureda Negra, Francesc::n:P24-12-1831 (Josep i Gràcia) m:P18-06-1879 c:P16-08-1856 (Poch Casas, Caterina)
Sureda Negra, Francesca::n:P17-02-1824 (Jeroni i Narcisa) m:P20-01-1900 c:P20-12-1854 (Roca Molinas, Víctor)
Sureda Negra, Francesca::n:P20-09-1834 (Josep i Gràcia) c:P25-01-1865 (Matllària Pirroy, Jaume)
Sureda Negra, Ignasi::n:P20-03-1817 (Jeroni i Narcisa) m:P12-11-1890 c:P08-01-1851 (Fonallet Alabau, Antònia)
Sureda Negra, Ignasi::n:P20-03-1817 (Jeroni i Narcisa) m:P12-11-1890 c:P27-01-1839 (Pellicer Margarit, Francesca)
Sureda Negra, Ignàsia::n:P30-08-1820 (Josep i Gràcia) m:P13-09-1823
Sureda Negra, Jeroni::n:P27-08-1825 (Josep i Gràcia) c:P30-10-1848 (Barceló Guri, Francesca)
Sureda Negra, Joan::n:P03-06-1822 (Josep i Gràcia) c:P14-02-1848 (Soler Macaya, Agnés)
Sureda Negra, Joana::n:P08-06-1833 (Jeroni i Narcisa) m:P24-12-1834
Sureda Negra, Josep::n:P08-01-1831 (Josep i Gràcia) m:P10-01-1831
Sureda Negra, Josep::n:P26-08-1815 (Jeroni i Narcisa) m:P30-11-1893
Sureda Negra, Josep::n:P29-02-1828 (Josep i Gràcia)
Sureda Negra, Josepa::n:P20-05-1829 (Jeroni i Narcisa) m:P20-11-1833
Sureda Negra, Pau::n:P09-04-1837 (Josep i Gràcia) m:P17-03-1841
Sureda Negra, Pere::n:P01-09-1826 (Jeroni i Narcisa) m:P27-07-1897
Sureda Negra, Salvador::n:P15-03-1820 (Jeroni i Narcisa) m:P25-10-1867 c:P06-07-1857 (Rotllan Crosa, Magdalena)
Sureda Pagès, Joan::n:P28-02-1762 (Joan i Eulàlia) m:P10-03-1762
Sureda Pagès, Josep::n:P01-03-1760 (Joan i Eulàlia)
Sureda Pelegrí, Teresa:: m:V05-05-1824
Sureda Pellicer, Joana::n:P19-01-1840 (Ignasi i Francesca) m:P09-01-1842
Sureda Pellicer, Rosa::n:P05-03-1842 (Ignasi i Francesca) m:P01-05-1924 c:P25-05-1868 (Caner Palet, Josep)
Sureda Perich, Benet::n:P25-03-1859 (Narcís i Eugènia) c:P27-04-1884 (Aberasturi Perera, Felipa)
Sureda Perich, Emília::n:P01-08-1850 (Narcís i Eugènia) m:P22-06-1852
Sureda Perich, Eulàlia::n:P01-07-1845 (Narcís i Eugènia) m:P14-03-1846
Sureda Perich, Gràcia::n:P28-01-1862 (Narcís i Eugènia) c:P31-07-1883 (Ventura Pericall, Baldiri)
Sureda Perich, Joan::n:P07-05-1848 (Narcís i Eugènia) m:P24-09-1849
Sureda Perich, Joan::n:P12-01-1856 (Narcís i Eugènia) m:P04-12-1927
Sureda Perich, Josepa::n:P14-02-1847 (Narcís i Eugènia) m:P25-02-1847
Sureda Perich, Maria::n:P24-01-1866 (Narcís i Eugènia) c:P17-09-1887 (Ros Roig, Salvador)
Sureda Perich, Narcís::n:P26-03-1853 (Narcís i Eugènia) m:P01-10-1897
Sureda Poch, ?::n:P05-10-1857 (Francesc i Caterina) m:P05-10-1857
Sureda Pou, Àrtur:: m:P14-07-1949 c:P16-02-1908 (Cadira Cadira, Rosa)
Sureda Pou, Rosa:: c:P05-10-1912 (Puig Fullà, Zenon)
Sureda Rost, Arcadi::n:P09-11-1912 (Zoilo i Dolors)
Sureda Rost, Hug::n:P12-05-1906 (Zoilo i Dolors)
Sureda Rotllan, Anna Maria::n:P30-04-1650 (Bernat i Maria)
Sureda Rotllan, Anna::n:P09-05-1861 (Salvador i Magdalena) m:P28-07-1863
Sureda Rotllan, Bernat::n:P24-06-1645 (Bernat i Maria)
Sureda Rotllan, Emília::n:P02-04-1858 (Salvador i Magdalena) m:P07-12-1945 c:P02-12-1882 (Rovira Miró, Antoni)
Sureda Rotllan, Eulàlia::n:P06-06-1643 (Bernat i Maria)
Sureda Rotllan, Joan Pau::n:P17-02-1647 (Bernat i Maria)
Sureda Rotllan, Joan::n:P19-01-1641 (Bernat i Maria)
Sureda Sellera, Teresa::n:P13-08-1847 (Francesc i Dolors) m:P24-02-1848
Sureda Soler, Maria:: c:P01-10-1876 (Costa March, Josep)
Sureda Vendrell, Antoni::n:P21-04-1797 (Joan i Esperança) m:P12-07-1797
Sureda Vendrell, Francesca:: m:P04-10-1854
Sureda Vendrell, Joan::n:P29-04-1799 (Joan i Esperança) m:P10-02-1850 c:P17-10-1819 (Català Serra, Narcisa)
Sureda Vendrell, Josep::n:P15-12-1794 (Joan i Esperança) m:P?-12-1869 c:P17-10-1819 (Negra Camós, Gràcia)
Sureda Vendrell, Maria::n:P26-07-1792 (Joan i Esperança)
Sureda Vendrell, Rita::n:P19-05-1804 (Joan i Esperança)
Sureda Vendrell, Rosa:: m:P02-07-1862
Sureda Vilanova, Joan:: c:P19-05-1759 (Pagès Valentí, Eulàlia)
Sureda Vilar, Salvi:: m:P22-02-1911 c:P24-03-1877 (Pou Gorgoll, Dolors)
Surís ?, Domènec:: c:P02-02-1708 (Vinyals Vernós, Rosalia)
Surís Baster, Matilde:: m:P22-12-1811 c:P13-03-1781 (Galtés Bassó, Sebastià)
Surís Carles, Maria:: m:P03-03-1912
Surís Garriga, Josep:: c:P21-07-1768 (Bajandas Casanovas, Antònia)
Surrell Romaguera, Maria:: m:P20-07-1937
Surroca Parals, Josep::n:V25-05-1900 (Pere i Pietat)
Surroca Parals, Melitó::n:V30-09-1903 (Pere i Pietat)
Suspedra Carbó, Àngela::n:V20-02-1912 (Vicenç i Llúcia) m:V20-12-1912
Suspedra Carbó, Rigobert::n:V30-12-1912 (Vicenç i Llúcia)

portada

tornar

Si ens voleu contactar, l'adreça és:   correo@palamos-santjoan.org